پاورپوینت زندگی در نواحی مختلف جهان-دانلود

پاورپوینت زندگی در نواحی مختلف جهان ⇓   پاورپوینت زندگی در نواحی مختلف جهاندانلود پاورپوینت زندگی در نواحی مختلف جهان درس 14 مطالعات اجتماعی پایه پنجم 35 اسلاید قابل ویرایش…

ادامه خواندنپاورپوینت زندگی در نواحی مختلف جهان-دانلود

پاورپوینت بازگشت از سفر حج-دانلود

پاورپوینت بازگشت از سفر حج ⇓   پاورپوینت بازگشت از سفر حجدانلود پاورپوینت بازگشت از سفر حج درس 15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم15 اسلاید قابل ویرایش   پاورپوینت بازگشت از سفر حج…

ادامه خواندنپاورپوینت بازگشت از سفر حج-دانلود

پاورپوینت مدینه شهر پیامبر (ص)-دانلود

پاورپوینت مدینه شهر پیامبر (ص) ⇓   پاورپوینت مدینه شهر پیامبر (ص)دانلود پاورپوینت مدینه شهر پیامبر(ص) درس 16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم8 اسلاید قابل ویرایش   پاورپوینت مدینه شهر پیامبر (ص) ,…

ادامه خواندنپاورپوینت مدینه شهر پیامبر (ص)-دانلود

پاورپوینت سفر به کربلا(1)-دانلود

پاورپوینت سفر به کربلا(1) ⇓   پاورپوینت سفر به کربلا(1)دانلود پاورپوینت سفر به کربلا 1  درس 17 مطالعات اجتماعی پایه پنجم7 اسلاید قابل ویرایش   پاورپوینت سفر به کربلا(1) , پاورپوینت پاورپوینت…

ادامه خواندنپاورپوینت سفر به کربلا(1)-دانلود

پاورپوینت سفر به کربلا (2)-دانلود

پاورپوینت سفر به کربلا (2) ⇓   پاورپوینت سفر به کربلا (2)دانلود پاورپوینت سفر به کربلا(2) درس 18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم16 اسلاید قابل ویرایش   پاورپوینت سفر به کربلا (2) ,…

ادامه خواندنپاورپوینت سفر به کربلا (2)-دانلود

دانلود پاورپوینت ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند-دانلود

دانلود پاورپوینت ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند ⇓   دانلود پاورپوینت ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهنددانلود پاورپوینت ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهنددرس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم 13 اسلاید  …

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند-دانلود

پاورپوینت وزیران کاردان، شهرهای آباد-دانلود

پاورپوینت وزیران کاردان، شهرهای آباد ⇓   پاورپوینت وزیران کاردان، شهرهای آباددانلود پاورپوینت وزیران کاردان، شهرهای آباددرس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم13 اسلاید قابل ویرایش   پاورپوینت وزیران کاردان، شهرهای آباد ,…

ادامه خواندنپاورپوینت وزیران کاردان، شهرهای آباد-دانلود

پاورپوینت کشور گشایان بی رحم-دانلود

پاورپوینت کشور گشایان بی رحم ⇓   پاورپوینت کشور گشایان بی رحمدانلود پاورپوینت کشورگشایان بی رحم درس 21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم11 اسلاید قابل ویرایش   پاورپوینت کشور گشایان بی رحم , پاورپوینت…

ادامه خواندنپاورپوینت کشور گشایان بی رحم-دانلود

پاورپوینت بازسازی ویرانه ها-دانلود

پاورپوینت بازسازی ویرانه ها ⇓   پاورپوینت بازسازی ویرانه هادانلود پاورپوینت بازسازی ویرانه هادرس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم 10 اسلاید قابل ویرایش   پاورپوینت بازسازی ویرانه ها , پاورپوینت پاورپوینت بازسازی ویرانه…

ادامه خواندنپاورپوینت بازسازی ویرانه ها-دانلود

بانک سوالات مطالعات اجتماعی پنجم دبستان نوبت اول همراه با پاسخنامه-دانلود

بانک سوالات مطالعات اجتماعی پنجم دبستان نوبت اول همراه با پاسخنامه ⇓   بانک سوالات مطالعات اجتماعی پنجم دبستان نوبت اول همراه با پاسخنامهدانلود بانک سوالات مطالعات اجتماعی پنجم دبستان…

ادامه خواندنبانک سوالات مطالعات اجتماعی پنجم دبستان نوبت اول همراه با پاسخنامه-دانلود

دانلود پاورپوینت زنگ علوم درس اول علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت زنگ علوم درس اول علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت زنگ علوم درس اول علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت زنگ علوم درس اول علوم پایه پنجم…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت زنگ علوم درس اول علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت ماده تغییر می کند درس دوم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت ماده تغییر می کند درس دوم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت ماده تغییر می کند درس دوم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت ماده تغییر می کند…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت ماده تغییر می کند درس دوم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت رنگین کمان درس سوم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت رنگین کمان درس سوم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت رنگین کمان درس سوم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت رنگین کمان درس سوم علوم پایه پنجم ابتداییتعداد اسلاید: 13 فرمت:ppt…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت رنگین کمان درس سوم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت برگی از تاریخ زمین درس چهارم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت برگی از تاریخ زمین درس چهارم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت برگی از تاریخ زمین درس چهارم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت برگی از تاریخ زمین…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت برگی از تاریخ زمین درس چهارم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت حرکت بدن درس پنجم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت حرکت بدن درس پنجم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت حرکت بدن درس پنجم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت حرکت بدن درس پنجم علوم پایه پنجم ابتداییتعداد…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت حرکت بدن درس پنجم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت چه خبر (1) درس ششم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت چه خبر (1) درس ششم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت چه خبر (1) درس ششم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت چه خبر (1) درس ششم علوم پایه…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت چه خبر (1) درس ششم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت چه خبر (2) درس هفتم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت چه خبر (2) درس هفتم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت چه خبر (2) درس هفتم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت چه خبر (2) درس هفتم علوم پایه…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت چه خبر (2) درس هفتم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

تحقیق حفظ سلامت پوست-دانلود

تحقیق حفظ سلامت پوست ⇓   تحقیق حفظ سلامت پوستدانلود تحقیق درس 7 علوم تجربی پنجم دبستان:عنوان تحقیق: برای حفظ سلامت پوست چه کار هایی باید انجام دهیم؟ در این باره اطّلاعات جمع…

ادامه خواندنتحقیق حفظ سلامت پوست-دانلود

دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود(1) درس هشتم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود(1) درس هشتم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود(1) درس هشتم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت کارها آسان می…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت کارها آسان می شود(1) درس هشتم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود(2) : درس نهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود(2) : درس نهم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت کارها آسان می شود(2) : درس نهم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت کارها…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت کارها آسان می شود(2) : درس نهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت خاک با ارزش درس دهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت خاک با ارزش درس دهم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت خاک با ارزش درس دهم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت خاک باارزش درس دهم علوم پایه…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت خاک با ارزش درس دهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت بکارید و بخورید : درس یازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت بکارید و بخورید : درس یازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت بکارید و بخورید : درس یازدهم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت بکارید و بخورید…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت بکارید و بخورید : درس یازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس دوازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس دوازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس دوازدهم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس دوازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت درس اول فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس اول فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس اول فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس اول فارسی پنجم : ستایش-تماشاخانه – رقص باد،خنده ی گل 14 اسلاید قابل ویرایش…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس اول فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس دوم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس دوم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس دوم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس دوم فارسی پنجم : فضل خدا-راز گل سرخ – درخت گردکان13 اسلاید قابل ویرایش   دانلود…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس دوم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس سوم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس سوم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس سوم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس سوم فارسی پنجم : رازی و ساخت بیمارستان-خرد راهنمای و خرد دلگشای12 اسلاید قابل ویرایش  …

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس سوم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی پنجم : بازرگان و پسران-داستان کرم شب تاب12 اسلاید قابل ویرایش ..   دانلود پاورپوینت درس…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی پنجم-دانلود

پاسخ تمرینات داستان کرم شب تاب_ فارسی پنجم-دانلود

پاسخ تمرینات داستان کرم شب تاب_ فارسی پنجم ⇓   پاسخ تمرینات داستان کرم شب تاب_ فارسی پنجمدانلود پاسخ پرسش ها و تمرینات داستان کرم شب تاب-درس 4 فارسی پنجم در…

ادامه خواندنپاسخ تمرینات داستان کرم شب تاب_ فارسی پنجم-دانلود

پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان : چنار و کدو بن-دانلود

پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان : چنار و کدو بن ⇓   پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان : چنار و کدو بندانلود پاسخ تمرینات…

ادامه خواندنپاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان : چنار و کدو بن-دانلود

پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان: گلدان خالی_ زیرکی-دانلود

پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان: گلدان خالی_ زیرکی ⇓   پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان: گلدان خالی_ زیرکیدانلود پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه…

ادامه خواندنپاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان: گلدان خالی_ زیرکی-دانلود

پاسخ تمرینات درس ششم فارسی پایه پنجم دبستان: سرود ملی ای ایران-دانلود

پاسخ تمرینات درس ششم فارسی پایه پنجم دبستان: سرود ملی ای ایران ⇓   پاسخ تمرینات درس ششم فارسی پایه پنجم دبستان: سرود ملی ای ایراندانلود پاسخ تمرینات درس ششم…

ادامه خواندنپاسخ تمرینات درس ششم فارسی پایه پنجم دبستان: سرود ملی ای ایران-دانلود

پاسخ تمرینات درس هشتم فارسی پایه پنجم دبستان: دفاع از میهن _ آوازی برای وطن _ وطن دوستی-دانلود

پاسخ تمرینات درس هشتم فارسی پایه پنجم دبستان: دفاع از میهن _ آوازی برای وطن _ وطن دوستی ⇓   پاسخ تمرینات درس هشتم فارسی پایه پنجم دبستان: دفاع از…

ادامه خواندنپاسخ تمرینات درس هشتم فارسی پایه پنجم دبستان: دفاع از میهن _ آوازی برای وطن _ وطن دوستی-دانلود

دانلود پاورپوینت درس نهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس نهم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس نهم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس نهم فارسی پنجم : نام آوران دیروز، امروز، فردا - سرای امید 14 اسلاید قابل…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس نهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس دهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس دهم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس دهم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس دهم فارسی پنجم دبستان: نام نیکوتعداد اسلاید: 20               …

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس دهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی پنجم : نقش خردمندان 16 اسلاید قابل ویرایششامل: معنای لغات، لغات املائی…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پنجم : روزی که باران می بارید/ بال در بال پرستوهاتعداد اسلاید:…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پنجم دبستان :شجاعت تعداد اسلاید: 10               …

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس پانزدهم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس پانزدهم فارسی پنجم دبستان : کاجستان/زیر آسمان بزرگ/حکمتتعداد اسلاید: 13 فرمت:ppt قابل ویرایششامل:+معنی واژه های مهم+املای واژه…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس پانزدهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پنجم دبستان : وقتی بوعلی کوچک بود/چشمه و سنگتعداد اسلاید: 20 فرمت:ppt قابل ویرایشفهرست مطالب:+معنی…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس هفدهم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس هفدهم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس هفدهم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس هفدهم فارسی پنجم دبستان :كار و تلاش/همه چيز را همگان دانند/جوان و راهزن/نیایشتعداد اسلاید: 42   …

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس هفدهم فارسی پنجم-دانلود

پاورپوینت هندسه دوم دبیرستان فصل 3(تالس در مثلث)-دانلود

پاورپوینت هندسه دوم دبیرستان فصل 3(تالس در مثلث) ⇓   پاورپوینت هندسه دوم دبیرستان فصل 3(تالس در مثلث)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) (…

ادامه خواندنپاورپوینت هندسه دوم دبیرستان فصل 3(تالس در مثلث)-دانلود

فلسفه آموزش و پرورش(رشته علوم تربیتی) (پاورپوینت )-دانلود

فلسفه آموزش و پرورش(رشته علوم تربیتی) (پاورپوینت ) ⇓   فلسفه آموزش و پرورش(رشته علوم تربیتی) (پاورپوینت )لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) (…

ادامه خواندنفلسفه آموزش و پرورش(رشته علوم تربیتی) (پاورپوینت )-دانلود

پاورپوینت دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل شهری-دانلود

پاورپوینت دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل شهری ⇓   پاورپوینت دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل شهریلینک دانلود و خرید پایین…

ادامه خواندنپاورپوینت دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل شهری-دانلود

پاورپوینت ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نگاهی به (فرهنگسرا ها)-دانلود

پاورپوینت ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نگاهی به (فرهنگسرا ها) ⇓   پاورپوینت ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نگاهی به (فرهنگسرا ها)لینک دانلود و…

ادامه خواندنپاورپوینت ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نگاهی به (فرهنگسرا ها)-دانلود

دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه و ممیزی آن ( ppt )-دانلود

دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه و ممیزی آن ( ppt ) ⇓   دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه و ممیزی آن ( ppt )لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی…

ادامه خواندندوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه و ممیزی آن ( ppt )-دانلود

پاورپوینت کیک بوکسینگ-دانلود

پاورپوینت کیک بوکسینگ ⇓   پاورپوینت کیک بوکسینگلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 18 اسلاید قسمتی…

ادامه خواندنپاورپوینت کیک بوکسینگ-دانلود

تنظیم خانواده ( ppt )-دانلود

تنظیم خانواده ( ppt ) ⇓   تنظیم خانواده ( ppt )لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد…

ادامه خواندنتنظیم خانواده ( ppt )-دانلود

نوشهرگرایی( New Urbanism)-دانلود

نوشهرگرایی( New Urbanism) ⇓   نوشهرگرایی( New Urbanism)نوشهر گرایی( New Urbanism)این فایل حاوی فایل پاورپوینت در 14 اسلاید به معرفی نوشهرگرایی و الگو های مطرح در نوشهرگرایی اصول و فواید…

ادامه خواندننوشهرگرایی( New Urbanism)-دانلود

امنیت در معماری نرم افزار (پاورپوینت معماری)-دانلود

امنیت در معماری نرم افزار (پاورپوینت معماری) ⇓   امنیت در معماری نرم افزار (پاورپوینت معماری)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش…

ادامه خواندنامنیت در معماری نرم افزار (پاورپوینت معماری)-دانلود

جراحی های اطفال ( ppt )-دانلود

جراحی های اطفال ( ppt ) ⇓   جراحی های اطفال ( ppt )لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده…

ادامه خواندنجراحی های اطفال ( ppt )-دانلود

خلاصه کتاب طراحی فضای شهری=محمود توسلی-دانلود

خلاصه کتاب طراحی فضای شهری=محمود توسلی ⇓   خلاصه کتاب طراحی فضای شهری=محمود توسلیخلاصه کتاب طراحی فضای شهری=محمود توسلیاین فایل حاوی فایل پاورپوینت خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری و word…

ادامه خواندنخلاصه کتاب طراحی فضای شهری=محمود توسلی-دانلود

پاورپوینت ریاضی چهارم شناخت کسرها (قابل ویرایش)-دانلود

پاورپوینت ریاضی چهارم شناخت کسرها (قابل ویرایش) ⇓   پاورپوینت ریاضی چهارم شناخت کسرها (قابل ویرایش)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش…

ادامه خواندنپاورپوینت ریاضی چهارم شناخت کسرها (قابل ویرایش)-دانلود

هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو (پاورپوینت )-دانلود

هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو (پاورپوینت ) ⇓   هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو (پاورپوینت )لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش…

ادامه خواندنهرم سلسله مراتب نیازهای مازلو (پاورپوینت )-دانلود

پاورپوینت نظریه رشد شناختی ویگوتسکی-دانلود

پاورپوینت نظریه رشد شناختی ویگوتسکی ⇓   پاورپوینت نظریه رشد شناختی ویگوتسکیلینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد…

ادامه خواندنپاورپوینت نظریه رشد شناختی ویگوتسکی-دانلود

چالشهاي مديريت دولتي در ايران ( ppt )-دانلود

چالشهاي مديريت دولتي در ايران ( ppt ) ⇓   چالشهاي مديريت دولتي در ايران ( ppt )لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) (…

ادامه خواندنچالشهاي مديريت دولتي در ايران ( ppt )-دانلود

نمونه سوال تستی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت-دانلود

نمونه سوال تستی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ⇓   نمونه سوال تستی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتنمونه سوال تستی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۲ +پاسخ نامهنیمسال…

ادامه خواندننمونه سوال تستی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت-دانلود

دانلود پاورپوینت بازاریابی اینترنتی (قابل ویرایش)-دانلود

دانلود پاورپوینت بازاریابی اینترنتی (قابل ویرایش) ⇓   دانلود پاورپوینت بازاریابی اینترنتی (قابل ویرایش)لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت بازاریابی اینترنتی (قابل ویرایش)-دانلود

خصوصی سازی ( ppt )-دانلود

خصوصی سازی ( ppt ) ⇓   خصوصی سازی ( ppt )لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد…

ادامه خواندنخصوصی سازی ( ppt )-دانلود

کتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالم تری داشته باشیم-دانلود

کتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالم تری داشته باشیم ⇓   کتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالم تری داشته باشیم بیش از ۷۵ هزار دانلود در ایران کتاب…

ادامه خواندنکتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالم تری داشته باشیم-دانلود

دانلود پاورپوینت خاک با ارزش درس دهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت خاک با ارزش درس دهم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت خاک با ارزش درس دهم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت خاک باارزش درس دهم علوم پایه…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت خاک با ارزش درس دهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت بکارید و بخورید : درس یازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت بکارید و بخورید : درس یازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت بکارید و بخورید : درس یازدهم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت بکارید و بخورید…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت بکارید و بخورید : درس یازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس دوازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس دوازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی ⇓   دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس دوازدهم علوم پایه پنجم ابتداییدانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس دوازدهم علوم پایه پنجم ابتدایی-دانلود

دانلود پاورپوینت درس اول فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس اول فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس اول فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس اول فارسی پنجم : ستایش-تماشاخانه – رقص باد،خنده ی گل 14 اسلاید قابل ویرایش…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس اول فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس دوم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس دوم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس دوم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس دوم فارسی پنجم : فضل خدا-راز گل سرخ – درخت گردکان13 اسلاید قابل ویرایش   دانلود…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس دوم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس سوم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس سوم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس سوم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس سوم فارسی پنجم : رازی و ساخت بیمارستان-خرد راهنمای و خرد دلگشای12 اسلاید قابل ویرایش  …

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس سوم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی پنجم-دانلود

دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی پنجم ⇓   دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی پنجمدانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی پنجم : بازرگان و پسران-داستان کرم شب تاب12 اسلاید قابل ویرایش ..   دانلود پاورپوینت درس…

ادامه خواندندانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی پنجم-دانلود

پاسخ تمرینات داستان کرم شب تاب_ فارسی پنجم-دانلود

پاسخ تمرینات داستان کرم شب تاب_ فارسی پنجم ⇓   پاسخ تمرینات داستان کرم شب تاب_ فارسی پنجمدانلود پاسخ پرسش ها و تمرینات داستان کرم شب تاب-درس 4 فارسی پنجم در…

ادامه خواندنپاسخ تمرینات داستان کرم شب تاب_ فارسی پنجم-دانلود

پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان : چنار و کدو بن-دانلود

پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان : چنار و کدو بن ⇓   پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان : چنار و کدو بندانلود پاسخ تمرینات…

ادامه خواندنپاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان : چنار و کدو بن-دانلود

پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان: گلدان خالی_ زیرکی-دانلود

پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان: گلدان خالی_ زیرکی ⇓   پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان: گلدان خالی_ زیرکیدانلود پاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه…

ادامه خواندنپاسخ تمرینات درس پنجم فارسی پایه پنجم دبستان: گلدان خالی_ زیرکی-دانلود

بررسی بافت و مقررات ساخت و ساز شهر اصفهان-دانلود

بررسی بافت و مقررات ساخت و ساز شهر اصفهان ⇓   بررسی بافت و مقررات ساخت و ساز شهر اصفهانتوضیحات:تحقیق مبانی مهندسی معماری و ساختمان با موضوع بررسی بافت و…

ادامه خواندنبررسی بافت و مقررات ساخت و ساز شهر اصفهان-دانلود

پاورپوینت مبانی مهندسی معماری و ساختمان با موضوع کاربری ورزشی-دانلود

پاورپوینت مبانی مهندسی معماری و ساختمان با موضوع کاربری ورزشی ⇓   پاورپوینت مبانی مهندسی معماری و ساختمان با موضوع کاربری ورزشیتوضیحات:پاورپوینت مبانی مهندسی معماری و ساختمان با موضوع کاربری…

ادامه خواندنپاورپوینت مبانی مهندسی معماری و ساختمان با موضوع کاربری ورزشی-دانلود

تحقیق درباره توده علم کوه-دانلود

تحقیق درباره توده علم کوه ⇓   تحقیق درباره توده علم کوهتوضیحات:تحقیق درباره علم کوه، در قالب فایل Word و در حجم 6 صفحه.بخشی از متن:توده علم کوه يا تخت…

ادامه خواندنتحقیق درباره توده علم کوه-دانلود

اسکچ آپ فضای سبز میان محله ای و پیاده راه و خیابان های اطراف-دانلود

اسکچ آپ فضای سبز میان محله ای و پیاده راه و خیابان های اطراف ⇓   اسکچ آپ فضای سبز میان محله ای و پیاده راه و خیابان های اطرافتوضیحات:اسکچ…

ادامه خواندناسکچ آپ فضای سبز میان محله ای و پیاده راه و خیابان های اطراف-دانلود

اسکچ آپ محله با بافت مسکونی، فرهنگی و…-دانلود

اسکچ آپ محله با بافت مسکونی، فرهنگی و... ⇓   اسکچ آپ محله با بافت مسکونی، فرهنگی و...توضیحات:فایل اسکچ آپ طراحی محله با بافت مسکونی، فرهنگی و...  طراحی شده در…

ادامه خواندناسکچ آپ محله با بافت مسکونی، فرهنگی و…-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) کفپوش های اپوکسی-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) کفپوش های اپوکسی ⇓   پاورپوینت (اسلاید) کفپوش های اپوکسیتوضیحات:پاورپوینت کفپوش های اپوکسی، در حجم 24 اسلاید، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:این پوشش از نوع ترموست…

ادامه خواندنپاورپوینت (اسلاید) کفپوش های اپوکسی-دانلود

پاورپوینت بررسی هندسی خانه بروجردیها-دانلود

پاورپوینت بررسی هندسی خانه بروجردیها ⇓   پاورپوینت بررسی هندسی خانه بروجردیهاتوضیحات:پاورپوینت بررسی هندسی خانه بروجردیها، در حجم 118 اسلاید، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:از میان آثار مرتبط…

ادامه خواندنپاورپوینت بررسی هندسی خانه بروجردیها-دانلود

پاورپوینت تحليل تاثيرات رواني رنگها و رنگ در معماري-دانلود

پاورپوینت تحليل تاثيرات رواني رنگها و رنگ در معماري ⇓   پاورپوینت تحليل تاثيرات رواني رنگها و رنگ در معماريتوضیحات:پاورپوینت تحليل تاثيرات رواني رنگها و رنگ در معماري، در حجم…

ادامه خواندنپاورپوینت تحليل تاثيرات رواني رنگها و رنگ در معماري-دانلود

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان-دانلود

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان ⇓   پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیانتوضیحات:پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تالیف دکتر علی…

ادامه خواندنپاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان-دانلود

پاورپوینت آشنایی با معماری فرانك گهري (Frank Gehry)-دانلود

پاورپوینت آشنایی با معماری فرانك گهري (Frank Gehry) ⇓   پاورپوینت آشنایی با معماری فرانك گهري (Frank Gehry)توضیحات:پاورپوینت آشنایی با معماری فرانك گهري (Frank  Gehry) ، در حجم 37 اسلاید،…

ادامه خواندنپاورپوینت آشنایی با معماری فرانك گهري (Frank Gehry)-دانلود

اهمیت شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی-دانلود

اهمیت شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی ⇓   اهمیت شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزیتوضیحات:تحقیق اهمیت شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، در قالب فایل word و در حجم 2 صفحه.بخشی از…

ادامه خواندناهمیت شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی-دانلود

پاورپوینت مدل مرجع عملیات زنجیره تامین – SCOR-دانلود

پاورپوینت مدل مرجع عملیات زنجیره تامین - SCOR ⇓   پاورپوینت مدل مرجع عملیات زنجیره تامین - SCORتوضیحات:پاورپوینت مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR) ، در حجم 51 اسلاید، همراه…

ادامه خواندنپاورپوینت مدل مرجع عملیات زنجیره تامین – SCOR-دانلود

مبانی نظری گردشگری شهری-دانلود

مبانی نظری گردشگری شهری ⇓   مبانی نظری گردشگری شهریتوضیحات:مبانی نظری گردشگری شهری ، در قالب فایل word و در حجم 46 صفحه.در این تحقیق به بررسی مبانی نظری در…

ادامه خواندنمبانی نظری گردشگری شهری-دانلود

تجارب موفق پیاده راه در ایران و جهان-دانلود

تجارب موفق پیاده راه در ایران و جهان ⇓   تجارب موفق پیاده راه در ایران و جهانتوضیحات:تحقیق تجارب موفق پیاده راه در ایران و جهان، در قالب فایل word…

ادامه خواندنتجارب موفق پیاده راه در ایران و جهان-دانلود

پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک (فصل 5 کتاب جورج ای.رجدا)-دانلود

پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک (فصل 5 کتاب جورج ای.رجدا) ⇓   پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک (فصل 5 کتاب جورج ای.رجدا)توضیحات:پاورپونت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک (فصل…

ادامه خواندنپاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک (فصل 5 کتاب جورج ای.رجدا)-دانلود

پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه (فصل 6 کتاب جورج .ای.رجدا)-دانلود

پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه (فصل 6 کتاب جورج .ای.رجدا) ⇓   پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه (فصل 6 کتاب جورج .ای.رجدا)توضیحات:پاورپونت اصول قانونی در ریسک…

ادامه خواندنپاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه (فصل 6 کتاب جورج .ای.رجدا)-دانلود

پاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتی-دانلود

پاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتی ⇓   پاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتیتوضیحات:پاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت…

ادامه خواندنپاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتی-دانلود

لیست دستورات پردازش تصویر در متلب-دانلود

لیست دستورات پردازش تصویر در متلب ⇓   لیست دستورات پردازش تصویر در متلبتوضیحات:لیست دستورات پردازش تصویر در متلب (Matlab)، بصورت یک فایل pdf و در 31 صفحه.این فایل حاوی…

ادامه خواندنلیست دستورات پردازش تصویر در متلب-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) ترانسفورماتور چیست-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) ترانسفورماتور چیست ⇓   پاورپوینت (اسلاید) ترانسفورماتور چیستتوضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ترانسفورماتور چیست ، در حجم 42 اسلاید.بخشی از متن:transformer وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به وسیلهٔ دو…

ادامه خواندنپاورپوینت (اسلاید) ترانسفورماتور چیست-دانلود

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته پیام نور-دانلود

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته پیام نور ⇓   پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته پیام نورتوضیحات:پاورپوینت ارئه کلاسی فصل اول کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته تالیف رضا…

ادامه خواندنپاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته پیام نور-دانلود

پاورپوینت وندالیسم (Vandalism)-دانلود

پاورپوینت وندالیسم (Vandalism) ⇓   پاورپوینت وندالیسم (Vandalism)توضیحات:فایل پاورپوینت وندالیسم (Vandalism)، در حجم 22 اسلاید، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:روانشناسان محیط نگر براین باورند که انسان و محیط…

ادامه خواندنپاورپوینت وندالیسم (Vandalism)-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) منظر شهری-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) منظر شهری ⇓   پاورپوینت (اسلاید) منظر شهریتوضیحات:پاورپوینت منظر شهری، در حجم 55اسلاید، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:اهمیت منظر شهری از آنروست که کلیت شهر را…

ادامه خواندنپاورپوینت (اسلاید) منظر شهری-دانلود

درس 15 تعلیمات اجتماعی چهارم دبستان؛ کوه ها و دشت های زیبا-دانلود

درس 15 تعلیمات اجتماعی چهارم دبستان؛ کوه ها و دشت های زیبا ⇓   درس 15 تعلیمات اجتماعی چهارم دبستان؛ کوه ها و دشت های زیباتوضیحات:پاورپوینت مربوط به درس 15…

ادامه خواندندرس 15 تعلیمات اجتماعی چهارم دبستان؛ کوه ها و دشت های زیبا-دانلود

پاورپوینت یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده-دانلود

پاورپوینت یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده ⇓   پاورپوینت یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرندهتوضیحات:پاورپوینت با موضوع یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده، در 25 اسلاید.بخشی از متن:موضوع يادگيري سازماني و سازمان…

ادامه خواندنپاورپوینت یادگیری سازمانی و سازمانهای یادگیرنده-دانلود

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر شباهنگ-دانلود

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر شباهنگ ⇓   پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر شباهنگتوضیحات:پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر رضا شباهنگ با…

ادامه خواندنپاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر شباهنگ-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) نقش عوامل رفتاري در سرطان-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) نقش عوامل رفتاري در سرطان ⇓   پاورپوینت (اسلاید) نقش عوامل رفتاري در سرطانتوضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته روانپزشکی با موضوع نقش عوامل رفتاري…

ادامه خواندنپاورپوینت (اسلاید) نقش عوامل رفتاري در سرطان-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) فرایند آموزش کارکنان-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) فرایند آموزش کارکنان ⇓   پاورپوینت (اسلاید) فرایند آموزش کارکنانتوضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با موضوع فرایند آموزش کارکنان در حجم 39 اسلاید. این فایل در رابطه با…

ادامه خواندنپاورپوینت (اسلاید) فرایند آموزش کارکنان-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) معرفی مانوئل کاستلز-دانلود

پاورپوینت (اسلاید) معرفی مانوئل کاستلز ⇓   پاورپوینت (اسلاید) معرفی مانوئل کاستلزتوضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته شهرسازی با موضوع معرفی مانوئل کاستلز، در حجم 23 اسلاید، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی…

ادامه خواندنپاورپوینت (اسلاید) معرفی مانوئل کاستلز-دانلود

تحقیق درباره کوروش کبیر-دانلود

تحقیق درباره کوروش کبیر ⇓   تحقیق درباره کوروش کبیرتوضیحات:تحقیق ارائه کلاسی رشته تاریخ و ادبیات با موضوع دانشنامه کوروش کبیر، در حجم 70 صفحه.بخشی از متن: اقوام پارس از…

ادامه خواندنتحقیق درباره کوروش کبیر-دانلود

برنامه سالانه و تقویم اجرایی دوره دوم متوسطه-دانلود

برنامه سالانه و تقویم اجرایی دوره دوم متوسطه ⇓   برنامه سالانه و تقویم اجرایی دوره دوم متوسطهتوضیحات:برنامه سالانه و تقویم اجرایی دوره دوم متوسطه، در قالب فایل word و…

ادامه خواندنبرنامه سالانه و تقویم اجرایی دوره دوم متوسطه-دانلود