مدلسازی فرايندی-دانلود

مدلسازی فرايندی ⇓   مدلسازی فرايندی فایل دانلودی حاوی یک فایل پاپورپوینت در 29 اسلاید قابل ویرایش به صورت متنی همراه با عکس میباشد. فهرست مطالب : تحليل و طراحی…

ادامه خواندنمدلسازی فرايندی-دانلود

زايمان، وضع حمل و نفاس-دانلود

زايمان، وضع حمل و نفاس ⇓   زايمان، وضع حمل و نفاس فایل دانلودی حاوی یک فایل پاپورپوینت در 94 اسلاید قابل ویرایش به صورت متنی همراه با عکس میباشد.…

ادامه خواندنزايمان، وضع حمل و نفاس-دانلود

شبکه های عصبی مصنوعی-دانلود

شبکه های عصبی مصنوعی ⇓   شبکه های عصبی مصنوعی فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش در 86 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد. از جمله…

ادامه خواندنشبکه های عصبی مصنوعی-دانلود

کاروانسراها-دانلود

کاروانسراها ⇓   کاروانسراها فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش در 34 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی: کاربات خان ساباط…

ادامه خواندنکاروانسراها-دانلود

معماري سبز-دانلود

معماري سبز ⇓   معماري سبز فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش در 25 اسلاید میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی: مقدمه اصل اول : حفاظت از انرژی…

ادامه خواندنمعماري سبز-دانلود

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه-دانلود

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه ⇓   چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش در 151…

ادامه خواندنچکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه-دانلود

تئوریهای مدیریت پیشرفته و نظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها-دانلود

تئوریهای مدیریت پیشرفته و نظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها ⇓   تئوریهای مدیریت پیشرفته و نظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها فایل دانلودی حاوی یک…

ادامه خواندنتئوریهای مدیریت پیشرفته و نظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها-دانلود

هوش استراتژیک(هوش مصنوعی ،هوش تجاری ، هوش رقابتی ،مدیریت دانش)-دانلود

هوش استراتژیک(هوش مصنوعی ،هوش تجاری ، هوش رقابتی ،مدیریت دانش) ⇓   هوش استراتژیک(هوش مصنوعی ،هوش تجاری ، هوش رقابتی ،مدیریت دانش) فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 73…

ادامه خواندنهوش استراتژیک(هوش مصنوعی ،هوش تجاری ، هوش رقابتی ،مدیریت دانش)-دانلود

مدلسازي اطلاعات سازمان-دانلود

مدلسازي اطلاعات سازمان ⇓   مدلسازي اطلاعات سازمان فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 67 اسلاید به صورت متنی همراه با نمودار و جدول و... میباشد. از جمله مطالب…

ادامه خواندنمدلسازي اطلاعات سازمان-دانلود

موضوع:مناره‌ها-دانلود

موضوع:مناره‌ها ⇓   موضوع:مناره‌ها فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 29 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی: عملكرد مناره ، معماري مساجد…

ادامه خواندنموضوع:مناره‌ها-دانلود

تحلیل پوششی داده ها-دانلود

تحلیل پوششی داده ها ⇓   تحلیل پوششی داده ها فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 79 اسلاید به صورت متنی همراه با نمودار و جدول و عکس و...…

ادامه خواندنتحلیل پوششی داده ها-دانلود

استراتژی های تولید-دانلود

استراتژی های تولید ⇓   استراتژی های تولید فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 29 اسلاید به صورت متنی همراه با جدول و نمودار و... میباشد. از جمله مطالب…

ادامه خواندناستراتژی های تولید-دانلود

مدیریت استراتژیک تکنولوژی-دانلود

مدیریت استراتژیک تکنولوژی ⇓   مدیریت استراتژیک تکنولوژی فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 27 اسلاید میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی: مقدمه مدیریت تکنولوژی تعریف مدیریت تکنولوژی ارزیابی…

ادامه خواندنمدیریت استراتژیک تکنولوژی-دانلود