پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر-دانلود

پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر

پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر

پاورپوینت-نظریه-های-یادگیری-رفتاری-پاولف-ثرندایک-و-اسکینردانلود پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر
فایل حاضر در 10 اسلاید تهیه شده است. اسلاید اول نظریه ی شرطی سازی پاسخ گر یا کلاسیک پاولفی
اسلاید دوم خلاصه ی این نظریه است.
اسلاید سوم در مورد خاموشی
اسلاید چهارم در مورد تعمیم و تمیز
اسلاید پنجم در مورد شرطی شدن در سطح بالاتر
اسلاید ششم نظریه شرطی سازی وسیله ای ثرندایک
اسلاید هفتم نظریه شرطی سازی کنشگر اسکینر
اسلاید هشتم هم به بررسی تقویت و تقویت کننده های مثبت و منفی پرداخته شده است.

دانلود فایل

 

پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر

 

پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر , پاورپوینت پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر , پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر , دانلود پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر ,فایلپاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر  , وردپاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر  ,محصولپاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر, پکیج پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک و اسکینر

دیدگاهتان را بنویسید