کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب-دانلود

کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب ⇓   کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و…

ادامه خواندنکتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب-دانلود

بررسي نتايج آناليز يك ساختمان 20 طبقه نامنظم-دانلود

بررسي نتايج آناليز يك ساختمان 20 طبقه نامنظم ⇓   بررسي نتايج آناليز يك ساختمان 20 طبقه نامنظم سازه مورد نظر يك ساختمان مسكوني 20 طبقه مي باشد، بطوريكه شكل…

ادامه خواندنبررسي نتايج آناليز يك ساختمان 20 طبقه نامنظم-دانلود

روش اجزاء محدود توسعه یافته-دانلود

روش اجزاء محدود توسعه یافته ⇓   روش اجزاء محدود توسعه یافته درس اجزاء محدود از دروس مهم و اساسی در مقطع کارشناسی ارشد بوده که پایه و اساس بسیاری…

ادامه خواندنروش اجزاء محدود توسعه یافته-دانلود

ساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود-دانلود

ساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود ⇓   ساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود کتاب ساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود (Building Better Products with Finite Element…

ادامه خواندنساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود-دانلود

کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل مهندسی سازه-دانلود

کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل مهندسی سازه ⇓   کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل مهندسی سازه روش تحلیل اجزای محدود یک روش حل عددی برای بدست آوردن پاسخ…

ادامه خواندنکاربرد روش اجزاء محدود در مسائل مهندسی سازه-دانلود

ساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود-دانلود

ساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود ⇓   ساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود کتاب ساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود (Building Better Products with Finite Element…

ادامه خواندنساخت محصولات بهتر با تحلیل المان محدود-دانلود

تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها-دانلود

تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها ⇓   تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها دانشمند مشهور Rene de Borst و تیم او در کتاب “تحلیل المان محدود غیرخطی…

ادامه خواندنتحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها-دانلود

اجزاء محدود غیر خطی پروفسور عیسی سلاجقه-دانلود

اجزاء محدود غیر خطی پروفسور عیسی سلاجقه ⇓   اجزاء محدود غیر خطی پروفسور عیسی سلاجقه در طول دهه های گذشته تحلیل به روش اجزای محدود از یک ابزار صرفا…

ادامه خواندناجزاء محدود غیر خطی پروفسور عیسی سلاجقه-دانلود

تحليل مسائل تنش و كرنش صفحه اي بر اساس روش هم هندسي مبتني بر تئوري اجزاء محدود-دانلود

تحليل مسائل تنش و كرنش صفحه اي بر اساس روش هم هندسي مبتني بر تئوري اجزاء محدود ⇓   تحليل مسائل تنش و كرنش صفحه اي بر اساس روش هم…

ادامه خواندنتحليل مسائل تنش و كرنش صفحه اي بر اساس روش هم هندسي مبتني بر تئوري اجزاء محدود-دانلود

کاربرد روش تفاضل محدود در تئوری صفحات نازک-دانلود

کاربرد روش تفاضل محدود در تئوری صفحات نازک ⇓   کاربرد روش تفاضل محدود در تئوری صفحات نازک مسائل متعددی در زمینه پیکره های تغییر شکل پذیر با پارامترهایی توصیف…

ادامه خواندنکاربرد روش تفاضل محدود در تئوری صفحات نازک-دانلود

روش های اجزاء محدود پیشرفته پروفسور عیسی سلاجقه-دانلود

روش های اجزاء محدود پیشرفته پروفسور عیسی سلاجقه ⇓   روش های اجزاء محدود پیشرفته پروفسور عیسی سلاجقه روش اجزاء محدود یا روش المان محدود (Finite Element Method) که به…

ادامه خواندنروش های اجزاء محدود پیشرفته پروفسور عیسی سلاجقه-دانلود

روش های اجزاء محدود مقدماتی پروفسور عیسی سلاجقه-دانلود

روش های اجزاء محدود مقدماتی پروفسور عیسی سلاجقه ⇓   روش های اجزاء محدود مقدماتی پروفسور عیسی سلاجقه روش اجزاء محدود، روشی عددی برای یافتن حل تقریبی بسیاری از مسائل…

ادامه خواندنروش های اجزاء محدود مقدماتی پروفسور عیسی سلاجقه-دانلود

روش های اجزای محدود-دانلود

روش های اجزای محدود ⇓   روش های اجزای محدود امروزه روش های عناصر محدود به طور وسیعی در تحلیل مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند و انتظار می رود…

ادامه خواندنروش های اجزای محدود-دانلود

آموزش مقدماتی تا پیشرفته روش های عناصر محدود غیر خطی-دانلود

آموزش مقدماتی تا پیشرفته روش های عناصر محدود غیر خطی ⇓   آموزش مقدماتی تا پیشرفته روش های عناصر محدود غیر خطی اگرچه نام عناصر محدود اخيرا به اين روش…

ادامه خواندنآموزش مقدماتی تا پیشرفته روش های عناصر محدود غیر خطی-دانلود

مجموعه آموزش روش های اجزای محدود مقدماتی-دانلود

مجموعه آموزش روش های اجزای محدود مقدماتی ⇓   مجموعه آموزش روش های اجزای محدود مقدماتی روش آنالیز المان محدود یک ابزار قوی و مدرن محاسبه ای است. به منظور…

ادامه خواندنمجموعه آموزش روش های اجزای محدود مقدماتی-دانلود

روش اجزای محدود مقدماتی-دانلود

روش اجزای محدود مقدماتی ⇓   روش اجزای محدود مقدماتی کتاب آموزش روش اجزای محدود مقدماتی (A First Course in the Finite Element Method) ، رویکردی ساده و اولیه برای…

ادامه خواندنروش اجزای محدود مقدماتی-دانلود

بررسي نتايج آناليز يك ساختمان 20 طبقه نامنظم-دانلود

بررسي نتايج آناليز يك ساختمان 20 طبقه نامنظم ⇓   بررسي نتايج آناليز يك ساختمان 20 طبقه نامنظم سازه مورد نظر يك ساختمان مسكوني 20 طبقه مي باشد، بطوريكه شكل…

ادامه خواندنبررسي نتايج آناليز يك ساختمان 20 طبقه نامنظم-دانلود