مبانی نظری سلامت روانی-دانلود

مبانی نظری سلامت روانی

مبانی نظری سلامت روانی

مبانی-نظری-سلامت-روانیعنوان: مبانی نظری سلامت روانی
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 31
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

تعریف سلامت روانی
دو تعريف عمده براي سلامت رواني وجود دارد، در تعريف اول منظور از سلامت رواني، رشته اي از سلامت عمومي‌است که در زمينه کاستن بيماري‌هاي رواني در يک اجتماع فعاليت مي‌کند و در تعريف دوم سلامت رواني، به معناي سلامت فکر است و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت رواني است که خود مي‌تواند نسبت به ايجاد سيستم با ارزشي درباره ايجاد تحرک و پيشرفت و تکامل در حد فردي، ملي و بين المللي کمک مي‌کند(حسيني، 1374 به نقل از معنوي پور، 1391).

تعريف سلامت رواني همواره در حال تغيير بوده به طوري که تعريف مورد قبول در آغاز قرن بيستم، امروزه ناقص به نظر مي‌رسد(کافي و‌هارت من[2]، 2008). در دهه‌هاي اخير از سوي متخصصان تعاريف متعدد و گوناگوني ارائه شده است، به همين دليل پيدا کردن تعريفي جامع براي آن امري دشوار است. پزشکان و افرادي که با ديد پزشکي به مساله نگاه مي‌کنند، بهنجاري يا سالم بودن را نداشتن علائم بيماري تلقي مي‌کنند و به عبارتي سلامتي و بيماري را در دو قطب مخالف يکديگر قرار مي‌دهند و براي اينکه فردي سالم، بيمار شود بايستي از قطب سالم به قطب مخالف برود(ذيمرمن[3] و همکاران، 2008). نبود علائم بيماري رواني يا از بين رفتن علائم بيماري در اثر درمان، به اين معني نيست که فرد داراي سلامت رواني و سالم است (ميلاني فر، 1378؛ ويليامز[4]، 2008، به نقل از معنوي پور، 1391).

اهميت سلامت رواني

سلامت از نيازهاي اساسي انسان است كه در توسعه پايدار نقش حياتي دارد(صفري و همکاران، 2003 به نقل از عبدي ماسوله و همکاران، 1386). اگر چه در ابتدا فقط به سلامت جسم به عنوان سلامتي توجه مي‌شد؛ با پيشرفت علم و رسيدن به سطحي قابل قبول از سلامت جسمي‌و با مبارزه عليه بسياري از بيماري‌ها، بشر به جنبه‌هاي ديگر سلامت از جمله سلامت روان توجه كرده است(قادري، 1381). مفهوم سلامت روان شامل احساس دروني خوب بودن و اطمينان از كارآمدي خود، اتكاء به خود، ظرفيت رقابت، وابستگي بين نسلي و خودشکوفايي توانايي‌هاي بالقوه فكري و هيجاني و غيره مي‌باشد. البته با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي بين فرهنگ‌ها، ارائه تعريف جامع از سلامت روان غيرممكن مي‌نمايد. (عبدي ماسوله و همکاران، 1386).

با وجود اين، بر سر اين امر اتفاق نظر وجود داردكه سلامت روان چيزي فراتر از نبود اختلالات رواني است و آنچه مسلماست اين است كه حفظ سلامت روان نيز مانند سلامت جسم حائز اهميتاست(عباس زاده و همکاران، 1382).

طبق دست آورد تحقيقاتي دانشكده بهداشت دانشگاه‌هاروارد،سازمان جهاني بهداشت و بانك جهاني، اختلالات رواني به عنوانيكي از مهمترين و معني‌دارترين اجزاي بار كلي بيماري‌ها به شمار مي‌رود. توجه به بهداشت رواني درتمام عرصه‌هاي زندگي از جمله زندگي كاري فرد حائز اهميت بودهو جاي بحث دارد. عوامل موجود در محيط كار بطور وسيعي باسلامت و بيماري افراد شاغل در ارتباطند. به گزارش سازمانبين المللي كار (2000) از هر سه نفر مستخدم يك نفر از كشمكشبين كار و محيط خانواده به عنوان يكي از بزرگترين مشكلات زندگي ياد مي‌كند(ILO, 2000 به نقل از عبدي ماسوله و همکاران، 1386).

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

علوم تربیتی و روانشناسی

 

http://shahrsaz5.mpfile.ir//content/productpic/11747MTIyMjU_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید