تکنولوژی پیل سوختی-دانلود

تکنولوژی پیل سوختی ⇓   تکنولوژی پیل سوختی کتاب مرجع تکنولوژی پیل سوختی (Fuel Cell Technology Handbook) ، اولین بررسی جامع درباره جنبه‌های تکنیکی و تجاری پیل‌‌های سوختی دما بالا…

ادامه خواندنتکنولوژی پیل سوختی-دانلود

اصول مهندسی موتورهای احتراق داخلی-دانلود

اصول مهندسی موتورهای احتراق داخلی ⇓   اصول مهندسی موتورهای احتراق داخلی کتاب اصول مهندسی موتورهای احتراق داخلی (Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine)، نوشته Willard W. Pulkrabek به…

ادامه خواندناصول مهندسی موتورهای احتراق داخلی-دانلود

اصول مهندسی موتورهای احتراق داخلی-دانلود

اصول مهندسی موتورهای احتراق داخلی ⇓   اصول مهندسی موتورهای احتراق داخلی کتاب اصول مهندسی موتورهای احتراق داخلی (Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine)، نوشته Willard W. Pulkrabek به…

ادامه خواندناصول مهندسی موتورهای احتراق داخلی-دانلود