پاورپوینت بنزودیازپین ها-دانلود

پاورپوینت بنزودیازپین ها ⇓   پاورپوینت بنزودیازپین ها پاورپوینت بنزودیازپین ها ۲۳ عدد اطلاعات کامل تمام بنزودیازپین ها دریافت فایل   پاورپوینت بنزودیازپین ها , پاورپوینت پاورپوینت بنزودیازپین ها ,…

ادامه خواندنپاورپوینت بنزودیازپین ها-دانلود

نوجوان سالم-دانلود

نوجوان سالم ⇓   نوجوان سالم پاورپوینت نوجوان سالم دریافت فایل   نوجوان سالم , پاورپوینت نوجوان سالم , نوجوان سالم , دانلود نوجوان سالم ,فایل نوجوان سالم , ورد…

ادامه خواندننوجوان سالم-دانلود

پاورپوینت ارائه مدیریت استرس در مهارت های زندگی-دانلود

پاورپوینت ارائه مدیریت استرس در مهارت های زندگی ⇓   پاورپوینت ارائه مدیریت استرس در مهارت های زندگی پاورپوینت ارائه مدیریت استرس در مهارت های ده گانه زندگی دریافت فایل…

ادامه خواندنپاورپوینت ارائه مدیریت استرس در مهارت های زندگی-دانلود

۲۰۰ عدد پاورپوینت رفتار درمانی-دانلود

۲۰۰ عدد پاورپوینت رفتار درمانی ⇓   ۲۰۰ عدد پاورپوینت رفتار درمانی ۲۰۰ عدد پاورپوینت رفتار درمانی کلیه مطالب رفتار درمانی دریافت فایل   ۲۰۰ عدد پاورپوینت رفتار درمانی ,…

ادامه خواندن۲۰۰ عدد پاورپوینت رفتار درمانی-دانلود

پاورپوینت سو مصرف داروها-دانلود

پاورپوینت سو مصرف داروها ⇓   پاورپوینت سو مصرف داروها سو مصرف داروها ۴۰ عدد پاورپوینت سو مصرف داروها دریافت فایل   پاورپوینت سو مصرف داروها , پاورپوینت پاورپوینت سو…

ادامه خواندنپاورپوینت سو مصرف داروها-دانلود

پاورپوینت کارگاه خودکشی-دانلود

پاورپوینت کارگاه خودکشی ⇓   پاورپوینت کارگاه خودکشی 10 عدد پاورپوینت خودکشی پاورپوینت اطلاعات کامل خودکشی دریافت فایل   پاورپوینت کارگاه خودکشی , پاورپوینت پاورپوینت کارگاه خودکشی , پاورپوینت کارگاه…

ادامه خواندنپاورپوینت کارگاه خودکشی-دانلود

پاورپوینت مدیریت خشم در مهارت های ده گانه زندگی-دانلود

پاورپوینت مدیریت خشم در مهارت های ده گانه زندگی ⇓   پاورپوینت مدیریت خشم در مهارت های ده گانه زندگی پاورپوینت ارائه مدیریت خشم در مهرت های ده گانه زندگی…

ادامه خواندنپاورپوینت مدیریت خشم در مهارت های ده گانه زندگی-دانلود

خلاصه کتاب آن سوی مقاومت آلن عباس-دانلود

خلاصه کتاب آن سوی مقاومت آلن عباس ⇓   خلاصه کتاب آن سوی مقاومت آلن عباس خلاصه کتاب آن سوی مقاومت آلن عباس دریافت فایل   خلاصه کتاب آن سوی…

ادامه خواندنخلاصه کتاب آن سوی مقاومت آلن عباس-دانلود

جزوه کلاسی خلع سلاح همسر خودشیفته دکتر حسن حمید مور-دانلود

جزوه کلاسی خلع سلاح همسر خودشیفته دکتر حسن حمید مور ⇓   جزوه کلاسی خلع سلاح همسر خودشیفته دکتر حسن حمید مور جزوه کلاسی خلع سلاح همسر خودشیفته دکتر حسن…

ادامه خواندنجزوه کلاسی خلع سلاح همسر خودشیفته دکتر حسن حمید مور-دانلود

جزوه کلاسی درمان خیانت زناشویی دکتر فرشته موتابی-دانلود

جزوه کلاسی درمان خیانت زناشویی دکتر فرشته موتابی ⇓   جزوه کلاسی درمان خیانت زناشویی دکتر فرشته موتابی کلاسی درمان خیانت زناشویی دکتر فرشته موتابی دریافت فایل   جزوه کلاسی…

ادامه خواندنجزوه کلاسی درمان خیانت زناشویی دکتر فرشته موتابی-دانلود

درمان شناختی رفتاری برای اضطراب سلامت-دانلود

درمان شناختی رفتاری برای اضطراب سلامت ⇓   درمان شناختی رفتاری برای اضطراب سلامت 26 اسلاید درمان شناختی رفتاری اضطراب سلامت دریافت فایل   درمان شناختی رفتاری برای اضطراب سلامت…

ادامه خواندندرمان شناختی رفتاری برای اضطراب سلامت-دانلود

مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز فرم خودسنجی-دانلود

مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز فرم خودسنجی ⇓   مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز فرم خودسنجی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز فرم خودسنجی- LSAS-SR دریافت فایل   مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز فرم خودسنجی…

ادامه خواندنمقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز فرم خودسنجی-دانلود

پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران 1991 (QRI)-دانلود

پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران 1991 (QRI) ⇓   پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران 1991 (QRI) پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران 1991 ( QRI ) دریافت فایل…

ادامه خواندنپرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران 1991 (QRI)-دانلود

پرسشنامه خشم چند بعدی با نمره گذاری و تفسیر و اعتبار و پایایی و روایی-دانلود

پرسشنامه خشم چند بعدی با نمره گذاری و تفسیر و اعتبار و پایایی و روایی ⇓   پرسشنامه خشم چند بعدی با نمره گذاری و تفسیر و اعتبار و پایایی…

ادامه خواندنپرسشنامه خشم چند بعدی با نمره گذاری و تفسیر و اعتبار و پایایی و روایی-دانلود

مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین-دانلود

مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین ⇓   مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین دریافت فایل   مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین ,…

ادامه خواندنمقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین-دانلود

مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD)-دانلود

مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD) ⇓   مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD) دریافت فایل   مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و…

ادامه خواندنمقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD)-دانلود

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور SPI-دانلود

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور SPI ⇓   پرسشنامه هراس اجتماعی کانور SPI پرسشنامه هراس اجتماعی کانور دریافت فایل   پرسشنامه هراس اجتماعی کانور SPI , پاورپوینت پرسشنامه هراس اجتماعی کانور…

ادامه خواندنپرسشنامه هراس اجتماعی کانور SPI-دانلود

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز با تفسیر و نمره گذاری و روایی و پایایی-دانلود

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز با تفسیر و نمره گذاری و روایی و پایایی ⇓   پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز با تفسیر و نمره گذاری و روایی و پایایی پرسشنامه اضطراب…

ادامه خواندنپرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز با تفسیر و نمره گذاری و روایی و پایایی-دانلود

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی Relationship Events Scale (RES)-دانلود

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی Relationship Events Scale (RES) ⇓   مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی Relationship Events Scale (RES) مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی Relationship Events Scale (RES تهیه کنندگان : چارلز…

ادامه خواندنمقیاس رویدادهای رابطه نامزدی Relationship Events Scale (RES)-دانلود

فصل دو پیشینه پژوهش معنویت-دانلود

فصل دو پیشینه پژوهش معنویت ⇓   فصل دو پیشینه پژوهش معنویت فصل دو پیشینه پژوهش معنویت دریافت فایل   فصل دو پیشینه پژوهش معنویت , پاورپوینت فصل دو پیشینه…

ادامه خواندنفصل دو پیشینه پژوهش معنویت-دانلود

آزمون عاطفه خود آگاه Test of Self Conscious Affect (TOSCA2)-دانلود

آزمون عاطفه خود آگاه Test of Self Conscious Affect (TOSCA2) ⇓   آزمون عاطفه خود آگاه Test of Self Conscious Affect (TOSCA2) آزمون عاطفه خود آگاه Test of Self-Conscious Affect…

ادامه خواندنآزمون عاطفه خود آگاه Test of Self Conscious Affect (TOSCA2)-دانلود

شاخص تمایل جنسی هالبرت Hullbert Index of Sexual Desire (HISD)  -دانلود

شاخص تمایل جنسی هالبرت Hullbert Index of Sexual Desire (HISD)   ⇓   شاخص تمایل جنسی هالبرت Hullbert Index of Sexual Desire (HISD)   شاخص تمایل جنسی هالبرت Hullbert Index…

ادامه خواندنشاخص تمایل جنسی هالبرت Hullbert Index of Sexual Desire (HISD)  -دانلود

  مقیاس خرسندی زناشویی Marital Happiness Scale (MHS)-دانلود

  مقیاس خرسندی زناشویی Marital Happiness Scale (MHS) ⇓     مقیاس خرسندی زناشویی Marital Happiness Scale (MHS) مقیاس خرسندی زناشویی Marital Happiness Scale (MHS) دریافت فایل     مقیاس…

ادامه خواندن  مقیاس خرسندی زناشویی Marital Happiness Scale (MHS)-دانلود

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده (MCQR)-دانلود

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده (MCQR) ⇓   پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده (MCQR) پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده Marital Conflict Questionnaire Revised (MCQ-R) دریافت فایل  …

ادامه خواندنپرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده (MCQR)-دانلود

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی-دانلود

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی ⇓   پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی Preference Criteria of Spouse se‎lection Inventory (PCSSI)…

ادامه خواندنپرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی-دانلود

پرسشنامه احساس مثبت به همسر-دانلود

پرسشنامه احساس مثبت به همسر ⇓   پرسشنامه احساس مثبت به همسر پرسشنامه احساس مثبت به همسر Positive Feeling Questionnaire (PFQ) دریافت فایل   پرسشنامه احساس مثبت به همسر ,…

ادامه خواندنپرسشنامه احساس مثبت به همسر-دانلود

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج-دانلود

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج ⇓   پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج Marriage Functioning Assessment Inventory (MFAI) دریافت فایل   پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج , پاورپوینت پرسشنامه سنجش…

ادامه خواندنپرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج-دانلود

حزوه کلاسی کارگاه خیانت دکتر حسن حمیدپور-دانلود

حزوه کلاسی کارگاه خیانت دکتر حسن حمیدپور ⇓   حزوه کلاسی کارگاه خیانت دکتر حسن حمیدپور کارگاه خیانت دکتر حسن حمیدپور که به صورت تایپ شده است ولی مطالب بیان…

ادامه خواندنحزوه کلاسی کارگاه خیانت دکتر حسن حمیدپور-دانلود

افزایش هوش هیجانی کودک توسط مادر به روش گاتمن-دانلود

افزایش هوش هیجانی کودک توسط مادر به روش گاتمن ⇓   افزایش هوش هیجانی کودک توسط مادر به روش گاتمن صحبت های دکتر فرهنگ‌هولاکویی در مورد پرورش کودک از صفر…

ادامه خواندنافزایش هوش هیجانی کودک توسط مادر به روش گاتمن-دانلود