جاوا اسکریپت-دانلود

دانلود جاوا اسکریپت

با کیفیت ترین جاوا اسکریپت , دانلود جاوا اسکریپت  , سایت دانلود جاوا اسکریپت

 

جاوا اسکریپت

جاوا-اسکریپتفايل دانلودي حاوي يک فايل ورد قابل ويرايش در 55 صفحه به صورت متني ميباشد.
قسمتي از متن:
فهرست مطالب:
چکیده ۵
۱٫جاوااسکریپت چیست؟ ۶
۱ـ۱٫ اصول اسکریپت نویسی در صفحات وب …….۶
۲ـ۱٫ اسکریپتها و برنامه ها ۶
۳ـ۱٫ معرفی جاوااسکریپت ۷
۴ـ۱٫ قابلیتهای جاوااسکریپت ۷
۵ـ۱٫جاوااسکریپت در مقابل جاوا ۷
۶ـ۱٫چگونه جاوااسکریپت در صفحات وب قرار میگیرد۸
۲٫خلق یک اسکریپت ..۸
۱ـ۲٫ابزار اسکریپت نویسی ۹
۲ـ۲٫آغاز خلق اسکریپت ۹
۳٫ بررسی قابلیتهای جاوااسکریپت ۹
۱ـ۳٫ زیباتر کردن صفحات وب به کمک جاوااسکریپت ۱۰
۱ـ۱ـ۳ .استفاده از نوار وضعیت ۱۰
۲ـ۳٫کاربابرنامه های اتصالی ۱۰
۴٫ برنامه های جاوااسکریپت چگونه کار میکنند. ۱۱
۱ ـ۴٫ توابع درجاوااسکریپت ۱۱
۲ـ۴٫ اشیاءدر جاوااسکریپت ۱۳
۱ـ۲ـ۴ . جاوااسکریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می کند۱۳
۳ـ۴٫کنترل حوادث ۱۳
۴ـ۴٫ مخفی کردن اسکریپتها از مرورگرهای قدیمی ۱۴
۵٫ استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن ۱۵
۱ ـ ۵٫ انتخاب نام برای متغییرها ۱۵
۲ـ ۵٫ تعیین مقدار برای متغییر ها. ۱۵
۱ـ۲ـ۵٫ انواع اساسی داده ها در جاوااسکریپت ۱۶
۳ـ ۵٫ انواع داده جاوااسکریپت۱۶
۶ . آرایه ها و رشته ها ۱۶
۱ـ۶ .خلق یک شیء String17
۷٫ بررسی و مقایسه متغییرها ۱۷
۱ـ۷ . دستورIf17
۲ـ۷ . دستورEles 18
۸ . تکرار دستورات باکمک حلقه ها ۱۸
۱ـ ۸ . حلقه های For18
۲ـ ۸ . حلقه های While19
۳ـ ۸ . حلقه های Do…while 19
۹٫ اشیاء درون ساخت مرورگر۱۹
۱ـ ۹ . اشیاء چیستند؟ ۱۹
۱ـ ۱ـ ۹٫خلق اشیاء ۱۹
۲ـ ۹ . خاصیتهای اشیاء و مقادیر۲۰
۳ـ ۹ . گـرد کردن اعداد ۲۰
۴ـ ۹ . خلق اعداد تصادفی ۲۱
۵ ـ ۹٫ کـار با تاریخها ۲۱
۱۰ . مدل شیئی سند (DOM21
۱ـ ۱۰ . درک مدل شیئی سند ۲۱
۲ـ ۱۰ . دسترسی به تاریخچه مرورگـر ۲۲
۱۱٫ خلق اشیاء اختصاصی ۲۳
۱ـ۱۱ . استفاده از اشیاء برای ساده کردن اسکریپتها ۲۳
۲ـ۱۱ . اختصاصی کردن اشیاء درون ساخت ۲۴
۱۲ . پنجره ها و زیر صفحه ها ۲۴
۱ـ ۱۲ . کنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء ۲۴
۲ـ۱۲ . ایجاد وقفه های زمانی ۲۵
۳ـ ۱۲ . استفاده از اشیاء جاوا اسکریپت برای کار با زیر صفحه ها ۲۵
۱۴٫ دریافت اطلاعات به کمک پرسشنامه ها ۲۶
۱ـ ۱۴٫ اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML ۲۶
۲ـ ۱۴ . شیءfrom در جاوااسکریپت ۲۶
۳ـ ۱۴ . ورودیهای متن ۲۶
۴ـ ۱۴ . ورودیهای چند خطی متن ۲۶
۵ـ ۱۴ . کـار با متن در پرسشنامه ها ۲۶
۶ـ۱۴ . دکمه ها ۲۷
۷ـ ۱۴ . مربعهای گـزینش ۲۷
۸ ـ ۱۴ . دکـمه های رادیوئی ۲۷
۱۵ . تصاویر گـرافیکی و انیمیشن ۲۸
۱ـ ۱۵ . استفاده از جاوااسکریپت برای کار با نقشه های تصویری ۲۸
۲ـ ۱۵ . تصاویر دینامیک در جاوااسکریپت ۲۸
۱۶ . اسکریپتهای فرامرور گری ۲۹
۱ـ ۱۶ . دریافت اطلاعات مرورگر ۲۹
۲ـ ۱۶ . حل مشکل ناسازگاری مرورگرها ۲۹
۳ـ ۱۶ . خلق یک صفحه چند منظوره ۲۹
۴ـ۱۶ . هدایت کاربران به صفحات وب ۲۹
۵ـ۱۶ . خلق یک صفحه چند منظوره ۲۹
۱۷ . کـار با شیوه نامه ها ۳۰
۱ـ ۱۷ . معرفیHTML دینامیک ۳۰
۲ـ ۱۷ . شیوه و ظاهرصفحات ۳۱
۳ـ۱۷ . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS 31
۴ـ ۱۷ . تنظیم مکـان متن ۳۱
۵ـ ۱۷ . تغییر رنگ و تصاویر زمینه ۳۲
۶ـ ۱۷ . کـار با فوتنهـا ۳۲
۷ـ ۱۷ . کنترل شیوه ها بکمک جاوااسکریپت ۳۲
۱۸ . استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیک ۳۳
۱ـ ۱۸ . لایه ها چگونه کار میکنند؟ ۳۳
۲ـ ۱۸ . دو استاندارد برای خلق لایه ها ۳۳
۳ـ ۱۸ . خلق لایه های CSS 34
۴ـ ۱۸ . تعریف خواص لایه ها ۳۴
۱۹ . استفاده از جاوااسکریپت برای توسعه یک سایت وب ۳۴
۱ـ ۱۹ . خلق سند HTML ۳۴
۲ـ ۱۹ . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت کاربران ۳۵
۳ـ ۱۹ . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای ۳۵
۴ـ ۱۹ . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها ۳۶
۵ـ ۱۹ . استفاده از پیوندهای گـرافیکی ۳۶
۲۰ . نتیجه ۳۷
۲۱ . خلاصه ۳۸
۲۲ . فهرست منابع ۳۹

دانلود فایل

 

پکیج جاوا اسکریپت
 خرید جاوا اسکریپت
 سایت جاوا اسکریپت
 بهترین جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت , پاورپوینت جاوا اسکریپت , جاوا اسکریپت , دانلود جاوا اسکریپت ,فایل جاوا اسکریپت , ورد جاوا اسکریپت ,محصول جاوا اسکریپت ,
دانلود پروژه های آماده دانشجویی

دیدگاهتان را بنویسید