تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد-دانلود

تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد ⇓   تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیادتحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیادتعداد صفحات : 52 با فرمت ورد و قابل ویرایش  اعتياد به مواد مخدر، به عنوان…

ادامه خواندنتحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد-دانلود

آرامش به جای استرس امتحان-دانلود

آرامش به جای استرس امتحان ⇓   آرامش به جای استرس امتحانآرامش به جای استرس امتحانتعداد صفحات : 15 صفحهفرمت : word ( قابل ویرایش )قسمتی از متن:خردادماه را همه با نام امتحانات و…

ادامه خواندنآرامش به جای استرس امتحان-دانلود

تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد-دانلود

تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد ⇓   تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیادتحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیادتعداد صفحات : 52 با فرمت ورد و قابل ویرایش  اعتياد به مواد مخدر، به عنوان…

ادامه خواندنتحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد-دانلود

بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری-دانلود

بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری ⇓   بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیریبررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیریتعداد صفحات : 79 با فرمت ورد و قابل ویرایششامل : طرح تحقيقمقدمهبيان…

ادامه خواندنبررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری-دانلود

بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری-دانلود

بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری ⇓   بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیریبررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیریتعداد صفحات : 79 با فرمت ورد و قابل ویرایششامل : طرح تحقيقمقدمهبيان…

ادامه خواندنبررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری-دانلود

تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد-دانلود

تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد ⇓   تحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیادتحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیادتعداد صفحات : 52 با فرمت ورد و قابل ویرایش  اعتياد به مواد مخدر، به عنوان…

ادامه خواندنتحقیق راهکارهای پیشگیری از اعتیاد-دانلود

بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویان-دانلود

بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویان ⇓   بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویانپایان نامه کامل بررسی نقش…

ادامه خواندنبررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویان-دانلود

تاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان-دانلود

تاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان ⇓   تاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزانپروپزال تاثیر تخته های هوشمند در  انگیزه…

ادامه خواندنتاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان-دانلود

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزان-دانلود

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزان ⇓   تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزانپایان نامه کامل تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی…

ادامه خواندنتاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزان-دانلود

دانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیری-دانلود

دانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیری ⇓   دانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیریپایان نامه کامل تاثیر تشویق در یادگیری با توجه به خلاقیت دانش آموزان+پرسشنامه تعداد صفحات…

ادامه خواندندانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیری-دانلود

بررسی نقش آموزش مدیریت خشم در مقاوم سازی نوجوانان در برابر اعتیاد-دانلود

بررسی نقش آموزش مدیریت خشم در مقاوم سازی نوجوانان در برابر اعتیاد ⇓   بررسی نقش آموزش مدیریت خشم در مقاوم سازی نوجوانان در برابر اعتیادپایان نامه بررسی نقش آموزش…

ادامه خواندنبررسی نقش آموزش مدیریت خشم در مقاوم سازی نوجوانان در برابر اعتیاد-دانلود

تاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی-دانلود

تاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی ⇓   تاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر تلویزیون بر میزان  پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی(مطالعه موردی دبستان…

ادامه خواندنتاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی-دانلود

بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه-دانلود

بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه ⇓   بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانهپایان نامه بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه مطالعه موردی+ پرسشنامهمطالعه…

ادامه خواندنبررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه-دانلود

بررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم و آقا-دانلود

بررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم و آقا ⇓   بررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم و آقاپایان نامه بررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم و آقا در آسایشگاه شریف…

ادامه خواندنبررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم و آقا-دانلود

دانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیری-دانلود

دانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیری ⇓   دانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیریپایان نامه کامل تاثیر تشویق در یادگیری با توجه به خلاقیت دانش آموزان+پرسشنامه تعداد صفحات…

ادامه خواندندانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیری-دانلود

تاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان-دانلود

تاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان ⇓   تاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزانپروپزال تاثیر تخته های هوشمند در  انگیزه…

ادامه خواندنتاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان-دانلود

بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویان-دانلود

بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویان ⇓   بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویانپایان نامه کامل بررسی نقش…

ادامه خواندنبررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویان-دانلود

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزان-دانلود

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزان ⇓   تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزانپایان نامه کامل تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی…

ادامه خواندنتاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزان-دانلود

دانلود پاورپوینت خشم در کودکان-دانلود

دانلود پاورپوینت خشم در کودکان ⇓   دانلود پاورپوینت خشم در کودکاناین پاورپوینت در مورد خشم در کودکان و مهارت مديريت خشم در 53 اسلاید کامل با افکت مناسب و…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت خشم در کودکان-دانلود

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن-دانلود

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن ⇓   دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن·        پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن در 6 صفحه با فرمت ورد این پرسشنامه شامل 90 سوال می…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن-دانلود

بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه-دانلود

بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه ⇓   بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانهپایان نامه بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه مطالعه موردی+ پرسشنامهمطالعه…

ادامه خواندنبررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه-دانلود

بررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم و آقا-دانلود

بررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم و آقا ⇓   بررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم و آقاپایان نامه بررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم و آقا در آسایشگاه شریف…

ادامه خواندنبررسی و مقایسه شادکامی سالمندان خانم و آقا-دانلود

بررسی نقش آموزش مدیریت خشم در مقاوم سازی نوجوانان در برابر اعتیاد-دانلود

بررسی نقش آموزش مدیریت خشم در مقاوم سازی نوجوانان در برابر اعتیاد ⇓   بررسی نقش آموزش مدیریت خشم در مقاوم سازی نوجوانان در برابر اعتیادپایان نامه بررسی نقش آموزش…

ادامه خواندنبررسی نقش آموزش مدیریت خشم در مقاوم سازی نوجوانان در برابر اعتیاد-دانلود

تاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی-دانلود

تاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی ⇓   تاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر تلویزیون بر میزان  پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی(مطالعه موردی دبستان…

ادامه خواندنتاثیر تلویزیون بر میزان پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی-دانلود

بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویان-دانلود

بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویان ⇓   بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویانپایان نامه کامل بررسی نقش…

ادامه خواندنبررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بهداشت روانی دانشجویان-دانلود

تاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان-دانلود

تاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان ⇓   تاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزانپروپزال تاثیر تخته های هوشمند در  انگیزه…

ادامه خواندنتاثیر تخته های هوشمند در انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان-دانلود

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزان-دانلود

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزان ⇓   تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزانپایان نامه کامل تاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی…

ادامه خواندنتاثیر تکنولوژی آموزشی بر فعالیت یاددهی – یادگیری دانش آموزان-دانلود

دانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیری-دانلود

دانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیری ⇓   دانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیریپایان نامه کامل تاثیر تشویق در یادگیری با توجه به خلاقیت دانش آموزان+پرسشنامه تعداد صفحات…

ادامه خواندندانلود مقاله کامل تاثیر تشویق در یادگیری-دانلود

بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه-دانلود

بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه ⇓   بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانهپایان نامه بررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه مطالعه موردی+ پرسشنامهمطالعه…

ادامه خواندنبررسی رابطه رضایت زناشویی با سازگاری در خانه-دانلود

دانلود پاورپوینت اختلالات روانی کودک-دانلود

دانلود پاورپوینت اختلالات روانی کودک ⇓   دانلود پاورپوینت اختلالات روانی کودکاین پاورپوینت در مورد انواع اختلالات رواني وبهداشت رواني كودك در 87 اسلاید و شامل انواع اختلالات رواني وبهداشت…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت اختلالات روانی کودک-دانلود

دانلود پاورپوینت مواد مخدر و عوارض آنها-دانلود

دانلود پاورپوینت مواد مخدر و عوارض آنها ⇓   دانلود پاورپوینت مواد مخدر و عوارض آنها این پاورپوینت در مورد اعتیاد به انواع مواد مخدر و عوارض و نحوه درمان آنها…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت مواد مخدر و عوارض آنها-دانلود

دانلود پاورپوینت مهارتهای تفکر و برقراری ارتباط-دانلود

دانلود پاورپوینت مهارتهای تفکر و برقراری ارتباط ⇓   دانلود پاورپوینت مهارتهای تفکر و برقراری ارتباطاین پاورپوینت در مورد مهارتهای تفکر و برقراری ارتباط در 80 اسلاید می باشد برقراری ارتباط…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت مهارتهای تفکر و برقراری ارتباط-دانلود

تحقیق بررسی عوامل موثر بر فرار دختران-دانلود

تحقیق بررسی عوامل موثر بر فرار دختران ⇓   تحقیق بررسی عوامل موثر بر فرار دختران بررسی عوامل موثر بر فرار دختران تعداد صفحات : 29 با فرمت ورد و قابل…

ادامه خواندنتحقیق بررسی عوامل موثر بر فرار دختران-دانلود

سادیسم و سادومازوخیسم به همراه عکس-دانلود

سادیسم و سادومازوخیسم به همراه عکس ⇓   سادیسم و سادومازوخیسم به همراه عکسسادیسم و سادومازوخیسم به همراه عکس تعداد صفحات : 30 با فرمت پی دی اف واژه سادیسم از نام…

ادامه خواندنسادیسم و سادومازوخیسم به همراه عکس-دانلود

پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4-دانلود

پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4 ⇓   پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4دانلود پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4 در ۲۴ اسلاید   پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4 , پاورپوینت پاورپوينت آزمون…

ادامه خواندنپاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4-دانلود

دانلود تحقیق تجارب کودکی-دانلود

دانلود تحقیق تجارب کودکی ⇓   دانلود تحقیق تجارب کودکیدانلود تحقیق تجارب کودکیتعداد صفحات : 16 با فرمت ورد و قابل ویرایشموضوعی که میخوام راجع بش بنویسم  تجارب کودکی و…

ادامه خواندندانلود تحقیق تجارب کودکی-دانلود

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر-دانلود

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر ⇓   بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختربررسی رابطه اضطراب…

ادامه خواندنبررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر-دانلود

دانلود تحقیق در مورد اختلال تیک-دانلود

دانلود تحقیق در مورد اختلال تیک ⇓   دانلود تحقیق در مورد اختلال تیکدانلود تحقیق در مورد اختلال تیک تعداد صفحات : 14 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعریف اختلال تیک:…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد اختلال تیک-دانلود

دانلود تحقیق تجارب کودکی-دانلود

دانلود تحقیق تجارب کودکی ⇓   دانلود تحقیق تجارب کودکیدانلود تحقیق تجارب کودکیتعداد صفحات : 16 با فرمت ورد و قابل ویرایشموضوعی که میخوام راجع بش بنویسم  تجارب کودکی و…

ادامه خواندندانلود تحقیق تجارب کودکی-دانلود

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر-دانلود

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر ⇓   بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختربررسی رابطه اضطراب…

ادامه خواندنبررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر-دانلود

دانلود تحقیق در مورد اختلال تیک-دانلود

دانلود تحقیق در مورد اختلال تیک ⇓   دانلود تحقیق در مورد اختلال تیکدانلود تحقیق در مورد اختلال تیک تعداد صفحات : 14 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعریف اختلال تیک:…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد اختلال تیک-دانلود

دانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک-دانلود

دانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک ⇓   دانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودکدانلود طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  مـهـد كـودك  با ظرفيت پذيرش 75  كودك در سال…

ادامه خواندندانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک-دانلود

دانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک-دانلود

دانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک ⇓   دانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودکدانلود طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  مـهـد كـودك  با ظرفيت پذيرش 75  كودك در سال…

ادامه خواندندانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک-دانلود

دانلود تحقیق تجارب کودکی-دانلود

دانلود تحقیق تجارب کودکی ⇓   دانلود تحقیق تجارب کودکیدانلود تحقیق تجارب کودکیتعداد صفحات : 16 با فرمت ورد و قابل ویرایشموضوعی که میخوام راجع بش بنویسم  تجارب کودکی و…

ادامه خواندندانلود تحقیق تجارب کودکی-دانلود

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر-دانلود

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر ⇓   بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختربررسی رابطه اضطراب…

ادامه خواندنبررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر-دانلود

دانلود تحقیق در مورد اختلال تیک-دانلود

دانلود تحقیق در مورد اختلال تیک ⇓   دانلود تحقیق در مورد اختلال تیکدانلود تحقیق در مورد اختلال تیک تعداد صفحات : 14 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعریف اختلال تیک:…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد اختلال تیک-دانلود

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر-دانلود

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر ⇓   بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختربررسی رابطه اضطراب…

ادامه خواندنبررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر-دانلود

دانلود تحقیق تجارب کودکی-دانلود

دانلود تحقیق تجارب کودکی ⇓   دانلود تحقیق تجارب کودکیدانلود تحقیق تجارب کودکیتعداد صفحات : 16 با فرمت ورد و قابل ویرایشموضوعی که میخوام راجع بش بنویسم  تجارب کودکی و…

ادامه خواندندانلود تحقیق تجارب کودکی-دانلود

دانلود تحقیق در مورد اختلال تیک-دانلود

دانلود تحقیق در مورد اختلال تیک ⇓   دانلود تحقیق در مورد اختلال تیکدانلود تحقیق در مورد اختلال تیک تعداد صفحات : 14 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعریف اختلال تیک:…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد اختلال تیک-دانلود

دانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک-دانلود

دانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک ⇓   دانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودکدانلود طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  مـهـد كـودك  با ظرفيت پذيرش 75  كودك در سال…

ادامه خواندندانلود طرح توجیهی راه اندازی مهدکودک-دانلود

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر-دانلود

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر ⇓   بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختربررسی رابطه اضطراب…

ادامه خواندنبررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختر-دانلود

دانلود تحقیق تجارب کودکی-دانلود

دانلود تحقیق تجارب کودکی ⇓   دانلود تحقیق تجارب کودکیدانلود تحقیق تجارب کودکیتعداد صفحات : 16 با فرمت ورد و قابل ویرایشموضوعی که میخوام راجع بش بنویسم  تجارب کودکی و…

ادامه خواندندانلود تحقیق تجارب کودکی-دانلود

دانلود تحقیق در مورد اختلال تیک-دانلود

دانلود تحقیق در مورد اختلال تیک ⇓   دانلود تحقیق در مورد اختلال تیکدانلود تحقیق در مورد اختلال تیک تعداد صفحات : 14 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعریف اختلال تیک:…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد اختلال تیک-دانلود

دانلود پرسشنامه تعارض کار و خانواده-دانلود

دانلود پرسشنامه تعارض کار و خانواده ⇓   دانلود پرسشنامه تعارض کار و خانواده دانلود پرسشنامه تعارض کار و خانوادهتعداد صفحات : 2تعداد سوالات : 24فرمت فایل دانلودی : ورد…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه تعارض کار و خانواده-دانلود

دانلود پرسشنامه نشانگان افت روحیه-دانلود

دانلود پرسشنامه نشانگان افت روحیه ⇓   دانلود پرسشنامه نشانگان افت روحیهدانلود پرسشنامه نشانگان افت روحیهتعداد صفحات : 2فرمت فایل دانلودی : ورد و قابل ویرایشتعداد سوالات :24    دانلود…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه نشانگان افت روحیه-دانلود

دانلود پرسشنامه تحریفات شناختی-دانلود

دانلود پرسشنامه تحریفات شناختی ⇓   دانلود پرسشنامه تحریفات شناختی دانلود پرسشنامه تحریفات شناختیتعداد صفحات : 2فرمت فایل : ورد و قابل ویرایشتعداد سوالات:  20   دانلود پرسشنامه تحریفات شناختی…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه تحریفات شناختی-دانلود

دانلود پرسشنامه بی ثباتی ازدواج-دانلود

دانلود پرسشنامه بی ثباتی ازدواج ⇓   دانلود پرسشنامه بی ثباتی ازدواج دانلود پرسشنامه بی ثباتی ازدواجتعداد صفحات : 1تعداد سوالات : 14فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش  …

ادامه خواندندانلود پرسشنامه بی ثباتی ازدواج-دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه اهمال کاری تاکمن-دانلود

دانلود رایگان پرسشنامه اهمال کاری تاکمن ⇓   دانلود رایگان پرسشنامه اهمال کاری تاکمنبرای آزمون و سنجش تعلل یا اهمال کاری، پرسشنامه استاندارد تاکمن ) Tuckman, 1991 ( مورد استفاده…

ادامه خواندندانلود رایگان پرسشنامه اهمال کاری تاکمن-دانلود

دانلود مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان-دانلود

دانلود مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان ⇓   دانلود مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان فرمت…

ادامه خواندندانلود مبانی نظری اشتیاق شغلی و عملکرد کارکنان-دانلود

کاربرگ های مصاحبه جامع قبل از ازدواج (فرم کوتاه)-دانلود

کاربرگ های مصاحبه جامع قبل از ازدواج (فرم کوتاه) ⇓   کاربرگ های مصاحبه جامع قبل از ازدواج (فرم کوتاه) توضیح کوتاه ﻛﺎرﺑﺮگﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺒﻞ از ازدواج (ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه)…

ادامه خواندنکاربرگ های مصاحبه جامع قبل از ازدواج (فرم کوتاه)-دانلود

پاورپوینت اختلالات و بهداشت روانی كودك-دانلود

پاورپوینت اختلالات و بهداشت روانی كودك ⇓   پاورپوینت اختلالات و بهداشت روانی كودكپاورپوینت اختلالات و بهداشت رواني كودكتعداد اسلاید : 87 فرمت فایل دانلودی : پاورپوینت  فهرست مطالبمقدمهسلامت روان چیستبهداشت رواني كودكروش‌هاي مختلف…

ادامه خواندنپاورپوینت اختلالات و بهداشت روانی كودك-دانلود

تحقیق دلایل اعتیاد و راهکارهای مناسب برای رفع آن-دانلود

تحقیق دلایل اعتیاد و راهکارهای مناسب برای رفع آن ⇓   تحقیق دلایل اعتیاد و راهکارهای مناسب برای رفع آنتحقیق دلایل اعتیاد وراهکارهای مناسب برای رفع آنتعداد صفحات : 26فرمت…

ادامه خواندنتحقیق دلایل اعتیاد و راهکارهای مناسب برای رفع آن-دانلود

پاورپوینت تاثیر عوامل درونی و بیرونی برسلامت روان-دانلود

پاورپوینت تاثیر عوامل درونی و بیرونی برسلامت روان ⇓   پاورپوینت تاثیر عوامل درونی و بیرونی برسلامت روان پاورپوینت تاثیر عوامل درونی و بیرونی برسلامت روان تعداد اسلاید :  30…

ادامه خواندنپاورپوینت تاثیر عوامل درونی و بیرونی برسلامت روان-دانلود

پاورپوینت رضایت شغلی در افراد از دیدگاه روانشناسی-دانلود

پاورپوینت رضایت شغلی در افراد از دیدگاه روانشناسی ⇓   پاورپوینت رضایت شغلی در افراد از دیدگاه روانشناسی دانلود پاورپوینت رضایت شغلی از دیدگاه روانشناسی تعداد اسلاید  :  42 فهرست…

ادامه خواندنپاورپوینت رضایت شغلی در افراد از دیدگاه روانشناسی-دانلود

همکاری مشاوران خانواده و مدرسه جهت کاهش رفتارهای تهاجمی (ستیزه خویی) در مدارس-دانلود

همکاری مشاوران خانواده و مدرسه جهت کاهش رفتارهای تهاجمی (ستیزه خویی) در مدارس ⇓   همکاری مشاوران خانواده و مدرسه جهت کاهش رفتارهای تهاجمی (ستیزه خویی) در مدارس همکاری مشاوران…

ادامه خواندنهمکاری مشاوران خانواده و مدرسه جهت کاهش رفتارهای تهاجمی (ستیزه خویی) در مدارس-دانلود

دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون-دانلود

دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون ⇓   دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسوندانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسونتعداد صفحات : 4فرمت فایل دانلودی : ورد و قابل ویرایش این پرسشنامه دارای ۳۷ گویه…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون-دانلود

دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کیز-دانلود

دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کیز ⇓   دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کیزدانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کیزتعداد صفحات : 5 با فرمت ورد و قابل ویرایش فرم کوتاه پیوستار سلامت روان،…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کیز-دانلود

پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني-دانلود

پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني ⇓   پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستانيپرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستانيتعداد صفحات : 4فرمت فایل دانلودی : ورد و قابل ویرایش اين…

ادامه خواندنپرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني-دانلود

دانلود پرسشنامه تحول مثبت جوانی pyd-دانلود

دانلود پرسشنامه تحول مثبت جوانی pyd ⇓   دانلود پرسشنامه تحول مثبت جوانی pyd دانلود پرسشنامه تحول مثبت جوانی pydتعداد صفحات : 3فرمت فایل دانلودی : ورد و قابل ویرایش…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه تحول مثبت جوانی pyd-دانلود

دانلود پرسشنامه تعارض زناشویی-دانلود

دانلود پرسشنامه تعارض زناشویی ⇓   دانلود پرسشنامه تعارض زناشوییدانلود پرسشنامه تعارض زناشوییتعداد صفحات : 10 فرمت فایل دانلودی : ورد و قابل ویرایش اين پرسشنامه توسط براتي و ثنايي (1375)…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه تعارض زناشویی-دانلود

دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل-دانلود

دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل ⇓   دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل پرسش نامه پذیرش و عملتعداد صفحات : 1   دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل , پاورپوینت دانلود پرسشنامه…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه پذیرش و عمل-دانلود

دانلود پرسشنامه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال-دانلود

دانلود پرسشنامه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ⇓   دانلود پرسشنامه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال پرسشنامه اختلال شخصیت اسکیزوتایپالتعداد صفحات : 3فرمت فایل دانلودی : PDF   دانلود پرسشنامه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ,…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال-دانلود

پرسشنامه ارزیابی رابطه والد و فرزند فاین و همکاران-دانلود

پرسشنامه ارزیابی رابطه والد و فرزند فاین و همکاران ⇓   پرسشنامه ارزیابی رابطه والد و فرزند فاین و همکاران پرسشنامه ارزیابی رابطه والد و فرزند فاین و همکاران تعداد صفحات…

ادامه خواندنپرسشنامه ارزیابی رابطه والد و فرزند فاین و همکاران-دانلود

دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی-دانلود

دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی ⇓   دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی پرسشنامه استاندارد توانمند سازیتعداد صفحات : 6فرمت فایل دانلودی: ورد و قابل ویرایش پرسشنامه استاندارد توانمند سازی پرسشنامه…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی-دانلود

دانلود پرسشنامه استرس ادراک شده-دانلود

دانلود پرسشنامه استرس ادراک شده ⇓   دانلود پرسشنامه استرس ادراک شده دانلود پرسشنامه استرس ادراک شدهتعداد صفحات : 2فرمت فایل دانلودی : PDF   دانلود پرسشنامه استرس ادراک شده…

ادامه خواندندانلود پرسشنامه استرس ادراک شده-دانلود

آزمون شخصیتی آیزنک (ویژه بزرگسالان)-دانلود

آزمون شخصیتی آیزنک (ویژه بزرگسالان) ⇓   آزمون شخصیتی آیزنک (ویژه بزرگسالان)آزمون شخصیتی آیزنک (ویژه بزرگسالان)تعداد صفحات :8 فایل ورد و قابل ویرایش در این پرسشنامه 57 سوال درباره رفتار و…

ادامه خواندنآزمون شخصیتی آیزنک (ویژه بزرگسالان)-دانلود

چهار نمونه اجرا و تفسیر واقعی وکسلر کودکان-دانلود

چهار نمونه اجرا و تفسیر واقعی وکسلر کودکان ⇓   چهار نمونه اجرا و تفسیر واقعی وکسلر کودکانچهار نمونه اجرا و تفسیر واقعی وکسلر کودکانتعداد صفحات :9 فایل ورد و…

ادامه خواندنچهار نمونه اجرا و تفسیر واقعی وکسلر کودکان-دانلود

آزمون سلامت عمومی GHQ-دانلود

آزمون سلامت عمومی GHQ ⇓   آزمون سلامت عمومی GHQراهنمای نمره گذاری آزمون سلامت عمومی GHQ هر دسته از سوالات این پرسشنامه برای سنجش زیر مقیاسی مشخصی است. دسته بندی…

ادامه خواندنآزمون سلامت عمومی GHQ-دانلود

اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون گودیناف-دانلود

اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون گودیناف ⇓   اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون گودیناف اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون گودینافآزمون آدمک ( گودیناف)تست هوش…

ادامه خواندناجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون گودیناف-دانلود

دانلود تفسیر سه نمونه واقعی آزمون رورشاخ-دانلود

دانلود تفسیر سه نمونه واقعی آزمون رورشاخ ⇓   دانلود تفسیر سه نمونه واقعی آزمون رورشاخدانلود تفسیر سه نمونه واقعی آزمون رورشاخ در این فال تفسیر سه نمونه از تست…

ادامه خواندندانلود تفسیر سه نمونه واقعی آزمون رورشاخ-دانلود

اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون CAT-دانلود

اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون CAT ⇓   اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون CATاجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون CATتعداد صفحات : 3فرمت فایل دانلودی…

ادامه خواندناجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون CAT-دانلود

اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون بندر گشتالت-دانلود

اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون بندر گشتالت ⇓   اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون بندر گشتالت اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون بندر-گشتالتنمونه یکی از…

ادامه خواندناجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون بندر گشتالت-دانلود

اجرای سه نمونه واقعی آزمون ریون کودکان-دانلود

اجرای سه نمونه واقعی آزمون ریون کودکان ⇓   اجرای سه نمونه واقعی آزمون ریون کودکاناجرای سه نمونه واقعی آزمون ریون کودکاندر این فایل اجرای سه نمونه واقعی آزمون ریون…

ادامه خواندناجرای سه نمونه واقعی آزمون ریون کودکان-دانلود

اجرا و تفسیر سه نمونه واقعی MMPI فرم کوتاه 71 سوالی-دانلود

اجرا و تفسیر سه نمونه واقعی MMPI فرم کوتاه 71 سوالی ⇓   اجرا و تفسیر سه نمونه واقعی MMPI فرم کوتاه 71 سوالیاجرا و تفسیر سه نمونه واقعی MMPI…

ادامه خواندناجرا و تفسیر سه نمونه واقعی MMPI فرم کوتاه 71 سوالی-دانلود

سه نمونه اجرای واقعی رورشاخ با پاسخ های آزمودنی ها-دانلود

سه نمونه اجرای واقعی رورشاخ با پاسخ های آزمودنی ها ⇓   سه نمونه اجرای واقعی رورشاخ با پاسخ های آزمودنی هاسه نمونه اجرای واقعی رورشاخ با پاسخ های آزمودنی…

ادامه خواندنسه نمونه اجرای واقعی رورشاخ با پاسخ های آزمودنی ها-دانلود

دانلود سه نمونه اجرای واقعی آزمون TAT-دانلود

دانلود سه نمونه اجرای واقعی آزمون TAT ⇓   دانلود سه نمونه اجرای واقعی آزمون TATدانلود سه نمونه اجرای واقعی آزمون TATتعداد صفحات : 20فرمت فایل : ورد و قابل…

ادامه خواندندانلود سه نمونه اجرای واقعی آزمون TAT-دانلود

پروتکل (پکیج) آموزش تنظیم هیجان گراس-دانلود

پروتکل (پکیج) آموزش تنظیم هیجان گراس ⇓   پروتکل (پکیج) آموزش تنظیم هیجان گراسآماده سازی در 8 جلسه درمانیطراحی شده به صورت آموزش گروهیآماده شده در17 صفحه به صورت جامع دارای شرح جلسات به صورت کامل جهت اجرادارای رفرنس…

ادامه خواندنپروتکل (پکیج) آموزش تنظیم هیجان گراس-دانلود

پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون-دانلود

پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون ⇓   پرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسونپرسشنامه توانمندی های منش (VIA-IS) سلیگمن و پترسون (2004) دارای 24 سوال است و 6 مولفه…

ادامه خواندنپرسشنامه توانمندی های منش سلیگمن و پترسون-دانلود

پروتکل روان درمانی مثبت نگر-دانلود

پروتکل روان درمانی مثبت نگر ⇓   پروتکل روان درمانی مثبت نگرپروتکل روان درمانی مثبت نگرتعداد صفحات : 13 با فرمت ورد و قابل ویرایشکاربرگ 1: دستورالعمل معرفی مثبت  (رشید، 2008)کاربرگ…

ادامه خواندنپروتکل روان درمانی مثبت نگر-دانلود

جلسات درمان تعامل والد و کودك-دانلود

جلسات درمان تعامل والد و کودك ⇓   جلسات درمان تعامل والد و کودكخلاصه جلسات درمان تعامل والد-کودكتعداد صفحات : 4 با فرمت ورد و قابل ویرایشجلسه اول: ارزیابی اولیه و تعیین جهت­گیري درمانمرحله اول: تعامل کودك محورجلسه دوم: آموزش مهارتهاي تعامل کودك محور ( بدون حضور کودك)جلسه سوم. جلسه هدایت و تمرین مهارت­هاي تعامل کودك ­محور (با حضور کودك).جلسه چهارم: جلسه هدایتگري همراه با توضیح موضوع الگوگیري کودکان از والدین (با حضور کودک)جلسه پنجم: جلسه هدایتگري همراه با تأکید بر موضوع دریافت حمایت…

ادامه خواندنجلسات درمان تعامل والد و کودك-دانلود

مقاله اختلال شخصیت دوقطبی-دانلود

مقاله اختلال شخصیت دوقطبی ⇓   مقاله اختلال شخصیت دوقطبیدانلود مقاله اختلال شخصیت دو قطبی تعداد صفحات : 19 فایل دانلودی : ورد و قابل ویرایش   مقدمه اختلال دوقطبی…

ادامه خواندنمقاله اختلال شخصیت دوقطبی-دانلود

نسخه فارسی پرسشنامه شخصيت اسكيزوتايپال-دانلود

نسخه فارسی پرسشنامه شخصيت اسكيزوتايپال ⇓   نسخه فارسی پرسشنامه شخصيت اسكيزوتايپالنسخه فارسي پرسشنامه شخصيت اسكيزوتايپالتعداد صفحات : 3فرمت فایل دانلودی : pdf   نسخه فارسی پرسشنامه شخصيت اسكيزوتايپال ,…

ادامه خواندننسخه فارسی پرسشنامه شخصيت اسكيزوتايپال-دانلود

مقاله نگاهی اجمالی بر اندیشه کارل مارکس-دانلود

مقاله نگاهی اجمالی بر اندیشه کارل مارکس ⇓   مقاله نگاهی اجمالی بر اندیشه کارل مارکس مقاله نگاهی اجمالی بر اندیشه کارل مارکس تعداد صفحات : 25 فرمت ورد و…

ادامه خواندنمقاله نگاهی اجمالی بر اندیشه کارل مارکس-دانلود

مقاله کامل بررسی تأثیر کامپیوتر بر فرهنگ و پیامدهای مثبت و منفی آن-دانلود

مقاله کامل بررسی تأثیر کامپیوتر بر فرهنگ و پیامدهای مثبت و منفی آن ⇓   مقاله کامل بررسی تأثیر کامپیوتر بر فرهنگ و پیامدهای مثبت و منفی آنمقاله کامل بررسی…

ادامه خواندنمقاله کامل بررسی تأثیر کامپیوتر بر فرهنگ و پیامدهای مثبت و منفی آن-دانلود

مقاله استرس و اضطراب و راه های درمان آن-دانلود

مقاله استرس و اضطراب و راه های درمان آن ⇓   مقاله استرس و اضطراب و راه های درمان آنمقاله استرس و اضطراب و راه های درمان آناین مقاله در 9 صفحه…

ادامه خواندنمقاله استرس و اضطراب و راه های درمان آن-دانلود

بررسی رابطه مهارتهای زندگی با اعتماد به نفس دانش آموزان دبیرستان-دانلود

بررسی رابطه مهارتهای زندگی با اعتماد به نفس دانش آموزان دبیرستان ⇓   بررسی رابطه مهارتهای زندگی با اعتماد به نفس دانش آموزان دبیرستانپایان نامه بررسی رابطه مهارتهای زندگی با…

ادامه خواندنبررسی رابطه مهارتهای زندگی با اعتماد به نفس دانش آموزان دبیرستان-دانلود

ارتباط شخصیتی اراده و تحمل پذیری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها-دانلود

ارتباط شخصیتی اراده و تحمل پذیری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها ⇓   ارتباط شخصیتی اراده و تحمل پذیری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط شخصیتی اراده و تحمل…

ادامه خواندنارتباط شخصیتی اراده و تحمل پذیری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها-دانلود

دانلود فایل ورد جزوه افزایش بهره وری و کارایی کارکنان و نیروی انسانی-دانلود

دانلود فایل ورد جزوه افزایش بهره وری و کارایی کارکنان و نیروی انسانی ⇓   دانلود فایل ورد جزوه افزایش بهره وری و کارایی کارکنان و نیروی انسانیجزوه افزایش بهره…

ادامه خواندندانلود فایل ورد جزوه افزایش بهره وری و کارایی کارکنان و نیروی انسانی-دانلود