پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی) ⇓   پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)توضیحات:پاورپوینت معماری بدون معمار، در 18 اسلاید.بررسی معماری بدون معمار و نمونه موردی این سبک از معماری…

ادامه خواندنپاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس ⇓   آبجکت آماده گلدان تری دی مکستوضیحات:آبجکت آماده گل و گلدان تری دی مکس.   آبجکت آماده گلدان تری دی مکس , پاورپوینت…

ادامه خواندنآبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

طراحی سه بعدی پل اینفینیتی در دبی-دانلود

طراحی سه بعدی پل اینفینیتی در دبی ⇓   طراحی سه بعدی پل اینفینیتی در دبیتوضیحات:طراحی سه بعدی پل اینفینیتی در دبی با رویت.   طراحی سه بعدی پل اینفینیتی…

ادامه خواندنطراحی سه بعدی پل اینفینیتی در دبی-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی) ⇓   پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)توضیحات:پاورپوینت معماری بدون معمار، در 18 اسلاید.بررسی معماری بدون معمار و نمونه موردی این سبک از معماری…

ادامه خواندنپاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس ⇓   آبجکت آماده گلدان تری دی مکستوضیحات:آبجکت آماده گل و گلدان تری دی مکس.   آبجکت آماده گلدان تری دی مکس , پاورپوینت…

ادامه خواندنآبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی) ⇓   پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)توضیحات:پاورپوینت معماری بدون معمار، در 18 اسلاید.بررسی معماری بدون معمار و نمونه موردی این سبک از معماری…

ادامه خواندنپاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس ⇓   آبجکت آماده گلدان تری دی مکستوضیحات:آبجکت آماده گل و گلدان تری دی مکس.   آبجکت آماده گلدان تری دی مکس , پاورپوینت…

ادامه خواندنآبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

طراحی سه بعدی پل اینفینیتی در دبی-دانلود

طراحی سه بعدی پل اینفینیتی در دبی ⇓   طراحی سه بعدی پل اینفینیتی در دبیتوضیحات:طراحی سه بعدی پل اینفینیتی در دبی با رویت.   طراحی سه بعدی پل اینفینیتی…

ادامه خواندنطراحی سه بعدی پل اینفینیتی در دبی-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی) ⇓   پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)توضیحات:پاورپوینت معماری بدون معمار، در 18 اسلاید.بررسی معماری بدون معمار و نمونه موردی این سبک از معماری…

ادامه خواندنپاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس ⇓   آبجکت آماده گلدان تری دی مکستوضیحات:آبجکت آماده گل و گلدان تری دی مکس.   آبجکت آماده گلدان تری دی مکس , پاورپوینت…

ادامه خواندنآبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس ⇓   آبجکت آماده گلدان تری دی مکستوضیحات:آبجکت آماده گل و گلدان تری دی مکس.   آبجکت آماده گلدان تری دی مکس , پاورپوینت…

ادامه خواندنآبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی) ⇓   پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)توضیحات:پاورپوینت معماری بدون معمار، در 18 اسلاید.بررسی معماری بدون معمار و نمونه موردی این سبک از معماری…

ادامه خواندنپاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس ⇓   آبجکت آماده گلدان تری دی مکستوضیحات:آبجکت آماده گل و گلدان تری دی مکس.   آبجکت آماده گلدان تری دی مکس , پاورپوینت…

ادامه خواندنآبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس ⇓   آبجکت آماده گلدان تری دی مکستوضیحات:آبجکت آماده گل و گلدان تری دی مکس.   آبجکت آماده گلدان تری دی مکس , پاورپوینت…

ادامه خواندنآبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی) ⇓   پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)توضیحات:پاورپوینت معماری بدون معمار، در 18 اسلاید.بررسی معماری بدون معمار و نمونه موردی این سبک از معماری…

ادامه خواندنپاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی) ⇓   پاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)توضیحات:پاورپوینت معماری بدون معمار، در 18 اسلاید.بررسی معماری بدون معمار و نمونه موردی این سبک از معماری…

ادامه خواندنپاورپوینت معماری بدون معمار (معماری بومی)-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

آبجکت آماده گلدان تری دی مکس ⇓   آبجکت آماده گلدان تری دی مکستوضیحات:آبجکت آماده گل و گلدان تری دی مکس.   آبجکت آماده گلدان تری دی مکس , پاورپوینت…

ادامه خواندنآبجکت آماده گلدان تری دی مکس-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مهدکودک شعبه گیشان1-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مهدکودک شعبه گیشان1 ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری مهدکودک شعبه گیشان1توضیحات:پاورپوینت تحلیل معماری مهدکودک شعبه گیشان1 ؛ 24 اسلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از متن:استفاده مجدد از فضاهای آموزشی…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری مهدکودک شعبه گیشان1-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری ctc توسط استودیو ATAH-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری ctc توسط استودیو ATAH ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری ctc توسط استودیو ATAHتوضیحات:پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری ctc توسط استودیو ATAH در 19اسلاید؛…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری مجتمع تجاری ctc توسط استودیو ATAH-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری عمارت آصف سنندج-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری عمارت آصف سنندج ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری عمارت آصف سنندجتوضیحات:پاورپوینت تحلیل معماری عمارت آصف سنندج؛ 27 اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:بیشتر حیاط را باغچه ای بزرگ…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری عمارت آصف سنندج-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مرکز بهداشت و درمان Ricostruzione-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مرکز بهداشت و درمان Ricostruzione ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری مرکز بهداشت و درمان Ricostruzioneتوضیحات:پاورپوینت تحلیل معماری مرکز بهداشت و درمان Ricostruzione؛ 19اسلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از متن:با…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری مرکز بهداشت و درمان Ricostruzione-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مرکز مراقبت های بهداشتی یکپارچه / مک براید چارلز رایان-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مرکز مراقبت های بهداشتی یکپارچه / مک براید چارلز رایان ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری مرکز مراقبت های بهداشتی یکپارچه / مک براید چارلز رایانتوضیحات:پاورپوینت تحلیل معماری…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری مرکز مراقبت های بهداشتی یکپارچه / مک براید چارلز رایان-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه بین المللی Ikast-Brande + یک نمونه موردی دیگر-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه بین المللی Ikast-Brande + یک نمونه موردی دیگر ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه بین المللی Ikast-Brande + یک نمونه موردی دیگرتوضیحات:پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه بین…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری مدرسه بین المللی Ikast-Brande + یک نمونه موردی دیگر-دانلود

پکیج مجموعه تکسچرهای تریدی مکس-دانلود

پکیج مجموعه تکسچرهای تریدی مکس ⇓   پکیج مجموعه تکسچرهای تریدی مکستوضیحات:پکیج مجموعه تکسچرهای تریدی مکس.مجموعه ای کامل از تکسچر های لازم برای طراحی در تریدی مکس و متریال دهیتکسچرهای…

ادامه خواندنپکیج مجموعه تکسچرهای تریدی مکس-دانلود

طرح اتوکد ساختمان مسکونی 5 طبقه-دانلود

طرح اتوکد ساختمان مسکونی 5 طبقه ⇓   طرح اتوکد ساختمان مسکونی 5 طبقهتوضیحات:پروژه اتوکد - ساختمان مسکونی 5 طبقه - 2 واحدی.شامل پلان موقعیت - نما - برش -…

ادامه خواندنطرح اتوکد ساختمان مسکونی 5 طبقه-دانلود

پکیج مجموعه تکسچرهای تریدی مکس-دانلود

پکیج مجموعه تکسچرهای تریدی مکس ⇓   پکیج مجموعه تکسچرهای تریدی مکستوضیحات:پکیج مجموعه تکسچرهای تریدی مکس.مجموعه ای کامل از تکسچر های لازم برای طراحی در تریدی مکس و متریال دهیتکسچرهای…

ادامه خواندنپکیج مجموعه تکسچرهای تریدی مکس-دانلود

پاورپوینت نقش برجسته (در ادوار مختلف تاریخ)-دانلود

پاورپوینت نقش برجسته (در ادوار مختلف تاریخ) ⇓   پاورپوینت نقش برجسته (در ادوار مختلف تاریخ)توضیحات:پاورپوینت نقش برجسته (در ادوار مختلف تاریخ)، در 182 اسلاید.نقش برجسته از شاخه های مجسمه…

ادامه خواندنپاورپوینت نقش برجسته (در ادوار مختلف تاریخ)-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvy-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvy ⇓   پاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvyتوضیحات:پاورپوینت بررسی معماری طراحی راه آهن پایانه بین المللی واترلو لندن، 29 اسلاید،…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvy-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvy-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvy ⇓   پاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvyتوضیحات:پاورپوینت بررسی معماری طراحی راه آهن پایانه بین المللی واترلو لندن، 29 اسلاید،…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvy-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvy-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvy ⇓   پاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvyتوضیحات:پاورپوینت بررسی معماری طراحی راه آهن پایانه بین المللی واترلو لندن، 29 اسلاید،…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی معماری طراحی سالن تئاتر Théodore Gouvy-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای باغ شیخ ساوه-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای باغ شیخ ساوه ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای باغ شیخ ساوهپاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای باغ شیخ ساوه؛ 30اسلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از متن:کاروانسرای باغ شیخ ساوه…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای باغ شیخ ساوه-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای میاندشت-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای میاندشت ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای میاندشتپاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای میاندشت؛ 32 اسلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از متن:اين كاروانسرا دارای چهار ايوان است و باره بندها…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای میاندشت-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای شاه عباس نیشابور-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای شاه عباس نیشابور ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای شاه عباس نیشابورپاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای شاه عباس نیشابور؛ 36 اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:کاروانسرا از نوع…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای شاه عباس نیشابور-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای هشت ضلعی امین آباد شهرضا-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای هشت ضلعی امین آباد شهرضا ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای هشت ضلعی امین آباد شهرضاپاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای هشت ضلعی امین آباد شهرضا، 33 اسلاید؛…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری کاروانسرای هشت ضلعی امین آباد شهرضا-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری کاروانسرای مورچه‌ خورت-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری کاروانسرای مورچه‌ خورت ⇓   پاورپوینت بررسی معماری کاروانسرای مورچه‌ خورتپاورپوینت بررسی معماری کاروانسرای مورچه‌ خورت؛ 31اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:کاروانسرای مورچه‌خورت در دهستان مورچه‌خورت در ۴۵…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی معماری کاروانسرای مورچه‌ خورت-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری موزه stedeligk هلند-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری موزه stedeligk هلند ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری موزه stedeligk هلندپاورپوینت تحلیل موزه stedeligk هلند ، 29 اسلاید، قابل ویرایش.مختصری از متن:ساختمان موزه بین المللی شناخته شده…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری موزه stedeligk هلند-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری طراحی بیمارستان کودکان شیکاگو-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری طراحی بیمارستان کودکان شیکاگو ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری طراحی بیمارستان کودکان شیکاگوپاورپوینت تحلیل تحلیل طراحی بیمارستان کودکان شیکاگو، 34 اسلاید، قابل ویرایش.مختصری از متن:طراحی بیمارستان کودکان…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری طراحی بیمارستان کودکان شیکاگو-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری سینما مرکزی شهر بوسان-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری سینما مرکزی شهر بوسان ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری سینما مرکزی شهر بوسانپاورپوینت تحلیل معماری سینما مرکزی شهر بوسان ، 36 اسلاید، قابل ویرایش.مختصری از متن:در سال…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری سینما مرکزی شهر بوسان-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری باغ فین کاشان-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری باغ فین کاشان ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری باغ فین کاشانپاورپوینت باغ فین کاشان ؛ 49اسلاید، قابل ویرایشمختصری از متن:یکی از حوض های درون این مجموعه تاریخی،…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری باغ فین کاشان-دانلود

پاورپوینت تحلیل مرکز ورزش های آبی المپیک پکن ، آوو آروپ-دانلود

پاورپوینت تحلیل مرکز ورزش های آبی المپیک پکن ، آوو آروپ ⇓   پاورپوینت تحلیل مرکز ورزش های آبی المپیک پکن ، آوو آروپپاورپوینت تحلیل مرکز ورزش های آبی المپیک…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل مرکز ورزش های آبی المپیک پکن ، آوو آروپ-دانلود

پاورپوینت تحلیل مجموعه ورزشی چند منظوره لونادا-دانلود

پاورپوینت تحلیل مجموعه ورزشی چند منظوره لونادا ⇓   پاورپوینت تحلیل مجموعه ورزشی چند منظوره لوناداپاورپوینت تحلیل مجموعه ورزشی چند منظوره لونادا، 24 اسلاید، قابل ویرایشمختصری از متن:ویژگی های آب…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل مجموعه ورزشی چند منظوره لونادا-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری موزه هنر های معاصر چین MOCAPE-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری موزه هنر های معاصر چین MOCAPE ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری موزه هنر های معاصر چین MOCAPEپاورپوینت تحلیل معماری موزه هنر های معاصر چین MOCAPE32اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری موزه هنر های معاصر چین MOCAPE-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری هتل Hilton – هلند-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری هتل Hilton – هلند ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری هتل Hilton – هلندپاورپوینت تحلیل هتل Hilton – هلند ؛ 31 اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:یک دهلیز بزرگ…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری هتل Hilton – هلند-دانلود

پاورپوینت تحلیل مجموعه اقامتی مسکونی زالتیبور صربستان-دانلود

پاورپوینت تحلیل مجموعه اقامتی مسکونی زالتیبور صربستان ⇓   پاورپوینت تحلیل مجموعه اقامتی مسکونی زالتیبور صربستانپاورپوینت تحلیل مجموعه اقامتی مسکونی زالتیبور صربستان، 21 اسلاید، قابل ویرایشمختصری از متن:به لحاظ ایده…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل مجموعه اقامتی مسکونی زالتیبور صربستان-دانلود

پاورپوینت تحلیل برج البحر Al Bahr Towers- امارت متحده عربی-دانلود

پاورپوینت تحلیل برج البحر Al Bahr Towers- امارت متحده عربی ⇓   پاورپوینت تحلیل برج البحر Al Bahr Towers- امارت متحده عربیپاورپوینت تحلیل برج البحر Al Bahr Towers- امارت متحده…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل برج البحر Al Bahr Towers- امارت متحده عربی-دانلود

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی هبیتات ۶۷ مونترال-دانلود

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی هبیتات ۶۷ مونترال ⇓   پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی هبیتات ۶۷ مونترالپاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی هبیتات ۶۷ مونترال ؛ 19 سلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:فرایند ساخت…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی هبیتات ۶۷ مونترال-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری برج سبز – قبرس-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری برج سبز – قبرس ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری برج سبز – قبرسپاورپوینت تحلیل برج سبز – قبرس؛ 22اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:استودیوی فرانسوی Ateliers Jean Nouvel…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری برج سبز – قبرس-دانلود

پاورپوینت بررسی اثر بار برف بر روی سازه های فضاکار-دانلود

پاورپوینت بررسی اثر بار برف بر روی سازه های فضاکار ⇓   پاورپوینت بررسی اثر بار برف بر روی سازه های فضاکارتوضیحات:پاورپوینت بررسی اثر بار برف بر روی سازه های…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی اثر بار برف بر روی سازه های فضاکار-دانلود

تحلیل معماری مرکز آموزشی Roy and Diana Vagelo – آمریکا-دانلود

تحلیل معماری مرکز آموزشی Roy and Diana Vagelo – آمریکا ⇓   تحلیل معماری مرکز آموزشی Roy and Diana Vagelo – آمریکاپاورپوینت تحلیل مرکز آموزشی Roy and Diana Vagelo آمریکا؛…

ادامه خواندنتحلیل معماری مرکز آموزشی Roy and Diana Vagelo – آمریکا-دانلود

پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری ارگ-دانلود

پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری ارگ ⇓   پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری ارگپاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری ارگ؛ 34 اسلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از متن:مجتمع ارگ تجریش در زمینی به مساحت ۷۵ هزار…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری ارگ-دانلود

پاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON-دانلود

پاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON ⇓   پاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTONپاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON، استودیو BIG ؛ 20 اسلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON-دانلود

پاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن-دانلود

پاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن ⇓   پاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکنپاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن-دانلود

پاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON-دانلود

پاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON ⇓   پاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTONپاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON، استودیو BIG ؛ 20 اسلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON-دانلود

پاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن-دانلود

پاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن ⇓   پاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکنپاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن-دانلود

پاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON-دانلود

پاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON ⇓   پاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTONپاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON، استودیو BIG ؛ 20 اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه ابتدایی مدرن ARLINGTON-دانلود

پاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن-دانلود

پاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن ⇓   پاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکنپاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن-دانلود

پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری ارگ-دانلود

پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری ارگ ⇓   پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری ارگپاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری ارگ؛ 34 اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:مجتمع ارگ تجریش در زمینی به مساحت ۷۵ هزار…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری ارگ-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری خانه رقصان ، پراگ-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری خانه رقصان ، پراگ ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری خانه رقصان ، پراگپاورپوینت تحلیل معماری خانه رقصان ، پراگ؛ 28اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:پیشینه خانه رقصان به…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری خانه رقصان ، پراگ-دانلود

پاورپوینت تحلیل طراحی خانه موبیوس-دانلود

پاورپوینت تحلیل طراحی خانه موبیوس ⇓   پاورپوینت تحلیل طراحی خانه موبیوسپاورپوینت تحلیل طراحی خانه موبیوس؛ 26اسلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از متن:بدین ترتیب بر خلاف فرمول‌های رایج برای چیدمان فضاهای خانه،…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل طراحی خانه موبیوس-دانلود

پاورپوینت تحلیل خانه فرهنگ نوردیک، جواهری میان شاهکارهای آلوار آلتو-دانلود

پاورپوینت تحلیل خانه فرهنگ نوردیک، جواهری میان شاهکارهای آلوار آلتو ⇓   پاورپوینت تحلیل خانه فرهنگ نوردیک، جواهری میان شاهکارهای آلوار آلتوپاورپوینت تحلیل خانه فرهنگ نوردیک، جواهری میان شاهکارهای آلوار…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل خانه فرهنگ نوردیک، جواهری میان شاهکارهای آلوار آلتو-دانلود

پاورپوینت تحلیل کلیسای نوتردام دوئو –لوکوربوزیه-دانلود

پاورپوینت تحلیل کلیسای نوتردام دوئو –لوکوربوزیه ⇓   پاورپوینت تحلیل کلیسای نوتردام دوئو –لوکوربوزیهپاورپوینت تحلیل کلیسای نوتردام دوئو –لوکوربوزیه؛ 32اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:سایت بواسطه شیب خود یک جهت دارد…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل کلیسای نوتردام دوئو –لوکوربوزیه-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری ویلا دلاوا ـ رم کولهاوس-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری ویلا دلاوا ـ رم کولهاوس ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری ویلا دلاوا ـ رم کولهاوسپاورپوینت تحلیل معماری ویلا دلاوا ـ رم کولهاوس؛ 37 اسلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری ویلا دلاوا ـ رم کولهاوس-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری ویلای میس وندروهه-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری ویلای میس وندروهه ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری ویلای میس وندروههپاورپوینت تحلیل معماری ویلای میس وندروهه؛ 30سلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از متن:خانه در قسمت های شمالی و غربی،…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری ویلای میس وندروهه-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری موزه گسترده – آمریکا-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری موزه گسترده – آمریکا ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری موزه گسترده – آمریکاپاورپوینت تحلیل معماری موزه گسترده – آمریکا ؛ 25 اسلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از متن:این موزه…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری موزه گسترده – آمریکا-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری کلینیک مغز و اعصاب لو روو کلیولند مرکزی / فرانک گری-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری کلینیک مغز و اعصاب لو روو کلیولند مرکزی / فرانک گری ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری کلینیک مغز و اعصاب لو روو کلیولند مرکزی / فرانک گریپاورپوینت…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری کلینیک مغز و اعصاب لو روو کلیولند مرکزی / فرانک گری-دانلود

تحلیل معماری کلیسای جوبیلی، رم – ایتالیا-دانلود

تحلیل معماری کلیسای جوبیلی، رم – ایتالیا ⇓   تحلیل معماری کلیسای جوبیلی، رم – ایتالیاپاورپوینت تحلیل کلیسای جوبیلی، رم – ایتالیا؛ 29 اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:طراحی آکوستیک کلیسا…

ادامه خواندنتحلیل معماری کلیسای جوبیلی، رم – ایتالیا-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری خانه کراتکت، توسط لوکوربوزیه-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری خانه کراتکت، توسط لوکوربوزیه ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری خانه کراتکت، توسط لوکوربوزیهپاورپوینت تحلیل معماری خانه کراتکت، توسط لوکوربوزیه؛ 23اسلاید؛ قابل ویرایش.مختصری از متن:خانه کراتکت، درسال 1948…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری خانه کراتکت، توسط لوکوربوزیه-دانلود

پاورپوینت تحلیل موزه آموس رکس هلسینکی-دانلود

پاورپوینت تحلیل موزه آموس رکس هلسینکی ⇓   پاورپوینت تحلیل موزه آموس رکس هلسینکیپاورپوینت تحلیل موزه آموس رکس هلسینکی ؛34 اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:ریشه آموس رکس در موزه هنر…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل موزه آموس رکس هلسینکی-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری دانشگاه زنان اوها-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری دانشگاه زنان اوها ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری دانشگاه زنان اوهاپاورپوینت تحلیل دانشگاه زنان اوها, 26 اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:تناسبات پله ها به نحوی است که…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری دانشگاه زنان اوها-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری ساختمان اداری کار-خانه تهران-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری ساختمان اداری کار-خانه تهران ⇓   پاورپوینت بررسی معماری ساختمان اداری کار-خانه تهرانپاورپوینت بررسی معماری ساختمان اداری کار-خانه تهران,19 اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:همچنین به منظور ساخت…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی معماری ساختمان اداری کار-خانه تهران-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری هتلی به شکل مایع – آمریکا-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری هتلی به شکل مایع – آمریکا ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری هتلی به شکل مایع – آمریکاپاورپوینت تحلیل معماری هتلی به شکل مایع – آمریکا؛20 اسلاید؛ قابل…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری هتلی به شکل مایع – آمریکا-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد حکیم اصفهان-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد حکیم اصفهان ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری مسجد حکیم اصفهانپاورپوینت تحلیل معماری مسجد حکیم اصفهان؛ 27اسلاید؛ قابل ویرایشمختصری از متن:منبر بزرگی در کنـار محراب شبسـتان زیـر…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری مسجد حکیم اصفهان-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مرکز ورزش های آبی المپیک پکن ، آوو آروپ-دانلود

پاورپوینت تحلیل معماری مرکز ورزش های آبی المپیک پکن ، آوو آروپ ⇓   پاورپوینت تحلیل معماری مرکز ورزش های آبی المپیک پکن ، آوو آروپپاورپوینت تحلیل معماری مرکز ورزش…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل معماری مرکز ورزش های آبی المپیک پکن ، آوو آروپ-دانلود

پاورپوینت تحلیل مرکز خبری ورزشگاه مدیا لندن ، اوو آروپ-دانلود

پاورپوینت تحلیل مرکز خبری ورزشگاه مدیا لندن ، اوو آروپ ⇓   پاورپوینت تحلیل مرکز خبری ورزشگاه مدیا لندن ، اوو آروپپاورپوینت تحلیل معماری مرکز خبری ورزشگاه مدیا لندن ،…

ادامه خواندنپاورپوینت تحلیل مرکز خبری ورزشگاه مدیا لندن ، اوو آروپ-دانلود

پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی-دانلود

پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی ⇓   پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلیتوضیحات:پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی، در 33 اسلاید.فهرست مطالب:مقدمهقالب تونلی مراحل اجرااجزای سیستم…

ادامه خواندنپاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی-دانلود

پاورپوینت آسانسور-دانلود

پاورپوینت آسانسور ⇓   پاورپوینت آسانسورتوضیحات:پاورپوینت آسانسور، در 75 اسلاید.بخشی از متن فایل:در سال 1800 توليد فولاد ، انقلابی در ساخت ساختمانهای بلند مرتبه ايجاد کرد. اسکلت بندی بناها به…

ادامه خواندنپاورپوینت آسانسور-دانلود

پاورپوینت انقلاب صنعتی-دانلود

پاورپوینت انقلاب صنعتی ⇓   پاورپوینت انقلاب صنعتیتوضیحات:پاورپوینت انقلاب صنعتی، در 22 اسلاید.شامل:اولین ساختمانهای مدرنکریستال پالاس برج ایفل 1889 پاریسمعماری مدرن اولیهمکتب شیکاگودستاوردهای مکتب شیکاکونهضت هنر نواصول فکری هنر نوآنتونی…

ادامه خواندنپاورپوینت انقلاب صنعتی-دانلود

نقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکس-دانلود

نقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکس ⇓   نقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکستوضیحات:فایل اتوکد نقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکس در استان گیلان.فایل دارای شیت های زیر می باشد:پلان موقعیتپلان اندازه گذاری…

ادامه خواندننقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکس-دانلود

پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی-دانلود

پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی ⇓   پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلیتوضیحات:پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی، در 33 اسلاید.فهرست مطالب:مقدمهقالب تونلی مراحل اجرااجزای سیستم…

ادامه خواندنپاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی-دانلود

پارپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان-دانلود

پارپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان ⇓   پارپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهانعنوان فایل: پارپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهانتعداد اسلاید:36قسمتی از متن اسلاید ها:بناهای مذهبی یکی از اساسی…

ادامه خواندنپارپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان-دانلود

پاورپوینت فرهنگ و معماری هند-دانلود

پاورپوینت فرهنگ و معماری هند ⇓   پاورپوینت فرهنگ و معماری هندعنوان فایل: پاورپوینت فرهنگ و معماری هندتعداد اسلاید:19قسمتی از متن اسلاید ها:در هند دو آئین تاریخی وجود دارد ،…

ادامه خواندنپاورپوینت فرهنگ و معماری هند-دانلود

پاورپوینت راه آهن و حمل ونقل-دانلود

پاورپوینت راه آهن و حمل ونقل ⇓   پاورپوینت راه آهن و حمل ونقلعنوان فایل: پاورپوینت راه آهن و حمل ونقلتعداد اسلاید:72قسمتی از متن اسلاید ها:پیشتازان راه آهن امروزی:- حرکت…

ادامه خواندنپاورپوینت راه آهن و حمل ونقل-دانلود

پاورپوینت معرفی ابزار معماری سازمانی و ارائه‌ مثال-دانلود

پاورپوینت معرفی ابزار معماری سازمانی و ارائه‌ مثال ⇓   پاورپوینت معرفی ابزار معماری سازمانی و ارائه‌ مثالعنوان فایل:پاورپوینت معرفي ابزار معماري سازماني و ارائه‌ مثال تعداد اسلاید:69قسمتی از متن اسلاید…

ادامه خواندنپاورپوینت معرفی ابزار معماری سازمانی و ارائه‌ مثال-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری دوران نو سنگی-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری دوران نو سنگی ⇓   پاورپوینت بررسی معماری دوران نو سنگیعنوان فایل:پاورپوینت بررسی معماری دوران نو سنگیتعداد اسلاید:46قسمتی از متن اسلاید ها:تقسیمات دوران باستان، تاریخ زندگی بشر…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی معماری دوران نو سنگی-دانلود

دانلود پاورپوینت سیستم های سازه ای D.B.T-دانلود

دانلود پاورپوینت سیستم های سازه ای D.B.T ⇓   دانلود پاورپوینت سیستم های سازه ای D.B.Tدانلود پاورپوینت سیستم های سازه ای D.B.Tتعداد اسلاید : 22 قسمتی از متن اسلاید ها :سیستم  D.B.T  یک سیستم  سازه…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت سیستم های سازه ای D.B.T-دانلود

پاورپوینت سبک رازی-دانلود

پاورپوینت سبک رازی ⇓   پاورپوینت سبک رازیعنوان فایل: پاورپوینت سبک رازیتعداد اسلاید:21قسمتی از متن اسلاید ها:دستاورد های این دوره:1- پديد آمدن ساختمان با کارکردهاي متفاوت همچون مدارس، آرمگاهها و...2-…

ادامه خواندنپاورپوینت سبک رازی-دانلود

پاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدید-دانلود

پاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدید ⇓   پاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدیدعنوان فایل:پاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدیدتعداد اسلاید:44قسمتی از متن اسلاید ها:چند دهه قبل، معماران تنها می…

ادامه خواندنپاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدید-دانلود

پاورپوینت پروژه مهندسي زلزله تاثیر زلزله بر سدهای خاکی-دانلود

پاورپوینت پروژه مهندسي زلزله تاثیر زلزله بر سدهای خاکی ⇓   پاورپوینت پروژه مهندسي زلزله تاثیر زلزله بر سدهای خاکیعنوان فایل:پاورپوینت پروژه مهندسی زلزله تاثیر زلزله بر سدهای خاکیتعداد اسلاید:70قسمتی…

ادامه خواندنپاورپوینت پروژه مهندسي زلزله تاثیر زلزله بر سدهای خاکی-دانلود

پاورپوینت طراحی معماری مجتمع مسکونی آلاله-دانلود

پاورپوینت طراحی معماری مجتمع مسکونی آلاله ⇓   پاورپوینت طراحی معماری مجتمع مسکونی آلالهعنوان فایل: پاورپوینت طراحی معماری مجتمع مسکونی آلاله(دهکده ساحل انزلی( تعداد اسلاید:30قسمتی از متن اسلاید ها:بندرانزلي به…

ادامه خواندنپاورپوینت طراحی معماری مجتمع مسکونی آلاله-دانلود

دانلود پاورپوینت مدرسه باهاوس-دانلود

دانلود پاورپوینت مدرسه باهاوس ⇓   دانلود پاورپوینت مدرسه باهاوسدانلود پاورپوینت مدرسه باهاوستعداد اسلاید : 80 قسمتی از متن اسلاید ها :باهاوس:مدرسه‌ای كه یك مكتب معماری شد باهاوس نام یك مكتب معماری…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت مدرسه باهاوس-دانلود

پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی-دانلود

پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی ⇓   پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلیتوضیحات:پاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی، در 33 اسلاید.فهرست مطالب:مقدمهقالب تونلی مراحل اجرااجزای سیستم…

ادامه خواندنپاورپوینت قالب های تونلی و نیمه تونلی-دانلود

نقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکس-دانلود

نقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکس ⇓   نقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکستوضیحات:فایل اتوکد نقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکس در استان گیلان.فایل دارای شیت های زیر می باشد:پلان موقعیتپلان اندازه گذاری…

ادامه خواندننقشه معماری ساختمان ویلایی دوبلکس-دانلود

پاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدید-دانلود

پاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدید ⇓   پاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدیدعنوان فایل:پاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدیدتعداد اسلاید:44قسمتی از متن اسلاید ها:چند دهه قبل، معماران تنها می…

ادامه خواندنپاورپوینت معجزه پلیمر برای هزاره جدید-دانلود

پاورپوینت معرفی ابزار معماری سازمانی و ارائه‌ مثال-دانلود

پاورپوینت معرفی ابزار معماری سازمانی و ارائه‌ مثال ⇓   پاورپوینت معرفی ابزار معماری سازمانی و ارائه‌ مثالعنوان فایل:پاورپوینت معرفي ابزار معماري سازماني و ارائه‌ مثال تعداد اسلاید:69قسمتی از متن اسلاید…

ادامه خواندنپاورپوینت معرفی ابزار معماری سازمانی و ارائه‌ مثال-دانلود

پاورپوینت طراحی معماری مجتمع مسکونی آلاله-دانلود

پاورپوینت طراحی معماری مجتمع مسکونی آلاله ⇓   پاورپوینت طراحی معماری مجتمع مسکونی آلالهعنوان فایل: پاورپوینت طراحی معماری مجتمع مسکونی آلاله(دهکده ساحل انزلی( تعداد اسلاید:30قسمتی از متن اسلاید ها:بندرانزلي به…

ادامه خواندنپاورپوینت طراحی معماری مجتمع مسکونی آلاله-دانلود

پاورپوینت سبک رازی-دانلود

پاورپوینت سبک رازی ⇓   پاورپوینت سبک رازیعنوان فایل: پاورپوینت سبک رازیتعداد اسلاید:21قسمتی از متن اسلاید ها:دستاورد های این دوره:1- پديد آمدن ساختمان با کارکردهاي متفاوت همچون مدارس، آرمگاهها و...2-…

ادامه خواندنپاورپوینت سبک رازی-دانلود

پاورپوینت فرهنگ و معماری هند-دانلود

پاورپوینت فرهنگ و معماری هند ⇓   پاورپوینت فرهنگ و معماری هندعنوان فایل: پاورپوینت فرهنگ و معماری هندتعداد اسلاید:19قسمتی از متن اسلاید ها:در هند دو آئین تاریخی وجود دارد ،…

ادامه خواندنپاورپوینت فرهنگ و معماری هند-دانلود

پارپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان-دانلود

پارپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان ⇓   پارپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهانعنوان فایل: پارپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهانتعداد اسلاید:36قسمتی از متن اسلاید ها:بناهای مذهبی یکی از اساسی…

ادامه خواندنپارپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان-دانلود

پاورپوینت پروژه مهندسي زلزله تاثیر زلزله بر سدهای خاکی-دانلود

پاورپوینت پروژه مهندسي زلزله تاثیر زلزله بر سدهای خاکی ⇓   پاورپوینت پروژه مهندسي زلزله تاثیر زلزله بر سدهای خاکیعنوان فایل:پاورپوینت پروژه مهندسی زلزله تاثیر زلزله بر سدهای خاکیتعداد اسلاید:70قسمتی…

ادامه خواندنپاورپوینت پروژه مهندسي زلزله تاثیر زلزله بر سدهای خاکی-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری دوران نو سنگی-دانلود

پاورپوینت بررسی معماری دوران نو سنگی ⇓   پاورپوینت بررسی معماری دوران نو سنگیعنوان فایل:پاورپوینت بررسی معماری دوران نو سنگیتعداد اسلاید:46قسمتی از متن اسلاید ها:تقسیمات دوران باستان، تاریخ زندگی بشر…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی معماری دوران نو سنگی-دانلود