مبانی نظری جغرافیای سیاسی-دانلود

مبانی نظری جغرافیای سیاسی

مبانی نظری جغرافیای سیاسی

مبانی-نظری-جغرافیای-سیاسیعنوان: پیشینه تحقیق جغرافیای سیاسی
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 24
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل

قسمتی از متن:

مفهوم جغرافیای سیاسی

این دانش که بعدها ژئوپلیتيک[1] نامیده شد در پایتخت های امپراطوری ها و قدرت های بزرگ در اواخر قرن نوزدهم در دانشگاه ها، انجمن های جغرافیایی و مراکز آموزش شکل گرفت. (زین العابدین 29:1389)جغرافياي سياسي شاخه اي از علم جغرافيا است كه تاثيرپذيري و تاثيرگذاري سياست و قدرت در محيط جغرافيايي و به بيان ديگر تاثير تصميمات سياسي بر محيط جغرافيايي را مورد كاوش و بررسي قرار مي دهد . نقش ويژه جغرافياي سياسي سازماندهي سياسي فضا در سطح محلي، ملي و منطقه اي است جغرافياي سياسي پديده هاي سياسي را در فضاي درون يك كشور مورد بحث قرار مي دهد كه بطور سنتي شامل مفاهيمي مانند مرز، ملت، حكومت و سرزمين است . از آنجايي كه يك كشور در بطن مطالعات جغرافياي سياسي جاي دارد و از پيوند سه عامل ملت ، حكومت و سرزمين كشور تشكيل مي شود بنا براين همه موضوعات مرتبط با اين مفهوم مانند ريشه يابي مسايل قومي ،مذهبي ، جريان مهاجرت ،تحليل قدرت سياسي نواحي ، تحليل فضايي قدرت سياسي در سطح كشور تقسيمات كشوري و رقابت هاي مكاني دولت محلي تمركز و عدم تمركز قدرت سياسي جغرافياي انتخابات از جمله مسايل مرتبط با كشور هستند كه امروزه در جغرافياي سياسي مورد توجه و بررسي قرار مي گيرند از طرف ديگر در حوزه مسايل جهاني نيز كه قلمروي مطالعات ژئوپلیتیک است به طور سنتي در باره مناسبات قدرت در سطح جهان و راه هاي دستيابي به قدرت جهاني و افزايش آن بحث و بررسي مي شود در حال حاضر تحولات كه در سياست جهاني روي داده است تنوع بيشتري به مباحث ژئوپلیتیک بخشيده و اين شاخه از جغرافياي سياسي مفاهيم تازه و متنوعي را مورد بحث قرار مي دهد .

جغرافیای سیاسی به مطالعه ادعاها و منازعات انسانی درباره استفاده ، شراکت ، مالکیت زمین و منابع آن
می پردازد. این منازعات، در سطوح بسیار متفاوتی به وقوع می پیوندد از جمله ممکن است شامل همسایگانی شود که بر سرجاگزینی صحیح تیرهای نگهدارنده نرده باغ با هم مشاجره می کنند و یا ممکن است این مشاجره، شامل ادعاهای ارضی میان قبایل رقیب و یا گروه های از ملیت های مختلف که در یک سرزمین زندگی می کنند بروز کند و یا امکان دارد در میان کشورهای همسایه به وقوع بپیوندو یا بصورت رقابتهایی بر سر نفوز جهانی میان بلوکهای بزرگ قدرت رخ دهد . همچنین این منازعات ممکن است در یک جامعه و یا میان جوامع بوجود آید به عنوان مثال ، هنگامی که گروه های حفاظت از محیط زیست و مردم یک محل با عملیات قطع درختان و احداث جاده مخالفت می ورزند. (مویر 9:1392 ) بر این اساس ژئوپلیتیک به بررسی تأثیرات پدیده ها و مؤلفه های جغرافیای سیاسی بر ساختار نهادهای سیاسی و تحولات آنها همچنین بر نقش جغرافیا در روابط فی مابین دولتها می پردازد.
و…

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

جغرافیا

 

http://shahrsaz5.mpfile.ir//content/productpic/4710MTQxMjk_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید