طرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی-دانلود

طرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی

طرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی

طرح-درس-تربیت-بدنی-آموزش-لی-لیطرح درس یک جلسه درس تربیت بدنی.
تهیه کننده:
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی
جلسه: مهارتی
هدف کلی آموزش: طرز صحیح لی لی کردن و مشارکت در بازی ها
حیطه شناختی )دانشی(: دانش آموز باید بتواند مفهوم لی لی و چگونگی آن را توضیح دهد.
حیطه نگرشی: ایجاد علاقه به بازی و احساس لذت و شادی در دانش آموزان
حیطه مهارتی )روانی- حرکتی(: دانش آموز باید بتواند حرکت لی لی کردن را به طور صحیح اجرا کند.
وسایل مورد نیاز: 5 حلقه هولا هوپ، 5 عدد مخروط، توپ به تعداد کافی
تعداد دانش آموزان: 20 نفر
* محوطه بازی: یک زمین مسطح

دانلود فایل

 

طرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی

 

طرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی , پاورپوینت طرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی , طرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی , دانلود طرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی ,فایلطرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی  , وردطرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی  ,محصولطرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی, پکیج طرح درس تربیت بدنی آموزش لی لی

دیدگاهتان را بنویسید