طرح درس دریبل بسکتبال-دانلود

طرح درس دریبل بسکتبال

طرح درس دریبل بسکتبال

طرح-درس-دریبل-بسکتبالقسمتی از ارائه درس:
آموزش تکنیک دریبل:
1-پاها به اندازه عرض شانه باز2-پای موافق دست دریبل عقب و زانو خم3-دریبل توپ با پنجه دست4-خم کردن پر فشار مچ دست و انگشتان حرکت از آرنج5-سر بالا
تمرینات:
1-انجام دریبل توسط معلم 2-تقسیم مراحل 3-انجام مراحل توسط دانش آموزان و سایه زنی 4-برداشتن توپ و دریبل زدن و اشکال گیری توسط گروه دیگر 5-یک گروه راه رفته گروه دیگر اشکال گیری می کند مابین کار با سوت مربی ایستاده دریبل می کنند6-دریبل کرده به سمت دیوار رفته توپ را به دیوار زده و پاس برگشته از دیوار را دریافت کرده و برمی گردند و اشکالگیری می شوند (سعی می کنیم تمرینات یکبار با دست راست و یکبار با دست چپ انجام شود)7-دادن وقت آزاد برای انجام دریبل ابتکاری و دادن جایزه به ابتکار

دانلود فایل

 

طرح درس دریبل بسکتبال

 

طرح درس دریبل بسکتبال , پاورپوینت طرح درس دریبل بسکتبال , طرح درس دریبل بسکتبال , دانلود طرح درس دریبل بسکتبال ,فایلطرح درس دریبل بسکتبال  , وردطرح درس دریبل بسکتبال  ,محصولطرح درس دریبل بسکتبال, پکیج طرح درس دریبل بسکتبال

دیدگاهتان را بنویسید