مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حجم معاملات سهام-دانلود

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حجم معاملات سهام

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حجم معاملات سهام

مباني-نظري-و-پيشينه-پژوهش-(فصل-دو)-حجم-معاملات-سهاملینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 82 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏……………………………..‏……………………………………….‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق
73
‏1-2- ‏مقدمه‏ ‏15
‏2-2-‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏16
‏1-2-2 ‏ق‏ی‏مت‏ ‏سهام‏ ‏16
‏2-2-2-‏تع‏یی‏ن‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏سهام‏ ‏16
‏3-2-2-‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏قيمت‏ ‏سهام‏ ‏19
‏4-2-2- ‏محتواي‏ ‏اطلاعاتي‏ ‏قيمت‏ ‏سهام‏ ‏26
‏5-2-2- ‏دو‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏تغ‏یی‏رات‏ ‏گذشته‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏سهام‏ ‏برا‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏در‏ ‏آ‏ی‏نده‏ ‏29
‏6-2-2- ‏نوسانات‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏سهام‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏انتشار‏ ‏اطلاعات‏ ‏30
‏7-2-2- ‏حجم‏ ‏مبادلات‏ ‏33
‏8-2-2- ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏موضوع‏ی‏ ‏حجم‏ ‏معاملات‏ ‏35
‏9-2-2- ‏حجم‏ ‏معاملات‏ ‏و‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏40
‏10-2-2- ‏رابطه‏ ‏ي‏ ‏حجم‏ ‏مبادلات‏ ‏و‏ ‏قيمت‏ ‏با‏ ‏اعلان‏ ‏سود‏ ‏42
‏11-2-2- ‏اهم‏ی‏ت ‏رابطه ‏حجم ‏معاملات ‏و ‏ق‏ی‏مت ‏سهام‏ ‏43
‏12-2-2- ‏مبان‏ی‏ ‏تئور‏ی‏ک‏ ‏موضوع‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏کروچ‏ ‏45
‏13-2-2- ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏تئور‏ی‏ک‏ ‏ارتباط ‏مثبت ‏حجم ‏معاملات، ‏بازده ‏و ‏تغ‏یی‏ر ‏ق‏ی‏مت‏ ‏سهام‏ ‏48
‏14-2-2- ‏بسط ‏مدلهاي ‏تئور‏ی‏ک ‏رابطه ‏حجم ‏معاملات،‏ ‏قيمت ‏و ‏بازده ‏سهام‏ ‏54
‏15-2-2- ‏بسط ‏فرض‏ی‏ه ‏ورود ‏متوال‏ی ‏اطلاعات‏ ‏54
‏16-2-2- ‏بسط‏ ‏مدل‏ ‏تركيب‏ ‏توزيع‏ ‏ها‏ ‏59
‏17-2-2- ‏خلاصه‏ ‏بخش‏ ‏اول‏ ‏60
‏3-2 ‏مباني‏ ‏تجربي‏ ‏61
‏1-3-2-‏مقدمه‏ ‏61
‏2-3-2- ‏سابقه‏ ‏تحقيقات‏ ‏مشابه‏ ‏63
‏3-3-2- ‏خلاصه‏ ‏ي‏ ‏بخش‏ ‏دوم‏ ‏71

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

نمونه پیشینه تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/28341MzE1NDU_.png

دیدگاهتان را بنویسید