جزوه معارف درس پنجم پایه دهم: منزلگاه بعد-دانلود

جزوه معارف درس پنجم پایه دهم: منزلگاه بعد ⇓   جزوه معارف درس پنجم پایه دهم: منزلگاه بعدتوضیحات:جزوه معارف درس پنجم پایه دهم: منزلگاه بعد، در 12 اسلاید.در این جزوات…

ادامه خواندنجزوه معارف درس پنجم پایه دهم: منزلگاه بعد-دانلود

جزوه نکات درس چهارم معارف پایه دهم: پنجرهای به روشنایی-دانلود

جزوه نکات درس چهارم معارف پایه دهم: پنجرهای به روشنایی ⇓   جزوه نکات درس چهارم معارف پایه دهم: پنجرهای به روشناییتوضیحات:جزوه نکات درس چهارم معارف پایه دهم: پنجرهای به…

ادامه خواندنجزوه نکات درس چهارم معارف پایه دهم: پنجرهای به روشنایی-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 21 تا 25-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 21 تا 25 ⇓   آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 21 تا 25توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی…

ادامه خواندنآزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 21 تا 25-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 26 تا 30-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 26 تا 30 ⇓   آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 26 تا 30توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی…

ادامه خواندنآزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 26 تا 30-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 31 تا 35-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 31 تا 35 ⇓   آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 31 تا 35توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی…

ادامه خواندنآزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 31 تا 35-دانلود

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل سوم کتاب ریاضی دهم تجربی-دانلود

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل سوم کتاب ریاضی دهم تجربی ⇓   مجموعه 200 نمونه سوال از فصل سوم کتاب ریاضی دهم تجربیتوضیحات:مجموعه نمونه سوالات فصل 3 کتاب ریاضی…

ادامه خواندنمجموعه 200 نمونه سوال از فصل سوم کتاب ریاضی دهم تجربی-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 36 تا 40-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 36 تا 40 ⇓   آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 36 تا 40توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی…

ادامه خواندنآزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 36 تا 40-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 41 تا 45-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 41 تا 45 ⇓   آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 41 تا 45توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی…

ادامه خواندنآزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 41 تا 45-دانلود

جزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهم-دانلود

جزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهم ⇓   جزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهمتوضیحات:مجموعه ای از مترادف و متضادهای انگلیسی دهم برای کنکوریان و دهمی های عزیزدر قالب…

ادامه خواندنجزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهم-دانلود

پاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهم ⇓   پاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:جواب فعالیت در خانه درس…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهم ⇓   پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم ⇓   پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم ⇓   پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاورپوینت درس اول دین و زندگی 1: هدف زندگی-دانلود

پاورپوینت درس اول دین و زندگی 1: هدف زندگی ⇓   پاورپوینت درس اول دین و زندگی 1: هدف زندگیتوضیحات:پاورپوینت درس اول دین و زندگی 1: هدف زندگی، در 10…

ادامه خواندنپاورپوینت درس اول دین و زندگی 1: هدف زندگی-دانلود

درسنامه و تست فصل 1 فیزیک دهم-دانلود

درسنامه و تست فصل 1 فیزیک دهم ⇓   درسنامه و تست فصل 1 فیزیک دهمتوضیحات:درسنامه و تست فصل 1 فیزیک دهم: فیزیک و اندازه گیری، در قالب فایل pdf…

ادامه خواندندرسنامه و تست فصل 1 فیزیک دهم-دانلود

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل چهارم کتاب ریاضی دهم تجربی-دانلود

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل چهارم کتاب ریاضی دهم تجربی ⇓   مجموعه 200 نمونه سوال از فصل چهارم کتاب ریاضی دهم تجربیتوضیحات:مجموعه نمونه سوالات فصل 4 کتاب ریاضی…

ادامه خواندنمجموعه 200 نمونه سوال از فصل چهارم کتاب ریاضی دهم تجربی-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 46 تا 50-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 46 تا 50 ⇓   آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 46 تا 50توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی…

ادامه خواندنآزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 46 تا 50-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 51 تا 55-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 51 تا 55 ⇓   آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 51 تا 55توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی…

ادامه خواندنآزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 51 تا 55-دانلود

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل پنجم کتاب ریاضی دهم تجربی-دانلود

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل پنجم کتاب ریاضی دهم تجربی ⇓   مجموعه 200 نمونه سوال از فصل پنجم کتاب ریاضی دهم تجربیتوضیحات:مجموعه نمونه سوالات فصل 5 کتاب ریاضی…

ادامه خواندنمجموعه 200 نمونه سوال از فصل پنجم کتاب ریاضی دهم تجربی-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 56 تا 60-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 56 تا 60 ⇓   آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 56 تا 60توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی…

ادامه خواندنآزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 56 تا 60-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 61 تا 65-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 61 تا 65 ⇓   آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 61 تا 65توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی…

ادامه خواندنآزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 61 تا 65-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 66 تا 70-دانلود

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 66 تا 70 ⇓   آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 66 تا 70توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی…

ادامه خواندنآزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 66 تا 70-دانلود

تدریس درس اول دینی دهم: هدف زندگی-دانلود

تدریس درس اول دینی دهم: هدف زندگی ⇓   تدریس درس اول دینی دهم: هدف زندگیتوضیحات:تدریس درس اول دینی دهم: هدف زندگی، در قالب فایل pdf و در 14 اسلاید.یاد…

ادامه خواندنتدریس درس اول دینی دهم: هدف زندگی-دانلود

تدریس درس دوم دینی دهم: پر پرواز-دانلود

تدریس درس دوم دینی دهم: پر پرواز ⇓   تدریس درس دوم دینی دهم: پر پروازتوضیحات:فایل تدریس درس دوم دینی دهم: پر پرواز، در قالب فایل pdf و در 13…

ادامه خواندنتدریس درس دوم دینی دهم: پر پرواز-دانلود

جزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهم-دانلود

جزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهم ⇓   جزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهمتوضیحات:مجموعه ای از مترادف و متضادهای انگلیسی دهم برای کنکوریان و دهمی های عزیزدر قالب…

ادامه خواندنجزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم ⇓   پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهم ⇓   پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهم ⇓   پاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:جواب فعالیت در خانه درس…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم ⇓   پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاورپوینت درس اول دین و زندگی 1: هدف زندگی-دانلود

پاورپوینت درس اول دین و زندگی 1: هدف زندگی ⇓   پاورپوینت درس اول دین و زندگی 1: هدف زندگیتوضیحات:پاورپوینت درس اول دین و زندگی 1: هدف زندگی، در 10…

ادامه خواندنپاورپوینت درس اول دین و زندگی 1: هدف زندگی-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهم پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:پاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت های درس 12 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهم پاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:جواب فعالیت در خانه درس 14 تفکر…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت در خانه درس 14 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

جزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهم-دانلود

جزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهم جزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهمتوضیحات:مجموعه ای از مترادف و متضادهای انگلیسی دهم برای کنکوریان و دهمی های عزیزدر قالب فایل pdfنمونه…

ادامه خواندنجزوه مترادف و متضادهای زبان انگلیسی دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:پاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت های درس 9 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود

پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهمتوضیحات:پاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه…

ادامه خواندنپاسخ فعالیت های درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم-دانلود