کتاب خواندنی طرح فلسفی بسوی صلح-دانلود

کتاب خواندنی طرح فلسفی بسوی صلح ⇓   کتاب خواندنی طرح فلسفی بسوی صلحکتاب طرح ی فلسفی بسوی صلح در سال 1795 منتشر شد.کانت در این اثر  با بازنگری موضوع…

ادامه خواندنکتاب خواندنی طرح فلسفی بسوی صلح-دانلود

پاورپوینت راه های ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم-دانلود

پاورپوینت راه های ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم ⇓   پاورپوینت راه های ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریمدانلود پاورپوینت انس با قرآنتعداد…

ادامه خواندنپاورپوینت راه های ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم-دانلود

پاورپوینت راه های ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم-دانلود

پاورپوینت راه های ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم ⇓   پاورپوینت راه های ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریمدانلود پاورپوینت انس با قرآنتعداد…

ادامه خواندنپاورپوینت راه های ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم-دانلود

تحقیق اهمیت خودشناسی از منظر قرآن کریم-دانلود

تحقیق اهمیت خودشناسی از منظر قرآن کریم ⇓   تحقیق اهمیت خودشناسی از منظر قرآن کریمتوضیحات:تحقیق رشته معارف اسلامی با موضوع اهمیت خودشناسی از منظر قرآن کریم، در قالب فایل…

ادامه خواندنتحقیق اهمیت خودشناسی از منظر قرآن کریم-دانلود

تحقیق اهمیت خودشناسی از منظر قرآن کریم-دانلود

تحقیق اهمیت خودشناسی از منظر قرآن کریم ⇓   تحقیق اهمیت خودشناسی از منظر قرآن کریمتوضیحات:تحقیق رشته معارف اسلامی با موضوع اهمیت خودشناسی از منظر قرآن کریم، در قالب فایل…

ادامه خواندنتحقیق اهمیت خودشناسی از منظر قرآن کریم-دانلود

پاورپوینت حکمت هنر اسلامی-دانلود

پاورپوینت حکمت هنر اسلامی ⇓   پاورپوینت حکمت هنر اسلامیتوضیحات:پاورپوینت حکمت هنر اسلامی، در 46 اسلاید.بخشی از متن فایل:1- محقق و هنرمند يا بايد خود فيلسوف موسس يا پيامبر مرسل…

ادامه خواندنپاورپوینت حکمت هنر اسلامی-دانلود

پاورپوینت حکمت هنر اسلامی-دانلود

پاورپوینت حکمت هنر اسلامی ⇓   پاورپوینت حکمت هنر اسلامیتوضیحات:پاورپوینت حکمت هنر اسلامی، در 46 اسلاید.بخشی از متن فایل:1- محقق و هنرمند يا بايد خود فيلسوف موسس يا پيامبر مرسل…

ادامه خواندنپاورپوینت حکمت هنر اسلامی-دانلود

دنیائی که من میبینم-دانلود

دنیائی که من میبینم ⇓   دنیائی که من میبینمآلبرت اینشتین برای بسیاری از ما، بیشتر با فیزیک نسبیت و معادلاتِ پیچیده و دشوارفهمِ ریاضی تداعی می‌شود.اگر هم چیزی از…

ادامه خواندندنیائی که من میبینم-دانلود