مقاله در مورد نوجوان و دین-دانلود

دانلود مقاله در مورد نوجوان و دین

با کیفیت ترین مقاله در مورد نوجوان و دین , دانلود مقاله در مورد نوجوان و دین  , سایت دانلود مقاله در مورد نوجوان و دین

 

مقاله در مورد نوجوان و دین

مقاله-در-مورد-نوجوان-و-دینلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏درفرامين آسماني قرآن:
‏درآيات 6تا10 سوره ضحي به زندگي رسول خدا در ايام كودكي اشاره مي شود وبه او چنين يادآوري مي كند.
‏الم يجدك ‏يتيمأفئاوي ‏ووجدك ضالأ فهدي ووجدك عائلأفاغني فامااليتيم فلاتقهرواماالسائل فلاتنهر
‏ آيا خدا تورا يتيم نيافت كه در پناه خود جاي داد ؟ از شر دشمنانت نگهداري كرد و تو را در بيابان مكه ره گم كرده و حيران يافت؟ راهنمايي كرد وباز تورا حقير يافت ،توانگر كرد. پس توهم يتيم را هرگز ميازار و فقير و سائل را هيچ از درت به آزردگي مران.
‏ ا‏فلاطون مي‌گويد: بهتراست نازاد بمانيم و ناآموخته نمانيم زيرا ناداني ما سرچشمه شوربختي ماست…‏بد ينسان وي بزرگترين خدمتها را خدمت به دانائي برمي‌شمرد ، و عقيده داشت دانائيهاي ما هرچند گسترده و بيكران باشند در جنب انبوه نادانيهاي ما چيزي شمرده نمي‌شوند.
‏نوجواني دوره ايست انتقالي كه طي آن فرد فضاي رواني آشناي كودك را طي نموده وارد مرحله ديگري مي شود.
‏ هنگامي كه فرد دنياي كودكي را ترك مي نمايدودر دنياي نوجواني وارد مي شود نهايتا با فرضهاوباورهاي جديدي درمورد خود، ارزشها،هويت،بايد روبرو شود.درايندزدي وديگررفتارهاي بزهكارانه دست مي زنندوبه نظرمي رسد مبناي خانواده درسلامت روان نه تنها يك ضرورت بيولوژيكي، بلكه رواني است.
‏ نوجوانان ازبزرگسالاني كه درنظرودرزندگي آنها اهميت دارند انتظاردارند محرم اسرارآنان‏ ‏باشندوبه حرفهاي آنان گوش كنندوآنهارا درك نمايند و رازدارآنها باشند اين اشخاص مي توانند پدر،مادر، معلم ويا مربي باشند.
‏ نوجوانان مي خواهند قبل ازهرچيزدرزندگي خود افرادي مورد اطمينان واعتماد داشته تا زماني كه مرتكب خلافي مي شوند به او فرصت توضيح داده شود.
‏ براي يك نوجوان دردمند هيچ چيزي آرامش بخش تراز وجودوالدين ويا مربيان كه بتواندآزادانه حرفش را به آنان بگويد نيست.
‏3
‏ نوجوانان دوست دارند مورد توجه وعلاقه مداوم والدين ومربيان خود قرار بگيرند وانتظارهمخواني دررفتاروالدين ومربيان خويش را دارندوبالاخره اينكه نوجوانان به تشويق دركاري كه شايستگي آنرا دارند نيازمندند.
‏ متاسفانه دربسياري ازخانواده هاو يا شبانه روزي ها آنچه بيشتردريافت مي كنند انتقاد است‏ ‏براي آنكه كودك ونوجوان بتواند به شيوه اي سالم وبهنجاررشد،وتكامل يابد، نيازهاي شخصيتي، فيزيكي، واجتماعي اوبايد درحد معقول ارضاءشود. مشكلات رفتاري، بزهكاري وناشادي كودك و نوجوان،اساسأمربوط به ناكامي دررفع اين نيازهاست وشرايط نامساعد درنوجوان ايجاد ناكامي و سرانجام ناسازگاري مي نمايد ازجمله اين شرايط، خانواده هاي ازهم پاشيده وطرد شدگي، سختگيري ومحدوديت شديدفقروكمبودهاي شخصي ونبود معيارهاي صحيح اعتقادي واخلاقي را مي توان نام برد .تحقيقات درمورد كودكان متعلق به خانواده هاي ازهم گسيخته نشان مي دهد كه اين گونه كودكان ازعقب ماندگي تحصيلي ويا برعكس ازپيشرفت خوب تحصيلي برخوردارخواهند شد .اين گونه كودكان درمقايسه با كودكان متعلق به محيطهاي خانواد گي گرم وصميمي، احتمالأ داري مشكلات جسمي عاطفي، اجتماعي ورفتاري بيشتري مي باشندوكلأ ناسازگارترند.
‏ كودكاني كه والدين آنها به علت طلاق يا هرعلت ديگري جدا ازيكديگرزندگي مي كنند، مشكلات، حساسيت زياد، زود عصباني شدن، خوداري‏،‏ كم توجهي ‏به ‏تاييدوتوجه اجتماعي،افسردگي، وبيش از همه احتمالأ دروغگويي، دزدي واشكال مختلف نافرماني را مي توان درموردآنها نام برد.
‏ كودك ونوجواني كه طرد شده والدين ويامربيان خود هستند درخانه، مدرسه وموقعيتهاي ديگر نشانه هاي ناسالم ازخود بروزمي دهند .ازرفتارهاي خاص به منظور جلب توجه وبي ثباتي عاطفي ودرارتكاب تقصيرفاقد احساس گناه و پشيماني از جمله اين رفتارهاست.
‏ براساس نتايج بدست آمده توسط آقاي نادرصوفي وندي برروي مسئله اثرات كاربرد فنون ساختاري گروه دربرخي ازويژگيهاي شخصيتي نوجوانان مراكز شبانه روزي دراستان كرمانشاه مهارت ارتباطي به عنوان يك فرايند تحولي درزندگي نوجوانانازاهميت خاص بر خورداراست. بخصوص آن گروه ازنوجوانان كه به صورت گروهي وبه ناچاردرمراكز شبانه روزي بسر مي برند.
‏يك فرمول بندي از مشكلات موجود درفضاي ارتباطي اين افرادوبرطبق نظرات موجود،پژوهشگررا به اين مسئله رهنمون ساخت كه شكل گيري ناقص «رابطه بامراد» دردوره اوليه زندگي اين نوجوانان منتج به ساخت يك «من»ضعيف درآنان شده كه به صورت علائم بي اعتمادي اضطراب آميز،ناپايداري هيجاني،وابستگي مشروط وافراطي، حالات اضطراب وافسردگي نشان داده مي شود كه اين حالات درروابط بين فردي ودرون فردي آنان اثروكاهش شديدي را درمهارت هاي شخصي، گروهي واجتماعي ايجاد كرده است.

 

دانلود فایل

 

پکیج مقاله در مورد نوجوان و دین
 خرید مقاله در مورد نوجوان و دین
 سایت مقاله در مورد نوجوان و دین
 بهترین مقاله در مورد نوجوان و دین
مقاله در مورد نوجوان و دین , پاورپوینت مقاله در مورد نوجوان و دین , مقاله در مورد نوجوان و دین , دانلود مقاله در مورد نوجوان و دین ,فایل مقاله در مورد نوجوان و دین , ورد مقاله در مورد نوجوان و دین ,محصول مقاله در مورد نوجوان و دین ,
معارف

دیدگاهتان را بنویسید