PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد-دانلود

دانلود PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد

با کیفیت ترین PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد , دانلود PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد  , سایت دانلود PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد

 

PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد

pdf-کتاب-روانشناسی-رشد-مهناز-علی-اکبری-دهکردی-کارشناسی-ارشد

PDF کتاب روانشناسی رشد  نویسنده  مهناز علی اکبری دهکردی  انتشارات پیام نور قابل استفاده داوطلبین کنکور و  کارشناسی ارشد 

کتاب روانشناسی رشد دکتر مهناز علی اکبری با استفاده از نظریه ها پژوهش های خارجی و داخلی و آزمون ها کوشیده است که این علم را را نه فقط به صورت نظریه بلکه که به طور کاربردی به خوانندگان معرفی نماید. این کتاب برای دانشجویان و همچنین علاقه مندان به این مبحث نگاشته شده است و برای کاربردی بودن سعی شده جنبه های ارزشی بومی و فرهنگ اسلامی ایرانی در آن مد نظر قرار گیرد.

محتوای این کتاب به سه بخش اساسی تقسیم شده است که بخش اول شامل نظریه‌های ارائه شده در روان‌شناسی است. در این بخش یک فصل تحت‌عنوان رویکرد اسلامی به روان‌شناسی رشد وجود دارد. در بخش دوم در مورد دوره‌های رشد در جنببه‌های مختلف بحث شده است. در بخش سوم تلاش شده است که چند مؤلفه رشدی تبیین شوند و در همین راستا، چند آزمون علمی که در ایران استاندارد شده‌اند، جهت سنجش این جنبه‌های رشدی معرفی شوند.

کتاب روانشناسی رشد دکتر مهناز علی اکبری با توجه به محتوای آن می‌تواند یک منبع علمی نظری و کاربردی برای کلیه علاقه‌مندان به روان‌شناسی رشد باشد. همچنین، به‌عنوان کتاب فرادرسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روان‌شناسی و منبع درسی در درس روان‌شناسی رشد کارشناسی ارشد پیشنهاد می‌شود.

فهرست کتاب روانشناسی رشد نظریه ها پژوهش ها و آزمون ها

بخش اول: رویکردهای نظری به روانشناسی رشد

فصل اول: نظریه های روانکاوی

فصل دوم: نظریه های یادگیری

فصل سوم: نظریه های شناختی

فصل چهارم: نظریه های کردارشناسی

فصل پنجم: نظریه های دیگر با رویکرد رشدی

فصل ششم: رویکرد دین اسلام در روانشناسی رشد

بخش دوم: جنبه‌های مختلف رشدی در طول دوره‌های مختلف حیات

فصل هفتم: جنبه های رشدی و مراحل رشد در دوره کودکی

فصل هشتم: رشد در دوره نوجوانی

فصل نهم: رشد در دوره بزرگسالی

بخش سوم: ابزارها و آزمونهای اندازه گیری جنبه های رشدی

فصل دهم: نظریه ذهن کودکان و ابزار اندازه گیری آن

فصل یازدهم: خلق و خوی و منش کودکان و ابزار اندازه گیری آن

فصل دوازدهم: ویژگی‌های شخصیتی کودکان و ابزار اندازه گیری آن

فصل سیزدهم: نقش جنسی کودکان و ابزار اندازه گیری آن

فصل چهاردهم: سبک هویت در نوجوانی و ابزار اندازه گیری آن

دانلود فایل

 

پکیج PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد
 خرید PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد
 سایت PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد
 بهترین PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد
PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد , پاورپوینت PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد , PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد , دانلود PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد ,فایل PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد , ورد PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد ,محصول PDF کتاب روانشناسی رشد/ مهناز علی اکبری دهکردی کارشناسی ارشد ,
درسی

دیدگاهتان را بنویسید