دانلود پاورپوینت طرح درس فیزیولوژی تنفس-دانلود

دانلود پاورپوینت طرح درس فیزیولوژی تنفس ⇓   دانلود پاورپوینت طرح درس فیزیولوژی تنفسدانلود پاورپوینت طرح درس فیزیولوژی تنفستعداد اسلاید:  195 طرح درس کلی فیزیولوژی تنفس1- مكانیك تنفس2- تبادلات گازی بین…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت طرح درس فیزیولوژی تنفس-دانلود

دانلود پاورپوینت حجامت-دانلود

دانلود پاورپوینت حجامت ⇓   دانلود پاورپوینت حجامتدانلود پاورپوینت حجامتتعداد اسلاید:  20 قسمتی از متن اسلاید ها:حجامت یک روش خونگیری است که به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها انجام میشود…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت حجامت-دانلود

دانلود پاورپوینت مسمومیت TCA Overdos و داروهای ضد افسردگی-دانلود

دانلود پاورپوینت مسمومیت TCA Overdos و داروهای ضد افسردگی ⇓   دانلود پاورپوینت مسمومیت TCA Overdos و داروهای ضد افسردگیدانلود پاورپوینت مسمومیت TCA Overdos و داروهای ضد افسردگیتعداد اسلاید:  45 قسمتی…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت مسمومیت TCA Overdos و داروهای ضد افسردگی-دانلود

دانلود پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی-دانلود

دانلود پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی ⇓   دانلود پاورپوینت شوک و آنافیلاکسیدانلود پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی تعداد اسلاید: 50 قسمتی از متن اسلاید ها:علایم شوک•         افت فشار خون (کمتر از 90 میلی متر…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی-دانلود

دانلود پاورپوینت آشنایی با های فشارسنج و استتوسکوپ-دانلود

دانلود پاورپوینت آشنایی با های فشارسنج و استتوسکوپ ⇓   دانلود پاورپوینت آشنایی با های فشارسنج و استتوسکوپدانلود پاورپوینت آشنایی با های فشارسنج و استتوسکوپتعداد اسلاید: 40 قسمتی از متن اسلاید ها:فشار…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت آشنایی با های فشارسنج و استتوسکوپ-دانلود

دانلود پاورپوینت ورم پستان-دانلود

دانلود پاورپوینت ورم پستان ⇓   دانلود پاورپوینت ورم پستاندانلود پاورپوینت ورم پستانتعداد اسلاید:  45 قسمتی از متن اسلاید ها:ورم پستان :ورم پستان ( ماستیت ) به آماس غده های پستان…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ورم پستان-دانلود

دانلود پاورپوینت بیماری سل-دانلود

دانلود پاورپوینت بیماری سل ⇓   دانلود پاورپوینت بیماری سلدانلود پاورپوینت بیماری سلتعداد اسلاید:  27 قسمتی از متن اسلاید ها:سل یکی از شایعترین و قدیمی ترین بیماریهای عفونی می باشدیک سوم…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت بیماری سل-دانلود

دانلود پاورپوینت ورم پستان-دانلود

دانلود پاورپوینت ورم پستان ⇓   دانلود پاورپوینت ورم پستاندانلود پاورپوینت ورم پستانتعداد اسلاید:  45 قسمتی از متن اسلاید ها:ورم پستان :ورم پستان ( ماستیت ) به آماس غده های پستان گفته…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ورم پستان-دانلود

دانلود پاورپوینت حجامت-دانلود

دانلود پاورپوینت حجامت ⇓   دانلود پاورپوینت حجامتدانلود پاورپوینت حجامتتعداد اسلاید:  20 قسمتی از متن اسلاید ها:حجامت یک روش خونگیری است که به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها انجام میشود و…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت حجامت-دانلود

دانلود پاورپوینت مسمومیت TCA Overdos و داروهای ضد افسردگی-دانلود

دانلود پاورپوینت مسمومیت TCA Overdos و داروهای ضد افسردگی ⇓   دانلود پاورپوینت مسمومیت TCA Overdos و داروهای ضد افسردگیدانلود پاورپوینت مسمومیت TCA Overdos و داروهای ضد افسردگیتعداد اسلاید:  45 قسمتی از متن اسلاید…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت مسمومیت TCA Overdos و داروهای ضد افسردگی-دانلود

دانلود پاورپوینت بیماری سل-دانلود

دانلود پاورپوینت بیماری سل ⇓   دانلود پاورپوینت بیماری سلدانلود پاورپوینت بیماری سلتعداد اسلاید:  27 قسمتی از متن اسلاید ها:سل یکی از شایعترین و قدیمی ترین بیماریهای عفونی می باشدیک سوم جمعیت…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت بیماری سل-دانلود

دانلود پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی-دانلود

دانلود پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی ⇓   دانلود پاورپوینت شوک و آنافیلاکسیدانلود پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی تعداد اسلاید: 50 قسمتی از متن اسلاید ها:علایم شوک•         افت فشار خون (کمتر از 90 میلی متر جیوه یا…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت شوک و آنافیلاکسی-دانلود

دانلود پاورپوینت آشنایی با های فشارسنج و استتوسکوپ-دانلود

دانلود پاورپوینت آشنایی با های فشارسنج و استتوسکوپ ⇓   دانلود پاورپوینت آشنایی با های فشارسنج و استتوسکوپدانلود پاورپوینت آشنایی با های فشارسنج و استتوسکوپتعداد اسلاید: 40 قسمتی از متن اسلاید ها:فشار خون :فشاری…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت آشنایی با های فشارسنج و استتوسکوپ-دانلود

دانلود پاورپوینت آناتومی ستون مهره ها-دانلود

دانلود پاورپوینت آناتومی ستون مهره ها ⇓   دانلود پاورپوینت آناتومی ستون مهره هادانلود پاورپوینت آناتومی ستون مهره هاتعداد اسلاید: 32 قسمتی از متن اسلاید ها:ستون مهره ای (vertebtal column): مهره های ستون فقرات…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت آناتومی ستون مهره ها-دانلود

دانلود پاورپوینت مراقبت بیماریهای بثوری تب دار-دانلود

دانلود پاورپوینت مراقبت بیماریهای بثوری تب دار ⇓   دانلود پاورپوینت مراقبت بیماریهای بثوری تب داردانلود پاورپوینت مراقبت بیماریهای بثوری تب دارتعداد اسلاید: 60 قسمتی از متن اسلاید ها:بیماری سرخك ، یك بیماری كشنده قدیمیتاریخچهسرخك…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت مراقبت بیماریهای بثوری تب دار-دانلود

دانلود پاورپوینت پرینه-دانلود

دانلود پاورپوینت پرینه ⇓   دانلود پاورپوینت پرینهدانلود پاورپوینت پرینهتعداد اسلاید: 40 سامل تصاویر و توضیحات قسمتی از متن اسلاید ها:پرینه :ناحیه لوزی شكل پوشاننده دهانه تحتانی لگنراس قدامی: سیمفیزیس پوبیس و رباط…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت پرینه-دانلود

دانلود پاورپوینت زخم های فشاری-دانلود

دانلود پاورپوینت زخم های فشاری ⇓   دانلود پاورپوینت زخم های فشاریدانلود پاورپوینت زخم های فشاریتعداد اسلاید: 60 قسمتی از متن اسلاید ها:پیشینه ی تاریخی:قدمت زخم و درمان زخم به اندازه عمر بشر…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت زخم های فشاری-دانلود

دانلود پاورپوینت التهاب مفصلی (آرتریت )-دانلود

دانلود پاورپوینت التهاب مفصلی (آرتریت ) ⇓   دانلود پاورپوینت التهاب مفصلی (آرتریت )دانلود پاورپوینت التهاب مفصلی (آرتریت )تعداد اسلاید: 60 قسمتی از متن اسلاید ها:عضلات ،تاندنها ، غضروف مفصلی ،پرده سینوویال ،کیسه…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت التهاب مفصلی (آرتریت )-دانلود

دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان-دانلود

دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان ⇓   دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انساندانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان (عضلات فوقانی)تعداد اسلاید:  17 به صورت کلی همراه با تصاویر با کیفیت  قسمتی از متن اسلاید…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان-دانلود

دانلود پاورپوینت آنفلـوانزا و انواع آن-دانلود

دانلود پاورپوینت آنفلـوانزا و انواع آن ⇓   دانلود پاورپوینت آنفلـوانزا و انواع آندانلود پاورپوینت آنفلـوانزا و انواع آنتعداد اسلاید:  60 قسمتی از متن اسلاید ها:مقدمهکلمه آنفلـوانزا به معنی «تأثیـر ستـارگان» از زبان…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت آنفلـوانزا و انواع آن-دانلود

دانلود پاورپوینت اندام تحتانی و عضلات آن-دانلود

دانلود پاورپوینت اندام تحتانی و عضلات آن ⇓   دانلود پاورپوینت اندام تحتانی و عضلات آندانلود پاورپوینت اندام تحتانی و عضلات آنتعداد اسلاید: 30 قسمتی از متن اسلاید ها:حرکتهای مفصل ران•         تا شدن•         بازشدن•         دور شدن•         نزدیک…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت اندام تحتانی و عضلات آن-دانلود

دانلود پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن-دانلود

دانلود پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن ⇓   دانلود پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکندانلود پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکنتعداد اسلاید : 130 قسمتی از متن اسلاید ها :آزمون…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن-دانلود

اثر افزودن فیبر رژیمی برروی خواص تغذیه ای محصولات غلات-دانلود

اثر افزودن فیبر رژیمی برروی خواص تغذیه ای محصولات غلات ⇓   اثر افزودن فیبر رژیمی برروی خواص تغذیه ای محصولات غلاتدانلود پاورپوینت اثر افزودن فیبر رژیمی برروی خواص تغذیه…

ادامه خواندناثر افزودن فیبر رژیمی برروی خواص تغذیه ای محصولات غلات-دانلود

ساختار اجرايی برنامه كشوری غربالگری نوزادان در ايران-دانلود

ساختار اجرايی برنامه كشوری غربالگری نوزادان در ايران ⇓   ساختار اجرايی برنامه كشوری غربالگری نوزادان در ايراندانلود پاورپوینت ساختار اجرايی برنامه كشوري غربالگری نوزادان در ايرانتعداد اسلاید : 34 قسمتی از متن…

ادامه خواندنساختار اجرايی برنامه كشوری غربالگری نوزادان در ايران-دانلود

دانلود پاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم-دانلود

دانلود پاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم ⇓   دانلود پاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیمدانلود پاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیمتعداد اسلاید : 28 قسمتی از متن اسلاید ها :بیماری…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم-دانلود

دانلود پاورپوینت آرتیفکت ها در MRI و روش های کمینه سازی آنها-دانلود

دانلود پاورپوینت آرتیفکت ها در MRI و روش های کمینه سازی آنها ⇓   دانلود پاورپوینت آرتیفکت ها در MRI و روش های کمینه سازی آنهادانلود پاورپوینت آرتیفکت ها در MRI و روش…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت آرتیفکت ها در MRI و روش های کمینه سازی آنها-دانلود

دانلود پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش-دانلود

دانلود پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش ⇓   دانلود پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخشدانلود پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخشتعداد اسلاید : 22 شامل توضیحات و تصاویر قسمتی…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش-دانلود

دانلود پاورپوینت نظام سلامت در سوئد-دانلود

دانلود پاورپوینت نظام سلامت در سوئد ⇓   دانلود پاورپوینت نظام سلامت در سوئددانلود پاورپوینت نظام سلامت در سوئدتعداد اسلاید : 40 قسمتی از متن اسلاید ها :نظام سلامت کشور سوئدنوع حکومت: سلطنت مشروطهپایتخت : استکهلمدین…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت نظام سلامت در سوئد-دانلود

دانلود پاورپوینت کاربرد IT در پزشکی-دانلود

دانلود پاورپوینت کاربرد IT در پزشکی ⇓   دانلود پاورپوینت کاربرد IT در پزشکیدانلود پاورپوینت کاربرد IT در پزشکیتعداد اسلاید : 30 فهرست●مقدمه● تعریف توانبخشی●اقدامات توانبخشی● اهداف● کاربرد کامپیوتر در توانبخشی● اهداف استفاده از کامپیوتر در امرتوانبخشی● تجهیزات و اقدامات…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت کاربرد IT در پزشکی-دانلود

دانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول-دانلود

دانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول ⇓   دانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلولدانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلولتعداد اسلاید : 66 فهرست مطالب :v     تفاوت فضای بیوالكتریك و الكتریكv     سلول عصبیv     كانالهای یونیv     پمپهای یونیv     تولید پتانسیل…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول-دانلود

دانلود پاورپوینت آناتومی انسانی-دانلود

دانلود پاورپوینت آناتومی انسانی ⇓   دانلود پاورپوینت آناتومی انسانیدانلود پاورپوینت آناتومی انسانیتعداد اسلاید : 150 قسمتی از متن اسلاید ها :تعریف آناتومی انسان بزرگ :Anatomy از دروازة یونانی ana به معنی کالبد جسم و tom به معنی شکافتن…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت آناتومی انسانی-دانلود

نظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزایA(H1N1)-دانلود

نظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزایA(H1N1) ⇓   نظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزایA(H1N1)دانلود پاورپوینت نظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزایA(H1N1)تعداد اسلاید : 20 قسمتی از متن اسلاید ها :آنفلوانزای (H1N1)Aویروس H1N1 ،…

ادامه خواندننظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزایA(H1N1)-دانلود

دانلود پاورپوینت اختلالات مری-دانلود

دانلود پاورپوینت اختلالات مری ⇓   دانلود پاورپوینت اختلالات مریدانلود پاورپوینت اختلالات مریتعداد اسلاید : 28 قسمتی از متن اسلاید ها :اختلالات مری:disphagiaاشکال در قورت دادن (جامد ومایع)شایع ترین علت دیسفاژی CVA(Cerbera Vascular Accident)می باشد.:odynophagiaبلع…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت اختلالات مری-دانلود

دانلود پاورپوینت پیوند کلیه-دانلود

دانلود پاورپوینت پیوند کلیه ⇓   دانلود پاورپوینت پیوند کلیهدانلود پاورپوینت پیوند کلیهتعداد اسلاید : 20 اهداف :   شما قادر باشید بعد از پایان بحث:1-دلایل پیوند کلیه را بیان نمایید.2-اندیکاسیون ها و کنتر اندیکاسیونهای…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت پیوند کلیه-دانلود

دانلود پاورپوینت بی حسی اسپاینال و اپیدورال-دانلود

دانلود پاورپوینت بی حسی اسپاینال و اپیدورال ⇓   دانلود پاورپوینت بی حسی اسپاینال و اپیدورالدانلود پاورپوینت بی حسی اسپاینال و اپیدورالتعداد اسلاید : 75 قسمتی از متن اسلاید ها :Neuraxial blockزیرگروهی از بی…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت بی حسی اسپاینال و اپیدورال-دانلود

دانلود پاورپوینت جراحی تیروئید و مراقبتهای آن-دانلود

دانلود پاورپوینت جراحی تیروئید و مراقبتهای آن ⇓   دانلود پاورپوینت جراحی تیروئید و مراقبتهای آندانلود پاورپوینت جراحی تیروئید و مراقبتهای آنتعداد اسلاید : 12 قسمتی از متن اسلاید ها :تیروئیدبیماریهای تیروئید یکی از…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت جراحی تیروئید و مراقبتهای آن-دانلود

دانلود پاورپوینت پسماند داروهای کموتراپی-دانلود

دانلود پاورپوینت پسماند داروهای کموتراپی ⇓   دانلود پاورپوینت پسماند داروهای کموتراپیدانلود پاورپوینت پسماند داروهای کموتراپیتعداد اسلاید : 18 قسمتی از متن اسلاید ها :عوارض پسماند داروهای کموتراپیمواقع تماس با داروها:آماده سازی داروتزریق دارودفع…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت پسماند داروهای کموتراپی-دانلود

دانلود پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی CTD-دانلود

دانلود پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی CTD ⇓   دانلود پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی CTDدانلود پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی CTDتعداد اسلاید :…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی CTD-دانلود

دانلود پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن-دانلود

دانلود پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن ⇓   دانلود پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکندانلود پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکنتعداد اسلاید : 130 قسمتی از متن…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن-دانلود

ساختار اجرايی برنامه كشوری غربالگری نوزادان در ايران-دانلود

ساختار اجرايی برنامه كشوری غربالگری نوزادان در ايران ⇓   ساختار اجرايی برنامه كشوری غربالگری نوزادان در ايراندانلود پاورپوینت ساختار اجرايی برنامه كشوري غربالگری نوزادان در ايرانتعداد اسلاید : 34 قسمتی…

ادامه خواندنساختار اجرايی برنامه كشوری غربالگری نوزادان در ايران-دانلود

دانلود پاورپوینت پیوند کلیه-دانلود

دانلود پاورپوینت پیوند کلیه ⇓   دانلود پاورپوینت پیوند کلیهدانلود پاورپوینت پیوند کلیهتعداد اسلاید : 20 اهداف :   شما قادر باشید بعد از پایان بحث:1-دلایل پیوند کلیه را بیان نمایید.2-اندیکاسیون ها و…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت پیوند کلیه-دانلود

نظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزایA(H1N1)-دانلود

نظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزایA(H1N1) ⇓   نظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزایA(H1N1)دانلود پاورپوینت نظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزایA(H1N1)تعداد اسلاید : 20 قسمتی از متن اسلاید…

ادامه خواندننظام مراقبت و راهنمای برخورد با آنفلوانزایA(H1N1)-دانلود

دانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول-دانلود

دانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول ⇓   دانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلولدانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلولتعداد اسلاید : 66 فهرست مطالب :v     تفاوت فضای بیوالكتریك و الكتریكv     سلول…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول-دانلود

دانلود پاورپوینت نظام سلامت در سوئد-دانلود

دانلود پاورپوینت نظام سلامت در سوئد ⇓   دانلود پاورپوینت نظام سلامت در سوئددانلود پاورپوینت نظام سلامت در سوئدتعداد اسلاید : 40 قسمتی از متن اسلاید ها :نظام سلامت کشور سوئدنوع حکومت:…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت نظام سلامت در سوئد-دانلود

دانلود پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش-دانلود

دانلود پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش ⇓   دانلود پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخشدانلود پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخشتعداد اسلاید : 22 شامل توضیحات…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت داروهای خواب آور و آرام بخش-دانلود

دانلود پاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم-دانلود

دانلود پاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم ⇓   دانلود پاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیمدانلود پاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیمتعداد اسلاید : 28 قسمتی از متن…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیم-دانلود

پاورپوینت آشنايی با اصول آموزش به بيمار به منظور بهبود كيفی مراقبت های پرستاری-دانلود

پاورپوینت آشنايی با اصول آموزش به بيمار به منظور بهبود كيفی مراقبت های پرستاری ⇓   پاورپوینت آشنايی با اصول آموزش به بيمار به منظور بهبود كيفی مراقبت های پرستاریدانلود…

ادامه خواندنپاورپوینت آشنايی با اصول آموزش به بيمار به منظور بهبود كيفی مراقبت های پرستاری-دانلود

پاورپوینت برنامه ریزی و روش های آموزش به بیمار-دانلود

پاورپوینت برنامه ریزی و روش های آموزش به بیمار ⇓   پاورپوینت برنامه ریزی و روش های آموزش به بیماردانلود پاورپوینت با موضوع برنامه ریزی و روش های آموزش به…

ادامه خواندنپاورپوینت برنامه ریزی و روش های آموزش به بیمار-دانلود

پاورپوینت آموزش مراقبت پوست و مو-دانلود

پاورپوینت آموزش مراقبت پوست و مو ⇓   پاورپوینت آموزش مراقبت پوست و مودانلود پاورپوینت با موضوع آموزش مراقبت پوست و مو،با فرمت ppt و در 38 اسلاید قابل ویرایش،بخشی…

ادامه خواندنپاورپوینت آموزش مراقبت پوست و مو-دانلود

پاورپوینت آنتی بیوتیک-دانلود

پاورپوینت آنتی بیوتیک ⇓   پاورپوینت آنتی بیوتیکدانلود پاورپوینت با موضوع آنتی بیوتیک،با فرمت ppt و در 36 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :آنتی بیوتیک های بتا لاکتام و سایر…

ادامه خواندنپاورپوینت آنتی بیوتیک-دانلود

پاورپوینت آنتی بیوتیکها-دانلود

پاورپوینت آنتی بیوتیکها ⇓   پاورپوینت آنتی بیوتیکهادانلود پاورپوینت با موضوع آنتی بیوتیکها،با فرمت ppt و در 25 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :بدن انسان به گونه ای آفریده شده…

ادامه خواندنپاورپوینت آنتی بیوتیکها-دانلود

پاورپوینت آناتومی دستگاه تناسلی-دانلود

پاورپوینت آناتومی دستگاه تناسلی ⇓   پاورپوینت آناتومی دستگاه تناسلیدانلود پاورپوینت با موضوع آناتومی دستگاه تناسلی،با فرمت ppt و در 35 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :واژنمجرایی صاف و روی…

ادامه خواندنپاورپوینت آناتومی دستگاه تناسلی-دانلود

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش-دانلود

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش ⇓   پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارشدانلود پاورپوینت با موضوع آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش،با فرمت ppt و در 300 اسلاید قابل ویرایش،بخشی…

ادامه خواندنپاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش-دانلود

پاورپوینت آشنایی با آناتومی حرکتی و حرکت شناسی-دانلود

پاورپوینت آشنایی با آناتومی حرکتی و حرکت شناسی ⇓   پاورپوینت آشنایی با آناتومی حرکتی و حرکت شناسیدانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با آناتومی حرکتی و حرکت شناسی،با فرمت ppt…

ادامه خواندنپاورپوینت آشنایی با آناتومی حرکتی و حرکت شناسی-دانلود

پاورپوینت تزریقات-دانلود

پاورپوینت تزریقات ⇓   پاورپوینت تزریقاتدانلود پاورپوینت با موضوع تزریقات،با فرمت ppt و در 14 اسلاید قابل ویرایش،فهرست:آموزش کامل تزریقات آماده­کردن داروهای تزریقی تجویز دارو به وسیله تزریق تزریق درون…

ادامه خواندنپاورپوینت تزریقات-دانلود

پاورپوینت فرایند پرستاری در سیروز کبدی و آسیت-دانلود

پاورپوینت فرایند پرستاری در سیروز کبدی و آسیت ⇓   پاورپوینت فرایند پرستاری در سیروز کبدی و آسیتدانلود پاورپوینت با موضوع فرایند پرستاری در سیروز کبدی و آسیت،با فرمت ppt…

ادامه خواندنپاورپوینت فرایند پرستاری در سیروز کبدی و آسیت-دانلود

پاورپوینت اورژانسهای زنان و زایمان-دانلود

پاورپوینت اورژانسهای زنان و زایمان ⇓   پاورپوینت اورژانسهای زنان و زایماندانلود پاورپوینت با موضوع اورژانسهای زنان و زایمان،با فرمت ppt و در 55 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :عوارض…

ادامه خواندنپاورپوینت اورژانسهای زنان و زایمان-دانلود

پاورپوینت دستگاه عصبی-دانلود

پاورپوینت دستگاه عصبی ⇓   پاورپوینت دستگاه عصبیدانلود پاورپوینت با موضوع دستگاه عصبی،با فرمت ppt و در 29 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :سلول های عصبیدستگاه عصبی مانند هر دستگاه…

ادامه خواندنپاورپوینت دستگاه عصبی-دانلود

پاورپوینت آناتومي سيستم عصبي-دانلود

پاورپوینت آناتومي سيستم عصبي ⇓   پاورپوینت آناتومي سيستم عصبيدانلود پاورپوینت با موضوع آناتومي سيستم عصبي،با فرمت ppt و در 20 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :گیرنده های حسی محیطیسلول…

ادامه خواندنپاورپوینت آناتومي سيستم عصبي-دانلود

پاورپوینت آنمی و تظاهرات دهانی-دانلود

پاورپوینت آنمی و تظاهرات دهانی ⇓   پاورپوینت آنمی و تظاهرات دهانیدانلود پاورپوینت با موضوع آنمی و تظاهرات دهانی،با فرمت ppt و در 12 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :آنمی…

ادامه خواندنپاورپوینت آنمی و تظاهرات دهانی-دانلود

پاورپوینت انتخاب جنسیت از طریق تغذیه-دانلود

پاورپوینت انتخاب جنسیت از طریق تغذیه ⇓   پاورپوینت انتخاب جنسیت از طریق تغذیهدانلود پاورپوینت با موضوع انتخاب جنسیت از طریق تغذیه،با فرمت ppt و در 72 اسلاید قابل ویرایش،بخشی…

ادامه خواندنپاورپوینت انتخاب جنسیت از طریق تغذیه-دانلود

پاورپوینت سردرد ها و چگونگی رفع آنها-دانلود

پاورپوینت سردرد ها و چگونگی رفع آنها ⇓   پاورپوینت سردرد ها و چگونگی رفع آنهادانلود پاورپوینت با موضوع سردرد ها و چگونگی رفع آنها،با فرمت ppt و در 12…

ادامه خواندنپاورپوینت سردرد ها و چگونگی رفع آنها-دانلود

پاورپوینت انواع درن ها و مراقبت های پرستاری-دانلود

پاورپوینت انواع درن ها و مراقبت های پرستاری ⇓   پاورپوینت انواع درن ها و مراقبت های پرستاریدانلود پاورپوینت با موضوع انواع درن ها و مراقبت های پرستاری،با فرمت ppt…

ادامه خواندنپاورپوینت انواع درن ها و مراقبت های پرستاری-دانلود

پاورپوینت اقدامات فوری مراجعه کننده با درد قفسه سینه-دانلود

پاورپوینت اقدامات فوری مراجعه کننده با درد قفسه سینه ⇓   پاورپوینت اقدامات فوری مراجعه کننده با درد قفسه سینهدانلود پاورپوینت با موضوع اقدامات فوری مراجعه کننده با درد قفسه…

ادامه خواندنپاورپوینت اقدامات فوری مراجعه کننده با درد قفسه سینه-دانلود

پاورپوینت انفارکتوس میوکارد-دانلود

پاورپوینت انفارکتوس میوکارد ⇓   پاورپوینت انفارکتوس میوکارددانلود پاورپوینت با موضوع انفارکتوس میوکارد،با فرمت ppt و در 65 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :انفارکتوس میوکارد (Myocardiyal Infarction )فرایندی است که…

ادامه خواندنپاورپوینت انفارکتوس میوکارد-دانلود

پاورپوینت آنفولانزا در بارداری و شیر دهی-دانلود

پاورپوینت آنفولانزا در بارداری و شیر دهی ⇓   پاورپوینت آنفولانزا در بارداری و شیر دهیدانلود پاورپوینت با موضوع آنفولانزا در بارداری و شیر دهی،با فرمت ppt و در 14…

ادامه خواندنپاورپوینت آنفولانزا در بارداری و شیر دهی-دانلود

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها-دانلود

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها ⇓   پاورپوینت آنتی بیوتیک هادانلود پاورپوینت با موضوع آنتی بیوتیک ها،با فرمت ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت : طبقه بندی سفالوسپورین ها…

ادامه خواندنپاورپوینت آنتی بیوتیک ها-دانلود

پاورپوینت انسان و نیازهای اساسی-دانلود

پاورپوینت انسان و نیازهای اساسی ⇓   پاورپوینت انسان و نیازهای اساسیدانلود پاورپوینت با موضوع انسان و نیازهای اساسی،با فرمت ppt و در 25 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :بسیاری…

ادامه خواندنپاورپوینت انسان و نیازهای اساسی-دانلود

پاورپوینت بیماریهای عفونی-دانلود

پاورپوینت بیماریهای عفونی ⇓   پاورپوینت بیماریهای عفونیدانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای عفونی،با فرمت ppt و در 53 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :1-مننژیت 2-آنسفالیت3-مونونوکلئوز عفونیمننژیت:            عبارت است…

ادامه خواندنپاورپوینت بیماریهای عفونی-دانلود

پاورپوینت عفونت هلمیتز-دانلود

پاورپوینت عفونت هلمیتز ⇓   پاورپوینت عفونت هلمیتزدانلود پاورپوینت با موضوع عفونت هلمیتز،با فرمت ppt و در 98 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :عفونتهاي كرميعفونت در انسان با خوردن تخم…

ادامه خواندنپاورپوینت عفونت هلمیتز-دانلود

پاورپوینت انواع شوك و اقدامات پرستاری آن-دانلود

پاورپوینت انواع شوك و اقدامات پرستاری آن ⇓   پاورپوینت انواع شوك و اقدامات پرستاری آندانلود پاورپوینت با موضوع انواع شوك و اقدامات پرستاری آن،با فرمت ppt و در 60…

ادامه خواندنپاورپوینت انواع شوك و اقدامات پرستاری آن-دانلود

پاورپوینت انواع هپاتیت اپیدمیولوژی روش های تشخیص و آزمایشگاهی-دانلود

پاورپوینت انواع هپاتیت اپیدمیولوژی روش های تشخیص و آزمایشگاهی ⇓   پاورپوینت انواع هپاتیت اپیدمیولوژی روش های تشخیص و آزمایشگاهیدانلود پاورپوینت با موضوع انواع هپاتیت اپیدمیولوژی روش های تشخیص و…

ادامه خواندنپاورپوینت انواع هپاتیت اپیدمیولوژی روش های تشخیص و آزمایشگاهی-دانلود

پاورپوینت ونتیلاتور-دانلود

پاورپوینت ونتیلاتور ⇓   پاورپوینت ونتیلاتوردانلود پاورپوینت با موضوع ونتیلاتور،با فرمت ppt و در 77 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :چگونه یک بیمار را به ونتیلاتور وصل می کنیم ؟الف)…

ادامه خواندنپاورپوینت ونتیلاتور-دانلود

پاورپوینت انواع سرطان-دانلود

پاورپوینت انواع سرطان ⇓   پاورپوینت انواع سرطاندانلود پاورپوینت با موضوع انواع سرطان،با فرمت ppt و در 12 اسلاید قابل ویرایش،فهرستعناوینسرطانانواع سرطانعوامل سرطان زاتفاوت سلول های سرطانی و سالمایده سلول…

ادامه خواندنپاورپوینت انواع سرطان-دانلود

پاورپوینت اورژانس قلب و تحلیل نوار قلب-دانلود

پاورپوینت اورژانس قلب و تحلیل نوار قلب ⇓   پاورپوینت اورژانس قلب و تحلیل نوار قلبدانلود پاورپوینت با موضوع اورژانس قلب و تحلیل نوار قلب،با فرمت ppt و در 98…

ادامه خواندنپاورپوینت اورژانس قلب و تحلیل نوار قلب-دانلود

پاورپوینت اورژانس های سیستم مغز و اعصاب-دانلود

پاورپوینت اورژانس های سیستم مغز و اعصاب ⇓   پاورپوینت اورژانس های سیستم مغز و اعصابدانلود پاورپوینت با موضوع اورژانس های سیستم مغز و اعصاب،با فرمت ppt و در 59…

ادامه خواندنپاورپوینت اورژانس های سیستم مغز و اعصاب-دانلود

پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک-دانلود

پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک ⇓   پاورپوینت الگوریتم های ژنتیکدانلود پاورپوینت با موضوع الگوریتم های ژنتیک،با فرمت ppt و در 62 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :الگوریتم ژنتیکالگوریتم  ژنتیک  روش…

ادامه خواندنپاورپوینت الگوریتم های ژنتیک-دانلود

پاورپوینت وظایف و مسوولیت امدادگران و اصول ایمنی فردی-دانلود

پاورپوینت وظایف و مسوولیت امدادگران و اصول ایمنی فردی ⇓   پاورپوینت وظایف و مسوولیت امدادگران و اصول ایمنی فردیدانلود پاورپوینت با موضوع وظایف و مسوولیت امدادگران و اصول ایمنی…

ادامه خواندنپاورپوینت وظایف و مسوولیت امدادگران و اصول ایمنی فردی-دانلود

پاورپوینت آلودگی صوتی و بهداشت جامعه-دانلود

پاورپوینت آلودگی صوتی و بهداشت جامعه ⇓   پاورپوینت آلودگی صوتی و بهداشت جامعهدانلود پاورپوینت با موضوع آلودگی صوتی بهداشت جامعه ،با فرمت ppt و در 24 اسلاید قابل ویرایش،بخشی…

ادامه خواندنپاورپوینت آلودگی صوتی و بهداشت جامعه-دانلود

پاورپوینت بارداری و مسمومیت-دانلود

پاورپوینت بارداری و مسمومیت ⇓   پاورپوینت بارداری و مسمومیتدانلود پاورپوینت با موضوع بارداری و مسمومیت،با فرمت ppt و در 13 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :کلیاتزن باردار یکی از…

ادامه خواندنپاورپوینت بارداری و مسمومیت-دانلود

پاورپوینت آشنایی با بافت شناسی چند ارگان انسان-دانلود

پاورپوینت آشنایی با بافت شناسی چند ارگان انسان ⇓   پاورپوینت آشنایی با بافت شناسی چند ارگان انساندانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با بافت شناسی چند ارگان انسان،با فرمت ppt…

ادامه خواندنپاورپوینت آشنایی با بافت شناسی چند ارگان انسان-دانلود

پاورپوینت آپنه-دانلود

پاورپوینت آپنه ⇓   پاورپوینت آپنهدانلود پاورپوینت با موضوع آپنه،با فرمت ppt و در 63 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :انسدادکامل:بیماردچار آپنه شده ومانع تبدیل اکسیزن و CO2 می شودوعملا…

ادامه خواندنپاورپوینت آپنه-دانلود

پاورپوینت اکسیژن درمانی-دانلود

پاورپوینت اکسیژن درمانی ⇓   پاورپوینت اکسیژن درمانیدانلود پاورپوینت با موضوع اکسیژن درمانی،با فرمت ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :در اکسیژن تراپی، گاز را با فشار…

ادامه خواندنپاورپوینت اکسیژن درمانی-دانلود

پاورپوینت اکسیژن درمانی در نوزاد-دانلود

پاورپوینت اکسیژن درمانی در نوزاد ⇓   پاورپوینت اکسیژن درمانی در نوزاددانلود پاورپوینت با موضوع اکسیژن درمانی در نوزاد،با فرمت ppt و در 4 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :نکاتی…

ادامه خواندنپاورپوینت اکسیژن درمانی در نوزاد-دانلود

پاورپوینت ایدز در کودکان-دانلود

پاورپوینت ایدز در کودکان ⇓   پاورپوینت ایدز در کودکاندانلود پاورپوینت با موضوع ایدز در کودکان،با فرمت ppt و در 20 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :مقدمهAIDS  یک بیماری نوپدید!بیماریهای…

ادامه خواندنپاورپوینت ایدز در کودکان-دانلود

پاورپوینت حفره دهان و لب ها-دانلود

پاورپوینت حفره دهان و لب ها ⇓   پاورپوینت حفره دهان و لب هادانلود پاورپوینت با موضوع حفره دهان و لب ها،با فرمت ppt و در 19 اسلاید قابل ویرایش،بخشی…

ادامه خواندنپاورپوینت حفره دهان و لب ها-دانلود

پاورپوینت شکستگی لگن-دانلود

پاورپوینت شکستگی لگن ⇓   پاورپوینت شکستگی لگندانلود پاورپوینت با موضوع شکستگی لگن،با فرمت ppt و در 64 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :شکستگی لگن چیست شکستگی لگن نامی کلی…

ادامه خواندنپاورپوینت شکستگی لگن-دانلود

پاورپوینت معاینات در تجاوزات جنسی-دانلود

پاورپوینت معاینات در تجاوزات جنسی ⇓   پاورپوینت معاینات در تجاوزات جنسیدانلود پاورپوینت با موضوع معاینات در تجاوزات جنسی،با فرمت ppt و در 13 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :معاینه…

ادامه خواندنپاورپوینت معاینات در تجاوزات جنسی-دانلود

پاورپوینت اختلالات تشنجی seizure disorder-دانلود

پاورپوینت اختلالات تشنجی seizure disorder ⇓   پاورپوینت اختلالات تشنجی seizure disorderدانلود پاورپوینت با موضوع اختلالات تشنجی seizure disorder،با فرمت ppt و در 67 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :تشنج…

ادامه خواندنپاورپوینت اختلالات تشنجی seizure disorder-دانلود

پاورپوینت بحران و فوریت های پرستاری-دانلود

پاورپوینت بحران و فوریت های پرستاری ⇓   پاورپوینت بحران و فوریت های پرستاریدانلود پاورپوینت با موضوع بحران و فوریت های پرستاری،با فرمت ppt و در 165 اسلاید قابل ویرایش،فهرست:اصول…

ادامه خواندنپاورپوینت بحران و فوریت های پرستاری-دانلود

پاورپوینت خلاصه کتاب بافت شناسي جانوري رشته زيست شناسي تالیف مریم شمس-دانلود

پاورپوینت خلاصه کتاب بافت شناسي جانوري رشته زيست شناسي تالیف مریم شمس ⇓   پاورپوینت خلاصه کتاب بافت شناسي جانوري رشته زيست شناسي تالیف مریم شمسدانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه…

ادامه خواندنپاورپوینت خلاصه کتاب بافت شناسي جانوري رشته زيست شناسي تالیف مریم شمس-دانلود

پاورپوینت بررسی اعجاز قرآن در علوم تجربی-دانلود

پاورپوینت بررسی اعجاز قرآن در علوم تجربی ⇓   پاورپوینت بررسی اعجاز قرآن در علوم تجربیدانلود پاورپوینت با موضوع بررسی اعجاز قرآن در علوم تجربی،با فرمت ppt و در 30…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی اعجاز قرآن در علوم تجربی-دانلود

پاورپوینت افسردگی پس از زایمان-دانلود

پاورپوینت افسردگی پس از زایمان ⇓   پاورپوینت افسردگی پس از زایماندانلود پاورپوینت با موضوع افسردگی پس از زایمان ،با فرمت ppt و در 20 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت…

ادامه خواندنپاورپوینت افسردگی پس از زایمان-دانلود

پاورپوینت آمبولی ریه-دانلود

پاورپوینت آمبولی ریه ⇓   پاورپوینت آمبولی ریهدانلود پاورپوینت با موضوع آمبولی ریه،با فرمت ppt و در 13 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :آمبولی ریوی، یک انسداد در برابر جریان…

ادامه خواندنپاورپوینت آمبولی ریه-دانلود

پاورپوینت آناتومی بدن انسان-دانلود

پاورپوینت آناتومی بدن انسان ⇓   پاورپوینت آناتومی بدن انساندانلود پاورپوینت با موضوع آناتومی بدن انسان،با فرمت ppt و در 137 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :بدن انسانآناتومی علمی است…

ادامه خواندنپاورپوینت آناتومی بدن انسان-دانلود

پاورپوینت فیکو-دانلود

پاورپوینت فیکو ⇓   پاورپوینت فیکودانلود پاورپوینت با موضوع فیکو،با فرمت ppt و در 35 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :فیکو اشتورزدستگاهی است که برای تخلیه عدسی چشم با برش…

ادامه خواندنپاورپوینت فیکو-دانلود

پاورپوینت osteomylitis به زبان انگلیسی-دانلود

پاورپوینت osteomylitis به زبان انگلیسی ⇓   پاورپوینت osteomylitis به زبان انگلیسیدانلود پاورپوینت با موضوع osteomylitis به زبان انگلیسی،با فرمت ppt و در 55 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :Definition…

ادامه خواندنپاورپوینت osteomylitis به زبان انگلیسی-دانلود

پاورپوینت اسکراب جراحی-دانلود

پاورپوینت اسکراب جراحی ⇓   پاورپوینت اسکراب جراحیدانلود پاورپوینت با موضوع اسکراب جراحی،با فرمت ppt و در 37 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :انواع شستن دستها:1-روش طبی= مدیکالروش 15-30 ثانیه-1…

ادامه خواندنپاورپوینت اسکراب جراحی-دانلود

پاورپوینت جراحی پلاستیک بینی-دانلود

پاورپوینت جراحی پلاستیک بینی ⇓   پاورپوینت جراحی پلاستیک بینیدانلود پاورپوینت با موضوع جراحی پلاستیک بینی،با فرمت ppt و در 44 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :تعریف رینوپلاستیجراحی پلاستیک بینی…

ادامه خواندنپاورپوینت جراحی پلاستیک بینی-دانلود

پاورپوینت حافظه-دانلود

پاورپوینت حافظه ⇓   پاورپوینت حافظهدانلود پاورپوینت با موضوع حافظه،با فرمت ppt و در 26 اسلاید قابل ویرایش،بخشی از پاورپوینت :مقدمهبه نظر میرسد ما آدمیان تقریبا هرچه داریم یا هرکه…

ادامه خواندنپاورپوینت حافظه-دانلود