مقاله مناسك ديني word-دانلود

دانلود مقاله مناسك ديني word

با کیفیت ترین مقاله مناسك ديني word , دانلود مقاله مناسك ديني word  , سایت دانلود مقاله مناسك ديني word

 

مقاله مناسك ديني word

مقاله-مناسك-ديني-wordلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏3-2-1- بيان ديدگاه برخي از روا‏ن ‏شناسان راجع به مناسك ديني
‏فرويد احساسات مذهبي را با اصل قرار دادن د‏و‏ پارادايم اصلي مورد بررسي قرار مي دهد اول مسأله محروميت و دوم داشتن احساسات دو پهلو نسبت به والدين.
‏3-2-1-1-1- محروميت
‏او در كتاب روانكاوي آينده يك پندار استدلالش چنين است:
‏« زندگي ناگزير با محروميت هايي همراه است حتي همين تمدن،‌ از آنجا كه خود تمدن مبتني بر وانهادن كششها و انگيزه هاي غري‏ز‏ي‏ است پيامدهاي گريزناپذيري آن رنج بردن افراد از ناكامي است به عقيده فرويد نظم و مقررات اجتماعي كه مستلزم تمدن است بدون تحميل محروميت برافراد تحقق نمي يابد.
‏او محروميت ديگر محروميت افراد بر هم مي داند زيرا در هر مرحله افراد مسلط بر ديگران به نوعي اعمال قدرت مي كنند.
‏محروميت مهمتر از نظر فرويد محروميتي است كه از جانب طبيعت بر انسانها تحميل شده است او به جهان طبيعي به صورت انساني نگريسته است كه گويي تمام ويژگيهاي نوع بشر را دارد. اگر طبيعت به گونه اي غيرشخصي نگريسته شود نمي توان به آن نزديك شد، برخورد كرد و تماس برقرار نمود اما اگر طبيعت با سيماي انساني تصور شود يعني داراي اراده و مقصود نيست انگاشته شود مي توان بر آن تأثير گذاشت، خشمش را فرونشاند ‏دلش را به دست آورد،رشوه اش داد و ترغيبش نمود‏.(همان،ص 47)
‏فرويد در ادامه با شرح جامعه ابتدايي كه دين نخستين بار در آن پديدار شد توضيح مي دهد كه يك چنين طرز تفكري درباره طبيعت بسيار مايه آرامش و دلداري است و در واقع گامي به پيش در برخورد با جهان به شمار مي آيد. (هميلتون، 1377 ص 100)
‏3-2-1-8-2- احساسات دوپهلو نسبت به والدين
‏2
‏به نظر فرويد اين شيوه برخورد با ناكا‏م‏ي و محروميت بر الگوي رابطه كودك با والدين به ويژه رابطه كودك‏ با‏ پدر استوار است. فرد مي كوشد به همان نحو با پدرش برخورد كند كه با جهان طبيعي نيز برخورد مي كند فرويد اين قضيه را به صورت زير شرح مي دهد:
‏«براي اينكه اين موقعيت چيز تازه اي نيست اين قضيه پيش نمونه كودكانه اي دارد و در واقع تداوم همان است يكبار پيش از اين فرد خودش را در حالت مشابهي از درماندگي يافته است و آن مربوط به زماني است كه شخص به عنوان يك بچه كودك در رابطه با والدينش بوده است. او به يك دليل مي بايست از والدينش به ويژه پدرش هراس داشته باشد ولي از سوي ديگر مطمئن بود كه پدرش از او در برابر خطرهاي احتمالي محافظت مي كند در نتيجه طبيعي بود كه اين دو موقعيت را همانند بداند. انسان نيروهاي طبيعي را نه تنها به صورت اشخاصي در نظر مي آورد كه با آنها مي تواند مانند همگنانش ارتباط برقرار سازد. كه اين امر البته نمي تواند تأثير بيش از اندازه نيرومندي را كه اين نيروها بر او مي گذراند به قدري كافي توجيه كند –‏ بلكه به آنها خصلت يك پدر مي بخشد و آنها را به خدايان تبديل مي كنند.» (فرويد، 1344، ص 29و ص 30)
‏لذا انسانها نه تنها نيروهاي طبيعي را به صورت اشخاصي در نظر مي آورند كه با آنها مي توانند همگنانش ارتباط برقرار سازد. كه البته‏ به‏ دليل نيرومندي بيش از اندازه نيروهاي طبيعي به آنها خصلت يك پدر مي بخشد و آنها را به خدايان تبديل مي كند (هميلتون، 1377 ص 102)
‏3-2-1-2- كاركرد جبران كننده دين
‏فرويد در ادامه بحث پيشين از استقلال بيشتر خدايان سخن مي گويد او‏در‏ پايان‏ بر‏ اين نكته كه در ذهن انسان اين انديشه پديدار مي شود خدايان خودشان حاكم بر سرنوشت شده اند تأكيد مي كند خدايان كاركرد جبران كننده دارد و مطلب فوق را به اين شرح توضيح مي دهد.
‏«انسانها بر اين باورند كه خدايان محروميت هايي كه فرهنگ براي سركوبي و تنظيم كششهاي غريزي بر آنها تحميل مي كند ‏ر‏ا جبران مي سازد در اين زمان است كه دين با اخلاق عجين مي شود.

 

دانلود فایل

 

پکیج مقاله مناسك ديني word
 خرید مقاله مناسك ديني word
 سایت مقاله مناسك ديني word
 بهترین مقاله مناسك ديني word
مقاله مناسك ديني word , پاورپوینت مقاله مناسك ديني word , مقاله مناسك ديني word , دانلود مقاله مناسك ديني word ,فایل مقاله مناسك ديني word , ورد مقاله مناسك ديني word ,محصول مقاله مناسك ديني word ,
معارف

دیدگاهتان را بنویسید