تحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docx-دانلود

تحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docx ⇓   تحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docxاین تحقیق در مورد بتن وانواع آن در 14…

ادامه خواندنتحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docx-دانلود

پاورپوینت بتن وافزودنی های بتن-دانلود

پاورپوینت بتن وافزودنی های بتن ⇓   پاورپوینت بتن وافزودنی های بتنبتن،بتن وافزودنی های آن،بتن پاشیده،بتن آرمه، ساختمان سازی،روش ساخت بتن،بتن پیش تنیده،بتن پس تنیده،کاربرد بتن،بتن آمادهدر صنعت ساخت و…

ادامه خواندنپاورپوینت بتن وافزودنی های بتن-دانلود

تحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocx-دانلود

تحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocx ⇓   تحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocxاین تحقیق در مورد بتن وانواع آن در 31 صفحه درقالب وردو شامل عناوین زیر میباشد:انواع بتن وافزودنی های بتن،بتن آرمه، بتن پیش…

ادامه خواندنتحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocx-دانلود

پاورپوینت- بتن پیش تنیده-دانلود

پاورپوینت- بتن پیش تنیده ⇓   پاورپوینت- بتن پیش تنیدهانواع بتن وافزودنی های بتنبتن آرمهبتن پیش تنیدهبتن پس تنیدهتکنولوژی بتنبتن آمادهقالب بتنبتن پاشیدهبتن متخلخلبتن مکیدهبتن منقشپيش تنيدگي عبارت از ايجاد تنش داخلي…

ادامه خواندنپاورپوینت- بتن پیش تنیده-دانلود

تحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docx-دانلود

تحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docx ⇓   تحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docxاین تحقیق در مورد بتن وانواع آن در 14…

ادامه خواندنتحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docx-دانلود

پاورپوینت بتن وافزودنی های بتن-دانلود

پاورپوینت بتن وافزودنی های بتن ⇓   پاورپوینت بتن وافزودنی های بتنبتن،بتن وافزودنی های آن،بتن پاشیده،بتن آرمه، ساختمان سازی،روش ساخت بتن،بتن پیش تنیده،بتن پس تنیده،کاربرد بتن،بتن آمادهدر صنعت ساخت و…

ادامه خواندنپاورپوینت بتن وافزودنی های بتن-دانلود

پاورپوینت- بتن پیش تنیده-دانلود

پاورپوینت- بتن پیش تنیده ⇓   پاورپوینت- بتن پیش تنیدهانواع بتن وافزودنی های بتنبتن آرمهبتن پیش تنیدهبتن پس تنیدهتکنولوژی بتنبتن آمادهقالب بتنبتن پاشیدهبتن متخلخلبتن مکیدهبتن منقشپيش تنيدگي عبارت از ايجاد تنش داخلي…

ادامه خواندنپاورپوینت- بتن پیش تنیده-دانلود

تحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocx-دانلود

تحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocx ⇓   تحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocxاین تحقیق در مورد بتن وانواع آن در 31 صفحه درقالب وردو شامل عناوین زیر میباشد:انواع بتن وافزودنی های بتن،بتن آرمه، بتن پیش…

ادامه خواندنتحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocx-دانلود

پاورپوینت بتن وافزودنی های بتن-دانلود

پاورپوینت بتن وافزودنی های بتن ⇓   پاورپوینت بتن وافزودنی های بتنبتن،بتن وافزودنی های آن،بتن پاشیده،بتن آرمه، ساختمان سازی،روش ساخت بتن،بتن پیش تنیده،بتن پس تنیده،کاربرد بتن،بتن آمادهدر صنعت ساخت و…

ادامه خواندنپاورپوینت بتن وافزودنی های بتن-دانلود

تحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docx-دانلود

تحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docx ⇓   تحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docxاین تحقیق در مورد بتن وانواع آن در 14…

ادامه خواندنتحقیق بتن پیش تنیده در 14 صفحه با فرمت docx-دانلود

پاورپوینت- بتن پیش تنیده-دانلود

پاورپوینت- بتن پیش تنیده ⇓   پاورپوینت- بتن پیش تنیدهانواع بتن وافزودنی های بتنبتن آرمهبتن پیش تنیدهبتن پس تنیدهتکنولوژی بتنبتن آمادهقالب بتنبتن پاشیدهبتن متخلخلبتن مکیدهبتن منقشپيش تنيدگي عبارت از ايجاد تنش داخلي…

ادامه خواندنپاورپوینت- بتن پیش تنیده-دانلود

تحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocx-دانلود

تحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocx ⇓   تحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocxاین تحقیق در مورد بتن وانواع آن در 31 صفحه درقالب وردو شامل عناوین زیر میباشد:انواع بتن وافزودنی های بتن،بتن آرمه، بتن پیش…

ادامه خواندنتحقیق،بتن وانواع آن،31صفحه،فرمتdocx-دانلود

پاورپوینت , مديريت و کنترل پروژه , 70 اسلاید , PPTX-دانلود

پاورپوینت , مديريت و کنترل پروژه , 70 اسلاید , PPTX ⇓   پاورپوینت , مديريت و کنترل پروژه , 70 اسلاید , PPTXاین پاورپوینت با موضوع مدیریت و کنترل…

ادامه خواندنپاورپوینت , مديريت و کنترل پروژه , 70 اسلاید , PPTX-دانلود

پاورپوینت , مواد و مصالح , 162 اسلاید , pptx-دانلود

پاورپوینت , مواد و مصالح , 162 اسلاید , pptx ⇓   پاورپوینت , مواد و مصالح , 162 اسلاید , pptxپاورپوینت با موضوع مواد و مصالح با 161 اسلاید…

ادامه خواندنپاورپوینت , مواد و مصالح , 162 اسلاید , pptx-دانلود

تحقیق،وال پست چیست،35صفحه،قالب ورد،word-دانلود

تحقیق،وال پست چیست،35صفحه،قالب ورد،word ⇓   تحقیق،وال پست چیست،35صفحه،قالب ورد،wordاین تحقیق در مورد وال پست و نحوه اجرای آن در ساختمان در 35 صفحه در قالب ورد می باشد.مقدمهوال پست…

ادامه خواندنتحقیق،وال پست چیست،35صفحه،قالب ورد،word-دانلود

پاورپوینت،انواع نماهای ساختمانی در 133 اسلاید-دانلود

پاورپوینت،انواع نماهای ساختمانی در 133 اسلاید ⇓   پاورپوینت،انواع نماهای ساختمانی در 133 اسلایداین پاورپوینت در مورد انواع نماهای ساختمانی در 133 اسلاید با فرمت پاورپوینت می باشد.مصالح نما در…

ادامه خواندنپاورپوینت،انواع نماهای ساختمانی در 133 اسلاید-دانلود

تحقیق، گابیون و نقش آن در معماری ، در قالب ورد،42 صفحه-دانلود

تحقیق، گابیون و نقش آن در معماری ، در قالب ورد،42 صفحه ⇓   تحقیق، گابیون و نقش آن در معماری ، در قالب ورد،42 صفحهاین تحقیق در مورد آشنایی…

ادامه خواندنتحقیق، گابیون و نقش آن در معماری ، در قالب ورد،42 صفحه-دانلود

تحقیق، فرآوری بتن شفاف و کاربرد آن در عمران و معماری، در قالب ورد،29 صفحه-دانلود

تحقیق، فرآوری بتن شفاف و کاربرد آن در عمران و معماری، در قالب ورد،29 صفحه ⇓   تحقیق، فرآوری بتن شفاف و کاربرد آن در عمران و معماری، در قالب…

ادامه خواندنتحقیق، فرآوری بتن شفاف و کاربرد آن در عمران و معماری، در قالب ورد،29 صفحه-دانلود

تحقیق، گابیون و نقش آن در معماری ، در قالب ورد،42 صفحه-دانلود

تحقیق، گابیون و نقش آن در معماری ، در قالب ورد،42 صفحه ⇓   تحقیق، گابیون و نقش آن در معماری ، در قالب ورد،42 صفحهاین تحقیق در مورد آشنایی…

ادامه خواندنتحقیق، گابیون و نقش آن در معماری ، در قالب ورد،42 صفحه-دانلود

تحقیق، فرآوری بتن شفاف و کاربرد آن در عمران و معماری، در قالب ورد،29 صفحه-دانلود

تحقیق، فرآوری بتن شفاف و کاربرد آن در عمران و معماری، در قالب ورد،29 صفحه ⇓   تحقیق، فرآوری بتن شفاف و کاربرد آن در عمران و معماری، در قالب…

ادامه خواندنتحقیق، فرآوری بتن شفاف و کاربرد آن در عمران و معماری، در قالب ورد،29 صفحه-دانلود

نرم افزار اکسل محاسبه صورت وضعیت و تعدیل برای فهرست بها ابنیه، برق و مکانیک سال 1400-دانلود

نرم افزار اکسل محاسبه صورت وضعیت و تعدیل برای فهرست بها ابنیه، برق و مکانیک سال 1400 ⇓   نرم افزار اکسل محاسبه صورت وضعیت و تعدیل برای فهرست بها…

ادامه خواندننرم افزار اکسل محاسبه صورت وضعیت و تعدیل برای فهرست بها ابنیه، برق و مکانیک سال 1400-دانلود

قالب زیبای پاورپوينت عمران-دانلود

قالب زیبای پاورپوينت عمران ⇓   قالب زیبای پاورپوينت عمرانقالب زیبای پاورپوينت عمران ، در قالب pptx و 80 اسلايد، قابل ويرايش.توضيحات:اين مجموعه قالب پاورپوينت عمران مي باشد که جهت…

ادامه خواندنقالب زیبای پاورپوينت عمران-دانلود

قالب (اسلاید) پاورپوينت عمران-دانلود

قالب (اسلاید) پاورپوينت عمران ⇓   قالب (اسلاید) پاورپوينت عمرانقالب (اسلاید) پاورپوينت عمران، در قالب pptx و 80 اسلايد، قابل ويرايش.توضيحات:اين مجموعه قالب پاورپوينت عمران مي باشد که جهت استفاده…

ادامه خواندنقالب (اسلاید) پاورپوينت عمران-دانلود

دانلود تحقیق کاربرد کامپوزیت های frp در سازه های بتن آرمه و بررسی دوام آنها-دانلود

دانلود تحقیق کاربرد کامپوزیت های frp در سازه های بتن آرمه و بررسی دوام آنها ⇓   دانلود تحقیق کاربرد کامپوزیت های frp در سازه های بتن آرمه و بررسی…

ادامه خواندندانلود تحقیق کاربرد کامپوزیت های frp در سازه های بتن آرمه و بررسی دوام آنها-دانلود

پروژه کامل متره و برآورد ساختمان بتنی با نقشه و محاسبات-دانلود

پروژه کامل متره و برآورد ساختمان بتنی با نقشه و محاسبات ⇓   پروژه کامل متره و برآورد ساختمان بتنی با نقشه و محاسباتدانلود ویژه + پروژه کامل متره و…

ادامه خواندنپروژه کامل متره و برآورد ساختمان بتنی با نقشه و محاسبات-دانلود

تحقیق در مورد ساختمان سازي 50 ص-دانلود

تحقیق در مورد ساختمان سازي 50 ص ⇓   تحقیق در مورد ساختمان سازي 50 صمقدمه:در قرون اخير كه رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري رو بر ازدياد نهاد…

ادامه خواندنتحقیق در مورد ساختمان سازي 50 ص-دانلود

پی دی اف محاسبه احجام منشوری-دانلود

پی دی اف محاسبه احجام منشوری ⇓   پی دی اف محاسبه احجام منشوری در صورت بروز مشکل می توانید با مدیریت فروشگاه تماس حاصل نموده و درصورت حل نشدن مشکل…

ادامه خواندنپی دی اف محاسبه احجام منشوری-دانلود

آموزش و مراحل تخلیه دوربین توتال لایکا فرمت فایل پی دی اف-دانلود

آموزش و مراحل تخلیه دوربین توتال لایکا فرمت فایل پی دی اف ⇓   آموزش و مراحل تخلیه دوربین توتال لایکا فرمت فایل پی دی افآموزش و مراحل تخلیه دوربین…

ادامه خواندنآموزش و مراحل تخلیه دوربین توتال لایکا فرمت فایل پی دی اف-دانلود

پاورپوینت انواع سد و سرریز-دانلود

پاورپوینت انواع سد و سرریز ⇓   پاورپوینت انواع سد و سرریزتوضیحات:پاورپوینت انواع سد و سرریز، در 34 اسلاید به صورت متنی همراه باعکس.فهرست مطالب:انواع سدها  سدهای سنگریزسدهای بتنی وزنیسدهای…

ادامه خواندنپاورپوینت انواع سد و سرریز-دانلود

پاورپوینت سد سازی-دانلود

پاورپوینت سد سازی ⇓   پاورپوینت سد سازیتوضیحات:پاورپوینت سد سازی، در 23 اسلاید.فهرست مطالب:سد سازی چیست؟تاریخچه سد سازی در ایران کاربرد و اهداف سد انواع مصالح مورد استفاده در صنعت…

ادامه خواندنپاورپوینت سد سازی-دانلود

پاورپوینت انواع سد و سرریز-دانلود

پاورپوینت انواع سد و سرریز ⇓   پاورپوینت انواع سد و سرریزتوضیحات:پاورپوینت انواع سد و سرریز، در 34 اسلاید به صورت متنی همراه باعکس.فهرست مطالب:انواع سدها  سدهای سنگریزسدهای بتنی وزنیسدهای…

ادامه خواندنپاورپوینت انواع سد و سرریز-دانلود

کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی-دانلود

کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی ⇓   کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسیتوضیحات: کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی فرمت…

ادامه خواندنکتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی-دانلود

معماری و دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی کارگاهی سوله (دارای تاییدیه نظام مهندسی)-دانلود

معماری و دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی کارگاهی سوله (دارای تاییدیه نظام مهندسی) ⇓   معماری و دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی کارگاهی سوله (دارای تاییدیه نظام مهندسی)توضیحات:معماری…

ادامه خواندنمعماری و دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی کارگاهی سوله (دارای تاییدیه نظام مهندسی)-دانلود

کتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسی-دانلود

کتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسی ⇓   کتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسیتوضیحات:کتاب…

ادامه خواندنکتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسی-دانلود

کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی-دانلود

کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی ⇓   کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسیتوضیحات: کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی فرمت…

ادامه خواندنکتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی-دانلود

کتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسی-دانلود

کتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسی ⇓   کتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسیتوضیحات:کتاب…

ادامه خواندنکتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسی-دانلود

کتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسی-دانلود

کتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسی ⇓   کتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسیتوضیحات:کتاب…

ادامه خواندنکتاب مکانیک و طراحی سازه های بتن مسلح (James K. Wigh) به زبان انگلیسی-دانلود

کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی-دانلود

کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی ⇓   کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسیتوضیحات: کتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی فرمت…

ادامه خواندنکتاب سازه های هوشمند (Franklin Y.Cheng) به زبان انگلیسی-دانلود

پاورپوینت انواع سقف های ساختمانی سنتی و مدرن-دانلود

پاورپوینت انواع سقف های ساختمانی سنتی و مدرن ⇓   پاورپوینت انواع سقف های ساختمانی سنتی و مدرناین پاورپوینت در مورد انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن در 190 اسلاید…

ادامه خواندنپاورپوینت انواع سقف های ساختمانی سنتی و مدرن-دانلود

تحقیق انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن-دانلود

تحقیق انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن ⇓   تحقیق انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرناین تحقیق در مورد انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن در 50 صفحه کامل و…

ادامه خواندنتحقیق انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن-دانلود

انواع شیر و کاربرد شیر آلات و ساز و کار حرکتی آن ها-دانلود

انواع شیر و کاربرد شیر آلات و ساز و کار حرکتی آن ها ⇓   انواع شیر و کاربرد شیر آلات و ساز و کار حرکتی آن ها   انواع…

ادامه خواندنانواع شیر و کاربرد شیر آلات و ساز و کار حرکتی آن ها-دانلود

تحقیق ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی-دانلود

تحقیق ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی ⇓   تحقیق ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانیاین تحقیق در مورد ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی در 58صفحه کامل و شامل…

ادامه خواندنتحقیق ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی-دانلود

پاورپوینت كنترل نشت در سدهای خاكی-دانلود

پاورپوینت كنترل نشت در سدهای خاكی ⇓   پاورپوینت كنترل نشت در سدهای خاكیدانلود پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي ۳۸ اسلایدفهرست مطالب:روش هاي کنترل نشت آب از سدمواردي که…

ادامه خواندنپاورپوینت كنترل نشت در سدهای خاكی-دانلود

پاورپوینت باب کت آسفالت-دانلود

پاورپوینت باب کت آسفالت ⇓   پاورپوینت باب کت آسفالتدانلود پاورپوینت باب کت آسفالت ۳۰ اسلایدفهرست مطالبمعرفیانواعباب کت آسفالت تراشکار باب کت آسفالت تراشمشکلات نتراشیدن آسفالت قدیمیلزوم تراش آسفالت قدیمیتفاوت…

ادامه خواندنپاورپوینت باب کت آسفالت-دانلود

پاورپوینت باب کت آسفالت-دانلود

پاورپوینت باب کت آسفالت ⇓   پاورپوینت باب کت آسفالتدانلود پاورپوینت باب کت آسفالت ۳۰ اسلایدفهرست مطالبمعرفیانواعباب کت آسفالت تراشکار باب کت آسفالت تراشمشکلات نتراشیدن آسفالت قدیمیلزوم تراش آسفالت قدیمیتفاوت…

ادامه خواندنپاورپوینت باب کت آسفالت-دانلود

پاورپوینت باب کت آسفالت-دانلود

پاورپوینت باب کت آسفالت ⇓   پاورپوینت باب کت آسفالتدانلود پاورپوینت باب کت آسفالت ۳۰ اسلایدفهرست مطالبمعرفیانواعباب کت آسفالت تراشکار باب کت آسفالت تراشمشکلات نتراشیدن آسفالت قدیمیلزوم تراش آسفالت قدیمیتفاوت…

ادامه خواندنپاورپوینت باب کت آسفالت-دانلود

پاورپوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار-دانلود

پاورپوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار ⇓   پاورپوینت انواع ساختمان و مدلهای آوارپاورپوینت انواع ساختمان و مدلهای آوارفرمت فایل : پاورپوینتقابل ویرایشتعداد اسلایدها :  17  اسلایدفهرست مطالب:انواع ساختمانساختمان بدون اسكلت…

ادامه خواندنپاورپوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار-دانلود

دانلود پروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمان های بتنی-دانلود

دانلود پروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمان های بتنی ⇓   دانلود پروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمان های بتنیاین فایل در موردپروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمانهای بتنی در 50 صفحه و…

ادامه خواندندانلود پروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمان های بتنی-دانلود

مشخصات فنی کارهای ساختمان-دانلود

مشخصات فنی کارهای ساختمان ⇓   مشخصات فنی کارهای ساختمان   مشخصات فنی کارهای ساختمان , پاورپوینت مشخصات فنی کارهای ساختمان , مشخصات فنی کارهای ساختمان , دانلود مشخصات فنی…

ادامه خواندنمشخصات فنی کارهای ساختمان-دانلود

نرده آلومینیوم-دانلود

نرده آلومینیوم ⇓   نرده آلومینیوم نرده آلومینیوم به جرات می توان گفت که نرده آلومینیومماده ای مقاوم و شکل پذیر است که برای استفاده در هر شرایط آب هوایی مناسببوده…

ادامه خواندننرده آلومینیوم-دانلود

پاورپوینت ژئوسنتتیک ها-دانلود

پاورپوینت ژئوسنتتیک ها ⇓   پاورپوینت ژئوسنتتیک هادانلود پاورپوینت با موضوع ژئوسنتتیک ها،در قالب ppt و در 141 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف ژئوسنتتیک هاتاریخچه عملکردمزایاانواع ژئوسنتتیک هاطراحی دیوار حائل مسلح…

ادامه خواندنپاورپوینت ژئوسنتتیک ها-دانلود

دانلود پاورپوینت سازه های بتنی در محیط دریا-دانلود

دانلود پاورپوینت سازه های بتنی در محیط دریا ⇓   دانلود پاورپوینت سازه های بتنی در محیط دریادانلود پاورپوینت سازه های بتنی در محیط دریاتعداد اسلاید : 69 سرفصل مطالب :بخش…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت سازه های بتنی در محیط دریا-دانلود

دانلود پاورپوینت دوره آموزش بتن – طرح اختلاط بتن به روش ACI-دانلود

دانلود پاورپوینت دوره آموزش بتن - طرح اختلاط بتن به روش ACI ⇓   دانلود پاورپوینت دوره آموزش بتن - طرح اختلاط بتن به روش ACIدانلود پاورپوینت دوره آموزش بتن…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت دوره آموزش بتن – طرح اختلاط بتن به روش ACI-دانلود

پاورپوینت داربست و اصول آن – 45 اسلاید-دانلود

پاورپوینت داربست و اصول آن - 45 اسلاید ⇓   پاورپوینت داربست و اصول آن - 45 اسلایداین پاورپوینت در مورد داربست و اصول آن در 45 اسلاید کامل با…

ادامه خواندنپاورپوینت داربست و اصول آن – 45 اسلاید-دانلود

عایق کاری ساختمان-دانلود

عایق کاری ساختمان ⇓   عایق کاری ساختمانعایق کاری ساختمانفرمت فایل : ورد- wordقابل ویرایشتعداد صفحات :   12   صفحهبخشی از متن :عایق کاری نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان…

ادامه خواندنعایق کاری ساختمان-دانلود

پاورپوینت طراحی و ساخت سازه های پوسته ای-دانلود

پاورپوینت طراحی و ساخت سازه های پوسته ای ⇓   پاورپوینت طراحی و ساخت سازه های پوسته ایاین پاورپوینت در مورد طراحی و ساخت سازه های پوسته ای در 82…

ادامه خواندنپاورپوینت طراحی و ساخت سازه های پوسته ای-دانلود

مجموعه 80تست گودبرداری وسازه های نگهبان همراه پاسخنامه-دانلود

مجموعه 80تست گودبرداری وسازه های نگهبان همراه پاسخنامه ⇓   مجموعه 80تست گودبرداری وسازه های نگهبان همراه پاسخنامه   مجموعه 80تست گودبرداری وسازه های نگهبان همراه پاسخنامه , پاورپوینت مجموعه…

ادامه خواندنمجموعه 80تست گودبرداری وسازه های نگهبان همراه پاسخنامه-دانلود

نمای ساختمان و اصول طراحی و ساخت آن-دانلود

نمای ساختمان و اصول طراحی و ساخت آن ⇓   نمای ساختمان و اصول طراحی و ساخت آنفاسفه نمااز جمله کارهای نهایی وتکمیلی در ساختمان به منظور به تصویر کشیدن…

ادامه خواندننمای ساختمان و اصول طراحی و ساخت آن-دانلود

نماهای ساختمانی و روش اجرای آنها-دانلود

نماهای ساختمانی و روش اجرای آنها ⇓   نماهای ساختمانی و روش اجرای آنها*          نماي هر ساختمان موثر در مجموعه شهري است كه در آن حضور دارد و اين تاثير…

ادامه خواندننماهای ساختمانی و روش اجرای آنها-دانلود

ساخت لژاند ارتفاعات-دانلود

ساخت لژاند ارتفاعات ⇓   ساخت لژاند ارتفاعاتساخت لژاند ارتفاعاتدر صورت بروز مشکل می توانید با مدیریت فروشگاه تماس حاصل نموده و درصورت حل نشدن مشکل مبلغ واریزی خود را…

ادامه خواندنساخت لژاند ارتفاعات-دانلود

دانلود پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی-دانلود

دانلود پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی ⇓   دانلود پاورپوینت ماشین آلات ساختمانیدانلود پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی تعداد اسلاید : 54  انجام پروژه های صنعت ساخت به خصوص پروژه های بزرگ نظیر سد،…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی-دانلود

پاورپوینت روش های رتبه بندی شرکت های مهندسین مشاور-دانلود

پاورپوینت روش های رتبه بندی شرکت های مهندسین مشاور ⇓   پاورپوینت روش های رتبه بندی شرکت های مهندسین مشاورپاورپوینت روش های رتبه بندی شرکت های مهندسین مشاور تعداد اسلاید :…

ادامه خواندنپاورپوینت روش های رتبه بندی شرکت های مهندسین مشاور-دانلود

دانلود پاورپوینت آلودگی هوا و آلودگی صوتی-دانلود

دانلود پاورپوینت آلودگی هوا و آلودگی صوتی ⇓   دانلود پاورپوینت آلودگی هوا و آلودگی صوتیدانلود پاورپوینت آلودگی هوا و آلودگی صوتیتعداد اسلاید : 58ترکیبات متغیرهوا—علاوه بر ترکیبات ثابت هوا…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت آلودگی هوا و آلودگی صوتی-دانلود

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک-دانلود

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک ⇓   مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش دانه بندی به روش الک کردن    دانه بندی به روش هیدرومتری و....تمامی…

ادامه خواندنمجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک-دانلود

نماهای ساختمانی و روش اجرای آنها-دانلود

نماهای ساختمانی و روش اجرای آنها ⇓   نماهای ساختمانی و روش اجرای آنها*          نماي هر ساختمان موثر در مجموعه شهري است كه در آن حضور دارد و اين تاثير…

ادامه خواندننماهای ساختمانی و روش اجرای آنها-دانلود

نمای ساختمان و اصول طراحی و ساخت آن-دانلود

نمای ساختمان و اصول طراحی و ساخت آن ⇓   نمای ساختمان و اصول طراحی و ساخت آنفاسفه نمااز جمله کارهای نهایی وتکمیلی در ساختمان به منظور به تصویر کشیدن…

ادامه خواندننمای ساختمان و اصول طراحی و ساخت آن-دانلود

انواع نما ونحوه ی اجرای آن-دانلود

انواع نما ونحوه ی اجرای آن ⇓   انواع نما ونحوه ی اجرای آنفلسفه نمااز جمله کارهای نهایی وتکمیلی در ساختمان به منظور به تصویر کشیدن چهری واقعی و زیبای…

ادامه خواندنانواع نما ونحوه ی اجرای آن-دانلود

نما در ساختمان-دانلود

نما در ساختمان ⇓   نما در ساختمان—      نما—      در ساختمان‌سازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته می‌شود. در طراحی ساختمان، نما مهم‌ترین بخش به شمار می‌رود زیرا نما چارچوب  کار برای بقیه…

ادامه خواندننما در ساختمان-دانلود

تحقیق تاثیر مبلمان شهری در نمای شهر-دانلود

تحقیق تاثیر مبلمان شهری در نمای شهر ⇓   تحقیق تاثیر مبلمان شهری در نمای شهردانلود مقاله تاثیر مبلمان شهری در نمای شهرتعداد صفحات  :  18فهرست مطالب مقدمهمبلمان شهريويژگي مبلمان شهرانواع…

ادامه خواندنتحقیق تاثیر مبلمان شهری در نمای شهر-دانلود

ریخت‌شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازی-دانلود

ریخت‌شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازی ⇓   ریخت‌شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازیریخت‌شناسی یا مورفولوژی شهری به مطالعه فرم سکونتگاه‌های انسانی و روند شکل گیری و تغییرشکل این سکونتگاه‌ها اطلاق…

ادامه خواندنریخت‌شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازی-دانلود

مواد و مصالح جديد ساختمانی و کاربرد آنها-دانلود

مواد و مصالح جديد ساختمانی و کاربرد آنها ⇓   مواد و مصالح جديد ساختمانی و کاربرد آنها             مقدمه  نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن وضرورت استفاده از…

ادامه خواندنمواد و مصالح جديد ساختمانی و کاربرد آنها-دانلود

اصول طراحی آسانسور و پله در سازه-دانلود

اصول طراحی آسانسور و پله در سازه ⇓   اصول طراحی آسانسور و پله در سازهمقدمهپـِلِّکان یا راه پله سازه‌ای است که برای ارتباط دادن دو سطح غیر هم‌سطح در ساختمان یا فضاهای…

ادامه خواندناصول طراحی آسانسور و پله در سازه-دانلود

اصول گودبرداری-دانلود

اصول گودبرداری ⇓   اصول گودبرداری هدف از گودبرداري چيست؟گودبرداري در زمين هاي انجام مي شود كه بايد تمام يا قسمتي از ساختمان پايين تر از سطح طبيعي زمين احداث شود…

ادامه خواندناصول گودبرداری-دانلود

پاورپوینت اماده اصول ساختمان سازی-دانلود

پاورپوینت اماده اصول ساختمان سازی ⇓   پاورپوینت اماده اصول ساختمان سازی   پاورپوینت اماده اصول ساختمان سازی , پاورپوینت پاورپوینت اماده اصول ساختمان سازی , پاورپوینت اماده اصول ساختمان…

ادامه خواندنپاورپوینت اماده اصول ساختمان سازی-دانلود

دانلود پاورپوینت فراوری بتن پیش تنیده-دانلود

دانلود پاورپوینت فراوری بتن پیش تنیده ⇓   دانلود پاورپوینت فراوری بتن پیش تنیدهاین پاورپوینت در مورد فراوری بتن پیش تنیده در 52اسلاید و شاملفراوری بتن پیش تنیده،بتن، بتن پیش تنیده،انواع بتن،بتن…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت فراوری بتن پیش تنیده-دانلود

پاورپوینت،روش تولید انواع بتن وافزودنی های بتن-دانلود

پاورپوینت،روش تولید انواع بتن وافزودنی های بتن ⇓   پاورپوینت،روش تولید انواع بتن وافزودنی های بتناین پاورپوینت در مورد روش تولید انواع بتن وافزودنی های بتن در 87اسلاید و شامل…

ادامه خواندنپاورپوینت،روش تولید انواع بتن وافزودنی های بتن-دانلود

دانلود تحقیق بتن وانواع آن در 48 صفحه-دانلود

دانلود تحقیق بتن وانواع آن در 48 صفحه ⇓   دانلود تحقیق بتن وانواع آن در 48 صفحهاین تحقیق در مورد بتن وانواع آن  در 48 صفحه و شامل  بتن…

ادامه خواندندانلود تحقیق بتن وانواع آن در 48 صفحه-دانلود

پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده-دانلود

پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده ⇓   پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای…

ادامه خواندنپایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده-دانلود

بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)-دانلود

بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) ⇓   بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)پایان نامه برای…

ادامه خواندنبررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)-دانلود

پایان نامه بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP-دانلود

پایان نامه بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP ⇓   پایان نامه بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRPپایان نامه برای دریافت درجه­…

ادامه خواندنپایان نامه بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP-دانلود

دانلود پاورپوینت فراوری بتن پیش تنیده-دانلود

دانلود پاورپوینت فراوری بتن پیش تنیده ⇓   دانلود پاورپوینت فراوری بتن پیش تنیدهاین پاورپوینت در مورد فراوری بتن پیش تنیده در 52اسلاید و شاملفراوری بتن پیش تنیده،بتن، بتن پیش تنیده،انواع بتن،بتن…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت فراوری بتن پیش تنیده-دانلود

پاورپوینت،روش تولید انواع بتن وافزودنی های بتن-دانلود

پاورپوینت،روش تولید انواع بتن وافزودنی های بتن ⇓   پاورپوینت،روش تولید انواع بتن وافزودنی های بتناین پاورپوینت در مورد روش تولید انواع بتن وافزودنی های بتن در 87اسلاید و شامل…

ادامه خواندنپاورپوینت،روش تولید انواع بتن وافزودنی های بتن-دانلود

دانلود تحقیق بتن وانواع آن در 48 صفحه-دانلود

دانلود تحقیق بتن وانواع آن در 48 صفحه ⇓   دانلود تحقیق بتن وانواع آن در 48 صفحهاین تحقیق در مورد بتن وانواع آن  در 48 صفحه و شامل  بتن…

ادامه خواندندانلود تحقیق بتن وانواع آن در 48 صفحه-دانلود

پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده-دانلود

پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده ⇓   پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای…

ادامه خواندنپایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده-دانلود

بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)-دانلود

بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) ⇓   بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)پایان نامه برای…

ادامه خواندنبررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)-دانلود

پایان نامه بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP-دانلود

پایان نامه بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP ⇓   پایان نامه بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRPپایان نامه برای دریافت درجه­…

ادامه خواندنپایان نامه بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP-دانلود

دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک در 30 اسلاید-دانلود

دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک در 30 اسلاید ⇓   دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک در 30 اسلایددر این پروژه پاورپوینت فشار جانبی خاک در 30 اسلاید کاملا قابل ویرایش…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک در 30 اسلاید-دانلود

پاورپوینت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران الزامات عمومی ساختمان در 105 اسلاید-دانلود

پاورپوینت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران الزامات عمومی ساختمان در 105 اسلاید ⇓   پاورپوینت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران الزامات عمومی ساختمان در 105 اسلایددر این پروژه…

ادامه خواندنپاورپوینت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران الزامات عمومی ساختمان در 105 اسلاید-دانلود

دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک در 30 اسلاید-دانلود

دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک در 30 اسلاید ⇓   دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک در 30 اسلایددر این پروژه پاورپوینت فشار جانبی خاک در 30 اسلاید کاملا قابل ویرایش…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک در 30 اسلاید-دانلود

پاورپوینت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران الزامات عمومی ساختمان در 105 اسلاید-دانلود

پاورپوینت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران الزامات عمومی ساختمان در 105 اسلاید ⇓   پاورپوینت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران الزامات عمومی ساختمان در 105 اسلایددر این پروژه…

ادامه خواندنپاورپوینت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران الزامات عمومی ساختمان در 105 اسلاید-دانلود

اصول و مبانی آبگیری از رودخانه ها-دانلود

اصول و مبانی آبگیری از رودخانه ها ⇓   اصول و مبانی آبگیری از رودخانه هادر این پروژه اصول و مبانی آبگیری از رودخانه ها به صورت فایل pdf در…

ادامه خواندناصول و مبانی آبگیری از رودخانه ها-دانلود

طرح و اجرای ویپ هول (weep hole) درکانال – pdf در 30 صفحه-دانلود

طرح و اجرای ویپ هول (weep hole) درکانال - pdf در 30 صفحه ⇓   طرح و اجرای ویپ هول (weep hole) درکانال - pdf در 30 صفحهدر این پروژه…

ادامه خواندنطرح و اجرای ویپ هول (weep hole) درکانال – pdf در 30 صفحه-دانلود

پاورپوینت ساختمان پیش ساخته دو طبقه L.S.F و انواع روش های سازه نگهبان در 30 اسلاید-دانلود

پاورپوینت ساختمان پیش ساخته دو طبقه L.S.F و انواع روش های سازه نگهبان در 30 اسلاید ⇓   پاورپوینت ساختمان پیش ساخته دو طبقه L.S.F و انواع روش های سازه…

ادامه خواندنپاورپوینت ساختمان پیش ساخته دو طبقه L.S.F و انواع روش های سازه نگهبان در 30 اسلاید-دانلود

دانلود پاورپوینت بتن خود متراکم SCC در 26 اسلاید-دانلود

دانلود پاورپوینت بتن خود متراکم SCC در 26 اسلاید ⇓   دانلود پاورپوینت بتن خود متراکم SCC در 26 اسلایددر این پروژه پاورپوینت بتن خود متراکم SCC در 26 اسلاید…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت بتن خود متراکم SCC در 26 اسلاید-دانلود

دانلود نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم درس هيدرولوژی مهندسی-دانلود

دانلود نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم درس هيدرولوژی مهندسی ⇓   دانلود نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم درس هيدرولوژی مهندسیدراین پروژه نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم درس…

ادامه خواندندانلود نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم درس هيدرولوژی مهندسی-دانلود

دانلود نمونه سوال تشریحی پايان ترم درس طراحی سازه های آبگیر دکتر سامانی-دانلود

دانلود نمونه سوال تشریحی پايان ترم درس طراحی سازه های آبگیر دکتر سامانی ⇓   دانلود نمونه سوال تشریحی پايان ترم درس طراحی سازه های آبگیر دکتر سامانیدر این پروژه…

ادامه خواندندانلود نمونه سوال تشریحی پايان ترم درس طراحی سازه های آبگیر دکتر سامانی-دانلود