تحلیل المان محدود به کمک نرم افزار انسیس-دانلود

تحلیل المان محدود به کمک نرم افزار انسیس ⇓   تحلیل المان محدود به کمک نرم افزار انسیس تحلیل المان محدود به کمک نرم افزار ANSYS، از جمله کتاب های…

ادامه خواندنتحلیل المان محدود به کمک نرم افزار انسیس-دانلود

شبیه سازی خنک کاری برد الکترونیکی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت-دانلود

شبیه سازی خنک کاری برد الکترونیکی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت ⇓   شبیه سازی خنک کاری برد الکترونیکی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت امروزه به…

ادامه خواندنشبیه سازی خنک کاری برد الکترونیکی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت-دانلود

شبیه سازی خنک کاری برد الکترونیکی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت-دانلود

شبیه سازی خنک کاری برد الکترونیکی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت ⇓   شبیه سازی خنک کاری برد الکترونیکی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت امروزه به…

ادامه خواندنشبیه سازی خنک کاری برد الکترونیکی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت-دانلود

آموزش شبیه سازی و آنالیز دینامیک سیالات محاسباتی XFlow-دانلود

آموزش شبیه سازی و آنالیز دینامیک سیالات محاسباتی XFlow ⇓   آموزش شبیه سازی و آنالیز دینامیک سیالات محاسباتی XFlow دینامیک سیالات محاسباتی شاخه ای از مکانیک سیالات است که…

ادامه خواندنآموزش شبیه سازی و آنالیز دینامیک سیالات محاسباتی XFlow-دانلود

مجموعه مثال های آموزشی نرم افزار ANSYS CFX-دانلود

مجموعه مثال های آموزشی نرم افزار ANSYS CFX ⇓   مجموعه مثال های آموزشی نرم افزار ANSYS CFX CFD (Computational Fluid Dynamics) یا دینامیک سیالات محاسباتی، یکی از روش های…

ادامه خواندنمجموعه مثال های آموزشی نرم افزار ANSYS CFX-دانلود

طراحی توربین محوری در نرم افزار ANSYS BladeModeler-دانلود

طراحی توربین محوری در نرم افزار ANSYS BladeModeler ⇓   طراحی توربین محوری در نرم افزار ANSYS BladeModeler نرم افزار ANSYS BladeModeler یکی از ابزارهایی است که برای مدل سازی…

ادامه خواندنطراحی توربین محوری در نرم افزار ANSYS BladeModeler-دانلود

طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی با نرم افزار کامسول-دانلود

طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی با نرم افزار کامسول ⇓   طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی با نرم افزار کامسول با استفاده از نرم افزار COMSOL…

ادامه خواندنطراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی با نرم افزار کامسول-دانلود