مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم)-دانلود

مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم)

 

مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم)

توضیحات : مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم) در 42 صفحه در قالب Word قابل ویرایش. فهرست مطالب : 2- مبانی نظری تحقیق——————————————— 13 2-1- الگوی زیستی افسردگی—————————————- 13 2-2- الگوی روان پويشی افسردگی———————————— 14 2-3- درمان روان پویشی افسردگی———————————— 15 2-4- الگوهای شناختی افسردگی ———————————– 16 2-5- درمان شناختی———————————————– 17 2-6- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی است———————- 18 2-7- رویکرد رفتار درمانی——————————————- 18 2-8- رویکرد مراجع- محور—————————————— 19 2-9- رویکرد گشتالت درمانی—————————————- 19 2-10- رویکرد وجودی——————————————— 19 2-11- رویکرد منطقی-عاطفی-رفتاری——————————— 20 2-12- رویکرد تحلیل تبادلی—————————————– 20 2-13- رویکرد شناختی——————————————— 20 2-14- رویکرد جامع یا انتخابی————————————— 21 2-15- رویکرد سایکودراما یا روان نمایشگری—————————-

 

مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم) , پاورپوینت مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم) , مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم) , دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم) ,فایل مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم) , ورد مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم) ,محصول مبانی نظری پیشینه تحقیق افسردگی ورویکردهای آن (فصل دوم) ,
مبانی نظری
READ  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی و انواع آن-دانلود

دیدگاهتان را بنویسید