خلاصه فصل 1 کتاب مدیریت پوشش خبری در رسانه‌ها-دانلود

خلاصه فصل 1 کتاب مدیریت پوشش خبری در رسانه‌ها ⇓   خلاصه فصل 1 کتاب مدیریت پوشش خبری در رسانه‌هاتوضیحات:خلاصه فصل اول کتاب مدیریت پوشش خبری در رسانه‌ها نوشته دکتر…

ادامه خواندنخلاصه فصل 1 کتاب مدیریت پوشش خبری در رسانه‌ها-دانلود

جزوه گزارش نویسی؛ مروری بر گزارش نویسی در رسانه‌ها-دانلود

جزوه گزارش نویسی؛ مروری بر گزارش نویسی در رسانه‌ها ⇓   جزوه گزارش نویسی؛ مروری بر گزارش نویسی در رسانه‌هاتوضیحات:جزوه گزارش نویسی؛ مروری بر گزارش نویسی در رسانه‌ها، در قالب…

ادامه خواندنجزوه گزارش نویسی؛ مروری بر گزارش نویسی در رسانه‌ها-دانلود

جزوه و ویرایش در رسانه-دانلود

جزوه و ویرایش در رسانه ⇓   جزوه و ویرایش در رسانهتوضیحاات:جزوه و ویرایش در رسانه، در قالب فایل pdf بصورت تایپ شده در 33 صفحه.جزوه ویراستاری خبر برگرفته از…

ادامه خواندنجزوه و ویرایش در رسانه-دانلود

پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی-دانلود

پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی ⇓   پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسیتوضیحات:پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی، در 22 اسلاید.این پاورپوینت به آموزش فن گزارش نویسی میپردازد.این فایل برای نوشتن اخبار…

ادامه خواندنپاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی-دانلود

مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتی-دانلود

مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتی ⇓   مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتیتوضیحات:مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید…

ادامه خواندنمقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتی-دانلود

مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتی-دانلود

مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتی ⇓   مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتیتوضیحات:مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید…

ادامه خواندنمقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتی-دانلود

مجله لبخند سبز شماره 14-دانلود

مجله لبخند سبز شماره 14 ⇓   مجله لبخند سبز شماره 14توضیحات:نسخه الکترونیکی مجله لبخند سبز شماره 14 ، در قالب فایل pdf و در حجم 47 صفحه.مجله لبخند سبز…

ادامه خواندنمجله لبخند سبز شماره 14-دانلود

عبارت «جهانی» در خبرگزاری جهانی بی بی سی-دانلود

عبارت «جهانی» در خبرگزاری جهانی بی بی سی ⇓   عبارت «جهانی» در خبرگزاری جهانی بی بی سیتوضیحات:مقاله ترجمه شده کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانی چه کسانی باید…

ادامه خواندنعبارت «جهانی» در خبرگزاری جهانی بی بی سی-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز ⇓   پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروزتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز، در 16 اسلاید.در این فایل به شرح وقایع…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی ⇓   پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادیتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی، در 32 اسلاید.در این فایل به زندگی نامه…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی-دانلود

پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی-دانلود

پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی ⇓   پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسیتوضیحات:پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی، در 22 اسلاید.این پاورپوینت به آموزش فن گزارش نویسی میپردازد.این فایل برای نوشتن اخبار…

ادامه خواندنپاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی-دانلود

پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی-دانلود

پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی ⇓   پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسیتوضیحات:پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی، در 22 اسلاید.این پاورپوینت به آموزش فن گزارش نویسی میپردازد.این فایل برای نوشتن اخبار…

ادامه خواندنپاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی ⇓   پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادیتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی، در 32 اسلاید.در این فایل به زندگی نامه…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز-دانلود

پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز ⇓   پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروزتوضیحات:پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز، در 16 اسلاید.در این فایل به شرح وقایع…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز-دانلود