مبانی نظری مهارت های اجتماعی-دانلود

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

مبانی-نظری-مهارت-های-اجتماعیعنوان: مبانی نظری مهارت های اجتماعی
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 36
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل

فهرست مطالب:
مفهوم مهارت های اجتماعی
ویژگی های رفتاراجتماعی
عوامل مؤثر در اجتماعی شدن
اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی
خصوصیات افراد دارای مهارت های اجتماعی
و…

قسمتی از متن:

مفهوم مهارت های اجتماعی

مهارت‌های اجتماعی[1] رفتارهایی هستند كه به مردم برای كنش متقابل با دیگران كمك می‌كنند. در مدرسه، كنش متقابل ممكن است با هم‌كلاسی‌ها، معلمان و سایر كاركنان مدرسه باشد. در مراحل بعدی زندگی، این كنش متقابل با همكاران، سرپرستان، دوستان و افراد دیگری برقرار می‌شود كه شخص ملاقات می‌كند(رندی ومیشل[2]،2008: 2).

اگرچه تعاریف زیادی برای مهارت‌های اجتماعی ارائه شده، اغلب صاحب‌نظران عقیده دارند كه مهارت‌های اجتماعی هفت ویژگی دارند:

ابتدا از طریق یادگیری (برای مثال، مشاهده، الگوسازی، تمرین و بازخورد) كسب می‌شوند.

شامل رفتارهای غیركلامی و كلامی مجزا و خاصی هستند.

عاطفه و رفتار مناسب را نیز دربرمی‌گیرند.

از طریق تقویت اجتماعی ارتقا می‌یابند.

شامل تعامل با محیط و همراه با واكنش‌های مناسب می‌شوند.

انجام آن‌ها از ویژگی‌های محیطی تأثیر می‌پذیرد.

بنابراین، مهارت‌های اجتماعی رفتارهایی هستند كه آموخته می‌شوند و بر روابط با همسالان و بزرگسالان تأثیر می‌گذارند. معمولاً مهارت‌های اجتماعی را به عنوان صفات شخصیتی عمومی در نظر نمی‌گیرند و آن‌ها را رفتارهای خاص موقعیتی و مجزایی می‌دانند كه سن، جنس، وضعیت اجتماعی و تعامل با دیگران، بر آن‌ها تأثیر می‌گذارند(سلیمانی،1390: 35).

آموزش مهارت‌های اجتماعی چهار هدف اولیه دارد:

بهبود فراگیری‌ مهارت‌های اجتماعی؛
بهبود عملكرد مهارت‌های اجتماعی؛
كاهش یا برطرف كردن مشكلات رفتاری؛
تسهیل تعمیم‌دهی و نگه‌داری مهارت‌های اجتماعی(رندی ومیشل،2008؛به نقل ازپورمختار،1392).

هنگام برنامه‌ریزی یك برنامة آموزش مهارت اجتماعی، مسائل متعددی وجود دارند كه باید مورد ملاحظه قرار گیرند. مهم‌ترین مسأله شاید موقعیت رشدی كودك باشد كه همواره در حال تغییر است. رفتارهایی كه برای سن خاصی مناسب هستند، ممكن است برای سن دیگر زود یا دیر باشند. این موضوع نیز در مورد روش‌های درمانی مصداق دارد. ما همواره باید این ملاحظات رشدی را به هنگام طراحی راهبردهای مداخله‌گرانه و ارزیابی آن‌ها در نظر بگیریم (متسون و اولندیك، 1384).
و…

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

علوم تربیتی و روانشناسی

 

http://shahrsaz5.mpfile.ir//content/productpic/27944NjQ4MjQ_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید