تمرین برنامه نویسی : جمع امتیازات سپیدرود رشت-دانلود

تمرین برنامه نویسی : جمع امتیازات سپیدرود رشت ⇓   تمرین برنامه نویسی : جمع امتیازات سپیدرود رشت در این برنامه امتیازی که تیم سپیدرود رشت در مسابقات لیگ برتر…

ادامه خواندنتمرین برنامه نویسی : جمع امتیازات سپیدرود رشت-دانلود

تمرین برنامه نویسی : یافتن بزرگترین ثبت نام کننده برای مجلس شورای اسلامی-دانلود

تمرین برنامه نویسی : یافتن بزرگترین ثبت نام کننده برای مجلس شورای اسلامی ⇓   تمرین برنامه نویسی : یافتن بزرگترین ثبت نام کننده برای مجلس شورای اسلامی برنامه ای…

ادامه خواندنتمرین برنامه نویسی : یافتن بزرگترین ثبت نام کننده برای مجلس شورای اسلامی-دانلود

تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا-دانلود

تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا ⇓   تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا برنامه ای بنویسید که…

ادامه خواندنتمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا-دانلود

تمرین برنامه نویسی : عدد با بیشترین تعداد مقسوم علیه-دانلود

تمرین برنامه نویسی : عدد با بیشترین تعداد مقسوم علیه ⇓   تمرین برنامه نویسی : عدد با بیشترین تعداد مقسوم علیه برنامه ای بنویسید که ۲۰ عدد از ورودی…

ادامه خواندنتمرین برنامه نویسی : عدد با بیشترین تعداد مقسوم علیه-دانلود

تمرین برنامه نویسی : کار با رشته ها-دانلود

تمرین برنامه نویسی : کار با رشته ها ⇓   تمرین برنامه نویسی : کار با رشته ها سامان تازه کار با رشته ها رو یاد گرفته. برای شروع کار…

ادامه خواندنتمرین برنامه نویسی : کار با رشته ها-دانلود

تمرین برنامه نویسی : تعیین اول بودن عدد-دانلود

تمرین برنامه نویسی : تعیین اول بودن عدد ⇓   تمرین برنامه نویسی : تعیین اول بودن عدد در این برنامه یک عدد مثبت از ورودی بخوانید و تعیین کنید…

ادامه خواندنتمرین برنامه نویسی : تعیین اول بودن عدد-دانلود