نمونه سوال عربی کنکور انسانی-دانلود

نمونه سوال عربی کنکور انسانی ⇓   نمونه سوال عربی کنکور انسانیتوضیحات:نمونه سوال عربی یازدهم و دوازدهم انسانی، شامل 20 تست، در قالب فایل Word، بدون پاسخنامه.یک نمونه از سوالات…

ادامه خواندننمونه سوال عربی کنکور انسانی-دانلود

نمونه سوالات کنکوری منطق دهم-دانلود

نمونه سوالات کنکوری منطق دهم ⇓   نمونه سوالات کنکوری منطق دهمتوضیحات:نمونه سوالات کنکوری منطق دهم، همراه با پاسخ تشریحی، در قالب فایل پاورپوینت در 52 اسلاید.سوالات سخت و کنکوری…

ادامه خواندننمونه سوالات کنکوری منطق دهم-دانلود

پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم-دانلود

پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم ⇓   پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهمتوضیحات:پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم: جهان اجتماعی ، در 11 اسلاید.این پاورپوینت برای تدریس و همچنین…

ادامه خواندنپاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم-دانلود

خلاصه دروس اول و دوم منطق دهم-دانلود

خلاصه دروس اول و دوم منطق دهم ⇓   خلاصه دروس اول و دوم منطق دهمتوضیحات:جزوه خلاصه کاملی از درس 1 (منطق، تراوزی اندیشه) و درس 2 (لفظ و معنا)…

ادامه خواندنخلاصه دروس اول و دوم منطق دهم-دانلود

نمونه سوالات درس 15 تاریخ دهم-دانلود

نمونه سوالات درس 15 تاریخ دهم ⇓   نمونه سوالات درس 15 تاریخ دهمتوضیحات:سوالات جامع و کامل از کتاب تاریخ پایه دهم برای امتحانات نوبت اول و دوم و...، شامل…

ادامه خواندننمونه سوالات درس 15 تاریخ دهم-دانلود

نکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم – درس 6 تا 9-دانلود

نکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم - درس 6 تا 9 ⇓   نکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم - درس 6 تا 9توضیحات:نکات کنکوری دین و زندگی…

ادامه خواندننکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم – درس 6 تا 9-دانلود

نمونه سوالات کنکوری منطق دهم-دانلود

نمونه سوالات کنکوری منطق دهم ⇓   نمونه سوالات کنکوری منطق دهمتوضیحات:نمونه سوالات کنکوری منطق دهم، همراه با پاسخ تشریحی، در قالب فایل پاورپوینت در 52 اسلاید.سوالات سخت و کنکوری…

ادامه خواندننمونه سوالات کنکوری منطق دهم-دانلود

نمونه سوالات درس 15 تاریخ دهم-دانلود

نمونه سوالات درس 15 تاریخ دهم ⇓   نمونه سوالات درس 15 تاریخ دهمتوضیحات:سوالات جامع و کامل از کتاب تاریخ پایه دهم برای امتحانات نوبت اول و دوم و...، شامل…

ادامه خواندننمونه سوالات درس 15 تاریخ دهم-دانلود

خلاصه دروس اول و دوم منطق دهم-دانلود

خلاصه دروس اول و دوم منطق دهم ⇓   خلاصه دروس اول و دوم منطق دهمتوضیحات:جزوه خلاصه کاملی از درس 1 (منطق، تراوزی اندیشه) و درس 2 (لفظ و معنا)…

ادامه خواندنخلاصه دروس اول و دوم منطق دهم-دانلود

پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم-دانلود

پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم ⇓   پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهمتوضیحات:پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم: جهان اجتماعی ، در 11 اسلاید.این پاورپوینت برای تدریس و همچنین…

ادامه خواندنپاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم-دانلود

نکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم – درس 6 تا 9-دانلود

نکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم - درس 6 تا 9 ⇓   نکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم - درس 6 تا 9توضیحات:نکات کنکوری دین و زندگی…

ادامه خواندننکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم – درس 6 تا 9-دانلود

نکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم – درس 6 تا 9-دانلود

نکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم - درس 6 تا 9 نکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم - درس 6 تا 9توضیحات:نکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم…

ادامه خواندننکات کنکوری دین و زندگی پایه دهم – درس 6 تا 9-دانلود

نمونه سوالات درس 15 تاریخ دهم-دانلود

نمونه سوالات درس 15 تاریخ دهم نمونه سوالات درس 15 تاریخ دهمتوضیحات:سوالات جامع و کامل از کتاب تاریخ پایه دهم برای امتحانات نوبت اول و دوم و...، شامل 39 پرسش…

ادامه خواندننمونه سوالات درس 15 تاریخ دهم-دانلود

خلاصه دروس اول و دوم منطق دهم-دانلود

خلاصه دروس اول و دوم منطق دهم خلاصه دروس اول و دوم منطق دهمتوضیحات:جزوه خلاصه کاملی از درس 1 (منطق، تراوزی اندیشه) و درس 2 (لفظ و معنا) منطق پایه…

ادامه خواندنخلاصه دروس اول و دوم منطق دهم-دانلود

پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم-دانلود

پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهمتوضیحات:پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم: جهان اجتماعی ، در 11 اسلاید.این پاورپوینت برای تدریس و همچنین مطالعه بسیار…

ادامه خواندنپاورپوینت درس 3 جامعه شناسی دهم-دانلود

نمونه سوالات کنکوری منطق دهم-دانلود

نمونه سوالات کنکوری منطق دهم نمونه سوالات کنکوری منطق دهمتوضیحات:نمونه سوالات کنکوری منطق دهم، همراه با پاسخ تشریحی، در قالب فایل پاورپوینت در 52 اسلاید.سوالات سخت و کنکوری منطق برای…

ادامه خواندننمونه سوالات کنکوری منطق دهم-دانلود