طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح-دانلود

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح

با کیفیت ترین طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح , دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح  , سایت دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح

 

طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح

طرح-درس-و-روش-تدریس-ریاضی-ششم-فصل1-معرفی-اعداد-صحیحیکی از زمینه‌های معرفی اعداد صحیح استفاده از مدل خطی دما است. این زمینه برای نشان دادن اعداد منفی آشنا است. زیرا دانش آموزان یا تجربه دمای زیر صفر را دارند یا درباره دما در اخبار چیزهایی شنیده‌اند. بنابراین این فعالیت می‌تواند شروع خوبی برای معرفی اعداد صحیح باشد.

ابتدا از دانش آموزان می‌خواهیم که فعالیت درس را به تنهایی انجام دهند. در این فعالیت آنها برای اولین بار با موقعیتی روبه رو می‌شوند که دو عدد کمیت یکسانی دارند اما ارزش‌های متفاوتی دارند.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

✅ معرفی اعداد صحیح با مثال‌های عینی
✅ نمایش اعداد صحیح با استفاده از علامت‌های مثبت و منفی
✅ مقایسه اعداد صحیح، نمایش عدد‌های صحیح روی محور اعداد
✅ قراردادی بودن صفر به عنوان مبدأ اعداد صحیح
✅ قراردادی بودن جهت‌های مثبت و منفی

دانلود فایل

 

پکیج طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح
 خرید طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح
 سایت طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح
 بهترین طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح
طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح , پاورپوینت طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح , طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح , دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح ,فایل طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح , ورد طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح ,محصول طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح ,
ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید