مهندسی طراحی قالب های تزریق پلاستیک-دانلود

مهندسی طراحی قالب های تزریق پلاستیک ⇓   مهندسی طراحی قالب های تزریق پلاستیک This book offers a vision and structure to synergize all the engineering disciplines that converge in…

ادامه خواندنمهندسی طراحی قالب های تزریق پلاستیک-دانلود

راهنمای جامع طراحی قالب-دانلود

راهنمای جامع طراحی قالب ⇓   راهنمای جامع طراحی قالب کتاب راهنمای جامع طراحی قالب (The Mould Design Guide) ، شامل سر فصل هایی از فرآیندهای قالب گیری تزریقی، مواد…

ادامه خواندنراهنمای جامع طراحی قالب-دانلود

فرآیندهای پلاستیک-دانلود

فرآیندهای پلاستیک ⇓   فرآیندهای پلاستیک کتاب مرجع فرآیندهای پلاستیک (Plastic Processes HandBook)، به بررسی قالب گیری تزریقی، اکستروژن ورق ها، فرآیند ترموفرمینگ، قالب گیری بادی، قالب گیری چرخشی، فرآیندهای…

ادامه خواندنفرآیندهای پلاستیک-دانلود

قالب های تزریق به انضمام 130 طرح قالب آماده اثبات شده-دانلود

قالب های تزریق به انضمام 130 طرح قالب آماده اثبات شده ⇓   قالب های تزریق به انضمام 130 طرح قالب آماده اثبات شده طراحی کامل یک قالب احتمالا چالش…

ادامه خواندنقالب های تزریق به انضمام 130 طرح قالب آماده اثبات شده-دانلود

فرآیند فورجینگ-دانلود

فرآیند فورجینگ ⇓   فرآیند فورجینگ فورجینگ یا آهنگری صنعتی یكی از فرآیندهای شكل دادن فلزات است كه در آن یك قطعه توپر گداخته از فلز را با نواختن ضربات…

ادامه خواندنفرآیند فورجینگ-دانلود