طرح درس قران پنجم سوره ی انفال-دانلود

طرح درس قران پنجم سوره ی انفال

طرح درس قران پنجم سوره ی انفال

طرح-درس-قران-پنجم-سوره-ی-انفالاهداف کلی : آموزش قرآن
هدف جزیی :
1) هریک از دانش آموزان سوره ی انفال را بخوانند . (مهارتی)
2) هریک از دانش آموزان آیات قرآنی را از روی قرآن کامل و بصورت ساده و روان یا قرائت بخوانند .(مهارتی)
3) تمایل دانش آموزان به همکاری و مشارکت با دوستان در گروه (عاطفی)
4)در مورد تصاویر بخش پیام قرآنی و خواندن کامل از روی قرآن کریم بتواند مطالبی را شرح دهد .
وسایل مورد نیاز :
دانش آموزان – کتاب درسی – تابلو- ضبط صوت – نوار کاست یا نرم افزار آموزشی –
رفتار ورودی :
الف : برقراری ارتباط :
دانش آموزان عزیز! سلام ! حالتون چطوره ؟
امیدوارم امسال هم با توکل به خداو با تلاش بیشترقرآن کریم را بهتر بیاموزیدو یاد داشته باشید خواندن روزانه ی قرآن کریم ، کلید اصلی انس شما با قرآن است .
ب ) ارزشیابی تشخیصی :
پیام قرآنی جلسه ی قبل رو یاد گرفتید،مفهوم آن رابه زبان ساده بیان کنید .

دانلود فایل

 

طرح درس قران پنجم سوره ی انفال

 

طرح درس قران پنجم سوره ی انفال , پاورپوینت طرح درس قران پنجم سوره ی انفال , طرح درس قران پنجم سوره ی انفال , دانلود طرح درس قران پنجم سوره ی انفال ,فایلطرح درس قران پنجم سوره ی انفال  , وردطرح درس قران پنجم سوره ی انفال  ,محصولطرح درس قران پنجم سوره ی انفال, پکیج طرح درس قران پنجم سوره ی انفال

دیدگاهتان را بنویسید