مبانی نظری دارايی­ های نامشهود-دانلود

مبانی نظری دارايی­ های نامشهود

مبانی نظری دارايی­ های نامشهود

مبانی-نظری-دارايی­-های-نامشهودعنوان: پیشینه تحقیق دارايي­ های نامشهود
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 38
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل

قسمتی از متن:

واژه نامشهود از ريشه لاتين tangereگرفته شده و به معني “لمس کردن” است. از اين رو، دارايي نامشهود نوعي دارايي است که نمي­توان آن را به دليل آنکه فاقد ماهيت فيزيکي هستند، لمس کرد(هندريکسون و ون­بردا، 1991: 607).

فرهنگ لغت دانشگاهي وبستر[1] دارايي را نیز به عنوان “تمام مالکيت يک شخص، انجمن، شرکت يا ماترک قابل استفاده يا موضوعي براي پرداخت بدهي­ها يا به عنوان يک مزيت يا يک منبع” تعريف مي­کند. در اعلاميه­هاي اصلي هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي[2] (FASB) يک دارايي به عنوان “منافع اقتصادي محتمل آتي که توسط يک واحد تجاري خاص بدست آمده يا کنتـرل شده باشد و ناشـي از عملـيات يا رويـدادهاي گذشته باشد”، تعريف شده است. بنابراين بر اساس تعريف فرهنگ لغت و همچنین تعریف حسابداري، براي اينکه يک قلم، دارايي محسوب شود، نيازي نيست که ذاتاً دارایی مشهود باشد (کوهن، 2005: 9).

تمامي واحدهاي تجاري، دو نوع دارايي قابل لمس (مشهود) و همچنین غيرقابل لمس (نامشهود) دارند. نوعي از دارايي را که قابل ديدن، احساس، خريد و فروش است، دارايي مشهود ناميده مي­شود. هر چيزي غير از اين دارايي نامشهود قلمداد مي­شود(کوهن، 2005: 9 و 10). واژه­هاي دارايـي­هاي نامشـهود، اموال فـکري، منابع نامشـهود، فعاليـت­هاي نامشـهود و سرمايه­گذاري­هاي نامشهود در متون مختلف مالي، اقتصادي و مديريتي به عنوان مترادف يکديگر نیز بکار مي­روند (کريستند و بونتيس[3]، 2007: 1516). به منظور بررسی این دارایی­ها در این مطالعه، از واژه “دارایی­های نامشهود” استفاده می­شود. دارايي­هاي نامشهود, هزينه­هاي انتقالي مربوط به خدمات هستند و زماني به وجود مي­آيند که وجوه نقد (يا معادل آن) براي کسب آن خدمات به مصرف برسد. اين واقعيت که مي­توان براي يک دارايي نامشهود نام مشخصي را در نظر گرفت، مويد اين است که آن قلم دارايي قابل تعريف (داراي هويت جداگانه) است. همچـنين دارايي­هاي نامشـهود به عنـوان دارايي­هاي ثابت با ماهيتي نامشهود تعريف مي­شوند. در این حالت، دارايي­هاي نامشهود با تکيه بر ماهيت غيرعيني و غير پولي آن­ها تعريف مي­شوند (استاندارد ملي شماره 17، 1389: بند 7).

روش هاي ارزيابي دارايي هاي نامشهود
بحث ارزيابي دارايي¬هاي نامشهود در حسابداری، به ویژه در حسابداری مدیریت، نه تنها در تئوري بلکه در عمل رو به رشد است. ارزيابي دارايي¬هاي نامشهود به شرکت¬ها کمک مي¬کند که اين دارايي¬ها به اهداف شرکت ارتباط داده شده و شرکت¬ها را در مزيت رقابتي قرار دهد. همچنين اين ارزيابي به مديران و سرمايه-گذاران کمک مي¬کند که درک مناسبي از نحوه ايجاد ارزش در شرکت داشته و با اخذ تصميم¬هاي مناسب، در ايجاد فضاي مناسب کسب و کار بکوشند (ایکس¬کایو، 2009: 19). در این میان، از بررسی نحوه ارتباط دارایی-های نامشهود با عملکرد غفلت شده است. برای بررسی این ارتباط، اولین گام ارزیابی دارایی¬های نامشهود است.
و…

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

حسابداری

 

http://shahrsaz5.mpfile.ir//content/productpic/16685MjQzOQ__.jpg

دیدگاهتان را بنویسید