پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی-دانلود

پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی

پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی

پیشینه-تحقیق-نوآوری-سازمانیعنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 37
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل

فهرست مطالب:
تعریف نوآوری
نوآوري
نوآوری سازمانی
تاریخچه نوآوری سازمانی
مراحل فرایند نوآوری سازمانی
مدل های نوآوری سازمانی
و…

قسمتی از متن:

نوآوری سازمانی:
نوآوری، یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تأکید دارد، به دنبال فرصت های استثنائی است، معیارهای موفقیّت را معلوم می کندو به دنبال فرصت های جدید است. نوآوری عاملی اساسی در ایجاد رقابت در سطح جهانی استکه منجر به رشد سازمانی می شود و موفقیّت آینده را در بر دارد (لیا و همکاران، 2007 ؛ شهابی و جلیلیان، 1390). مارا و لاکیس، نوآوری های سازمانی را بر اساس محصول، فرایند و نوآوری های اجرایی بررسی کرده اند. پژوهشگران دریافتند که اکثر تحقیقات در زمینه¬ی نوآوری، بر نوآوری محصول در شرکت های تولیدی تأکید دارند ( آشتیانی و پیرمحمدی، 1387). نوآوری سازمانی عبارت است از فرایند اجرای خلاقیّت سازمان، یا به عبارتی تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن ایده ها و طرح های نوین سازمانی ( گلستان هاشمی، 1388). نوآوری سازمانی اختراع تازه ای از دانش یا توسعه اطّلاعات تازه نظیر مفهوم، تئوری یا فرضیه است ؛ به عبارت دیگر نوآوری سازمانی به معنای چیزی جدید برای استفاده است. نوآوری سازمانی مستلزم تبدیل ایده به اشکال قابل استفاده¬ی سازمانی است و این ایده برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد ( دامن پور و همکاران ، 2008؛ بهرامی، رجایی پور، حسینی، بختیارنصرآبادی و یارمحمدیان1390).

و…

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

مدیریت

 

http://shahrsaz5.mpfile.ir//content/productpic/9847NzU5NTI_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید