تحقیق بسيج از ديدگاه امام خميني «ره»-دانلود

تحقیق بسيج از ديدگاه امام خميني «ره» ⇓   تحقیق بسيج از ديدگاه امام خميني «ره»بسيج از ديدگاه امام خميني «ره» برخي از فرمايشات حضرت امام خميني «ره» درباره بسيج…

ادامه خواندنتحقیق بسيج از ديدگاه امام خميني «ره»-دانلود

وصیت نامه شهید سعید طوقانی-دانلود

وصیت نامه شهید سعید طوقانی ⇓   وصیت نامه شهید سعید طوقانی   وصیت نامه شهید سعید طوقانی , پاورپوینت وصیت نامه شهید سعید طوقانی , وصیت نامه شهید سعید…

ادامه خواندنوصیت نامه شهید سعید طوقانی-دانلود

مختصری درباره حكيم ناصر خسرو قبادياني بلخی-دانلود

مختصری درباره حكيم ناصر خسرو قبادياني بلخی ⇓   مختصری درباره حكيم ناصر خسرو قبادياني بلخیرفيق راه ما حكيم ناصر خسرو قبادياني بلخي گوينده ونويسنده ومتفكر برجسته ايراني است وي…

ادامه خواندنمختصری درباره حكيم ناصر خسرو قبادياني بلخی-دانلود

مختصری درباره عطار نیشابوری و منطق الطیران-دانلود

مختصری درباره عطار نیشابوری و منطق الطیران ⇓   مختصری درباره عطار نیشابوری و منطق الطیراندرباه ی زندگی عطار درمیان بزرگان شعر عرفانی فارسی ، زندگی هیچ شاعری به اندازۀ…

ادامه خواندنمختصری درباره عطار نیشابوری و منطق الطیران-دانلود

تحقیق زندگی نامه و آثار فروغ فرخزاد-دانلود

تحقیق زندگی نامه و آثار فروغ فرخزاد ⇓   تحقیق زندگی نامه و آثار فروغ فرخزادفروغ فرخزادمقدمه 1- كودكي فروغ2- نوجواني و ازدواج 3- انشار اولين مجموعه اشعار … (…

ادامه خواندنتحقیق زندگی نامه و آثار فروغ فرخزاد-دانلود

تحقیق خواجه نصیرالدین طوسی (زندگی نامه و آثار و مشخصات)-دانلود

تحقیق خواجه نصیرالدین طوسی (زندگی نامه و آثار و مشخصات) ⇓   تحقیق خواجه نصیرالدین طوسی (زندگی نامه و آثار و مشخصات)1-1- زندگي و مذهب خواجه 1-1-1- نام و لقب…

ادامه خواندنتحقیق خواجه نصیرالدین طوسی (زندگی نامه و آثار و مشخصات)-دانلود

تحقیق درباره علي اکبر دهخدا (زندگی نامه ،آثار و مشخصات)-دانلود

تحقیق درباره علي اکبر دهخدا (زندگی نامه ،آثار و مشخصات) ⇓   تحقیق درباره علي اکبر دهخدا (زندگی نامه ،آثار و مشخصات)زندگي و شخصيت دهخدااستاد علي اکبر دهخدا از خبره…

ادامه خواندنتحقیق درباره علي اکبر دهخدا (زندگی نامه ،آثار و مشخصات)-دانلود