پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی-دانلود

دانلود پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی

با کیفیت ترین پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی , دانلود پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی  , سایت دانلود پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی

 

پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی

پی-دی-اف-کتاب-روش-های-تحقیق-در-علوم-رفتاری-دکتر-حسن-پاشا-شریفی-و-نسترن-شریفی

دانلود  پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی

کتاب “روش های تحقیق در علوم رفتاری” با استفاده از تازه ترین منابع موجود در زمینه ی روش های تحقیق به کمک دانشجویان رشته های علوم رفتاری آمده است. .

کتاب مذکور متشکل از ۱۴ فصل مجزاست، که عبارتند از: ۱-تحقیق از دیرباز تا کنون ۲- متغیر ها و اندازه گیری آن ها ۳- جامعه تحقیق و نمونه گیری ۴- انواع تحقیق ۵- طرح های پژوهشی ۶- ابزار های اندازه گیری متغیر ها و روش های جمع آوری داده ها ۷- ابزار های اندازه گیری متغیرها ۸- تحقیق زمینه یابی ۹- تحقیق های کیفی و تاریخی ۱۰- تحقیق فراتحلیلی ۱۱- تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق ۱۲- تدوین گزارش تحقیق ۱۳- دونمونه از گزارش مراحل اجرای تحقیق ۱۴- خودآزمایی

در فصل۱ کلیاتی درباره ی مراحل پژوهش و اصول کلی آن ارائه می دهد.

در فصل۲ متغیرهای تحقیق را بیان کرده و در فصل ۳ انواع تحقیق را از نظر هدف طبقه بندی می کند.

فصل۴ اصول و روش های نمونه گیری و فصل ۵ انواع طرح های پژوهشی را شرح می دهد.

فصل ۶ مخاطب را با انواع ابزار اندازه گیری و فصل۷ با سایر ابزار مانند: گروه سنجی، آزمون ها و… آشنا می سازد.

فصل ۸ مراحل تحقیق کیفی را شرح می دهد و فصل ۹ را به روش های نوشتن گزارش تحقیق اختصاص داده است.

در فصول ۱۱ و ۱۲ شاخص های آماری و نحوه ی تجزیه و تحلیل آن ها را بیان می دارد.

دو نمونه تحقیق و مراحل اجرای آن ها را در فصل ۱۳ ارائه می کند و نهایتاً در فصل۱۴ با طرح دو دسته سئوال دانشجویان را به چالش می کشاند؛ دسته ی اول سئوال های چند گزینه ای و دسته ی دوم سئوالات تشریحی و عملی است.

دانلود فایل

 

پکیج پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی
 خرید پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی
 سایت پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی
 بهترین پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی
پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی , پاورپوینت پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی , پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی , دانلود پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی ,فایل پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی , ورد پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی ,محصول پی دی اف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی ,
درسی

دیدگاهتان را بنویسید