پاورپوینت معرفی انواع ساز ها و آلات‌ موسیقی-دانلود

پاورپوینت معرفی انواع ساز ها و آلات‌ موسیقی ⇓   پاورپوینت معرفی انواع ساز ها و آلات‌ موسیقیتوضیحات:پاورپوینت معرفی  انواع ساز ها و آلات‌ موسیقی دارای ۱۷ اسلاید می باشد…

ادامه خواندنپاورپوینت معرفی انواع ساز ها و آلات‌ موسیقی-دانلود

پاورپوینت معرفی انواع ساز ها و آلات‌ موسیقی-دانلود

پاورپوینت معرفی انواع ساز ها و آلات‌ موسیقی ⇓   پاورپوینت معرفی انواع ساز ها و آلات‌ موسیقیتوضیحات:پاورپوینت معرفی  انواع ساز ها و آلات‌ موسیقی دارای ۱۷ اسلاید می باشد…

ادامه خواندنپاورپوینت معرفی انواع ساز ها و آلات‌ موسیقی-دانلود

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی-دانلود

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی ⇓   پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانیپاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی تعداد اسلاید : 18 فرمت :  pptxمقدمه : يك دستگاه دارای…

ادامه خواندنپاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی-دانلود

پاورپوینت درباره سه تار-دانلود

پاورپوینت درباره سه تار ⇓   پاورپوینت درباره سه تارپاورپوینت درباره سه تار تعداد اسلاید : 13 فرمت : pptx مقدمه :سه تار از سازهای ملی ایران است و از…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره سه تار-دانلود

پاورپوینت درباره ویولن-دانلود

پاورپوینت درباره ویولن ⇓   پاورپوینت درباره ویولنپاورپوینت درباره ویولن تعداد اسلاید : 17 فرمت : pptxمقدمه :منشا آن چیزی را که ما امروزه به نام ویولن می شناسیم از…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره ویولن-دانلود

پاورپوینت درباره سه تار-دانلود

پاورپوینت درباره سه تار ⇓   پاورپوینت درباره سه تارتعداد اسلاید : 13   فرمت : pptxمقدمه :سه تار از سازهای ملی ایران است و از آنجایی که مربوط به هیچ…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره سه تار-دانلود

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی-دانلود

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی ⇓   پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانیتعداد اسلاید : 18   فرمت : pptxمقدمه :يك دستگاه دارای نغمه ها و گوشه های مختلف می…

ادامه خواندنپاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی-دانلود

پاورپوینت درباره ساز چنگ-دانلود

پاورپوینت درباره ساز چنگ ⇓   پاورپوینت درباره ساز چنگتعداد اسلاید : 12   فرمت : pptx مقدمه :پیدایش چنگ از پیدایش کمان نشأت گرفته است. در اثر تیراندازی، زه مرتعش می…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره ساز چنگ-دانلود

نت Interstellar برای سنتور-دانلود

نت Interstellar برای سنتور ⇓   نت Interstellar برای سنتورتوضیحات:نت موسیقی فیلم اینتراستلار «بین ستارگان» Interstellar اثر هانس زیمر برای ساز سنتور.فایل شامل صفحۀ پیشگفتار و نحوه کوک ساز برای…

ادامه خواندننت Interstellar برای سنتور-دانلود

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی-دانلود

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی ⇓   پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانیتعداد اسلاید : 18   فرمت : pptxمقدمه :يك دستگاه دارای نغمه ها و گوشه های مختلف می…

ادامه خواندنپاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی-دانلود

پاورپوینت درباره ساز چنگ-دانلود

پاورپوینت درباره ساز چنگ ⇓   پاورپوینت درباره ساز چنگتعداد اسلاید : 12   فرمت : pptx مقدمه :پیدایش چنگ از پیدایش کمان نشأت گرفته است. در اثر تیراندازی، زه مرتعش می…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره ساز چنگ-دانلود

پاورپوینت درباره سه تار-دانلود

پاورپوینت درباره سه تار ⇓   پاورپوینت درباره سه تارتعداد اسلاید : 13   فرمت : pptxمقدمه :سه تار از سازهای ملی ایران است و از آنجایی که مربوط به هیچ…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره سه تار-دانلود

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی-دانلود

پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی ⇓   پاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانیتعداد اسلاید : 18   فرمت : pptxمقدمه :يك دستگاه دارای نغمه ها و گوشه های مختلف می…

ادامه خواندنپاورپوینت معرفی انواع دستگاه موسیقی ایرانی-دانلود

پاورپوینت درباره ساز چنگ-دانلود

پاورپوینت درباره ساز چنگ ⇓   پاورپوینت درباره ساز چنگتعداد اسلاید : 12   فرمت : pptx مقدمه :پیدایش چنگ از پیدایش کمان نشأت گرفته است. در اثر تیراندازی، زه مرتعش می…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره ساز چنگ-دانلود

سابلیمینال فارسی ثروت-دانلود

سابلیمینال فارسی ثروت ⇓   سابلیمینال فارسی ثروتسابلیمینال فارسی ثروت جملات مثبت تاکیدی خانم لوئیز هیفرکانس تتا برای تاثیر بیشتر بر ذهنموسیقی درمانی مخصوص درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:فایل های…

ادامه خواندنسابلیمینال فارسی ثروت-دانلود

درآمد شور ( حاوی یک فایل صوتی کوتاه)-دانلود

درآمد شور ( حاوی یک فایل صوتی کوتاه) ⇓   درآمد شور ( حاوی یک فایل صوتی کوتاه)   درآمد شور ( حاوی یک فایل صوتی کوتاه) , پاورپوینت درآمد…

ادامه خواندندرآمد شور ( حاوی یک فایل صوتی کوتاه)-دانلود

گوشه کرشمه دردستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه)-دانلود

گوشه کرشمه دردستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه) ⇓   گوشه کرشمه دردستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه)   گوشه کرشمه دردستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه)…

ادامه خواندنگوشه کرشمه دردستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه)-دانلود

درآمد خارا در دستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه)-دانلود

درآمد خارا در دستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه) ⇓   درآمد خارا در دستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه)   درآمد خارا در دستگاه شور (حاوی یک…

ادامه خواندندرآمد خارا در دستگاه شور (حاوی یک فایل صوتی کوتاه)-دانلود

گوشه رهاوی در دستگاه شور( حاوی یک فایل صوتی کوتاه)-دانلود

گوشه رهاوی در دستگاه شور( حاوی یک فایل صوتی کوتاه) ⇓   گوشه رهاوی در دستگاه شور( حاوی یک فایل صوتی کوتاه)   گوشه رهاوی در دستگاه شور( حاوی یک…

ادامه خواندنگوشه رهاوی در دستگاه شور( حاوی یک فایل صوتی کوتاه)-دانلود

دستگاه شور حاوی ۱۷ فایل صوتی-دانلود

دستگاه شور حاوی ۱۷ فایل صوتی ⇓   دستگاه شور حاوی ۱۷ فایل صوتی   دستگاه شور حاوی ۱۷ فایل صوتی , پاورپوینت دستگاه شور حاوی ۱۷ فایل صوتی ,…

ادامه خواندندستگاه شور حاوی ۱۷ فایل صوتی-دانلود

دستگاه سه گاه حاوی ۱۰ فایل صوتی-دانلود

دستگاه سه گاه حاوی ۱۰ فایل صوتی ⇓   دستگاه سه گاه حاوی ۱۰ فایل صوتی   دستگاه سه گاه حاوی ۱۰ فایل صوتی , پاورپوینت دستگاه سه گاه حاوی…

ادامه خواندندستگاه سه گاه حاوی ۱۰ فایل صوتی-دانلود

آواز ابوعطا آموزشی حاوی 14 فایل صوتی-دانلود

آواز ابوعطا آموزشی حاوی 14 فایل صوتی ⇓   آواز ابوعطا آموزشی حاوی 14 فایل صوتی   آواز ابوعطا آموزشی حاوی 14 فایل صوتی , پاورپوینت آواز ابوعطا آموزشی حاوی…

ادامه خواندنآواز ابوعطا آموزشی حاوی 14 فایل صوتی-دانلود

آواز بیات اصفهان آموزشی حاوی ۱۰ فایل صوتی-دانلود

آواز بیات اصفهان آموزشی حاوی ۱۰ فایل صوتی ⇓   آواز بیات اصفهان آموزشی حاوی ۱۰ فایل صوتی   آواز بیات اصفهان آموزشی حاوی ۱۰ فایل صوتی , پاورپوینت آواز…

ادامه خواندنآواز بیات اصفهان آموزشی حاوی ۱۰ فایل صوتی-دانلود

آموزش تنبک کریم طاهری پی دی اف ۶۴ صفحه ای-دانلود

آموزش تنبک کریم طاهری پی دی اف ۶۴ صفحه ای ⇓   آموزش تنبک کریم طاهری پی دی اف ۶۴ صفحه ای   آموزش تنبک کریم طاهری پی دی اف…

ادامه خواندنآموزش تنبک کریم طاهری پی دی اف ۶۴ صفحه ای-دانلود

آموزش خوانندگی حاوی ۱۵ فایل صوتی قدیمی درباره صداسازی و خوانندگی-دانلود

آموزش خوانندگی حاوی ۱۵ فایل صوتی قدیمی درباره صداسازی و خوانندگی ⇓   آموزش خوانندگی حاوی ۱۵ فایل صوتی قدیمی درباره صداسازی و خوانندگی   آموزش خوانندگی حاوی ۱۵ فایل…

ادامه خواندنآموزش خوانندگی حاوی ۱۵ فایل صوتی قدیمی درباره صداسازی و خوانندگی-دانلود

از ایده تا فیلمنامه نویسی جعفر حسنی بروجردی-دانلود

از ایده تا فیلمنامه نویسی جعفر حسنی بروجردی ⇓   از ایده تا فیلمنامه نویسی جعفر حسنی بروجردی   از ایده تا فیلمنامه نویسی جعفر حسنی بروجردی , پاورپوینت از…

ادامه خواندناز ایده تا فیلمنامه نویسی جعفر حسنی بروجردی-دانلود

ردیف شناسی در آواز سنتی حاوی یک فایل صوتی آموزشی-دانلود

ردیف شناسی در آواز سنتی حاوی یک فایل صوتی آموزشی ⇓   ردیف شناسی در آواز سنتی حاوی یک فایل صوتی آموزشیردیف شناسی بخشی از کتاب خودآموز آواز  علی محمد…

ادامه خواندنردیف شناسی در آواز سنتی حاوی یک فایل صوتی آموزشی-دانلود

دستگاه افشاری حاوی ۹ فایل صوتی آموزشی-دانلود

دستگاه افشاری حاوی ۹ فایل صوتی آموزشی ⇓   دستگاه افشاری حاوی ۹ فایل صوتی آموزشیافشاری , دستگاه , آواز   دستگاه افشاری حاوی ۹ فایل صوتی آموزشی , پاورپوینت…

ادامه خواندندستگاه افشاری حاوی ۹ فایل صوتی آموزشی-دانلود

دستور سنتور فرامرز پایور حاوی یک فایلPDF-دانلود

دستور سنتور فرامرز پایور حاوی یک فایلPDF ⇓   دستور سنتور فرامرز پایور حاوی یک فایلPDFسنتور, پایور   دستور سنتور فرامرز پایور حاوی یک فایلPDF , پاورپوینت دستور سنتور فرامرز…

ادامه خواندندستور سنتور فرامرز پایور حاوی یک فایلPDF-دانلود

دانلود پاورپوینت مطالعه اتومبیل های بادی-دانلود

دانلود پاورپوینت مطالعه اتومبیل های بادی ⇓   دانلود پاورپوینت مطالعه اتومبیل های بادیعنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مطالعه اتومبیل های بادیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 10پاورپوینت کامل و آماده ارائه   …

ادامه خواندندانلود پاورپوینت مطالعه اتومبیل های بادی-دانلود

پاورپوینت درباره ویولن-دانلود

پاورپوینت درباره ویولن ⇓   پاورپوینت درباره ویولنپاورپوینت درباره ویولن، در 17 اسلاید.بخشی از متن فایل:منشا آن چیزی را که ما امروزه به نام ویولن می شناسیم از ایتالیا، در…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره ویولن-دانلود

پاورپوینت درباره سه تار-دانلود

پاورپوینت درباره سه تار ⇓   پاورپوینت درباره سه تارپاورپوینت درباره سه تار، در 13 اسلاید.بخشی از متن فایل:سه تار از سازهای ملی ایران است و از آنجایی که مربوط…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره سه تار-دانلود

پاورپوینت درباره ساز چنگ-دانلود

پاورپوینت درباره ساز چنگ ⇓   پاورپوینت درباره ساز چنگپاورپوینت درباره ساز چنگ، در 12 اسلاید.بخشی از متن فایل:پیدایش چنگ از پیدایش کمان نشأت گرفته است. در اثر تیراندازی، زه…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره ساز چنگ-دانلود

بیت میکس مستر شده با نرم افزار اف ال استدی-دانلود

بیت میکس مستر شده با نرم افزار اف ال استدی ⇓   بیت میکس مستر شده با نرم افزار اف ال استدیتوضیحات:یک بیت میکس مستر شده با نرم افزار اف…

ادامه خواندنبیت میکس مستر شده با نرم افزار اف ال استدی-دانلود