مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان مبتنی بر روش لیپمن-دانلود

مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان مبتنی بر روش لیپمن ⇓   مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان مبتنی بر روش لیپمن تاریخچه آموزش فلسفه به کودکان قدرت تمییز و…

ادامه خواندنمبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان مبتنی بر روش لیپمن-دانلود

مبانی نظری طرحواره جنسی-دانلود

مبانی نظری طرحواره جنسی ⇓   مبانی نظری طرحواره جنسی طـرحواره جـنسـی تاریخچه طـرحواره جـنسـی معرفی مفهوم طـرحواره شخصی [1] به وسیله مارکوس [2] (۱۹۹۷) یکی از فرضیه هایی بـود…

ادامه خواندنمبانی نظری طرحواره جنسی-دانلود

مبانی نظری طرحواره جنسی-دانلود

مبانی نظری طرحواره جنسی ⇓   مبانی نظری طرحواره جنسی طـرحواره جـنسـی تاریخچه طـرحواره جـنسـی معرفی مفهوم طـرحواره شخصی [1] به وسیله مارکوس [2] (۱۹۹۷) یکی از فرضیه هایی بـود…

ادامه خواندنمبانی نظری طرحواره جنسی-دانلود

مبانی نظری و عملی نارسا کنش وری اجرایی (کنش وری اجرایی)-دانلود

مبانی نظری و عملی نارسا کنش وری اجرایی (کنش وری اجرایی) ⇓   مبانی نظری و عملی نارسا کنش وری اجرایی (کنش وری اجرایی) تاریخچه کنـش های اجـرایی در ۵۰…

ادامه خواندنمبانی نظری و عملی نارسا کنش وری اجرایی (کنش وری اجرایی)-دانلود

مبانی نظری و عملی پردازش شناختی اطلاعات-دانلود

مبانی نظری و عملی پردازش شناختی اطلاعات ⇓   مبانی نظری و عملی پردازش شناختی اطلاعات مفهوم پـردازش شـناختی اطـلاعات مطالعه تأثير تفاوت های فردی در پـردازش اطـلاعات از دیرباز…

ادامه خواندنمبانی نظری و عملی پردازش شناختی اطلاعات-دانلود

مبانی نظری و عملی اختلال واژینیسموس (واژینیسم)-دانلود

مبانی نظری و عملی اختلال واژینیسموس (واژینیسم) ⇓   مبانی نظری و عملی اختلال واژینیسموس (واژینیسم) اختلالات درد جنسی [1] زنانی که اختلال درد ناحیه تناسلی، ناشی از دخول دارند…

ادامه خواندنمبانی نظری و عملی اختلال واژینیسموس (واژینیسم)-دانلود

مبانی نظری و عملی ابعاد نابهنجار شخصیت-دانلود

مبانی نظری و عملی ابعاد نابهنجار شخصیت ⇓   مبانی نظری و عملی ابعاد نابهنجار شخصیت ابعاد نابهنجار شخصیت 1-5-2- مفهوم شخصیت با وجودی که اغلب روان شناسان قبول دارند…

ادامه خواندنمبانی نظری و عملی ابعاد نابهنجار شخصیت-دانلود

مبانی نظری رهبری توزیع شده-دانلود

مبانی نظری رهبری توزیع شده ⇓   مبانی نظری رهبری توزیع شده مفهوم رهبری توزیع شده به طور کلی رهبری توزیع شده شکلی از رهبری افقی است که عمل رهبری…

ادامه خواندنمبانی نظری رهبری توزیع شده-دانلود

مبانی نظری مدیریت دانش-دانلود

مبانی نظری مدیریت دانش ⇓   مبانی نظری مدیریت دانش تاریخچه مدیریت دانش مدیریت دانش مفهوم تازه ای نیست و ریشه آن به ۳۰۰۰ سال قبل از میلادی باز می…

ادامه خواندنمبانی نظری مدیریت دانش-دانلود

مبانی نظری سبک های مدیریت تعارض-دانلود

مبانی نظری سبک های مدیریت تعارض ⇓   مبانی نظری سبک های مدیریت تعارض سبک های مدیریت تعارض مفهوم و تعاریف تعارض تعارض در لغت مصدری به عنوان معترض و…

ادامه خواندنمبانی نظری سبک های مدیریت تعارض-دانلود

مبانی نظری سبک های تدریس-دانلود

مبانی نظری سبک های تدریس ⇓   مبانی نظری سبک های تدریس رویکردهای تدریس فرایند تدریس دارای ماهیتی پیچیده است و مؤلفه های مختلفی است که برای انجام یک تدریس…

ادامه خواندنمبانی نظری سبک های تدریس-دانلود

مبانی نظری ارزیابی حل مساله-دانلود

مبانی نظری ارزیابی حل مساله ⇓   مبانی نظری ارزیابی حل مساله مبانی نظری حل مساله مفهوم مساله وحل مساله مساله شرایطی است که در آن شخص سعی می کند…

ادامه خواندنمبانی نظری ارزیابی حل مساله-دانلود

مبانی نظری باورهای هوشی-دانلود

مبانی نظری باورهای هوشی ⇓   مبانی نظری باورهای هوشی مبانی نظری باورهای هوشی تعریف هوش و ماهیت آن از هوش تعریف واحدی به دست نیامده و صاحب نظران مختلف…

ادامه خواندنمبانی نظری باورهای هوشی-دانلود

مبانی نظری باورهای ارتباطی زوجین-دانلود

مبانی نظری باورهای ارتباطی زوجین ⇓   مبانی نظری باورهای ارتباطی زوجین باورهای ارتباطی تفکر در معنای وسیع خود مجموعه ای از هیجان ها، اندیشه ها، رفتار ها و احساس…

ادامه خواندنمبانی نظری باورهای ارتباطی زوجین-دانلود

مبانی نظری طلاق عاطفی-دانلود

مبانی نظری طلاق عاطفی ⇓   مبانی نظری طلاق عاطفی 2-2- طلاق عاطفی 1-2-2- طلاق و مفهوم عاطفی آن خانواده از نخستین نظام های نهادی عمومی و جهانی است که…

ادامه خواندنمبانی نظری طلاق عاطفی-دانلود

مبانی نظری دانش و نگرش جنسی-دانلود

مبانی نظری دانش و نگرش جنسی ⇓   مبانی نظری دانش و نگرش جنسی 2-2- دانش و نگرش جنسی 1-2-2- دانش جنسی چگونگی کسب آگاهی و دانش و تأثیر آن…

ادامه خواندنمبانی نظری دانش و نگرش جنسی-دانلود

مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان مبتنی بر روش لیپمن-دانلود

مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان مبتنی بر روش لیپمن ⇓   مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان مبتنی بر روش لیپمن تاریخچه آموزش فلسفه به کودکان قدرت تمییز و…

ادامه خواندنمبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان مبتنی بر روش لیپمن-دانلود

مبانی نظری طرحواره ناسازگار اولیه-دانلود

مبانی نظری طرحواره ناسازگار اولیه ⇓   مبانی نظری طرحواره ناسازگار اولیه زيربناي نظريه طرحواره در كارهاي ايمانوئل كانت [1] رديابي مي شود. طرحواره در نظام فلسفي كانت به عنوان…

ادامه خواندنمبانی نظری طرحواره ناسازگار اولیه-دانلود

مبانی نظری ارزش تکلیف-دانلود

مبانی نظری ارزش تکلیف ⇓   مبانی نظری ارزش تکلیف ارزش تکلیف ارزش تکلیف بر اساس یک دیدگاه شناختی تدوین شده و برداشت های دانش آموز را از میزان ارزشمندی…

ادامه خواندنمبانی نظری ارزش تکلیف-دانلود

مبانی نظری طرحواره ناسازگار اولیه-دانلود

مبانی نظری طرحواره ناسازگار اولیه ⇓   مبانی نظری طرحواره ناسازگار اولیه زيربناي نظريه طرحواره در كارهاي ايمانوئل كانت [1] رديابي مي شود. طرحواره در نظام فلسفي كانت به عنوان…

ادامه خواندنمبانی نظری طرحواره ناسازگار اولیه-دانلود

مبانی نظری ارزش تکلیف-دانلود

مبانی نظری ارزش تکلیف ⇓   مبانی نظری ارزش تکلیف ارزش تکلیف ارزش تکلیف بر اساس یک دیدگاه شناختی تدوین شده و برداشت های دانش آموز را از میزان ارزشمندی…

ادامه خواندنمبانی نظری ارزش تکلیف-دانلود

مبانی نظری نظام ارزشی نوجوانان و جوانان-دانلود

مبانی نظری نظام ارزشی نوجوانان و جوانان ⇓   مبانی نظری نظام ارزشی نوجوانان و جوانان ارزش واژه ارزش در زبان فارسی اسم مصدر ارزیدن و دارای معانی قدر و…

ادامه خواندنمبانی نظری نظام ارزشی نوجوانان و جوانان-دانلود

مبانی نظری رشد اخلاقی نوجوانان و جوانان-دانلود

مبانی نظری رشد اخلاقی نوجوانان و جوانان ⇓   مبانی نظری رشد اخلاقی نوجوانان و جوانان اخلاق فلاسفه ی یونان باستان همچون سقراط [1] ، افلاطون [2] و ارسطو [3]…

ادامه خواندنمبانی نظری رشد اخلاقی نوجوانان و جوانان-دانلود

مبانی نظری مهارت های ارتباطی نوجوانان و جوانان-دانلود

مبانی نظری مهارت های ارتباطی نوجوانان و جوانان ⇓   مبانی نظری مهارت های ارتباطی نوجوانان و جوانان -2- مبانی نظری مهارت های ارتباطی 1-4-2- ارتباط ارتباطات یک فرآیند اجتماعی…

ادامه خواندنمبانی نظری مهارت های ارتباطی نوجوانان و جوانان-دانلود

مبانی نظری خودشکوفایی نوجوانان و جوانان-دانلود

مبانی نظری خودشکوفایی نوجوانان و جوانان ⇓   مبانی نظری خودشکوفایی نوجوانان و جوانان -2- مبانی نظری خود شکوفایی واژه خودشکوفایی اولین بار توسط گلدشتاین [1] در سال ۱۹۳۹ به…

ادامه خواندنمبانی نظری خودشکوفایی نوجوانان و جوانان-دانلود