تحلیل و طراحی اتصالات چسبی بین کامپوزیت ها و فلزات-دانلود

تحلیل و طراحی اتصالات چسبی بین کامپوزیت ها و فلزات ⇓   تحلیل و طراحی اتصالات چسبی بین کامپوزیت ها و فلزات This work is based on the development of…

ادامه خواندنتحلیل و طراحی اتصالات چسبی بین کامپوزیت ها و فلزات-دانلود

تحلیل اتصالات چسبی فلز به کامپوزیت در کاربردهای فضایی-دانلود

تحلیل اتصالات چسبی فلز به کامپوزیت در کاربردهای فضایی ⇓   تحلیل اتصالات چسبی فلز به کامپوزیت در کاربردهای فضایی Within the European space programme, a new upper stage engine…

ادامه خواندنتحلیل اتصالات چسبی فلز به کامپوزیت در کاربردهای فضایی-دانلود

بهینه سازی اتصالات چسبی در کامپوزیت ها-دانلود

بهینه سازی اتصالات چسبی در کامپوزیت ها ⇓   بهینه سازی اتصالات چسبی در کامپوزیت ها یکی از مهم ترین مسائل در ساخت سازه هاي کامپوزیتی توانایی اتصال و مونتاژ…

ادامه خواندنبهینه سازی اتصالات چسبی در کامپوزیت ها-دانلود

اطلس نمودارهای خستگی، خوردگی و تنش خوردگی-دانلود

اطلس نمودارهای خستگی، خوردگی و تنش خوردگی ⇓   اطلس نمودارهای خستگی، خوردگی و تنش خوردگی به لحاظ ترمودینامیکی مواد اکسید شده نسبت به مواد در حالت معمولی در سطح…

ادامه خواندناطلس نمودارهای خستگی، خوردگی و تنش خوردگی-دانلود

اطلس نمودارهای تنش کرنش-دانلود

اطلس نمودارهای تنش کرنش ⇓   اطلس نمودارهای تنش کرنش اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)، چاپ دوم، بیش از 1400 منحنی تنش کرنش را…

ادامه خواندناطلس نمودارهای تنش کرنش-دانلود

زره، مواد، تئوری و طراحی-دانلود

زره، مواد، تئوری و طراحی ⇓   زره، مواد، تئوری و طراحی کتاب زره، مواد، تئوری و طراحی (ARMOUR, Materials, Theory and Design)، تا زمانی که جنگ در جهان وجود…

ادامه خواندنزره، مواد، تئوری و طراحی-دانلود

تحلیل ماشین با نرم‌افزارهای کامپیوتری برای مهندسان مکانیک-دانلود

تحلیل ماشین با نرم‌افزارهای کامپیوتری برای مهندسان مکانیک ⇓   تحلیل ماشین با نرم‌افزارهای کامپیوتری برای مهندسان مکانیک کتاب تحلیل ماشین با نرم‌افزارهای کامپیوتری برای مهندسان مکانیک (Machine Analysis with…

ادامه خواندنتحلیل ماشین با نرم‌افزارهای کامپیوتری برای مهندسان مکانیک-دانلود

محاسبات و تحلیل عددی تابلوی تبلیغاتی تحت بار نوسانی-دانلود

محاسبات و تحلیل عددی تابلوی تبلیغاتی تحت بار نوسانی ⇓   محاسبات و تحلیل عددی تابلوی تبلیغاتی تحت بار نوسانی تابلوهای تبلیغاتی از جمله سازه هایی هستند که به ویژه…

ادامه خواندنمحاسبات و تحلیل عددی تابلوی تبلیغاتی تحت بار نوسانی-دانلود

روش عددی در تجزیه و تحلیل رفتار هيسترزيس ستون های I شكل و بست دار-دانلود

روش عددی در تجزیه و تحلیل رفتار هيسترزيس ستون های I شكل و بست دار ⇓   روش عددی در تجزیه و تحلیل رفتار هيسترزيس ستون های I شكل و…

ادامه خواندنروش عددی در تجزیه و تحلیل رفتار هيسترزيس ستون های I شكل و بست دار-دانلود

مقدمه ای بر تحلیل تنش و طراحی مبدل ها با استفاده از کرنش سنج ها-دانلود

مقدمه ای بر تحلیل تنش و طراحی مبدل ها با استفاده از کرنش سنج ها ⇓   مقدمه ای بر تحلیل تنش و طراحی مبدل ها با استفاده از کرنش…

ادامه خواندنمقدمه ای بر تحلیل تنش و طراحی مبدل ها با استفاده از کرنش سنج ها-دانلود