14 اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه-دانلود

14 اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه

 

14 اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه

14-اعجاز-علمی-قرآن-در-تفسیر-نمونه14  اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه (23 صفحه فایل ورد(بسیار کامل و جامعدر آيات متعددي از قرآن كريم به مباحث علمي اشاره شده است. از آنجا كه برخي از اين اشارات علمي در زمان نزول قرآن كشف نشده بود و بشر قرن‌ها بعد به بخشي از آنها پي برد، طرح اين مطالب علمي در قرآن، اخبار غيبي و اعجاز علمي اين كتاب آسماني محسوب مي‌شود. در تفسير نمونه ذيل آيات علمي قرآن، اكتشافات و علوم روز مورد توجه بوده و اعجازهاي علمي آن‌ها مشخص گرديده است.در اين مقاله آياتي كه در تفسير نمونه سخن از اعجاز علمي آنها به ميان آمده است، گردآوري و در پاره اي از موارد تحليل شده است. اين موارد 14 موضوع است که عبارتند از:تزيين آسمان با ستارگان؛ جايگاه و مسير مشخص ستارگان؛ حركت دوراني و جرياني خورشيد؛ حرکت زمين؛ قانون جاذبه؛ آماده شدن زمين براي زراعت به وسيله باران؛ زوجيت در گياهان؛ رستاخيز انرژي‌ها؛ تشكيل تمام اجسام از اتم؛ زندگي اجتماعي زنبور عسل؛ آفرينش انسان از علق؛ شکل گيري استخوان ها در جنين؛ رقيق تر بودن هوا در ارتفاعات و بريدگي ميان رشته كوه‌ها   

دانلود فایل

 

14 اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه , پاورپوینت 14 اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه , 14 اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه , دانلود 14 اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه ,فایل 14 اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه , ورد 14 اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه ,محصول 14 اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه ,
معارف اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید