گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف۲ گچساران-دانلود

گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف۲ گچساران   گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف۲ گچسارانکشور ما یکی از کشورهای نفت خیز جهان می باشد و بیشتر درآمد اقتصادی آن از طریق صادرات…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف۲ گچساران-دانلود

گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف3 گچساران-دانلود

گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف3 گچساران   گزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف3 گچسارانایستگاه فشار ضعیف3 گچساران دارای ۵ ردیف تراکم می باشد ، که هر یک ردیف کمپرسور دارای سه…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی ایستگاه فشار ضعیف3 گچساران-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز بندرعباس-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز بندرعباس   گزارش کارآموزی پالایشگاه گاز بندرعباسگازها در زیر زمین به صورت مخازن مجزا و یا همراه با نفت وجود دارند و توسعه و رشد صنعت…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پالایشگاه گاز بندرعباس-دانلود

گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک-دانلود

گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک   گزارش کارآموزی پتروشیمی اراکﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پتروشیمی اراک-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه کرمانشاه-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه کرمانشاه   گزارش کارآموزی پالایشگاه کرمانشاهپالایشگاه کرمانشاه در سال ۱۳۱۴ در شمال شهر کرمانشاه و در کنار رودخانه قره سو فعالیت خود را با پالایش روزانه ۴۲۰۰…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پالایشگاه کرمانشاه-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه آبادان-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه آبادان   گزارش کارآموزی پالایشگاه آبادانهدف از کارآموزی به کارگیری معلومات علمی و تئوری بصورت عملی و کسب تجربه و مهارت های لازم می‎باشد. لذا یک کارآموز…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پالایشگاه آبادان-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه شیراز-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه شیراز   گزارش کارآموزی پالایشگاه شیرازبا نگرش به این موضوع که بیش از یکصد سال از تأسیس کارخانجات متعدد صنعتی و بیش از ۶۰ سال از استخراج…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پالایشگاه شیراز-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهان-دانلود

گزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهان   گزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهانهدف از کارآموزی به کارگیری معلومات علمی و تئوری بصورت عملی و کسب تجربه و مهارت های لازم می‎باشد. لذا یک کارآموز…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی پالایشگاه اصفهان-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری   گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاریواحد بهره برداری آغاجاری در ۱۲ کیلومتری شهرستان امیدیه قرار گرفته که کار آن عمل جدا کردن گاز…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون 2-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون 2   گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون 2جداسازی فیزیکی عملی است که بر اساس آن مخلوط دو یا چند جسم را از راههای…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون 2-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵   گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵این واحد بهره برداری در ۸۰ کیلومتری جاده اهواز-رامهرمز قرار دارد که از لحاظ موقعیت، دورترین…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد بهره برداری مارون ۵-دانلود

گزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمان-دانلود

گزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمان   گزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمانهدف از تاسیس واحدهای نمک زدایی دفع آمولسیون های موجود در نفت می باشد. آب نمک بصورت…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد نمک زدایی مسجد سلیمان-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمان-دانلود

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمان   گزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمانبه طور کلی یک مهندس بهره برداری پس از اتمام و به نتیجه رساندن یک برنامه…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد بهره برداری مسجد سلیمان-دانلود

گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند-دانلود

گزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند   گزارش آزمایشگاه کنترل فرآینددر هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد که این بهبود هم در کمیت و میزان تولید موثر است و هم…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه کنترل فرآیند-دانلود

گزارش کارآموزی مجتمع گاز پارس جنوبی-دانلود

گزارش کارآموزی مجتمع گاز پارس جنوبی   گزارش کارآموزی مجتمع گاز پارس جنوبیمجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC) (سهامی خاص) بمنظور بهره برداری از فازهای توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی مجتمع گاز پارس جنوبی-دانلود

پاورپوینت حفاری زیر فشار تعادلی با سیالات سبک-دانلود

پاورپوینت حفاری زیر فشار تعادلی با سیالات سبک   پاورپوینت حفاری زیر فشار تعادلی با سیالات سبکامروزه کارشناسان در حال مطالعه بر روی سیالات کم فشاری هستند که در عملیات…

ادامه خواندنپاورپوینت حفاری زیر فشار تعادلی با سیالات سبک-دانلود

گزارش کارآموزی واحد نمکزدایی مارون ۲-دانلود

گزارش کارآموزی واحد نمکزدایی مارون ۲   گزارش کارآموزی واحد نمکزدایی مارون ۲نفت خام مجموعه ای از هیدرو کربورها که بسته به فشار و درجه حرارت آن بشکل جامد ،مایع…

ادامه خواندنگزارش کارآموزی واحد نمکزدایی مارون ۲-دانلود

گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات-دانلود

گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات   گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالاتونتوری متر جهت اندازه گیری دبی در لوله ها به کار برده می شود. اریفیس را می توان جهت اندازه گیری دبی…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات-دانلود

گزارش آزمایشگاه خواص سنگ-دانلود

گزارش آزمایشگاه خواص سنگ   گزارش آزمایشگاه خواص سنگیک مخزن هیدروکربنی سنگی است که هم دارای ظرفیت ذخیره سازی بوده (متخلخل باشد) و هم توانایی عبور سیال از میان خود…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه خواص سنگ-دانلود

گزارش آزمایشگاه حفاری-دانلود

گزارش آزمایشگاه حفاری   گزارش آزمایشگاه حفاریروش حفاری دورانی دو ویژگی برجسته و مهم دارد. ساق حفاری دوران داده می شود تا مته دوران کند یکی از انواع سیال حفاری…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه حفاری-دانلود

گزارش آزمایشگاه خواص سیالات-دانلود

گزارش آزمایشگاه خواص سیالات   گزارش آزمایشگاه خواص سیالاتمخزن نفت ساده ترین شکل جمع یک ذخیره نفتی در زیر زمین و کوچکترین واحد از نظر اقتصادی است. از خصوصیات هر…

ادامه خواندنگزارش آزمایشگاه خواص سیالات-دانلود

جزوه اسیدکاری دکتر مقدسی-دانلود

جزوه اسیدکاری دکتر مقدسی   جزوه اسیدکاری دکتر مقدسیمهمترین خاصیتی که یک سنگ مخزن نفت و گاز باید داشته باشد تراوایی و توانایی سنگ در عبوردهی سیال می باشد ،…

ادامه خواندنجزوه اسیدکاری دکتر مقدسی-دانلود

جزوه اسیدکاری مهندس قبادی-دانلود

جزوه اسیدکاری مهندس قبادی   جزوه اسیدکاری مهندس قبادیمهمترین خاصیتی که یک سنگ مخزن نفت و گاز باید داشته باشد تراوایی و توانایی سنگ در عبوردهی سیال می باشد ،…

ادامه خواندنجزوه اسیدکاری مهندس قبادی-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه خواجه نصیر-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه خواجه نصیر   جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه خواجه نصیرمکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام…

ادامه خواندنجزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه خواجه نصیر-دانلود

جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراط-دانلود

جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراط   جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراطپایه و اساس موازنه بر مبنای قانون اصل بقای می‌باشد. چنانچه این اصل برای ماده استفاده…

ادامه خواندنجزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراط-دانلود

جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر پروینی-دانلود

جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر پروینی   جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر پروینیپایه و اساس موازنه بر مبنای قانون اصل بقای می‌باشد. چنانچه این اصل برای ماده استفاده…

ادامه خواندنجزوه موازنه مواد و انرژی دکتر پروینی-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر سامانی-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر سامانی   جزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر سامانیمکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام به محیط…

ادامه خواندنجزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر سامانی-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه امیرکبیر   جزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه امیرکبیرمکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام به محیط…

ادامه خواندنجزوه مکانیک سیالات ۱ دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه مکانیک سیالات 2 دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه مکانیک سیالات 2 دانشگاه امیرکبیر   جزوه مکانیک سیالات 2 دانشگاه امیرکبیرمکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام به محیط…

ادامه خواندنجزوه مکانیک سیالات 2 دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (1)-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (1)   جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (1)ﺑﺮای ﻓﻬﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ…

ادامه خواندنجزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (1)-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (2)-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (2)   جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (2)ﺑﺮای ﻓﻬﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ…

ادامه خواندنجزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (2)-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر نجیبی-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر نجیبی   جزوه خواص سیالات مخزن دکتر نجیبیذخائر هیدروکربونی در یک مخزن بخودی خود هیچ ارزشی برای شرکت‌های نفتی ندارند جریان این سیالات از مخزن…

ادامه خواندنجزوه خواص سیالات مخزن دکتر نجیبی-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن-دانلود

جزوه خواص سیالات مخزن   جزوه خواص سیالات مخزنﺑﺮای ﻓﻬﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻓﺸﺎر ، داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از ﺧﻮاص…

ادامه خواندنجزوه خواص سیالات مخزن-دانلود

جزوه مکانیک سنگ-دانلود

جزوه مکانیک سنگ   جزوه مکانیک سنگﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از داﻧﺶ ﻧﻈﺮی و عملی از رﻓﺘﺎر ﻣﮑﺎنیکی ﺳﻨﮓ ﯾﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐه ﺑه واﮐﻨﺶ ﺳﻨﮓ در…

ادامه خواندنجزوه مکانیک سنگ-دانلود

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر   جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیرترمودینامیک (به فرانسوی: Thermodynamique، ترمودینامیک) (به انگلیسی: Thermodynamics، ترموداینامیکس) یا دماپویایی شاخه‌ای از علوم طبیعی است که به بحث راجع…

ادامه خواندنجزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه امیرکبیر-دانلود

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف-دانلود

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف   جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریفترمودینامیک (به فرانسوی: Thermodynamique، ترمودینامیک) (به انگلیسی: Thermodynamics، ترموداینامیکس) یا دماپویایی شاخه‌ای از علوم طبیعی است که به…

ادامه خواندنجزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف-دانلود

پروژه بررسی اجمالی فرآیندهای انتقال گاز و مقایسه آن ها-دانلود

پروژه بررسی اجمالی فرآیندهای انتقال گاز و مقایسه آن ها   پروژه بررسی اجمالی فرآیندهای انتقال گاز و مقایسه آن هافناوری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع (Gas to…

ادامه خواندنپروژه بررسی اجمالی فرآیندهای انتقال گاز و مقایسه آن ها-دانلود

پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن (EOR)-دانلود

پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن (EOR)   پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن (EOR)از آن جا که بیشتر مخازن کشور در نیمه دوم عمر خود به‌سر می‌برند…

ادامه خواندنپروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن (EOR)-دانلود

پروژه دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای عملیات بهره برداری-دانلود

پروژه دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای عملیات بهره برداری   پروژه دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای عملیات بهره بردارینقش مهمی که دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای بهره…

ادامه خواندنپروژه دستگاه های سرویس دهنده در واحدهای عملیات بهره برداری-دانلود

پروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY)-دانلود

پروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY)   پروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و…

ادامه خواندنپروژه بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحدهای تولید کننده نفت و گاز (HAZOP STUDY)-دانلود

پروژه فناوری نانو و کاربردهای آن-دانلود

پروژه فناوری نانو و کاربردهای آن   پروژه فناوری نانو و کاربردهای آنفناوری نانو یکی از آخرین دستاوردهای علمی است. طبق بررسی های شورای پژوهش های اجتماعی - اقتصادی انگلستان،…

ادامه خواندنپروژه فناوری نانو و کاربردهای آن-دانلود

پروژه کربن فعال و کاربردهای آن-دانلود

پروژه کربن فعال و کاربردهای آن   پروژه کربن فعال و کاربردهای آنکربن فعال به‌ عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی می‌باشد. این ماده از پیرولیز مواد گیاهی…

ادامه خواندنپروژه کربن فعال و کاربردهای آن-دانلود

پروژه کاربردهای تکنولوژی نانو در مباحث حرارتی-دانلود

پروژه کاربردهای تکنولوژی نانو در مباحث حرارتی   پروژه کاربردهای تکنولوژی نانو در مباحث حرارتینانو فناوری در بر گیرنده پژوهش ها و فناوری هایی است که در گروه ۱۰۰-۱ نانو…

ادامه خواندنپروژه کاربردهای تکنولوژی نانو در مباحث حرارتی-دانلود

پروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتی-دانلود

پروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتی   پروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتیآلودگی، به معنای وارد شدن یا وارد کردن مواد زیان بار، سمی یا انرژی (گرمایی یا…

ادامه خواندنپروژه طراحی سیستم تصفیه پساب های صنعتی-دانلود

پروژه مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم های شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان هیدرات-دانلود

پروژه مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم های شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان هیدرات   پروژه مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم های شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان…

ادامه خواندنپروژه مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم های شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان هیدرات-دانلود

پروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلی-دانلود

پروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلی   پروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلیمحدودیت سیالات انتقال حرارت در صنایع…

ادامه خواندنپروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلی-دانلود

پروژه کاتالیست های نسل جدید زیگلرناتا-دانلود

پروژه کاتالیست های نسل جدید زیگلرناتا   پروژه کاتالیست های نسل جدید زیگلرناتااساسا کاتالیزور به عنوان یک ترکیب شیمیایی در نظر گرفته می شود که قادر به اعمال اثر تسریع کنندگی…

ادامه خواندنپروژه کاتالیست های نسل جدید زیگلرناتا-دانلود

پروژه خوردگی در صنایع نفت و گاز-دانلود

پروژه خوردگی در صنایع نفت و گاز   پروژه خوردگی در صنایع نفت و گازاز زمانیکه انسان دست به استحصال فلز از معادن زد و به ساخت ادوات فلزی و…

ادامه خواندنپروژه خوردگی در صنایع نفت و گاز-دانلود

پروژه ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز-دانلود

پروژه ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز   پروژه ایستگاه های تقویت فشار انتقال گازهمچنانکه می دانیم رشد تقاضا جهت مصرف انرژی در هر کشور تابعی از سطح زندگی و…

ادامه خواندنپروژه ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز-دانلود

پروژه شبیه سازی مبدل های حرارتی-دانلود

پروژه شبیه سازی مبدل های حرارتی   پروژه شبیه سازی مبدل های حرارتیمبدل های حرارتی تقریبا پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و می توان آن ها را در بیشتر واحدهای…

ادامه خواندنپروژه شبیه سازی مبدل های حرارتی-دانلود

پروژه دیگ بخار-دانلود

پروژه دیگ بخار   پروژه دیگ بخاردیگ بخار دستگاهی است که برای تولید بخار از آن استفاده می‌شود. این بخار می‌تواند برای چرخاندن توربین یا گرم کردن برخی کوره‌ها استفاده…

ادامه خواندنپروژه دیگ بخار-دانلود

پروژه مته های حفاری و بررسی عملکرد آن در میدان های مناطق نفتخیز-دانلود

پروژه مته های حفاری و بررسی عملکرد آن در میدان های مناطق نفتخیز   پروژه مته های حفاری و بررسی عملکرد آن در میدان های مناطق نفتخیزشاید بتوان گفت یکی…

ادامه خواندنپروژه مته های حفاری و بررسی عملکرد آن در میدان های مناطق نفتخیز-دانلود

پروژه حفاری جهت دار-دانلود

پروژه حفاری جهت دار   پروژه حفاری جهت دارحفاری هرچاه انحرافی در واقع ایجاد حفره ای از سطح زمین به سمت یک هدف زیر زمینی دراعماق زمین است. برحسب وضعیت…

ادامه خواندنپروژه حفاری جهت دار-دانلود

پروژه مشکلات مخزن و راهکارهای مقابله با آن-دانلود

پروژه مشکلات مخزن و راهکارهای مقابله با آن   پروژه مشکلات مخزن و راهکارهای مقابله با آندر زمین شناسی نفت یکی از تخصص های مهم که توسط زمین شناسان و…

ادامه خواندنپروژه مشکلات مخزن و راهکارهای مقابله با آن-دانلود

پروژه آسفالتین و علل بروز و تشکیل آن در مخازن-دانلود

پروژه آسفالتین و علل بروز و تشکیل آن در مخازن   پروژه آسفالتین و علل بروز و تشکیل آن در مخازنتولید نفت از مخازن نفتی با مشکلاتی همراه است که ممکن…

ادامه خواندنپروژه آسفالتین و علل بروز و تشکیل آن در مخازن-دانلود

پروژه اصول اسیدکاری چاه های نفت و گاز-دانلود

پروژه اصول اسیدکاری چاه های نفت و گاز   پروژه اصول اسیدکاری چاه های نفت و گازاسید به منظور تحریک طبقات تولید کننده نفت و گاز بدرون چاه تزریق می…

ادامه خواندنپروژه اصول اسیدکاری چاه های نفت و گاز-دانلود

پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار-دانلود

پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار   پروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدارسنگ های مخازن کربناته نفوذ پذیری و تخلخل بسیار زیادی را در مقایسه با سنگ های دیگر از…

ادامه خواندنپروژه فرآیند آشام در مخازن شکافدار-دانلود

پروژه مانده یابی (Fishing)-دانلود

پروژه مانده یابی (Fishing)   پروژه مانده یابی (Fishing)مانده یابی عملیاتی است که شامل گرفتن، بدست آوردن و یا از بین بردن وسایلی که در چاه مانده و یا گیر…

ادامه خواندنپروژه مانده یابی (Fishing)-دانلود

پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD)-دانلود

پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD)   پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD)ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای کنونی با توجه به تجدید ناپذیر بودن آنها لزوم بکار گیری…

ادامه خواندنپروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD)-دانلود

پروژه پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاری-دانلود

پروژه پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاری   پروژه پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاریتجارب گذشته حفاری نشان می دهد که گل حفاری بنتونیتی به رغم…

ادامه خواندنپروژه پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاری-دانلود

پروژه مخازن گاز میعانی-دانلود

پروژه مخازن گاز میعانی   پروژه مخازن گاز میعانیدر صنعت نفت و گاز، عمده‌ توجه مهندسان در قسمت‌های عملیاتی معطوف به شرایطی است که سیالات همزمان در حالت دو فازی مایع…

ادامه خواندنپروژه مخازن گاز میعانی-دانلود

پروژه جداسازی آب نمک (نمکزدائی) از نفت خام-دانلود

پروژه جداسازی آب نمک (نمکزدائی) از نفت خام   پروژه جداسازی آب نمک (نمکزدائی) از نفت خامدر بسیاری از فرآیندهای شیمیایی جداکردن موثر یک فاز پراکنده آبی از یک فاز…

ادامه خواندنپروژه جداسازی آب نمک (نمکزدائی) از نفت خام-دانلود

پروژه کاربردها و مزایای حفاری زیر فشار تعادل (UBD)-دانلود

پروژه کاربردها و مزایای حفاری زیر فشار تعادل (UBD)   پروژه کاربردها و مزایای حفاری زیر فشار تعادل (UBD)مساله ای که اغلب کارشناسان جامه جهانی نفت بر آن توافق نظر…

ادامه خواندنپروژه کاربردها و مزایای حفاری زیر فشار تعادل (UBD)-دانلود

پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و کاربردهای آن در کشور-دانلود

پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و کاربردهای آن در کشور   پروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و کاربردهای آن در کشورمطالعات جدید نشان می…

ادامه خواندنپروژه روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت و کاربردهای آن در کشور-دانلود

مقاله مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط CFD-دانلود

مقاله مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط CFD   مقاله مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط CFDدر این تحقیق یک بستر پر شده آزمایشگاهی شامل کاتالیست های جاذب…

ادامه خواندنمقاله مدلسازی بستر پر شده جذب آب توسط CFD-دانلود

مقاله مقایسه آزمایشگاهی و مدلسازی CFD عملکرد نوار پیچیده تعبیه شده در دو نوع مبدل حرارتی متفاوت-دانلود

مقاله مقایسه آزمایشگاهی و مدلسازی CFD عملکرد نوار پیچیده تعبیه شده در دو نوع مبدل حرارتی متفاوت   مقاله مقایسه آزمایشگاهی و مدلسازی CFD عملکرد نوار پیچیده تعبیه شده در…

ادامه خواندنمقاله مقایسه آزمایشگاهی و مدلسازی CFD عملکرد نوار پیچیده تعبیه شده در دو نوع مبدل حرارتی متفاوت-دانلود

مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام-دانلود

مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام   مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادامقرن ها است که ایران از نظر تولید بادام در…

ادامه خواندنمقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام-دانلود

مقاله تأثیر غلظت مس و گلو (Glue) بر ضریب نفوذ یون های ++Cu در فرآیند پالایش الکترولیتی مس-دانلود

مقاله تأثیر غلظت مس و گلو (Glue) بر ضریب نفوذ یون های ++Cu در فرآیند پالایش الکترولیتی مس   مقاله تأثیر غلظت مس و گلو (Glue) بر ضریب نفوذ یون…

ادامه خواندنمقاله تأثیر غلظت مس و گلو (Glue) بر ضریب نفوذ یون های ++Cu در فرآیند پالایش الکترولیتی مس-دانلود

مقاله تعیین ضریب انتقال حرارت جابه جایی بر روی دسته لوله های پره‌دار-دانلود

مقاله تعیین ضریب انتقال حرارت جابه جایی بر روی دسته لوله های پره‌دار   مقاله تعیین ضریب انتقال حرارت جابه جایی بر روی دسته لوله های پره‌داردر این مقاله، ضریب…

ادامه خواندنمقاله تعیین ضریب انتقال حرارت جابه جایی بر روی دسته لوله های پره‌دار-دانلود

مقاله بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز-مایع در یک مدل نیمه صنعتی-دانلود

مقاله بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز-مایع در یک مدل نیمه صنعتی   مقاله بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز-مایع در یک…

ادامه خواندنمقاله بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز-مایع در یک مدل نیمه صنعتی-دانلود

مقاله بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنف-دانلود

مقاله بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنف   مقاله بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنفدر این مقاله، تاثیر نوع گرما به هنگام خشک کردن…

ادامه خواندنمقاله بررسی انتقال حرارت در فرآیند خشک کردن الیاف کنف-دانلود

مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی-دانلود

مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی   مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل…

ادامه خواندنمقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی-دانلود

مقاله بررسی اثر مشخصات هندسی آکنه های ساختار یافته بر روی افت فشار برج های آکنده بکمک آنالیز CFD-دانلود

مقاله بررسی اثر مشخصات هندسی آکنه های ساختار یافته بر روی افت فشار برج های آکنده بکمک آنالیز CFD   مقاله بررسی اثر مشخصات هندسی آکنه های ساختار یافته بر…

ادامه خواندنمقاله بررسی اثر مشخصات هندسی آکنه های ساختار یافته بر روی افت فشار برج های آکنده بکمک آنالیز CFD-دانلود

مقاله مدلسازی ریاضی انتقال جرم در غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل-دانلود

مقاله مدلسازی ریاضی انتقال جرم در غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل   مقاله مدلسازی ریاضی انتقال جرم در غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدلدر چند…

ادامه خواندنمقاله مدلسازی ریاضی انتقال جرم در غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل-دانلود

مقاله بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی CFD اثر حرکت پروانه بر شار عبوری از غشاء-دانلود

مقاله بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی CFD اثر حرکت پروانه بر شار عبوری از غشاء   مقاله بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی CFD اثر حرکت پروانه بر شار عبوری از غشاء در…

ادامه خواندنمقاله بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی CFD اثر حرکت پروانه بر شار عبوری از غشاء-دانلود

مقاله بررسی اثر نحوه قرار گرفتن پره ها بر روی یک پروانه دریایی جهت اختلاط مخازن همزده توسط CFD-دانلود

مقاله بررسی اثر نحوه قرار گرفتن پره ها بر روی یک پروانه دریایی جهت اختلاط مخازن همزده توسط CFD   مقاله بررسی اثر نحوه قرار گرفتن پره ها بر روی…

ادامه خواندنمقاله بررسی اثر نحوه قرار گرفتن پره ها بر روی یک پروانه دریایی جهت اختلاط مخازن همزده توسط CFD-دانلود

مقاله مدلسازی کوره دوار گچ-دانلود

مقاله مدلسازی کوره دوار گچ   مقاله مدلسازی کوره دوار گچ در همه موارد استفاده از کوره های دوار از جمله کوره دوار گچ سعی در کنترل کوره در حالت…

ادامه خواندنمقاله مدلسازی کوره دوار گچ-دانلود

مقاله شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزن دار با استفاده از مدل های RNG – k-e و Standard – k-ε و روش شبکه بندی لغزان-دانلود

مقاله شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزن دار با استفاده از مدل های RNG - k-e و Standard - k-ε و روش شبکه بندی لغزان   مقاله…

ادامه خواندنمقاله شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزن دار با استفاده از مدل های RNG – k-e و Standard – k-ε و روش شبکه بندی لغزان-دانلود

مقاله افزایش راندمان فرآیند FCC با بهینه‌سازی سیستم تزریق خوراک-دانلود

مقاله افزایش راندمان فرآیند FCC با بهینه‌سازی سیستم تزریق خوراک   مقاله افزایش راندمان فرآیند FCC با بهینه‌سازی سیستم تزریق خوراکتبدیل توده مایع به قطرات پاششی و یا ذرات بسیار…

ادامه خواندنمقاله افزایش راندمان فرآیند FCC با بهینه‌سازی سیستم تزریق خوراک-دانلود

مقاله مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با شرط مرزی دیریشله)-دانلود

مقاله مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با شرط مرزی دیریشله)   مقاله مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با…

ادامه خواندنمقاله مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با شرط مرزی دیریشله)-دانلود

مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر میدان الکتریکی بر ضریب انتقال حرارت در جریان سیال ویسکوز دی الکتریک در حال توسعه در لوله مدور-دانلود

مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر میدان الکتریکی بر ضریب انتقال حرارت در جریان سیال ویسکوز دی الکتریک در حال توسعه در لوله مدور   مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر میدان الکتریکی بر…

ادامه خواندنمقاله بررسی آزمایشگاهی اثر میدان الکتریکی بر ضریب انتقال حرارت در جریان سیال ویسکوز دی الکتریک در حال توسعه در لوله مدور-دانلود

مقاله بررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لوله گرمایی ترموسیفونی-دانلود

مقاله بررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لوله گرمایی ترموسیفونی   مقاله بررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لوله گرمایی ترموسیفونیتبادلگرهای لوله گرمایی، تبادلگرهایی هستند که…

ادامه خواندنمقاله بررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لوله گرمایی ترموسیفونی-دانلود

مقاله مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بستر سیال-دانلود

مقاله مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بستر سیال   مقاله مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بستر سیالدر این مقاله مدلسازی سه بعدی فرآیند خشک…

ادامه خواندنمقاله مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بستر سیال-دانلود

مقاله مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری-دانلود

مقاله مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری   مقاله مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای…

ادامه خواندنمقاله مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری-دانلود

مقاله تهیه نرم افزار جهت طراحی جداری با رویکرد قابلیت اطمینان-دانلود

مقاله تهیه نرم افزار جهت طراحی جداری با رویکرد قابلیت اطمینان   مقاله تهیه نرم افزار جهت طراحی جداری با رویکرد قابلیت اطمینانطراحی جداری یکی از مهمترین و حساس ترین…

ادامه خواندنمقاله تهیه نرم افزار جهت طراحی جداری با رویکرد قابلیت اطمینان-دانلود

مقاله بکار گیری شبکه های عصبی مصنوعی درپیش بینی و جلوگیری از گیر رشته حفاری به صورت دیفرانسیلی در میادین دریایی خلیج فارس-دانلود

مقاله بکار گیری شبکه های عصبی مصنوعی درپیش بینی و جلوگیری از گیر رشته حفاری به صورت دیفرانسیلی در میادین دریایی خلیج فارس   مقاله بکار گیری شبکه های عصبی…

ادامه خواندنمقاله بکار گیری شبکه های عصبی مصنوعی درپیش بینی و جلوگیری از گیر رشته حفاری به صورت دیفرانسیلی در میادین دریایی خلیج فارس-دانلود

مقاله تحلیل جریان در اجکتور دستگاه سیمانکاری RCM-دانلود

مقاله تحلیل جریان در اجکتور دستگاه سیمانکاری RCM   مقاله تحلیل جریان در اجکتور دستگاه سیمانکاری RCMاین مقاله به تحلیل جریان در اجکتور اختلاط دوغاب سیمان دستگاه سیمانکاری RCM صنعت حفاری…

ادامه خواندنمقاله تحلیل جریان در اجکتور دستگاه سیمانکاری RCM-دانلود

مقاله بررسی آماری پارامترهای مؤثر در حفاری سازند آسماری-دانلود

مقاله بررسی آماری پارامترهای مؤثر در حفاری سازند آسماری   مقاله بررسی آماری پارامترهای مؤثر در حفاری سازند آسماریاهمیت منابع هیدروکربور در دنیا بر هیچ کس پوشیده نیست و دسترسی…

ادامه خواندنمقاله بررسی آماری پارامترهای مؤثر در حفاری سازند آسماری-دانلود

مقاله بررسی چالش های رو در توسعه آموزش مجازی و راهبرد مقابله با آن ها در شرکت ملی حفاری ایران-دانلود

مقاله بررسی چالش های رو در توسعه آموزش مجازی و راهبرد مقابله با آن ها در شرکت ملی حفاری ایران   مقاله بررسی چالش های رو در توسعه آموزش مجازی…

ادامه خواندنمقاله بررسی چالش های رو در توسعه آموزش مجازی و راهبرد مقابله با آن ها در شرکت ملی حفاری ایران-دانلود

مقاله طراحی وزن گل حفاری با توجه به ژئومکانیک سازند به منظور پایداری دیواره چاه-دانلود

مقاله طراحی وزن گل حفاری با توجه به ژئومکانیک سازند به منظور پایداری دیواره چاه   مقاله طراحی وزن گل حفاری با توجه به ژئومکانیک سازند به منظور پایداری دیواره…

ادامه خواندنمقاله طراحی وزن گل حفاری با توجه به ژئومکانیک سازند به منظور پایداری دیواره چاه-دانلود

مقاله بررسی باریت سگ در سیالات حفاری و ارائه روشی ابداعی برای بررسی آزمایشگاهی باریت سگ در شرایط استاتیک-دانلود

مقاله بررسی باریت سگ در سیالات حفاری و ارائه روشی ابداعی برای بررسی آزمایشگاهی باریت سگ در شرایط استاتیک   مقاله بررسی باریت سگ در سیالات حفاری و ارائه روشی…

ادامه خواندنمقاله بررسی باریت سگ در سیالات حفاری و ارائه روشی ابداعی برای بررسی آزمایشگاهی باریت سگ در شرایط استاتیک-دانلود

مقاله کاربردی از مدل های برهمکنش مته و سنگ در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های حاصل از نمودارگیری گل میدان سروش و نوروز-دانلود

مقاله کاربردی از مدل های برهمکنش مته و سنگ در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های حاصل از نمودارگیری گل میدان سروش و نوروز   مقاله کاربردی از مدل…

ادامه خواندنمقاله کاربردی از مدل های برهمکنش مته و سنگ در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های حاصل از نمودارگیری گل میدان سروش و نوروز-دانلود

مقاله بهینه سازی هزینه های حفاری در میدان گازی خانگیران-دانلود

مقاله بهینه سازی هزینه های حفاری در میدان گازی خانگیران   مقاله بهینه سازی هزینه های حفاری در میدان گازی خانگیرانبهینه سازی حفاری روشی است که با بهینه کردن پارامترهای…

ادامه خواندنمقاله بهینه سازی هزینه های حفاری در میدان گازی خانگیران-دانلود

مقاله بررسی تاثیر کاهش فشار منفذی و وجود حفره داخل سازند و سیمان روی مقاومت لهیدگی جداری-دانلود

مقاله بررسی تاثیر کاهش فشار منفذی و وجود حفره داخل سازند و سیمان روی مقاومت لهیدگی جداری   مقاله بررسی تاثیر کاهش فشار منفذی و وجود حفره داخل سازند و…

ادامه خواندنمقاله بررسی تاثیر کاهش فشار منفذی و وجود حفره داخل سازند و سیمان روی مقاومت لهیدگی جداری-دانلود

مقاله بررسی آزمایشگاهی و میدانی رفتار سازندهای شیلی میادین نفت و گاز مناطق نفتخیز جنوب در مقابل سیالات حفاری مختلف-دانلود

مقاله بررسی آزمایشگاهی و میدانی رفتار سازندهای شیلی میادین نفت و گاز مناطق نفتخیز جنوب در مقابل سیالات حفاری مختلف   مقاله بررسی آزمایشگاهی و میدانی رفتار سازندهای شیلی میادین…

ادامه خواندنمقاله بررسی آزمایشگاهی و میدانی رفتار سازندهای شیلی میادین نفت و گاز مناطق نفتخیز جنوب در مقابل سیالات حفاری مختلف-دانلود

مقاله بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی پوزولان سیرجان با سیمان نوع دو در محیط سولفاتی-دانلود

مقاله بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی پوزولان سیرجان با سیمان نوع دو در محیط سولفاتی   مقاله بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی پوزولان سیرجان با سیمان نوع دو…

ادامه خواندنمقاله بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی پوزولان سیرجان با سیمان نوع دو در محیط سولفاتی-دانلود

مقاله لزوم عدم استفاده از گل های روغنی در حفاری مخازن گازی جهت تشخیص بهتر لایه های هیدروکربوری-دانلود

مقاله لزوم عدم استفاده از گل های روغنی در حفاری مخازن گازی جهت تشخیص بهتر لایه های هیدروکربوری   مقاله لزوم عدم استفاده از گل های روغنی در حفاری مخازن…

ادامه خواندنمقاله لزوم عدم استفاده از گل های روغنی در حفاری مخازن گازی جهت تشخیص بهتر لایه های هیدروکربوری-دانلود

مقاله عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه آمیخته های بازاریابی-دانلود

مقاله عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه آمیخته های بازاریابی   مقاله عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری…

ادامه خواندنمقاله عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه آمیخته های بازاریابی-دانلود

مقاله ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات فرآیند حفاری چاه های نفت-دانلود

مقاله ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات فرآیند حفاری چاه های نفت   مقاله ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات فرآیند حفاری چاه های نفتحفاری چاه های نفت فرآیند مهم و پیچیده…

ادامه خواندنمقاله ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات فرآیند حفاری چاه های نفت-دانلود