دانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندی-دانلود

دانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندی ⇓   دانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندیفایل دانلودی حاوی یک فایل پاپورپوینت در 29 اسلاید قابل ویرایش به صورت متنی همراه با عکس میباشد.فهرست مطالب :تحليل و…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندی-دانلود

دانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندی-دانلود

دانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندی ⇓   دانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندیفایل دانلودی حاوی یک فایل پاپورپوینت در 29 اسلاید قابل ویرایش به صورت متنی همراه با عکس میباشد.فهرست مطالب :تحليل و…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندی-دانلود

دانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندی-دانلود

دانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندی ⇓   دانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندیفایل دانلودی حاوی یک فایل پاپورپوینت در 29 اسلاید قابل ویرایش به صورت متنی همراه با عکس میباشد.فهرست مطالب :تحليل و…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت مدلسازی فرايندی-دانلود

بررسی زبانهای برنامه نویسی تحت وب و سیستمی-دانلود

بررسی زبانهای برنامه نویسی تحت وب و سیستمی ⇓   بررسی زبانهای برنامه نویسی تحت وب و سیستمیبررسی زبانهای برنامه نویسی تحت وب و سیستمیتعداد صفحات : 56 با فرمت…

ادامه خواندنبررسی زبانهای برنامه نویسی تحت وب و سیستمی-دانلود

بررسی زبانهای برنامه نویسی تحت وب و سیستمی-دانلود

بررسی زبانهای برنامه نویسی تحت وب و سیستمی ⇓   بررسی زبانهای برنامه نویسی تحت وب و سیستمیبررسی زبانهای برنامه نویسی تحت وب و سیستمیتعداد صفحات : 56 با فرمت…

ادامه خواندنبررسی زبانهای برنامه نویسی تحت وب و سیستمی-دانلود

دانلود تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک-دانلود

دانلود تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک ⇓   دانلود تحقیق در مورد بانکداری الکترونیکدانلود تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک تعداد صفحات : 66 با فرمت ورد و قابل ویرایش بدون ترديد، اينترنت…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک-دانلود

دانلود تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک-دانلود

دانلود تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک ⇓   دانلود تحقیق در مورد بانکداری الکترونیکدانلود تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک تعداد صفحات : 66 با فرمت ورد و قابل ویرایش بدون ترديد، اينترنت…

ادامه خواندندانلود تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک-دانلود

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی-دانلود

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ⇓   تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی تجزیه و تحلیل   سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی تعداد صفحات : 32 با فرمت…

ادامه خواندنتجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی-دانلود

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی-دانلود

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ⇓   تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی تجزیه و تحلیل   سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی تعداد صفحات : 32 با فرمت…

ادامه خواندنتجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی-دانلود

تست اتوماتیک نرم افزار-دانلود

تست اتوماتیک نرم افزار ⇓   تست اتوماتیک نرم افزارتست اتوماتیک نرم افزار تعداد صفحات : 42 با فرمت ورد و قابل ویرایشتست نرم افزار بخش مهمی از جریان کاری ساخت…

ادامه خواندنتست اتوماتیک نرم افزار-دانلود

تست اتوماتیک نرم افزار-دانلود

تست اتوماتیک نرم افزار ⇓   تست اتوماتیک نرم افزارتست اتوماتیک نرم افزار تعداد صفحات : 42 با فرمت ورد و قابل ویرایشتست نرم افزار بخش مهمی از جریان کاری ساخت…

ادامه خواندنتست اتوماتیک نرم افزار-دانلود

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی-دانلود

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ⇓   تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی تجزیه و تحلیل   سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی تعداد صفحات : 32 با فرمت…

ادامه خواندنتجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی-دانلود

بررسی امنیت در سیستمهای چند عامله-دانلود

بررسی امنیت در سیستمهای چند عامله ⇓   بررسی امنیت در سیستمهای چند عاملهبررسی امنیت در سیستمهای چند  عامله ( multi- agent system ) تعداد صفحات : 34 با فرمت وردو…

ادامه خواندنبررسی امنیت در سیستمهای چند عامله-دانلود

دانلود آموزش سیستم عامل MICROTIK-دانلود

دانلود آموزش سیستم عامل MICROTIK ⇓   دانلود آموزش سیستم عامل MICROTIKفایل آموزشی سیستم عامل MICROTIK تعداد صفحات : 62 با فرمت وردو قابل ویرایش میکروتیک یک شرکت در کشورLATVIA (یک کشور…

ادامه خواندندانلود آموزش سیستم عامل MICROTIK-دانلود

دانلود آموزش سیستم عامل MICROTIK-دانلود

دانلود آموزش سیستم عامل MICROTIK ⇓   دانلود آموزش سیستم عامل MICROTIKفایل آموزشی سیستم عامل MICROTIK تعداد صفحات : 62 با فرمت وردو قابل ویرایش میکروتیک یک شرکت در کشورLATVIA (یک کشور…

ادامه خواندندانلود آموزش سیستم عامل MICROTIK-دانلود

فایروال های برنامه های تحت وب-دانلود

فایروال های برنامه های تحت وب ⇓   فایروال های برنامه های تحت وب فایروال های برنامه های تحت وب تعداد صفحات : 160 فرمت فایل دانلودی : ورد و…

ادامه خواندنفایروال های برنامه های تحت وب-دانلود

روشهای تولید نرم افزار های تحت وب-دانلود

روشهای تولید نرم افزار های تحت وب ⇓   روشهای تولید نرم افزار های تحت وب مقاله روشهای تولید نرم افزار های تحت وب تعداد صفحات : 72 فرمت فایل…

ادامه خواندنروشهای تولید نرم افزار های تحت وب-دانلود

الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh-دانلود

الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh ⇓   الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Meshالگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر…

ادامه خواندنالگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh-دانلود

سمینار کارشناس ارشد بررسی الگوريتم ژنتيك در NP-HARD و TSP-دانلود

سمینار کارشناس ارشد بررسی الگوريتم ژنتيك در NP-HARD و TSP ⇓   سمینار کارشناس ارشد بررسی الگوريتم ژنتيك در NP-HARD و TSPسمینار کارشناس ارشد بررسی الگوريتم ژنتيك در NP-HARD و…

ادامه خواندنسمینار کارشناس ارشد بررسی الگوريتم ژنتيك در NP-HARD و TSP-دانلود

پروژه مهندسی نرم افزار 1-دانلود

پروژه مهندسی نرم افزار 1 ⇓   پروژه مهندسی نرم افزار 1پروژه مهندسی نرم افزار 1تعداد صفحات : 100 سرفصل های این فایل شامل: بحران نرم افزار،علل نیاز به متدولوژی…

ادامه خواندنپروژه مهندسی نرم افزار 1-دانلود

مباني امنيت اطلاعات سازمانی-دانلود

مباني امنيت اطلاعات سازمانی ⇓   مباني امنيت اطلاعات سازمانیمباني امنيت اطلاعات سازمانیسمینار کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزارفرمت فایل دانلودی:ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات : 70 فهرست مطالبچكيده 1فصل اول :…

ادامه خواندنمباني امنيت اطلاعات سازمانی-دانلود

دستيابی داده در ASP.NET 2.0-دانلود

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 ⇓   دستيابی داده در ASP.NET 2.0 دستيابی داده در ASP.NET 2.0 تعداد صفحات : 370 فرمت ورد و قابل ویرایش فهرست مطالب دستيابی داده…

ادامه خواندندستيابی داده در ASP.NET 2.0-دانلود

دیدگاه های مختلف در زمینه سرویس های مبتنی بر وب-دانلود

دیدگاه های مختلف در زمینه سرویس های مبتنی بر وب ⇓   دیدگاه های مختلف در زمینه سرویس های مبتنی بر وب دیدگاه های مختلف در زمینه سرویس های مبتنی…

ادامه خواندندیدگاه های مختلف در زمینه سرویس های مبتنی بر وب-دانلود

پروژه دانشجویی تکنولوژی ADSL ، تشریح لایه فیزیکی و مسایل خطایابی آن-دانلود

پروژه دانشجویی تکنولوژی ADSL ، تشریح لایه فیزیکی و مسایل خطایابی آن ⇓   پروژه دانشجویی تکنولوژی ADSL ، تشریح لایه فیزیکی و مسایل خطایابی آنپروژه دانشجویی تکنولوژی ADSL ،…

ادامه خواندنپروژه دانشجویی تکنولوژی ADSL ، تشریح لایه فیزیکی و مسایل خطایابی آن-دانلود

دانلود جزوه مدل سازی مبتنی بر عامل در قالب word-دانلود

دانلود جزوه مدل سازی مبتنی بر عامل در قالب word ⇓   دانلود جزوه مدل سازی مبتنی بر عامل در قالب word دانلود جزوه مدل سازی مبتنی بر عامل در…

ادامه خواندندانلود جزوه مدل سازی مبتنی بر عامل در قالب word-دانلود

دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی-دانلود

دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی ⇓   دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار…

ادامه خواندندفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی-دانلود

توسعه ی تکنيک های وب کاوی به منظور شخصی سازی اطلاعات در موتورهای جستجو-دانلود

توسعه ی تکنيک های وب کاوی به منظور شخصی سازی اطلاعات در موتورهای جستجو ⇓   توسعه ی تکنيک های وب کاوی به منظور شخصی سازی اطلاعات در موتورهای جستجوفایل…

ادامه خواندنتوسعه ی تکنيک های وب کاوی به منظور شخصی سازی اطلاعات در موتورهای جستجو-دانلود

استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرام-دانلود

استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرام ⇓   استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرامپایان نامه استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرامتعداد…

ادامه خواندناستفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرام-دانلود

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا-دانلود

بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا ⇓   بررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارادانلود متن کامل…

ادامه خواندنبررسی الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا-دانلود

زمانبندی کار در محیط ابر مبتنی بر الگوریتم درهم آمیختن جهش قورباغه-دانلود

زمانبندی کار در محیط ابر مبتنی بر الگوریتم درهم آمیختن جهش قورباغه ⇓   زمانبندی کار در محیط ابر مبتنی بر الگوریتم درهم آمیختن جهش قورباغهفرمت فایل دانلودی:.doc قابل ویرایشتعداد…

ادامه خواندنزمانبندی کار در محیط ابر مبتنی بر الگوریتم درهم آمیختن جهش قورباغه-دانلود

ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)-دانلود

ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK) ⇓   ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)فـرمت: DOCتعداد صفحات: ۱۷۱ صفحهرشتــه…

ادامه خواندنارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)-دانلود

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی-دانلود

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی ⇓   ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکیعنوان :پایان نامه ارائه ی…

ادامه خواندنارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی-دانلود

پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبکه حسگر بیسیم-دانلود

پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبکه حسگر بیسیم ⇓   پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبکه حسگر بیسیمعنوان :پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبکه حسگر بیسیمتعداد صفحات : 88چکیده:شبکه های…

ادامه خواندنپردازش پرس وجوهای چندگانه در شبکه حسگر بیسیم-دانلود

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو-دانلود

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو ⇓   ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها…

ادامه خواندنارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو-دانلود

ارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETL-دانلود

ارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETL ⇓   ارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETLچکیده:تحمل‌پذیری در مقابل خطا برای سیستمهای اطلاعاتی امروزه یکی از ویژگی‌های…

ادامه خواندنارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETL-دانلود

ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3-دانلود

ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3 ⇓   ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3نوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 87 صفحهحجم : 1200 کیلوبایتچکیدهمدل بلوغ مديريت سازماني…

ادامه خواندنارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3-دانلود

الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری-دانلود

الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری ⇓   الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابرینوع…

ادامه خواندنالگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری-دانلود

خوشه‏ بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن-دانلود

خوشه‏ بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن ⇓   خوشه‏ بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 131 صفحهچکیدهخوشه‏بندی را می‏توان…

ادامه خواندنخوشه‏ بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن-دانلود

بهينه سازی روش تشخيص اهميت پيوند در پايگاه پيوند و کاربست آن در معماری موتورهای جستجو-دانلود

بهينه سازی روش تشخيص اهميت پيوند در پايگاه پيوند و کاربست آن در معماری موتورهای جستجو ⇓   بهينه سازی روش تشخيص اهميت پيوند در پايگاه پيوند و کاربست آن…

ادامه خواندنبهينه سازی روش تشخيص اهميت پيوند در پايگاه پيوند و کاربست آن در معماری موتورهای جستجو-دانلود

ارائه‌ی یک رویکرد نوین مبتنی بر داده‌کاوی، به منظور بهبود کیفیت هشدارها در سیستم‌های تشخیص نفوذ-دانلود

ارائه‌ی یک رویکرد نوین مبتنی بر داده‌کاوی، به منظور بهبود کیفیت هشدارها در سیستم‌های تشخیص نفوذ ⇓   ارائه‌ی یک رویکرد نوین مبتنی بر داده‌کاوی، به منظور بهبود کیفیت هشدارها…

ادامه خواندنارائه‌ی یک رویکرد نوین مبتنی بر داده‌کاوی، به منظور بهبود کیفیت هشدارها در سیستم‌های تشخیص نفوذ-دانلود

مديريت منابع زماني بر روي گراف مبتني بر واحد پردازنده گرافيكي-دانلود

مديريت منابع زماني بر روي گراف مبتني بر واحد پردازنده گرافيكي ⇓   مديريت منابع زماني بر روي گراف مبتني بر واحد پردازنده گرافيكيچکيدهبا رشد شگرف پيچيدگي در سيستم‌هاي امروزي،…

ادامه خواندنمديريت منابع زماني بر روي گراف مبتني بر واحد پردازنده گرافيكي-دانلود

ارائه روشی برای تشخیص هویت بر مبنای ویژگی بعد فراکتال-دانلود

ارائه روشی برای تشخیص هویت بر مبنای ویژگی بعد فراکتال ⇓   ارائه روشی برای تشخیص هویت بر مبنای ویژگی بعد فراکتالعنوان:پایان نامه ارائه روشی برای تشخیص هویت بر مبنای…

ادامه خواندنارائه روشی برای تشخیص هویت بر مبنای ویژگی بعد فراکتال-دانلود

ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده-دانلود

ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده ⇓   ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز دادهعنوان : ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز دادهفرمت فایل : DOC…

ادامه خواندنادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده-دانلود

شناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های شبکه و عامل های هوشمند یادگیر مبتنی بر الگوریتم بیزین-دانلود

شناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های شبکه و عامل های هوشمند یادگیر مبتنی بر الگوریتم بیزین ⇓   شناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های…

ادامه خواندنشناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های شبکه و عامل های هوشمند یادگیر مبتنی بر الگوریتم بیزین-دانلود

كنترل خودكار پرواز هليکوپتر مدل به وسيله بينایی ماشين-دانلود

كنترل خودكار پرواز هليکوپتر مدل به وسيله بينایی ماشين ⇓   كنترل خودكار پرواز هليکوپتر مدل به وسيله بينایی ماشيننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 71 صفحهچکیدهامروزه کنترل خودکار…

ادامه خواندنكنترل خودكار پرواز هليکوپتر مدل به وسيله بينایی ماشين-دانلود

زمان‌بندی کار در محاسبات ابری-دانلود

زمان‌بندی کار در محاسبات ابری ⇓   زمان‌بندی کار در محاسبات ابریچکیده :با پیشرفت سخت‌افزارهای و سپس سیستم‌عامل‌ها و در دنباله آن نرم‌افزارهای ، درخواست سرویس‌های بیشتر و سرعت و…

ادامه خواندنزمان‌بندی کار در محاسبات ابری-دانلود

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال-دانلود

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال ⇓   تریگر های فازی در پایگاه داده فعالفـرمت: DOCتعداد صفحات: ۱۰۰ صفحهرشتــه : کامپیوتربصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده…

ادامه خواندنتریگر های فازی در پایگاه داده فعال-دانلود

ارائه مدلی برای رتبه‌بندی اسناد وب بر اساس تعاملات کاربران-دانلود

ارائه مدلی برای رتبه‌بندی اسناد وب بر اساس تعاملات کاربران ⇓   ارائه مدلی برای رتبه‌بندی اسناد وب بر اساس تعاملات کاربرانعنوان :ارائه مدلی برای رتبه‌بندی اسناد وب بر اساس…

ادامه خواندنارائه مدلی برای رتبه‌بندی اسناد وب بر اساس تعاملات کاربران-دانلود

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان-دانلود

تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان ⇓   تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمانفـرمت: DOCتعداد صفحات: ۱۸۵ صفحهرشتــه…

ادامه خواندنتکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان-دانلود

بررسی روشهای خوشه بندی توزیعی-دانلود

بررسی روشهای خوشه بندی توزیعی ⇓   بررسی روشهای خوشه بندی توزیعیسمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی کامپیوتر – نرم افزارعنوان :بررسی روشهای خوشه بندی توزیعیتعداد صفحات :…

ادامه خواندنبررسی روشهای خوشه بندی توزیعی-دانلود

بررسی و تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های داده ­کاوی-دانلود

بررسی و تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های داده ­کاوی ⇓   بررسی و تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های داده ­کاویعنوان :بررسی و تشخیص نفوذ با استفاده…

ادامه خواندنبررسی و تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های داده ­کاوی-دانلود

ارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط های امن و ناامن-دانلود

ارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط های امن و ناامن ⇓   ارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط های امن…

ادامه خواندنارزیابی پروتکل های مسیریابی شبکه های مش بی سیم در محیط های امن و ناامن-دانلود

استفاده ازالگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه هابامنابع محدود-دانلود

استفاده ازالگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه هابامنابع محدود ⇓   استفاده ازالگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه…

ادامه خواندناستفاده ازالگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه هابامنابع محدود-دانلود

نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه-دانلود

نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه ⇓   نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانهپایان نامه نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از…

ادامه خواندننهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه-دانلود

ارائه یک راهکار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر اساس الگوریتم انتخاب منفی-دانلود

ارائه یک راهکار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر اساس الگوریتم انتخاب منفی ⇓   ارائه یک راهکار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر…

ادامه خواندنارائه یک راهکار بهینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اقتضایی متحرک بر اساس الگوریتم انتخاب منفی-دانلود

استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)-دانلود

استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN) ⇓   استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)عنوان…

ادامه خواندناستفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)-دانلود

دانلود مقاله تطبیق رشته ای برای شناسایی ساختاری الگو-دانلود

دانلود مقاله تطبیق رشته ای برای شناسایی ساختاری الگو ⇓   دانلود مقاله تطبیق رشته ای برای شناسایی ساختاری الگو تطبیق رشته ای برای شناسایی ساختاری الگوتعداد صفحه :78چکیده :روشهای…

ادامه خواندندانلود مقاله تطبیق رشته ای برای شناسایی ساختاری الگو-دانلود

طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار-دانلود

طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار ⇓   طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزارتعداد صفحات : 103چکیده:این پایان‌نامه در مورد طراحی و…

ادامه خواندنطراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار-دانلود

کاربرد مهندسی معکوس نرم افزار در تحلیل ویروسهای کامپیوتری-دانلود

کاربرد مهندسی معکوس نرم افزار در تحلیل ویروسهای کامپیوتری ⇓   کاربرد مهندسی معکوس نرم افزار در تحلیل ویروسهای کامپیوتریچکیده :در صنعت نرم افزار ، مهندسی معکوس یعنی تکنیک های…

ادامه خواندنکاربرد مهندسی معکوس نرم افزار در تحلیل ویروسهای کامپیوتری-دانلود

بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب-دانلود

بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب ⇓   بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وبدانلود…

ادامه خواندنبهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب-دانلود

مروری بر سیستم تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری-دانلود

مروری بر سیستم تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری ⇓   مروری بر سیستم تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیریسمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی کامپیوتر- نرم افزارعنوان…

ادامه خواندنمروری بر سیستم تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری-دانلود

یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار-دانلود

یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار ⇓   یک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیاردانلود متن کامل…

ادامه خواندنیک روش چندبعدی برای پیشنهاد دهنده های آگاه از زمینه در تجارت سیار-دانلود

پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی-دانلود

پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی ⇓   پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاویپایان نامه­ کارشناسی…

ادامه خواندنپیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی-دانلود

ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار-دانلود

ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار ⇓   ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزارعنوان…

ادامه خواندنترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار-دانلود

دستیابی به کیفیت سرویس درشبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی-دانلود

دستیابی به کیفیت سرویس درشبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی ⇓   دستیابی به کیفیت سرویس درشبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولیدانلود…

ادامه خواندندستیابی به کیفیت سرویس درشبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی-دانلود

مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی-دانلود

مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی ⇓   مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقیپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته…

ادامه خواندنمدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی-دانلود

طراحی واسط کاربر گرافیکی-دانلود

طراحی واسط کاربر گرافیکی ⇓   طراحی واسط کاربر گرافیکیدسته: گرافیک و هنر و نرم افزارفرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات پروژه: ۱۳۴چکیده ای از مقدمه آغازین ”پایان نامه اصول…

ادامه خواندنطراحی واسط کاربر گرافیکی-دانلود

بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل-دانلود

بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل ⇓   بررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عاملسمینار کارشناسی ارشدمهندسی نرم­ افزاربررسی تطبیقی متدولوژی­های مبتنی بر عاملتعداد صفحات : 73 صفحهمقدمه با…

ادامه خواندنبررسی تطبیقی متدولوژی های مبتنی بر عامل-دانلود

ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی-دانلود

ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی ⇓   ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان…

ادامه خواندنترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی-دانلود

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از زمان آزمون و پوشش آزمون-دانلود

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از زمان آزمون و پوشش آزمون ⇓   دانلود مقاله تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده…

ادامه خواندندانلود مقاله تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از زمان آزمون و پوشش آزمون-دانلود

اولویت بندی کارآمد موارد تست نرم افزار به کمک شبکه‌ های بیزی-دانلود

اولویت بندی کارآمد موارد تست نرم افزار به کمک شبکه‌ های بیزی ⇓   اولویت بندی کارآمد موارد تست نرم افزار به کمک شبکه‌ های بیزیعنوان:  اولویت بندی کارآمد موارد…

ادامه خواندناولویت بندی کارآمد موارد تست نرم افزار به کمک شبکه‌ های بیزی-دانلود

وب سايت تيم رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي-دانلود

وب سايت تيم رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي ⇓   وب سايت تيم رباتيك دانشگاه آزاد اسلامينوع فایل: wordقابل ویرایش 36 صفحهمقدمه: عصر حاضر ، عصر تبادل الكترونيكي اطلاعات در فواصل…

ادامه خواندنوب سايت تيم رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي-دانلود

مقاله کامپیوتر با عنوان روبات راهنورد سه موتوره-دانلود

مقاله کامپیوتر با عنوان روبات راهنورد سه موتوره ⇓   مقاله کامپیوتر با عنوان روبات راهنورد سه موتورهنوع فایل: wordقابل ویرایش 44 صفحهمقدمه: هدف از انجام اين در مرحله اول…

ادامه خواندنمقاله کامپیوتر با عنوان روبات راهنورد سه موتوره-دانلود

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع سیستم دبیرخانه-دانلود

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع سیستم دبیرخانه ⇓   پروژه رشته کامپیوتر با موضوع سیستم دبیرخانهنوع فایل: wordقابل ویرایش 115 صفحهچکیده:سيستم دبيرخانه شامل كلاسهاي نامه هاي ورودي و نامه هاي…

ادامه خواندنپروژه رشته کامپیوتر با موضوع سیستم دبیرخانه-دانلود

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع ویژوال بیسیک-دانلود

پروژه رشته کامپیوتر با موضوع ویژوال بیسیک ⇓   پروژه رشته کامپیوتر با موضوع ویژوال بیسیکنوع فایل: wordقابل ویرایش 133 صفحهمقدمه: بیسیک زبانی است که دوران تحول زیادی را پشت…

ادامه خواندنپروژه رشته کامپیوتر با موضوع ویژوال بیسیک-دانلود

بررسی برخی از تكنيك های حل مسئله كوله پشتی-دانلود

بررسی برخی از تكنيك های حل مسئله كوله پشتی ⇓   بررسی برخی از تكنيك های حل مسئله كوله پشتینوع فایل: wordقابل ویرایش 89 صفحهچکیده: در حل مسائل هميشه دنبال…

ادامه خواندنبررسی برخی از تكنيك های حل مسئله كوله پشتی-دانلود

مقاله رشته کامپیوتر با موضوع آموزش الکترونيکی-دانلود

مقاله رشته کامپیوتر با موضوع آموزش الکترونيکی ⇓   مقاله رشته کامپیوتر با موضوع آموزش الکترونيکینوع فایل: wordقابل ویرایش 102 صفحهچکیده:توانمنديهاي فناوري اطلاعات وارتباطات بيش از هر چيز بر توسعه…

ادامه خواندنمقاله رشته کامپیوتر با موضوع آموزش الکترونيکی-دانلود

تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم موبایل فروشی بر مبنای متدولوژی RUP-دانلود

تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم موبایل فروشی بر مبنای متدولوژی RUP ⇓   تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم موبایل فروشی بر مبنای متدولوژی RUPتحلیل، طراحی و پیاده سازی…

ادامه خواندنتحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم موبایل فروشی بر مبنای متدولوژی RUP-دانلود

الگوریتم های مسیر یابی در شبکه-دانلود

الگوریتم های مسیر یابی در شبکه ⇓   الگوریتم های مسیر یابی در شبکهنوع فایل: wordقابل ویرایش 53 صفحهمقدمه: متدولوژي طراحي يك شبكه تراشه اي ( NOC ) در كتاب…

ادامه خواندنالگوریتم های مسیر یابی در شبکه-دانلود

شبیه سازی شناسایی متن با استفاده از شبکه های عصبی-دانلود

شبیه سازی شناسایی متن با استفاده از شبکه های عصبی ⇓   شبیه سازی شناسایی متن با استفاده از شبکه های عصبینوع فایل: wordقابل ویرایش 77 صفحهچکیده:ایده اصلی شبکه های…

ادامه خواندنشبیه سازی شناسایی متن با استفاده از شبکه های عصبی-دانلود

ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک-دانلود

ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک ⇓   ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک پایان نامه ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیکنوع فایل: word…

ادامه خواندنارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک-دانلود

دانلود پاورپوینت آموزشی درباره تکنولوژی RFID-دانلود

دانلود پاورپوینت آموزشی درباره تکنولوژی RFID ⇓   دانلود پاورپوینت آموزشی درباره تکنولوژی RFIDدانلود پاورپوینت آموزشی کامل درباره تکنولوژی RFIDتعداد اسلاید : 49تکنولوژی RFID اولین بار در جنگ جهانی 1945…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت آموزشی درباره تکنولوژی RFID-دانلود

دانلود پاورپوینت ساختمان داده ها در #C-دانلود

دانلود پاورپوینت ساختمان داده ها در #C ⇓   دانلود پاورپوینت ساختمان داده ها در #Cزبان برنامه نویسی سی شارپ با نام اختصاری #C یکی دیگر از زبان های برنامه…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ساختمان داده ها در #C-دانلود

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر-دانلود

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر ⇓   استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر  استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود…

ادامه خواندناستفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر-دانلود

گزارش كارآموزی مهندسی نرم افزار – سیستم های حسابداری-دانلود

گزارش كارآموزی مهندسی نرم افزار - سیستم های حسابداری ⇓   گزارش كارآموزی مهندسی نرم افزار - سیستم های حسابداریگزارش كارآموزي مهندسی نرم افزار - سیستم های حسابداریتعداد صفحات :…

ادامه خواندنگزارش كارآموزی مهندسی نرم افزار – سیستم های حسابداری-دانلود

طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-test-دانلود

طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-test ⇓   طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-testپایان نامه طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-testتعداد صفحات : 55 و قابل ویرایشمقدمهدر…

ادامه خواندنطراحی و پیاده سازی یک سیستم E-test-دانلود

بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی-دانلود

بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی ⇓   بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام…

ادامه خواندنبررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی-دانلود

پروژه مشخصه نيازمندی های نرم افزار: سيستم رای گيری الکترونيک-دانلود

پروژه مشخصه نيازمندی های نرم افزار: سيستم رای گيری الکترونيک ⇓   پروژه مشخصه نيازمندی های نرم افزار: سيستم رای گيری الکترونيک پروژه مشخصه نيازمندي هاي نرم افزار: سيستم راي…

ادامه خواندنپروژه مشخصه نيازمندی های نرم افزار: سيستم رای گيری الکترونيک-دانلود

بهبود عملکرد سیستم ایمنی مصنوعی به منظور دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار-دانلود

بهبود عملکرد سیستم ایمنی مصنوعی به منظور دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار ⇓   بهبود عملکرد سیستم ایمنی مصنوعی به منظور دفاع در برابر…

ادامه خواندنبهبود عملکرد سیستم ایمنی مصنوعی به منظور دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار-دانلود

نمودار و usecase های سیستم کتابخانه در رشنال رز-دانلود

نمودار و usecase های سیستم کتابخانه در رشنال رز ⇓   نمودار و usecase های سیستم کتابخانه در رشنال رزپروژه شامل : activity diagram sequence usecase class diagram توضیحات و…

ادامه خواندننمودار و usecase های سیستم کتابخانه در رشنال رز-دانلود

روشهای تولید نرم افزار های تحت وب-دانلود

روشهای تولید نرم افزار های تحت وب ⇓   روشهای تولید نرم افزار های تحت وب مقاله روشهای تولید نرم افزار های تحت وب تعداد صفحات : 72 فرمت فایل…

ادامه خواندنروشهای تولید نرم افزار های تحت وب-دانلود

الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh-دانلود

الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh ⇓   الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Meshالگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر…

ادامه خواندنالگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh-دانلود

فایروال های برنامه های تحت وب-دانلود

فایروال های برنامه های تحت وب ⇓   فایروال های برنامه های تحت وب فایروال های برنامه های تحت وب تعداد صفحات : 160 فرمت فایل دانلودی : ورد و…

ادامه خواندنفایروال های برنامه های تحت وب-دانلود

سمینار کارشناس ارشد بررسی الگوريتم ژنتيك در NP-HARD و TSP-دانلود

سمینار کارشناس ارشد بررسی الگوريتم ژنتيك در NP-HARD و TSP ⇓   سمینار کارشناس ارشد بررسی الگوريتم ژنتيك در NP-HARD و TSPسمینار کارشناس ارشد بررسی الگوريتم ژنتيك در NP-HARD و…

ادامه خواندنسمینار کارشناس ارشد بررسی الگوريتم ژنتيك در NP-HARD و TSP-دانلود

پروژه مهندسی نرم افزار 1-دانلود

پروژه مهندسی نرم افزار 1 ⇓   پروژه مهندسی نرم افزار 1پروژه مهندسی نرم افزار 1تعداد صفحات : 100 سرفصل های این فایل شامل: بحران نرم افزار،علل نیاز به متدولوژی…

ادامه خواندنپروژه مهندسی نرم افزار 1-دانلود

مباني امنيت اطلاعات سازمانی-دانلود

مباني امنيت اطلاعات سازمانی ⇓   مباني امنيت اطلاعات سازمانیمباني امنيت اطلاعات سازمانیسمینار کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزارفرمت فایل دانلودی:ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات : 70 فهرست مطالبچكيده 1فصل اول :…

ادامه خواندنمباني امنيت اطلاعات سازمانی-دانلود

دیدگاه های مختلف در زمینه سرویس های مبتنی بر وب-دانلود

دیدگاه های مختلف در زمینه سرویس های مبتنی بر وب ⇓   دیدگاه های مختلف در زمینه سرویس های مبتنی بر وب دیدگاه های مختلف در زمینه سرویس های مبتنی…

ادامه خواندندیدگاه های مختلف در زمینه سرویس های مبتنی بر وب-دانلود

دستيابی داده در ASP.NET 2.0-دانلود

دستيابی داده در ASP.NET 2.0 ⇓   دستيابی داده در ASP.NET 2.0 دستيابی داده در ASP.NET 2.0 تعداد صفحات : 370 فرمت ورد و قابل ویرایش فهرست مطالب دستيابی داده…

ادامه خواندندستيابی داده در ASP.NET 2.0-دانلود

تخمین تلاش لازم جهت توسعه نرم افزارها-دانلود

تخمین تلاش لازم جهت توسعه نرم افزارها ⇓   تخمین تلاش لازم جهت توسعه نرم افزارها تخمین تلاش لازم جهت توسعه نرم افزارها تعداد صفحات : 60 با فرمت ورد…

ادامه خواندنتخمین تلاش لازم جهت توسعه نرم افزارها-دانلود

فشرده سازی فراکتالی تصویر-دانلود

فشرده سازی فراکتالی تصویر ⇓   فشرده سازی فراکتالی تصویرفشرده سازی فراکتالی تصویرتعداد صفحات : 91 با فرمت ورد و قابل ویرایشسمینار کامل کارشناسی ارشد همراه با شکل، نمودار، جدول،…

ادامه خواندنفشرده سازی فراکتالی تصویر-دانلود