سناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی-دانلود

سناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی

سناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی

سناریوی-آموزشی-هدیه-ششم-درس-آداب-زندگیدانلود فایل سناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی :
سناریوی آموزشی
1 – مشخصات معلم
نام و نام خانوادگي آموزگار :
مدرك و رشته تحصيلي :

2.مشخصات درس
الف ( عنوان
نام درس : هدیه های آسمانی پایه ی ششم

عنوان درس:
آداب زندگی
صفحات 62 تا 66 کتاب درسی
زمان : 45 دقيقه

ب ( اهداف :

ب) هدف کلی
دانش آموزان پس از این درس با آداب معاشرت در زندگی روزمره آشنا شوند.

2 ب) اهداف جزئی و رفتاری ( به تفکیک حوزه های شناختی بلوم : شناختی، عاطفی، روانی حرکتی)
الف:شناختی:
درس آداب زندگی را به صورت خلاصه توضیح دهند.
با مفهوم آداب معاشرت آشنا شود.
برخی از آداب معاشرت اجتماعی اسلام را بداند.
پیام های مرتبط با آداب معاشرت را تحلیل کند.
هر یک از عادات ناپسند را درک کند و راهکار های مقابله با آنها را نقد کند.

ب: عاطفی:
به آداب معاشرت اجتماعی علاقه نشان دهد.
به امامان و شیوه ی رفتاری آنها
به انجام صحیحی آداب زندگی رغبت نشان دهد.
ج)روانی حرکتی:
برخی از آداب معاشرت اجتماعی را لیست کند.
برخی از آیات را ترجمه کند و پیام های مرتبط با آن را استخراج کند و بنویسد.
آداب اجتماعی را در رفتار روزمره ی خود انجام دهد.
آداب اجتماعی صحیح را در قالب نمایش اجرا کند.
در موقعیت های پیش آمده در کلاس و مدرسه آداب صحیح معاشرت را اجرا کند.

ج ( مفاهیم کلیدی
آداب معاشرت، پیامبر(ص)، الگوگیری

د ( مفاهیم پیش نیاز
دانش آموزان درس گذشته را به خوبی فرا گرفته باشند.
ویژگی های جهان دیگر را بیان کنند.
برخی از اعتقادات یک مسلمان را در مورد جهان آخرت را بیان کنند.

3 مشخصات روش تدریس –
الف ( الگوی تدریس
الگوی ساختن گرایی
ب ( راهبرد تدریس
تلفیقی
ج ( روش تدریس

تلفیقی از پرسش و پاسخ ، بارش فکری ، نمایش اسلاید و نمایش پاورپوینت با موضوع آداب زندگی ، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

د ( رسانه ها
کتاب درسی ، ویدیو پروژکشن ، رایانه ، ماژیک ، تخته ، کتاب کار ، گچ ، دست سازه ، مداد ، پاکن

دانلود فایل

 

سناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی

 

سناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی , پاورپوینت سناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی , سناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی , دانلود سناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی ,فایلسناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی  , وردسناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی  ,محصولسناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی, پکیج سناریوی آموزشی هدیه ششم درس آداب زندگی

دیدگاهتان را بنویسید