طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ-دانلود

دانلود طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ

با کیفیت ترین طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ , دانلود طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ  , سایت دانلود طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ

 

طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ

طرح-درس-و-روش-تدریس-علوم-پنجم-درس12--از-ریشه-تا-برگ

توضیحات:
طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس از ریشه تا برگ در قالب ورد و شامل 9 صفحه.
این درس نیزمی تواند با ایجاد یک موقعیت مانند آنچه که در کتاب درسی آمده است، شروع گردد.

از آنجا که رویکرد این درس، کاوشگری است، با قرار دادن دانش آموزان در این شرایط در ذهن آنان ایجاد نموده و تدریس آغاز گردد به طوری که سؤال گیاهان چگونه آب و مواد محلول در خاک را با ریشه‌هایشان و نور و هوا را با برگ‌های خود می‌گیرند برای آغاز درس منظور شده است. در این درس تأکید بر کار گروهی، ایجاد همفکری و رفاقت در بین دانش آموزان است.

از دانش آموزان انتظار می‌رود پس از پایان این درس بتوانند دانه‌ای بکارند، از آن به گونه‌ای مراقبت کنند تا از راه تارهای کشنده ریشه، آب و مواد غذایی و از راه روزنه‌های برگ خود، هوای مورد نیاز را دریافت کند.

اهداف درس:
✅ دانش آموز عوامل موثر بر رشد گیاه را نام ببرد.
✅ دانش آموز تار کشنده را تعریف کرده و وظیفه‌ی آن‌ها را توضیح ‌دهد.
✅ دانش آموز آوند‌ها را تعریف کرده و وظایف آن را شرح ‌دهد.
✅ دانش آموز عوامل موثر بر رشد گیاه با توجه به قسمت‌های بیرونی و قسمت‌های در خاک گیاه طبقه بندی کند.

دانلود فایل

 

پکیج طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ
 خرید طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ
 سایت طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ
 بهترین طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ
طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ , پاورپوینت طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ , طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ , دانلود طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ ,فایل طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ , ورد طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ ,محصول طرح درس و روش تدریس علوم پنجم، درس12 : از ریشه تا برگ ,
فیزیک

دیدگاهتان را بنویسید