مقاله مقایسه کیفی سیستم های قدرت سنتی و تجدید ساختار شده و بررسی انگیزه های مقررات زدائی با ارائه انواع مدل های ISO-دانلود

مقاله مقایسه کیفی سیستم های قدرت سنتی و تجدید ساختار شده و بررسی انگیزه های مقررات زدائی با ارائه انواع مدل های ISO   مقاله مقایسه کیفی سیستم های قدرت…

ادامه خواندنمقاله مقایسه کیفی سیستم های قدرت سنتی و تجدید ساختار شده و بررسی انگیزه های مقررات زدائی با ارائه انواع مدل های ISO-دانلود

مقاله کاربرد سیستم GPS در حفاظت و کنترل سیستم های قدرت-دانلود

مقاله کاربرد سیستم GPS در حفاظت و کنترل سیستم های قدرت   مقاله کاربرد سیستم GPS در حفاظت و کنترل سیستم های قدرتآنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می…

ادامه خواندنمقاله کاربرد سیستم GPS در حفاظت و کنترل سیستم های قدرت-دانلود

مقاله بررسی نقش لامپ های کم مصرف در تولید هارمونی و اثرات آن بر شبکه های توزیع-دانلود

مقاله بررسی نقش لامپ های کم مصرف در تولید هارمونی و اثرات آن بر شبکه های توزیع   مقاله بررسی نقش لامپ های کم مصرف در تولید هارمونی و اثرات…

ادامه خواندنمقاله بررسی نقش لامپ های کم مصرف در تولید هارمونی و اثرات آن بر شبکه های توزیع-دانلود

مقاله مروری بر چند روش بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از DSTATCOM-دانلود

مقاله مروری بر چند روش بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از DSTATCOM   مقاله مروری بر چند روش بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با…

ادامه خواندنمقاله مروری بر چند روش بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از DSTATCOM-دانلود

مقاله طراحی و ساخت مگنتایزر تخلیه خازنی و ارائه الگوریتم طراحی بهینه فیکسچر شارژ-دانلود

مقاله طراحی و ساخت مگنتایزر تخلیه خازنی و ارائه الگوریتم طراحی بهینه فیکسچر شارژ   مقاله طراحی و ساخت مگنتایزر تخلیه خازنی و ارائه الگوریتم طراحی بهینه فیکسچر شارژدر این…

ادامه خواندنمقاله طراحی و ساخت مگنتایزر تخلیه خازنی و ارائه الگوریتم طراحی بهینه فیکسچر شارژ-دانلود

مقاله کنترل گشتاور موتور القایی با روش DTC-دانلود

مقاله کنترل گشتاور موتور القایی با روش DTC   مقاله کنترل گشتاور موتور القایی با روش DTCکنترل دور موتورهای القایی با استفاده از روش کنترل مستقیم گشتاور DTC یکی از…

ادامه خواندنمقاله کنترل گشتاور موتور القایی با روش DTC-دانلود

مقاله روش تبدیل فوریه گسسته برای حذف مولفه DC میرا شونده در تخمین فازور-دانلود

مقاله روش تبدیل فوریه گسسته برای حذف مولفه DC میرا شونده در تخمین فازور   مقاله روش تبدیل فوریه گسسته برای حذف مولفه DC میرا شونده در تخمین فازوردر هنگام…

ادامه خواندنمقاله روش تبدیل فوریه گسسته برای حذف مولفه DC میرا شونده در تخمین فازور-دانلود

مقاله استفاده از موتور القایی سه فاز با منبع تکفاز بواسطه خازن آنترل شده الکترونیکی-دانلود

مقاله استفاده از موتور القایی سه فاز با منبع تکفاز بواسطه خازن آنترل شده الکترونیکی   مقاله استفاده از موتور القایی سه فاز با منبع تکفاز بواسطه خازن آنترل شده…

ادامه خواندنمقاله استفاده از موتور القایی سه فاز با منبع تکفاز بواسطه خازن آنترل شده الکترونیکی-دانلود

مقاله بهبود ساختار شبکه برق با استفاده از قابلیت های تولید پراکنده و امکان سنجی نصب این منابع در ایران-دانلود

مقاله بهبود ساختار شبکه برق با استفاده از قابلیت های تولید پراکنده و امکان سنجی نصب این منابع در ایران   مقاله بهبود ساختار شبکه برق با استفاده از قابلیت…

ادامه خواندنمقاله بهبود ساختار شبکه برق با استفاده از قابلیت های تولید پراکنده و امکان سنجی نصب این منابع در ایران-دانلود

مقاله کاربرد روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت بوسیله کنترل UPFC-دانلود

مقاله کاربرد روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت بوسیله کنترل UPFC   مقاله کاربرد روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت بوسیله کنترل UPFCسیستم های قدرت بزرگ…

ادامه خواندنمقاله کاربرد روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت بوسیله کنترل UPFC-دانلود

مقاله میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM-دانلود

مقاله میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM   مقاله میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOMدر این مقاله میرا کردن نوسانات پیچشی در سیستم های…

ادامه خواندنمقاله میرا کردن نوسانات زیر سنکرون با استفاده از STATCOM-دانلود

مقاله تجدید ساختار سازی سیستم های قدرت الکتریکی-دانلود

مقاله تجدید ساختار سازی سیستم های قدرت الکتریکی   مقاله تجدید ساختار سازی سیستم های قدرت الکتریکیتغییر سیستم های الکتریکی قدرت از سیستم سنتی فعلی به حالت تجدید ساختار شده موردیست…

ادامه خواندنمقاله تجدید ساختار سازی سیستم های قدرت الکتریکی-دانلود

مقاله ارزیابی پایداری سیستم های قدرت به روش تخمین زاویه وسرعت روتور ژنراتور سنکرون و با استفاده از شبکه های عصبی-دانلود

مقاله ارزیابی پایداری سیستم های قدرت به روش تخمین زاویه وسرعت روتور ژنراتور سنکرون و با استفاده از شبکه های عصبی   مقاله ارزیابی پایداری سیستم های قدرت به روش…

ادامه خواندنمقاله ارزیابی پایداری سیستم های قدرت به روش تخمین زاویه وسرعت روتور ژنراتور سنکرون و با استفاده از شبکه های عصبی-دانلود

مقاله آنالیز گازهای حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت-دانلود

مقاله آنالیز گازهای حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت   مقاله آنالیز گازهای حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص…

ادامه خواندنمقاله آنالیز گازهای حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت-دانلود

مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها-دانلود

مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها   مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورهاجریان هجومی به دلیل به اشباع…

ادامه خواندنمقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها-دانلود

مقاله ارزیابی فنی و اقتصادی اتوماسیون شبکه های توزیع برق-دانلود

مقاله ارزیابی فنی و اقتصادی اتوماسیون شبکه های توزیع برق   مقاله ارزیابی فنی و اقتصادی اتوماسیون شبکه های توزیع برقرشد روز افزون جمعیت شهری و به تبع آن، گسترش…

ادامه خواندنمقاله ارزیابی فنی و اقتصادی اتوماسیون شبکه های توزیع برق-دانلود

مقاله حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل شده – بخش اول: ملاحظات تئوری-دانلود

مقاله حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل شده - بخش اول: ملاحظات تئوری   مقاله حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از…

ادامه خواندنمقاله حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل شده – بخش اول: ملاحظات تئوری-دانلود

مقاله مونیتورینگ وضعیت عایق ترانسفورماتور با استفاده از اندازه گیری جریان پلاریزاسیون و دی پلاریزاسیون-دانلود

مقاله مونیتورینگ وضعیت عایق ترانسفورماتور با استفاده از اندازه گیری جریان پلاریزاسیون و دی پلاریزاسیون   مقاله مونیتورینگ وضعیت عایق ترانسفورماتور با استفاده از اندازه گیری جریان پلاریزاسیون و دی…

ادامه خواندنمقاله مونیتورینگ وضعیت عایق ترانسفورماتور با استفاده از اندازه گیری جریان پلاریزاسیون و دی پلاریزاسیون-دانلود

مقاله استفاده از برقگیرها بجای سیم زمین در خطوط انتقال هوایی کمپکت در مناطق با سطح ایزوکرونیک پایین-دانلود

مقاله استفاده از برقگیرها بجای سیم زمین در خطوط انتقال هوایی کمپکت در مناطق با سطح ایزوکرونیک پایین   مقاله استفاده از برقگیرها بجای سیم زمین در خطوط انتقال هوایی…

ادامه خواندنمقاله استفاده از برقگیرها بجای سیم زمین در خطوط انتقال هوایی کمپکت در مناطق با سطح ایزوکرونیک پایین-دانلود

مقاله آشنایی با خطوط کمپکت-دانلود

مقاله آشنایی با خطوط کمپکت   مقاله آشنایی با خطوط کمپکتخطوط انتقال کمپکت به پایه ها یا برج های خاص اطلاق نمی شود، بلکه بر حسب اینکه هدف از کمپکت…

ادامه خواندنمقاله آشنایی با خطوط کمپکت-دانلود

مقاله بکارگیری پخش توان بهینه در سیستم های قدرت انرژی الکتریکی با کمک الگوریتم دو گان برنامه ریزی خطی با حد فوقانی-دانلود

مقاله بکارگیری پخش توان بهینه در سیستم های قدرت انرژی الکتریکی با کمک الگوریتم دو گان برنامه ریزی خطی با حد فوقانی   مقاله بکارگیری پخش توان بهینه در سیستم…

ادامه خواندنمقاله بکارگیری پخش توان بهینه در سیستم های قدرت انرژی الکتریکی با کمک الگوریتم دو گان برنامه ریزی خطی با حد فوقانی-دانلود

مقاله کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ در سد کرخه-دانلود

مقاله کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ در سد کرخه   مقاله کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ در سد کرخهبدلیل نیاز فراوان کشو ر به تولید انرژی و نقش آن در کشور ، نیروگاه…

ادامه خواندنمقاله کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ در سد کرخه-دانلود

مقاله بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم ژنتیک-دانلود

مقاله بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم ژنتیک   مقاله بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم…

ادامه خواندنمقاله بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم ژنتیک-دانلود

مقاله توسعه و مصرف برق-دانلود

مقاله توسعه و مصرف برق   مقاله توسعه و مصرف برقدر این مقاله ارتباط بین GDP و مصرف برق در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است در این…

ادامه خواندنمقاله توسعه و مصرف برق-دانلود

مقاله مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه تا سال 2005 (قسمت اول : روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی)-دانلود

مقاله مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه تا سال 2005 (قسمت اول : روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی)   مقاله مروری بر مقالات…

ادامه خواندنمقاله مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه تا سال 2005 (قسمت اول : روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی)-دانلود

مقاله انرژی زمین گرمایی-دانلود

مقاله انرژی زمین گرمایی   مقاله انرژی زمین گرماییانرژی زمین گرمایی جز انرژی های تجدید پذیری است که امروزه با توجه به مشکلاتی که در زمینه سوخت های فسیلی وجود…

ادامه خواندنمقاله انرژی زمین گرمایی-دانلود

مقاله اصول موتورهای خطی و شبیه سازی موتورهای خطی سنکرون با مغناطیس دائم (PMLSM)-دانلود

مقاله اصول موتورهای خطی و شبیه سازی موتورهای خطی سنکرون با مغناطیس دائم (PMLSM)   مقاله اصول موتورهای خطی و شبیه سازی موتورهای خطی سنکرون با مغناطیس دائم (PMLSM)موتورهای خطی…

ادامه خواندنمقاله اصول موتورهای خطی و شبیه سازی موتورهای خطی سنکرون با مغناطیس دائم (PMLSM)-دانلود

مقاله بررسی استفاده از بوشینگ های سیلیکونی به جای بوشینگ های سرامیکی در ترانسفورماتورهای توزیع-دانلود

مقاله بررسی استفاده از بوشینگ های سیلیکونی به جای بوشینگ های سرامیکی در ترانسفورماتورهای توزیع   مقاله بررسی استفاده از بوشینگ های سیلیکونی به جای بوشینگ های سرامیکی در ترانسفورماتورهای…

ادامه خواندنمقاله بررسی استفاده از بوشینگ های سیلیکونی به جای بوشینگ های سرامیکی در ترانسفورماتورهای توزیع-دانلود

مقاله یک مبدل منبع ولتاژ چند سطحی پوششی جدید برای کاربرد قدرت بالای FACTS-دانلود

مقاله یک مبدل منبع ولتاژ چند سطحی پوششی جدید برای کاربرد قدرت بالای FACTS   مقاله یک مبدل منبع ولتاژ چند سطحی پوششی جدید برای کاربرد قدرت بالای FACTSیک مبدل…

ادامه خواندنمقاله یک مبدل منبع ولتاژ چند سطحی پوششی جدید برای کاربرد قدرت بالای FACTS-دانلود

مقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت شامل رآکتورهای کنترل شده THYRISTOR-دانلود

مقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت شامل رآکتورهای کنترل شده THYRISTOR   مقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت شامل رآکتورهای…

ادامه خواندنمقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت شامل رآکتورهای کنترل شده THYRISTOR-دانلود

مقاله اثر SVC بر پایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت-دانلود

مقاله اثر SVC بر پایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت   مقاله اثر SVC بر پایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرتدراین مقاله اثر SVC) Static…

ادامه خواندنمقاله اثر SVC بر پایداری گذرای ژنراتورهای سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت-دانلود

مقاله توزیع اقتصادی بار میان نیروگاه های حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن کمینه سازی آلودگی زیست محیطی-دانلود

مقاله توزیع اقتصادی بار میان نیروگاه های حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن کمینه سازی آلودگی زیست محیطی   مقاله توزیع اقتصادی بار میان نیروگاه های…

ادامه خواندنمقاله توزیع اقتصادی بار میان نیروگاه های حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن کمینه سازی آلودگی زیست محیطی-دانلود

مقاله استفاده از سیستم GIS در جمع آوری اطلاعات ، تحلیل و مدیریت شبکه توزیع-دانلود

مقاله استفاده از سیستم GIS در جمع آوری اطلاعات ، تحلیل و مدیریت شبکه توزیع   مقاله استفاده از سیستم GIS در جمع آوری اطلاعات ، تحلیل و مدیریت شبکه…

ادامه خواندنمقاله استفاده از سیستم GIS در جمع آوری اطلاعات ، تحلیل و مدیریت شبکه توزیع-دانلود

مقاله مقایسه عملکرد سیستم های ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیک های آن-دانلود

مقاله مقایسه عملکرد سیستم های ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیک های آن   مقاله مقایسه عملکرد سیستم های ANC پیشخور و پسخور تک…

ادامه خواندنمقاله مقایسه عملکرد سیستم های ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیک های آن-دانلود

مقاله پدیده کرونا-دانلود

مقاله پدیده کرونا   مقاله پدیده کروناپدیده کرونا بین دو الکترود اتفاق می افتد که با یونیزه کردن گاز اطراف یکی از الکترودها باعث به وجود آمدن یک مدار و…

ادامه خواندنمقاله پدیده کرونا-دانلود

مقاله بهبود کیفیت توان شبکه توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی با استفاده از ساختارهای مختلف فیلترهای هیبرید-دانلود

مقاله بهبود کیفیت توان شبکه توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی با استفاده از ساختارهای مختلف فیلترهای هیبرید   مقاله بهبود کیفیت توان شبکه توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی با استفاده…

ادامه خواندنمقاله بهبود کیفیت توان شبکه توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی با استفاده از ساختارهای مختلف فیلترهای هیبرید-دانلود

مقاله شبیه سازی سیستم HVDC در حالت تک قطبی و تک قطبی همراه با یک خط انتقال AC موازی-دانلود

مقاله شبیه سازی سیستم HVDC در حالت تک قطبی و تک قطبی همراه با یک خط انتقال AC موازی   مقاله شبیه سازی سیستم HVDC در حالت تک قطبی و…

ادامه خواندنمقاله شبیه سازی سیستم HVDC در حالت تک قطبی و تک قطبی همراه با یک خط انتقال AC موازی-دانلود

مقاله ارائه یک مدل جدید موتور DC در Simulink و مقایسه با مدل نرم افزار-دانلود

مقاله ارائه یک مدل جدید موتور DC در Simulink و مقایسه با مدل نرم افزار   مقاله ارائه یک مدل جدید موتور DC در Simulink و مقایسه با مدل نرم…

ادامه خواندنمقاله ارائه یک مدل جدید موتور DC در Simulink و مقایسه با مدل نرم افزار-دانلود

مقاله تحقق روشی جدید در کنترل موتورهای القایی-دانلود

مقاله تحقق روشی جدید در کنترل موتورهای القایی   مقاله تحقق روشی جدید در کنترل موتورهای القاییقلب هر طرح کنترل کننده PWM بدون شک استراتژی سوئیچ بکار رفته برای تولید…

ادامه خواندنمقاله تحقق روشی جدید در کنترل موتورهای القایی-دانلود

مقاله مسیریابی ربات های متحرک بر مبنای ANT COLONY-دانلود

مقاله مسیریابی ربات های متحرک بر مبنای ANT COLONY   مقاله مسیریابی ربات های متحرک بر مبنای ANT COLONYاین مقاله، نحوه استفاده از الگوریتم ANT COLONY را ، برای مسیریابی…

ادامه خواندنمقاله مسیریابی ربات های متحرک بر مبنای ANT COLONY-دانلود

مقاله طراحی و ساخت روبات پردازشگر تصویر در MATLAB7-دانلود

مقاله طراحی و ساخت روبات پردازشگر تصویر در MATLAB7   مقاله طراحی و ساخت روبات پردازشگر تصویر در MATLAB7در این مقاله روباتی طراحی شده است که با استفاده از دوربینی…

ادامه خواندنمقاله طراحی و ساخت روبات پردازشگر تصویر در MATLAB7-دانلود

مقاله طراحی و ساخت کنترل کننده هوشمند موتورDC به روش PWM به روش الگوریتم PID دیجیتال برای اهداف رباتیک-دانلود

مقاله طراحی و ساخت کنترل کننده هوشمند موتورDC به روش PWM به روش الگوریتم PID دیجیتال برای اهداف رباتیک   مقاله طراحی و ساخت کنترل کننده هوشمند موتورDC به روش…

ادامه خواندنمقاله طراحی و ساخت کنترل کننده هوشمند موتورDC به روش PWM به روش الگوریتم PID دیجیتال برای اهداف رباتیک-دانلود

مقاله پیاده سازی سخت افزاری و مقایسه عملکرد کنترل فازی و روش کنترل کلاسیک پیشنهادی در کنترل مسیر ربات-دانلود

مقاله پیاده سازی سخت افزاری و مقایسه عملکرد کنترل فازی و روش کنترل کلاسیک پیشنهادی در کنترل مسیر ربات   مقاله پیاده سازی سخت افزاری و مقایسه عملکرد کنترل فازی…

ادامه خواندنمقاله پیاده سازی سخت افزاری و مقایسه عملکرد کنترل فازی و روش کنترل کلاسیک پیشنهادی در کنترل مسیر ربات-دانلود

مقاله کنترل هوشمند وضعیت موتور DC-دانلود

مقاله کنترل هوشمند وضعیت موتور DC   مقاله کنترل هوشمند وضعیت موتور DCسهولت کنترل موتورهای DC باعث کاربرد فراوان آنها در صنعت شده است . عمدتا کنترل موتورهای DC با…

ادامه خواندنمقاله کنترل هوشمند وضعیت موتور DC-دانلود

مقاله معرفی روش های اصلاح شده در بهینه سازی کولونی مورچه ها و پیشنهاد یک local optimization-دانلود

مقاله معرفی روش های اصلاح شده در بهینه سازی کولونی مورچه ها و پیشنهاد یک local optimization   مقاله معرفی روش های اصلاح شده در بهینه سازی کولونی مورچه ها…

ادامه خواندنمقاله معرفی روش های اصلاح شده در بهینه سازی کولونی مورچه ها و پیشنهاد یک local optimization-دانلود

مقاله کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از شبکه ی عصبی-دانلود

مقاله کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از شبکه ی عصبی   مقاله کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از شبکه ی عصبیدر این مقاله ابتدا مقدمه ای در مورد…

ادامه خواندنمقاله کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از شبکه ی عصبی-دانلود

مقاله از فیلدباس (About Fieldbus)-دانلود

مقاله از فیلدباس (About Fieldbus)   مقاله از فیلدباس (About Fieldbus)سیستم های اتوماسیون سالهاست مدیریت کارگاه ها و کارخانجات را بدست گرفته اند و مهندسین زیادی را برای بهینه سازی…

ادامه خواندنمقاله از فیلدباس (About Fieldbus)-دانلود

مقاله کنترل فازی موتور DC-دانلود

مقاله کنترل فازی موتور DC   مقاله کنترل فازی موتور DCدامنه وسیع سرعت موتورهای DC و سهولت کنترل آن ها باعث کاربرد فراوان آن ها در صنعت شده است .…

ادامه خواندنمقاله کنترل فازی موتور DC-دانلود

مقاله مدلسازی حرکت زیر آب و کنترل حرکت وسائل نقلیه زیر آبی با شبکه های عصبی-دانلود

مقاله مدلسازی حرکت زیر آب و کنترل حرکت وسائل نقلیه زیر آبی با شبکه های عصبی   مقاله مدلسازی حرکت زیر آب و کنترل حرکت وسائل نقلیه زیر آبی با…

ادامه خواندنمقاله مدلسازی حرکت زیر آب و کنترل حرکت وسائل نقلیه زیر آبی با شبکه های عصبی-دانلود

پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی-دانلود

پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی   پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قویکلیدهای فشار قوی تنها یک وسیله ارتباط برقرار کردن بین…

ادامه خواندنپروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی-دانلود

مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی – عصبی-دانلود

مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی - عصبی   مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش…

ادامه خواندنمقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی – عصبی-دانلود

مقاله مروری بر کاربرد شبکه های عصبی در بیومتریک-دانلود

مقاله مروری بر کاربرد شبکه های عصبی در بیومتریک   مقاله مروری بر کاربرد شبکه های عصبی در بیومتریکدر این مقاله ابتدا به تعریف بیومتریک و طریقه عملکرد آن می…

ادامه خواندنمقاله مروری بر کاربرد شبکه های عصبی در بیومتریک-دانلود

مقاله کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی توابع و نگاشت های غیر خطی – معکوس-دانلود

مقاله کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی توابع و نگاشت های غیر خطی - معکوس   مقاله کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی توابع و نگاشت های غیر…

ادامه خواندنمقاله کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی توابع و نگاشت های غیر خطی – معکوس-دانلود

مقاله کنترل لغزشی ترکیبی برای سیستم های غیر خطی-دانلود

مقاله کنترل لغزشی ترکیبی برای سیستم های غیر خطی   مقاله کنترل لغزشی ترکیبی برای سیستم های غیر خطیدر این مقاله مسئله پایدار سازی فیدبک سیستم نوسان ساز انتقالی به…

ادامه خواندنمقاله کنترل لغزشی ترکیبی برای سیستم های غیر خطی-دانلود

مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش-دانلود

مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش   مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والشدراین مقاله، روشی جدید…

ادامه خواندنمقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش-دانلود

مقاله سنسورهای گاز (Gas Sensor)-دانلود

مقاله سنسورهای گاز (Gas Sensor)   مقاله سنسورهای گاز (Gas Sensor)در محیط زندگی ما ممکن است آلاینده ها و گازهای بسیاری وجود داشته باشد که در نهایت منجرب تخریب محیط…

ادامه خواندنمقاله سنسورهای گاز (Gas Sensor)-دانلود

مقاله سیستم کنترل و مانیتورینگ از طریق خط تلفن-دانلود

مقاله سیستم کنترل و مانیتورینگ از طریق خط تلفن   مقاله سیستم کنترل و مانیتورینگ از طریق خط تلفندر این سیستم پیشنهادی می توان از هر مکان به وسیله یک خط…

ادامه خواندنمقاله سیستم کنترل و مانیتورینگ از طریق خط تلفن-دانلود

مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم ها-دانلود

مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم ها   مقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم هامباحث محاسبات…

ادامه خواندنمقاله مقایسه روش های فازی و عصبی در مدل سازی توابع و سیستم ها-دانلود

مقاله هولوگرافی-دانلود

مقاله هولوگرافی   مقاله هولوگرافیهولوگرافی روش تهیه تصاویر سه بعدی با استفاده از نور می باشد. یعنی با استفاده از خواص نور می توانیم یک تصویر هولوگرام ایجاد کنیم. البته…

ادامه خواندنمقاله هولوگرافی-دانلود

مقاله حل TSP به روش الگوریتم ژنتیک-دانلود

مقاله حل TSP به روش الگوریتم ژنتیک   مقاله حل TSP به روش الگوریتم ژنتیکTSP مخفف عبارت Traveling Salesman Problem و به معنای مسئله فروشنده دوره گرد می باشد. TSP…

ادامه خواندنمقاله حل TSP به روش الگوریتم ژنتیک-دانلود

مقاله پوش پول نوین با سیم پیچ کمکی برای ثبات شکل موج خروجی-دانلود

مقاله پوش پول نوین با سیم پیچ کمکی برای ثبات شکل موج خروجی   مقاله پوش پول نوین با سیم پیچ کمکی برای ثبات شکل موج خروجیدر این مقاله مبدل…

ادامه خواندنمقاله پوش پول نوین با سیم پیچ کمکی برای ثبات شکل موج خروجی-دانلود

مقاله مقدمه ای بر کنترل فازی و پیاده سازی کنترل فازی برای جرثقیل های بندرگاه-دانلود

مقاله مقدمه ای بر کنترل فازی و پیاده سازی کنترل فازی برای جرثقیل های بندرگاه   مقاله مقدمه ای بر کنترل فازی و پیاده سازی کنترل فازی برای جرثقیل های…

ادامه خواندنمقاله مقدمه ای بر کنترل فازی و پیاده سازی کنترل فازی برای جرثقیل های بندرگاه-دانلود

مقاله طراحی و ساخت سیستم کنترل دستگاه های الکتریکی از طریق خطوط تلفن با استفاده از میکروکنترلر-دانلود

مقاله طراحی و ساخت سیستم کنترل دستگاه های الکتریکی از طریق خطوط تلفن با استفاده از میکروکنترلر   مقاله طراحی و ساخت سیستم کنترل دستگاه های الکتریکی از طریق خطوط…

ادامه خواندنمقاله طراحی و ساخت سیستم کنترل دستگاه های الکتریکی از طریق خطوط تلفن با استفاده از میکروکنترلر-دانلود

مقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم غیر خطی آهنربای الکتریکی با تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی-دانلود

مقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم غیر خطی آهنربای الکتریکی با تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی   مقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم غیر خطی آهنربای…

ادامه خواندنمقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم غیر خطی آهنربای الکتریکی با تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی-دانلود

مقاله سیستم مونیتورینگ دز محیطی-دانلود

مقاله سیستم مونیتورینگ دز محیطی   مقاله سیستم مونیتورینگ دز محیطیسیستم مونیتورینگ دز پرتوهای یونساز، قادر به نمایش، ثبت و بایگانی اطلاعات مربوط به دزیمترهای محیطی می باشد. این دزیمترها…

ادامه خواندنمقاله سیستم مونیتورینگ دز محیطی-دانلود

مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله-دانلود

مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله   مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی…

ادامه خواندنمقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله-دانلود

مقاله بررسی روش های کنترل پیش بین با کاربردهایی در سیستم های دینامیکی خطی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک PID-دانلود

مقاله بررسی روش های کنترل پیش بین با کاربردهایی در سیستم های دینامیکی خطی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک PID   مقاله بررسی روش های کنترل پیش…

ادامه خواندنمقاله بررسی روش های کنترل پیش بین با کاربردهایی در سیستم های دینامیکی خطی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک PID-دانلود

مقاله طراحی کنترل کننده فازی با استفاده از روش PDC برای سیستم پاندول معکوس و آنالیز پایداری-دانلود

مقاله طراحی کنترل کننده فازی با استفاده از روش PDC برای سیستم پاندول معکوس و آنالیز پایداری   مقاله طراحی کنترل کننده فازی با استفاده از روش PDC برای سیستم…

ادامه خواندنمقاله طراحی کنترل کننده فازی با استفاده از روش PDC برای سیستم پاندول معکوس و آنالیز پایداری-دانلود

مقاله پدیده آشوب (Chaos) و تاثیر آن در سیستم های Aviation-دانلود

مقاله پدیده آشوب (Chaos) و تاثیر آن در سیستم های Aviation   مقاله پدیده آشوب (Chaos) و تاثیر آن در سیستم های Aviationدر ابتدای امر مفهوم رفتار آشوبگرانه تنها به…

ادامه خواندنمقاله پدیده آشوب (Chaos) و تاثیر آن در سیستم های Aviation-دانلود

مقاله طراحی وشبیه سازی و ساخت درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم و ارائه الگوریتم کنترل پایدار کننده-دانلود

مقاله طراحی وشبیه سازی و ساخت درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم و ارائه الگوریتم کنترل پایدار کننده   مقاله طراحی وشبیه سازی و ساخت…

ادامه خواندنمقاله طراحی وشبیه سازی و ساخت درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم و ارائه الگوریتم کنترل پایدار کننده-دانلود

مقاله کنترل پیشرفته سیستم های جوشکاری GMAW با استفاده ازشبکه های عصبی تطبیقی-دانلود

مقاله کنترل پیشرفته سیستم های جوشکاری GMAW با استفاده ازشبکه های عصبی تطبیقی   مقاله کنترل پیشرفته سیستم های جوشکاری GMAW با استفاده ازشبکه های عصبی تطبیقی(GMAW(Gas Metal Arc Welding…

ادامه خواندنمقاله کنترل پیشرفته سیستم های جوشکاری GMAW با استفاده ازشبکه های عصبی تطبیقی-دانلود

مقاله شبیه سازی سیستم کنترل برداری غیر مستقیم و بررسی تاثیر تغییر پارامترهای ماشین بر عملکرد درایو-دانلود

مقاله شبیه سازی سیستم کنترل برداری غیر مستقیم و بررسی تاثیر تغییر پارامترهای ماشین بر عملکرد درایو   مقاله شبیه سازی سیستم کنترل برداری غیر مستقیم و بررسی تاثیر تغییر…

ادامه خواندنمقاله شبیه سازی سیستم کنترل برداری غیر مستقیم و بررسی تاثیر تغییر پارامترهای ماشین بر عملکرد درایو-دانلود

مقاله مدلسازی و شبیه سازی ترافیک با استفاده از مجموعه های فازی-دانلود

مقاله مدلسازی و شبیه سازی ترافیک با استفاده از مجموعه های فازی   مقاله مدلسازی و شبیه سازی ترافیک با استفاده از مجموعه های فازیمدلسازی شبیه سازی ماکروسپیک (Microscopic simulation…

ادامه خواندنمقاله مدلسازی و شبیه سازی ترافیک با استفاده از مجموعه های فازی-دانلود

مقاله معرفی باس I2C و جایگاه آن در طراحی سیستم های دیجیتال-دانلود

مقاله معرفی باس I2C و جایگاه آن در طراحی سیستم های دیجیتال   مقاله معرفی باس I2C و جایگاه آن در طراحی سیستم های دیجیتالهدف اصلی از این مقاله معرفی…

ادامه خواندنمقاله معرفی باس I2C و جایگاه آن در طراحی سیستم های دیجیتال-دانلود

مقاله تخمین توان نشتی در مدارهای VLSI-دانلود

مقاله تخمین توان نشتی در مدارهای VLSI   مقاله تخمین توان نشتی در مدارهای VLSIبا پیشرفت تکنولوژی ساخت و کوچکتر شدن مقیاس بندی جریان نشتی زیر آستانه افزایش یافته و…

ادامه خواندنمقاله تخمین توان نشتی در مدارهای VLSI-دانلود

مقاله طراحی کنترل کننده لغزشی برای موتور پله ای مغناطیس دائم-دانلود

مقاله طراحی کنترل کننده لغزشی برای موتور پله ای مغناطیس دائم   مقاله طراحی کنترل کننده لغزشی برای موتور پله ای مغناطیس دائمموتور پله ای مغناطیس دائم در سیستم های…

ادامه خواندنمقاله طراحی کنترل کننده لغزشی برای موتور پله ای مغناطیس دائم-دانلود

مقاله آشکار سازی مانع با استفاده از شار نوری-دانلود

مقاله آشکار سازی مانع با استفاده از شار نوری   مقاله آشکار سازی مانع با استفاده از شار نوریدر تصاویر متوالی با ردیابی و جستجوی نقاط متناظر از تصویر اصلی…

ادامه خواندنمقاله آشکار سازی مانع با استفاده از شار نوری-دانلود

پاورپوینت آموزشی انرژی خورشیدی-دانلود

پاورپوینت آموزشی انرژی خورشیدی   پاورپوینت آموزشی انرژی خورشیدیخورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژی های دیگر است. در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد…

ادامه خواندنپاورپوینت آموزشی انرژی خورشیدی-دانلود

مجموعه پاورپوینت های زبان انگلیسی پی ال سی زیمنس-دانلود

مجموعه پاورپوینت های زبان انگلیسی پی ال سی زیمنس   مجموعه پاورپوینت های زبان انگلیسی پی ال سی زیمنسپی‌ال‌سی (به انگلیسی Programmable Logic Controller) یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، کنترل‌گری است که به دلیل…

ادامه خواندنمجموعه پاورپوینت های زبان انگلیسی پی ال سی زیمنس-دانلود

پاورپوینت آموزشی پی ال سی لوگو-دانلود

پاورپوینت آموزشی پی ال سی لوگو   پاورپوینت آموزشی پی ال سی لوگوپی‌ال‌سی (به انگلیسی Programmable Logic Controller ) یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، کنترل‌گری است که به دلیل ویژگی‌های خاصش بیشتر برای کنترل فرایندهای…

ادامه خواندنپاورپوینت آموزشی پی ال سی لوگو-دانلود

پروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک-دانلود

پروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک   پروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارکامروز وابستگی علوم کامپیوتر، مکانیک و الکترونیک نسبت به هم زیاد شده‌اند…

ادامه خواندنپروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک-دانلود

پاورپوینت کارگاه سیم پیچی 1 – سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفاز-دانلود

پاورپوینت کارگاه سیم پیچی 1 - سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفاز   پاورپوینت کارگاه سیم پیچی 1 - سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفازبا عبور جریان الکتریکی از یک سیم پیچ درون آن…

ادامه خواندنپاورپوینت کارگاه سیم پیچی 1 – سیم پیچی ترانسفورماتورهای تکفاز-دانلود

تحقیق درباره روشنایی معابر-دانلود

تحقیق درباره روشنایی معابر   تحقیق درباره روشنایی معابردر گذشته برای تامین روشنایی معابر از چراغ های موسوم به لاک پشتی استفاده می شد، اما امروزه، چراغ های مخصوص معابر…

ادامه خواندنتحقیق درباره روشنایی معابر-دانلود

پاوپوینت الکترونیک (آموزش لحیم کاری)-دانلود

پاوپوینت الکترونیک (آموزش لحیم کاری)   پاوپوینت الکترونیک (آموزش لحیم کاری)بیشتر وسایل و تجهیزات پیرامون ما از انرژی الکتریکی تغذیه می کنند و این انرژی به سایر انرژی های مورد…

ادامه خواندنپاوپوینت الکترونیک (آموزش لحیم کاری)-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 2-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 2   گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 2برای انجام ازمایش بی باری اول ترانسفورماتور را به صورت ستاره هم در اولیه و هم در ثانویه…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 2-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1-دانلود

گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1   گزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1مولد کمپوند از دو سیم پیچ تشکیل شده است که یکی به طور سری و دیگری به طور…

ادامه خواندنگزارش کار آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1-دانلود

پاورپوینت درباره تولید و توزیع برق-دانلود

پاورپوینت درباره تولید و توزیع برق   پاورپوینت درباره تولید و توزیع برقپیشرفت سریع در ساختن دستگاه های الکتریکی احتیاجات بشری را مرتفع می ساخت و مصرف انرژی الکتریکی را…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره تولید و توزیع برق-دانلود

تحقیق درباره استفاده از منابع بادی و خورشیدی برای کاهش هزینه ها و بهبود شاخص های شبکه-دانلود

تحقیق درباره استفاده از منابع بادی و خورشیدی برای کاهش هزینه ها و بهبود شاخص های شبکه   تحقیق درباره استفاده از منابع بادی و خورشیدی برای کاهش هزینه ها…

ادامه خواندنتحقیق درباره استفاده از منابع بادی و خورشیدی برای کاهش هزینه ها و بهبود شاخص های شبکه-دانلود

ایجاد تغذیه مدار الکترونیکی از تغذیه اصلی مدار-دانلود

ایجاد تغذیه مدار الکترونیکی از تغذیه اصلی مدار   ایجاد تغذیه مدار الکترونیکی از تغذیه اصلی مداربوسیله این مطالب روش های ایجاد تغذیه برای مدارات الکترونیک به همراه محاسبات لارم…

ادامه خواندنایجاد تغذیه مدار الکترونیکی از تغذیه اصلی مدار-دانلود

پاورپوینت انواع درب آسانسور-دانلود

پاورپوینت انواع درب آسانسور   پاورپوینت انواع درب آسانسوردرب آسانسور به دو گروه اصلی درب داخل کابین و درب داخل طبقه که مختصرا به آن‏ها درب کابین و درب طبقه…

ادامه خواندنپاورپوینت انواع درب آسانسور-دانلود

پاورپوینت درباره مولتی متر-دانلود

پاورپوینت درباره مولتی متر   پاورپوینت درباره مولتی مترمولتی متر یا مولتی‌تستر دستگاهی برای اندازه‌گیری چندین کمیت الکتریکی مانند ولتاژ، جریان، مقاوت الکتریکی، ظرفیت خازنی و ... است، که می‌توان…

ادامه خواندنپاورپوینت درباره مولتی متر-دانلود

حل المسائل سیستم‌های مخابراتی مقدمه‌ای بر سیگنال و نویز در مخابرات الکتریکی-دانلود

حل المسائل سیستم‌های مخابراتی مقدمه‌ای بر سیگنال و نویز در مخابرات الکتریکی   حل المسائل سیستم‌های مخابراتی مقدمه‌ای بر سیگنال و نویز در مخابرات الکتریکی عنوان کتاب به فارسی: حل المسائل…

ادامه خواندنحل المسائل سیستم‌های مخابراتی مقدمه‌ای بر سیگنال و نویز در مخابرات الکتریکی-دانلود

حل المسائل اصول الکترومغناطیس متیو سادیکو | زبان اصلی-دانلود

حل المسائل اصول الکترومغناطیس متیو سادیکو | زبان اصلی   حل المسائل اصول الکترومغناطیس متیو سادیکو | زبان اصلی عنوان کتاب به فارسی: حل المسائل اصول الکترومغناطیس متیو سادیکو عنوان کتاب…

ادامه خواندنحل المسائل اصول الکترومغناطیس متیو سادیکو | زبان اصلی-دانلود

پروژه شبیه سازی یک ماشین لباسشویی هوشمند به کمک منطق فازی-دانلود

پروژه شبیه سازی یک ماشین لباسشویی هوشمند به کمک منطق فازی   پروژه شبیه سازی یک ماشین لباسشویی هوشمند به کمک منطق فازی امروزه بهینه سازی مصرف آب و انرژی در…

ادامه خواندنپروژه شبیه سازی یک ماشین لباسشویی هوشمند به کمک منطق فازی-دانلود

پروژه کنترل هوشمند خودرو در مسیر حرکت با کمک منطق فازی-دانلود

پروژه کنترل هوشمند خودرو در مسیر حرکت با کمک منطق فازی   پروژه کنترل هوشمند خودرو در مسیر حرکت با کمک منطق فازیهدف اصلی این پروژه ایجاد سیستمی جهت تشخیص…

ادامه خواندنپروژه کنترل هوشمند خودرو در مسیر حرکت با کمک منطق فازی-دانلود

پروژه طراحی و ساخت برد آموزشی بر اساس AVR-دانلود

پروژه طراحی و ساخت برد آموزشی بر اساس AVR   پروژه طراحی و ساخت برد آموزشی بر اساس AVRالکترونیک به عنوان شاخه ای از تخصص فیزیک و مهندسی، وظیفه مطالعه…

ادامه خواندنپروژه طراحی و ساخت برد آموزشی بر اساس AVR-دانلود

پاورپوینت سیستم‌های فتوولتاییک-دانلود

پاورپوینت سیستم‌های فتوولتاییک   پاورپوینت سیستم‌های فتوولتاییکدر سال‌های اخیر به دلیل محدودیت و افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی و همچنین مسائل زیست محیطی استفاده از انرژی‌های نو رشد بسیار چشمگیری داشته است.…

ادامه خواندنپاورپوینت سیستم‌های فتوولتاییک-دانلود