مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم)-دانلود

مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم)

 

مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم)

توضیحات : مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) در 82 صفحه در قالب Word قابل ویرایش. فهرست مطالب و بخشی از متن : 1- مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي…………………………………………………………………………………………………..31 الف-انواع ساختار در سياستگذاري خارجي………………………………………………………………………………………………..33 ب-ساختار سياستگذاري در نظام بين الملل………………………………………………………………………………………………34 2-ساختار سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا……………………………………………………………………………..38 يك الف-ساختار رسمي …………………………………………………………………………………………………………………………………….38 الف-1-رييس جمهور………………………………………………………………………………………………………………………….40 الف-2-وزارت امور خارجه…………………………………………………………………………………………………………………..41 الف-3-كنگره………………………………………………………………………………………………………………………………………43 ب-ساختار غير رسمي…………………………………………………………………………………………………………………………………44 ب-1-رسانه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………44 ب-2-اتاق هاي فكر……………………………………………………………………………………………………………………………….46 ب-3گروه هاي فشار………………………………………………………………………………………………………………………………52 3-مفهوم فرآيند در سياستگذاري خارجي……………………………………………………………………………………………………..66 الف-مؤلفه هاي سياست خارجي و متغيرهاي مؤثر بر آن………………………………………………………………………….72 ب-محيط شكل گيري سياست خارجي……………………………………………………………………………………………………..76 ج-مدل ها و سبك هاي تصميم گيري در سياست خارجي………………………………………………………………………82 د-انواع

 

مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) , پاورپوینت مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) , مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) , دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) ,فایل مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) , ورد مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) ,محصول مبانی نظری پیشینه تحقیق ساختار و فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری خارجی (فصل دوم) ,
مبانی نظری
READ  پيشينه پژوهش روش های نیازسنجی آموزشی-دانلود

دیدگاهتان را بنویسید