تحقیق احتراق-دانلود

تحقیق احتراق

تحقیق احتراق

تحقیق-احتراقلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 60 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏احتراق
‏4-1 اصول و قواعد کلی احتراق
‏واکنش های احتراق
‏اختراق به عنوان واکنش شیمیایی سریع اکسیژن در مقابل عناصر قابل اشتعالی از سوخت تعریف می شود سه عنصر شیمیایی قابل اشتعال در ‏ز‏غال و نفت وجود دارد که کربن هیدروژن و گوگرد می باشند.
‏ معادلات شیمیایی اصلی برای یک احتراق کامل به شرح زیر می باشد:


‏ ‏
‏(4-1 الف)
‏هنگامی که اکسیژن کافی‏ ‏موجود نباشد کربن‏ ب‏طور کامل نسوخته و به شکل مونوکسید کربن باقی می ماند.
‏مقدار کافی اکسیژن برای سوخت باید فراهم شود.
‏اکسیژن و سوخت نباید کاملاً با هم ترکیب شوند.
‏ترکیب سوخت و اکسیژ‏ن‏ هوا باید در حدود یا بالاتر از دمای افروزش نگه داشته شود.
‏ حجم کوره باید به اندازه ای باشد که به ترکیب حاصل فرصت احتراق داده و شرایط آن را فراهم سازد.
‏2
‏مشعل کوره باید به اندازه ای باشد که به ترکیب حاصل فرصت احتراق داده و شرایط آن را فراهم سازد.
‏ مشعل کوره اکسیژن هوا را فراهم کرده و بمنظور فرایند احتراق عمل ترکیب انجام می گیرد. از آنجائیکه ترکیب کامل اکسیژن هوا و سوخت درواقع غیرممکن است به این منظور اکسیژن زیادی باید فراهم شود تا فرآیند احتراق کاملی رخ دهد. فرآیند ترکیب و میزان اکسیژن اضافی فراهم شده مشخص کننده این است که آیا گازهای مفر حاوی هر دو حاصل از احتراق کامل و غیر کامل خواهند بود. محصولات حاصل از احتراق ناقص شامل سوخت مشتعل شنده(نسوخته) = مونوکسیدکربن و مقدارکمی از سوخت تر کیب شده با اکسیژن می باشد اکثر محصولات حاصل از احتراق ناقص آلاینده های جوی می باشند.
‏ میزان گرمای سوخت( گرمای احتراق)
‏در فصل 3 به این موضوع اشاره شد ک‏ه‏ میزان گرمای سوخت از لحاظ مقدار یا میزان گرمای استاندارد احتراق آن برابر می باشد البته با اثری معکوس همچنین خاطر نشان کردیم که میزان گرمای مازوت ممکن است بطوردقیف تری از گرمای احتراق اجزای تشکیل دهنده بدست آید البته این امر در صورتی امکانپذیر است که ترکیب شیمیایی مشخص می شود( به جدول 4.3) مراجعه کنید. راههای برآورد میزان گرما از طریق علم مربوط به نوع مازوت یا گرانی( ثقل) ویژه آن مشخص شدند. میزان گرمای گاز طبیعی تقریباً از طریق گرمای ترکیبات شیمیایی آن مشخص می شود.
‏4
‏ ‏در بخش 3.4 نشان دادیم که چگونه میزان گرمای تقریبی ‏ز‏غال ممکن است بر مبنای درجه آن بدست آید. هنگامی که تحلیل نهایی مشخص می شود میزان گرما برای احتراق کامل ممکن است به طور دقیق از طریق معادل‏ه‏ دولانگ- برتلوت]‏ معادله (3.9) [‏ بدست می آید بویژه در مسائلی از جمله احتراق ناق‏ص‏ ‏ز‏غال مطلوب است که میزان گرمای ‏ز‏غال مستقیماً از گرمای ‏ا‏حتراق اجزای تشکیل دهنده آن بدست می آید. گرمای احتراق برای اجزای تشکیل دهنده اصلی ‏ز‏غال در جدول 1.4 نشن داده شده است. اگرچه گرمای آزادشده در حین سوخت کربن و تبدل آن به منوکسیدکربن(CO‏ ) در جدول 1.4 نشان داده شده اما براحتی و به واسطه تفاوت میان گرمای احتراق کربن و مونوکسیدکربن درج شده در جدول 1.4 قابل تشخیص می باشد.
‏ ‏در محاسبه و بررسی سوخت خوجود برای احتراق از طریق تجریه نهایی ‏ز‏غال بطورکلی فرضیه حاصل می شود که تمام کربن و گوگرد به شکل عنصری و بمنظور احتراق موجود می باشد. با وجود این تمامی اکسیژن و نیتروژنی که ا‏ز‏تجزیه نهایی گزارش شده با هیدروژن ترکیب می شوند. کل هیدروژن موجود برای احتراق کمتر از میزان مورد نیاز جهت ترکیب با اکسیژن و نیتروژن موجود درذغال گرازش شده که به ترتیب ‏و ‏ می باشند با توجه به کلیه فرضیات و در صورتی که تمام کربن نسوخته و به مونوکسید کربن ‏تبدیل شود از گرمای احتراق درج شد و در جدول 4-1 برای معرفی معادله ای جدید که به فرمول دولانگ – برتلود بسیار نزدیک می باشد می توان استفاده نمود.
‏4
‏ برای 1 گرم(g‏) زغال حاودی کربن‏ گرمای آزادشده و از طریق احتراق کربن در موقعیت استاندارد به شرح زیر می باشد.
‏به همین نحو برای گوگرد( هنگامی که ‏ گوگرد w/o‏ می باشد)
‏با وجود این چنانچه از هیدروژن ‏ و اکسیژن ‏ برخوردار باشیم هیدروژن موجود ‏ می باشد بدینوسیله:
‏مقادیر ‏و‏ بواسطه وزن کربن، هیدروژن، اکسیژن و گوگرد درصدی می باشند.
‏ ‏نسبت هوا به سوخت از لحاظ نظری
‏اکسیژن مربوط به منظور فرآینداحتراق بواسسطه اکسیژن موجود در هوا برای مشعل فراهم می شود. با توحه به طرح کوره دیگ بخار، فراهم نمودن اکسیژن کافی برای احتراق کامل به انضمام اکسیژن اضافی بمنظور فرایند ناقص ترکیب جریانی عادی می باشد. برای هر سوخت ولهای هوای خشک که از لحاظ نظری برای احتراق کامل لازم می باشد از طریق مولهای اکسیژن مورد نیاز مشخص می شوند. برای سوختی که حاوی کربن، هیدروژن و گوگرد باشد ممکن است معادله شیمیایی متعادلی به شرح زیر ارائه شود:
‏ ‏

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/20643MjA3NTI_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید