پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997)-دانلود

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997) ⇓   پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997)دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی (برسو وهمکاران، 1997)، در قالب word  و در 3 صفحه…

ادامه خواندنپرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997)-دانلود

پرسشنامه نظم‌ جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی-دانلود

پرسشنامه نظم‌ جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی ⇓   پرسشنامه نظم‌ جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکیپرسشنامه ي نظم‌جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی هیجان(CERQ-P) دارای اعتبار…

ادامه خواندنپرسشنامه نظم‌ جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی-دانلود

حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده)-دانلود

حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) ⇓   حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده)دانلود ورد با موضوع حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنحمایت اجتماعی (مقیاس خانواده)-دانلود

– پرسشنامه (شاخص) رضايت زناشويي هودسن-دانلود

- پرسشنامه (شاخص) رضايت زناشويي هودسن ⇓   - پرسشنامه (شاخص) رضايت زناشويي هودسندانلود ورد با موضوع - پرسشنامه (شاخص) رضايت زناشويي هودسن دارای 2 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندن– پرسشنامه (شاخص) رضايت زناشويي هودسن-دانلود

دانلودپرسشنامه مطالعه میزان اثربخشی دوره های کمک های اولیه و امداد از دید فراگیران جمعیت هلال احمر-دانلود

دانلودپرسشنامه مطالعه میزان اثربخشی دوره های کمک های اولیه و امداد از دید فراگیران جمعیت هلال احمر ⇓   دانلودپرسشنامه مطالعه میزان اثربخشی دوره های کمک های اولیه و امداد…

ادامه خواندندانلودپرسشنامه مطالعه میزان اثربخشی دوره های کمک های اولیه و امداد از دید فراگیران جمعیت هلال احمر-دانلود

شیوه نمره گذاری و روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان-دانلود

شیوه نمره گذاری و روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ⇓   شیوه نمره گذاری و روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجاندانلود ورد با موضوع شیوه…

ادامه خواندنشیوه نمره گذاری و روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان-دانلود

مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)-دانلود

مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني) ⇓   مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)دانلود ورد با موضوع مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني) دارای 5 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنمقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)-دانلود

مقياس نيازهاي رواني (PNS)-دانلود

مقياس نيازهاي رواني (PNS) ⇓   مقياس نيازهاي رواني (PNS)دانلود ورد با موضوع مقياس نيازهاي رواني (PNS) دارای 4 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنمقياس نيازهاي رواني (PNS)-دانلود

مقياس ارزيابي تعلل ورزي تحصيلي (TPS)-دانلود

مقياس ارزيابي تعلل ورزي تحصيلي (TPS) ⇓   مقياس ارزيابي تعلل ورزي تحصيلي (TPS)دانلود ورد با موضوع مقياس ارزيابي تعلل ورزي تحصيلي (TPS) دارای 5 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنمقياس ارزيابي تعلل ورزي تحصيلي (TPS)-دانلود

مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS)-دانلود

مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS) ⇓   مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS)دانلود ورد با موضوع مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS) دارای 3 صفحه و…

ادامه خواندنمقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS)-دانلود

مقیاس اعتیاد به اینترنت-دانلود

مقیاس اعتیاد به اینترنت ⇓   مقیاس اعتیاد به اینترنتدانلود ورد با موضوع مقیاس اعتیاد به اینترنت دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنمقیاس اعتیاد به اینترنت-دانلود

مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)-دانلود

مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A) ⇓   مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)دانلود ورد با موضوع مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A) دارای 3 صفحه و…

ادامه خواندنمقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)-دانلود

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی-دانلود

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی ⇓   مقیاس خودکارآمدی تحصیلیدانلود ورد با موضوع مقیاس خودکارآمدی تحصیلی دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنمقیاس خودکارآمدی تحصیلی-دانلود

مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI-دانلود

مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI ⇓   مقیاس دلبستگی بزرگسال AAIدانلود ورد با موضوع مقیاس دلبستگی بزرگسال AAI دارای 5 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنمقیاس دلبستگی بزرگسال AAI-دانلود

نسخه ي فارسي پرسشنامه ي نظم‌جويي شناختي هيجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی)-دانلود

نسخه ي فارسي پرسشنامه ي نظم‌جويي شناختي هيجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی) ⇓   نسخه ي فارسي پرسشنامه ي نظم‌جويي شناختي هيجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی)دانلود ورد با موضوع نسخه¬ي…

ادامه خواندننسخه ي فارسي پرسشنامه ي نظم‌جويي شناختي هيجان (CERQ- نسخه 18 آیتمی)-دانلود

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی-دانلود

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی ⇓   پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلیدانلود ورد با موضوع پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی-دانلود

پرسشنامه خودكارامدي كاريابي-دانلود

پرسشنامه خودكارامدي كاريابي ⇓   پرسشنامه خودكارامدي كاريابيدانلود ورد با موضوع پرسشنامه خودكارامدي كاريابي دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه خودكارامدي كاريابي-دانلود

مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (2004، به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388)-دانلود

مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (2004، به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388) ⇓   مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (2004، به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388)دانلود ورد با…

ادامه خواندنمقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (2004، به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388)-دانلود

پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)-دانلود

پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند) ⇓   پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند) دارای 4 صفحه و…

ادامه خواندنپرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)-دانلود

پرسشنامه احساس مثبت به همسر-دانلود

پرسشنامه احساس مثبت به همسر ⇓   پرسشنامه احساس مثبت به همسردانلود ورد با موضوع پرسشنامه احساس مثبت به همسر دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه احساس مثبت به همسر-دانلود

پرسشنامه اتیسم طفولیت(CHAT)-دانلود

پرسشنامه اتیسم طفولیت(CHAT) ⇓   پرسشنامه اتیسم طفولیت(CHAT)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه اتیسم طفولیت(CHAT) دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه اتیسم طفولیت(CHAT)-دانلود

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)-دانلود

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC) ⇓   پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC) دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)-دانلود

پرسشنامه احساس غربت-دانلود

پرسشنامه احساس غربت ⇓   پرسشنامه احساس غربتدانلود ورد با موضوع پرسشنامه احساس غربت دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه احساس غربت-دانلود

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی-دانلود

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی ⇓   پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانیدانلود ورد با موضوع پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی-دانلود

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده-دانلود

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده ⇓   پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانوادهدانلود ورد با موضوع پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده دارای 3 صفحه و…

ادامه خواندنپرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده-دانلود

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان-دانلود

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ⇓   پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازماندانلود ورد با موضوع پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان دارای 4 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان-دانلود

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان-دانلود

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان ⇓   پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکاندانلود ورد با موضوع پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان دارای 6 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان-دانلود

پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا-دانلود

پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا ⇓   پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسادانلود ورد با موضوع پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا دارای 4 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا-دانلود

پرسشنامه استاندارد دینداری-دانلود

پرسشنامه استاندارد دینداری ⇓   پرسشنامه استاندارد دینداریدانلود ورد با موضوع پرسشنامه استاندارد دینداری دارای 4 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه استاندارد دینداری-دانلود

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن-دانلود

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن ⇓   پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمندانلود ورد با موضوع پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن-دانلود

پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 ماده-دانلود

پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 ماده ⇓   پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 مادهدانلود ورد با موضوع پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 ماده دارای…

ادامه خواندنپرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 ماده-دانلود

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)-دانلود

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه) ⇓   پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه) دارای 2 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)-دانلود

پرسشنامه امیدواری میلر-دانلود

پرسشنامه امیدواری میلر ⇓   پرسشنامه امیدواری میلردانلود ورد با موضوع پرسشنامه امیدواری میلر دارای 4 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه امیدواری میلر-دانلود

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان-دانلود

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ⇓   پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجواناندانلود ورد با موضوع پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان دارای 5 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان-دانلود

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان-دانلود

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان ⇓   پرسشنامه انگیزه کاری معلماندانلود ورد با موضوع پرسشنامه انگیزه کاری معلمان دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه انگیزه کاری معلمان-دانلود

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای-دانلود

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای ⇓   پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ایدانلود ورد با موضوع پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100…

ادامه خواندنپرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای-دانلود

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)-دانلود

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI) ⇓   پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI) دارای 3 صفحه و…

ادامه خواندنپرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)-دانلود

پرسشنامه باورهاي كاريابي-دانلود

پرسشنامه باورهاي كاريابي ⇓   پرسشنامه باورهاي كاريابيدانلود ورد با موضوع پرسشنامه باورهاي كاريابي دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه باورهاي كاريابي-دانلود

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)-دانلود

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ) ⇓   پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ) دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)-دانلود

پرسشنامه بیگانگی شغلی-دانلود

پرسشنامه بیگانگی شغلی ⇓   پرسشنامه بیگانگی شغلیدانلود ورد با موضوع پرسشنامه بیگانگی شغلی دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه بیگانگی شغلی-دانلود

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت-دانلود

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت ⇓   پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمتدانلود ورد با موضوع پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت دارای 3 صفحه و…

ادامه خواندنپرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت-دانلود

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان-دانلود

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان ⇓   پرسشنامه بررسی اضطراب شیناندانلود ورد با موضوع پرسشنامه بررسی اضطراب شینان دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه بررسی اضطراب شینان-دانلود

پرسشنامه بررسي رابطه بین ذهنیت فلسفی و عملکرد مدیران مدارس شهرستان خوی در سال تحصیلی 90-91-دانلود

پرسشنامه بررسي رابطه بین ذهنیت فلسفی و عملکرد مدیران مدارس شهرستان خوی در سال تحصیلی 90-91 ⇓   پرسشنامه بررسي رابطه بین ذهنیت فلسفی و عملکرد مدیران مدارس شهرستان خوی…

ادامه خواندنپرسشنامه بررسي رابطه بین ذهنیت فلسفی و عملکرد مدیران مدارس شهرستان خوی در سال تحصیلی 90-91-دانلود

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) – فرم زنان-دانلود

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) - فرم زنان ⇓   پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) - فرم زناندانلود ورد با موضوع پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) - فرم زنان دارای 5 صفحه و…

ادامه خواندنپرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) – فرم زنان-دانلود

پرسشنامه تحریک پذیری-دانلود

پرسشنامه تحریک پذیری ⇓   پرسشنامه تحریک پذیریدانلود ورد با موضوع پرسشنامه تحریک پذیری دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه تحریک پذیری-دانلود

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر-دانلود

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ⇓   پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایردانلود ورد با موضوع پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر دارای 3 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر-دانلود

پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی-دانلود

پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی ⇓   پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهیدانلود ورد با موضوع پرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی دارای 5 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه تعیین مهارت های اقدام پژوهی-دانلود

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)-دانلود

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R) ⇓   پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R) دارای…

ادامه خواندنپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R)-دانلود

پرسشنامه تعارضات سازمانی-دانلود

پرسشنامه تعارضات سازمانی ⇓   پرسشنامه تعارضات سازمانیدانلود ورد با موضوع پرسشنامه تعارضات سازمانی دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه تعارضات سازمانی-دانلود

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا-دانلود

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا ⇓   پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرادانلود ورد با موضوع پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا دارای 3 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا-دانلود

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه-دانلود

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه ⇓   پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافهدانلود ورد با موضوع پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه دارای 5 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه-دانلود

پرسشنامه تنظیم خلق منفی-دانلود

پرسشنامه تنظیم خلق منفی ⇓   پرسشنامه تنظیم خلق منفیدانلود ورد با موضوع پرسشنامه تنظیم خلق منفی دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه تنظیم خلق منفی-دانلود

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi)-دانلود

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) ⇓   پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi)-دانلود

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر-دانلود

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر ⇓   پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگردانلود ورد با موضوع پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر دارای 4 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر-دانلود

پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)-دانلود

پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI) ⇓   پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI) دارای 4 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه خلاقیت هیجانی اوریل (ECI)-دانلود

پرسشنامه خرسندی زناشویی-دانلود

پرسشنامه خرسندی زناشویی ⇓   پرسشنامه خرسندی زناشوییدانلود ورد با موضوع پرسشنامه خرسندی زناشویی دارای 1 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه خرسندی زناشویی-دانلود

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند-دانلود

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند ⇓   پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزنددانلود ورد با موضوع پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند دارای 9 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند-دانلود

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی-دانلود

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی ⇓   پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدیدانلود ورد با موضوع پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی دارای 6 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی-دانلود

پرسشنامه حس فنا ناپذیری نمادین-دانلود

پرسشنامه حس فنا ناپذیری نمادین ⇓   پرسشنامه حس فنا ناپذیری نمادیندانلود ورد با موضوع پرسشنامه حس فنا ناپذیری نمادین دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه حس فنا ناپذیری نمادین-دانلود

پرسشنامه خود کارآمدی شرر-دانلود

پرسشنامه خود کارآمدی شرر ⇓   پرسشنامه خود کارآمدی شرردانلود ورد با موضوع پرسشنامه خود کارآمدی شرر دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه خود کارآمدی شرر-دانلود

پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C)-دانلود

پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C) ⇓   پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C) دارای…

ادامه خواندنپرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C)-دانلود

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)-دانلود

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ) ⇓   پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ) دارای 8 صفحه و…

ادامه خواندنپرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)-دانلود

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله-دانلود

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله ⇓   پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئلهدانلود ورد با موضوع پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله-دانلود

پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی-دانلود

پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی ⇓   پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانیدانلود ورد با موضوع پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی دارای 3 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی-دانلود

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری-دانلود

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ⇓   پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیریدانلود ورد با موضوع پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری دارای 6 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری-دانلود

پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند-دانلود

پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند ⇓   پرسشنامه رشد اجتماعی وایلنددانلود ورد با موضوع پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند دارای 11 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه رشد اجتماعی وایلند-دانلود

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن-دانلود

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن ⇓   پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندندانلود ورد با موضوع پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن-دانلود

پرسشنامه رسميت در سازمان-دانلود

پرسشنامه رسميت در سازمان ⇓   پرسشنامه رسميت در سازماندانلود ورد با موضوع پرسشنامه رسميت در سازمان دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه رسميت در سازمان-دانلود

پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور-دانلود

پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور ⇓   پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيوردانلود ورد با موضوع پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور دارای 3 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور-دانلود

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای-دانلود

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای ⇓   پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ایدانلود ورد با موضوع پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای دارای 6 صفحه و…

ادامه خواندنپرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای-دانلود

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH)-دانلود

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) ⇓   پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) دارای 4 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH)-دانلود

پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ-دانلود

پرسشنامه رضایت زناشویی - فرم بلند انریچ ⇓   پرسشنامه رضایت زناشویی - فرم بلند انریچدانلود ورد با موضوع پرسشنامه رضایت زناشویی - فرم بلند انریچ دارای 6 صفحه و…

ادامه خواندنپرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ-دانلود

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا-دانلود

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ⇓   پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتادانلود ورد با موضوع پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا-دانلود

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس-دانلود

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس ⇓   پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروسدانلود ورد با موضوع پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس دارای 6 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس-دانلود

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)-دانلود

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) ⇓   پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) دارای…

ادامه خواندنپرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)-دانلود

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)-دانلود

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ) ⇓   پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ) دارای 2 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)-دانلود

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی-دانلود

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی ⇓   پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدیدانلود ورد با موضوع پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی-دانلود

پرسشنامه روحیه معلمان-دانلود

پرسشنامه روحیه معلمان ⇓   پرسشنامه روحیه معلماندانلود ورد با موضوع پرسشنامه روحیه معلمان دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه روحیه معلمان-دانلود

پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو-دانلود

پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو ⇓   پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادودانلود ورد با موضوع پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو دارای 1 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو-دانلود

پرسشنامه فعاليت كاريابي-دانلود

پرسشنامه فعاليت كاريابي ⇓   پرسشنامه فعاليت كاريابيدانلود ورد با موضوع پرسشنامه فعاليت كاريابي دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه فعاليت كاريابي-دانلود

پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)-دانلود

پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS) ⇓   پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS) دارای 5 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)-دانلود

پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 )-دانلود

پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 ) ⇓   پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 )دانلود ورد با موضوع پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 ) دارای…

ادامه خواندنپرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 )-دانلود

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)-دانلود

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) ⇓   پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت…

ادامه خواندنپرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)-دانلود

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی-دانلود

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی ⇓   پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانیدانلود ورد با موضوع پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی-دانلود

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه-دانلود

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه ⇓   پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسهدانلود ورد با موضوع پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه-دانلود

پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)-دانلود

پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی) ⇓   پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی) دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)-دانلود

پرسشنامه شخصي كاليفرنيا-دانلود

پرسشنامه شخصي كاليفرنيا ⇓   پرسشنامه شخصي كاليفرنيادانلود ورد با موضوع پرسشنامه شخصي كاليفرنيا دارای 7 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه شخصي كاليفرنيا-دانلود

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان-دانلود

پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان ⇓   پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجواناندانلود ورد با موضوع پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای…

ادامه خواندنپرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان-دانلود

پرسشنامه نگرش استادان به يادگيري الكترونيكي-دانلود

پرسشنامه نگرش استادان به يادگيري الكترونيكي ⇓   پرسشنامه نگرش استادان به يادگيري الكترونيكيدانلود ورد با موضوع پرسشنامه نگرش استادان به يادگيري الكترونيكي دارای 2 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه نگرش استادان به يادگيري الكترونيكي-دانلود

پرسشنامه هوش سازماني-دانلود

پرسشنامه هوش سازماني ⇓   پرسشنامه هوش سازمانيدانلود ورد با موضوع پرسشنامه هوش سازماني دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

ادامه خواندنپرسشنامه هوش سازماني-دانلود

پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر-دانلود

پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر ⇓   پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدردانلود ورد با موضوع پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر دارای 2 صفحه و با فرمت .docx…

ادامه خواندنپرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر-دانلود

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –90-R)-دانلود

پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –90-R) ⇓   پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –90-R)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –90-R) دارای 6 صفحه و…

ادامه خواندنپرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL –90-R)-دانلود

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی-دانلود

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی ⇓   پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانیدانلود ورد با موضوع پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش…

ادامه خواندنپرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی-دانلود

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)-دانلود

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) ⇓   پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)دانلود ورد با موضوع پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) دارای 2 صفحه و…

ادامه خواندنپرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)-دانلود

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی-دانلود

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی ⇓   پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانیدانلود ورد با…

ادامه خواندنپرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی-دانلود